blogspot visitor

23 januari 2016

Fascistoïde Trump bespeelt tribale instincten

Gister[1] sprak Donald Trump op Twitter zijn bewondering uit voor wijlen de fascistische propagandist William F. Buckley, oprichter van het extreemrechtse[*] blad National Review. En retweette hij een belediging van zijn concurrent Jeb Bush door een anonieme neonazi, "@WhiteGenocideTM"[2], die spreekt van "Jewmerica" en die een afbeelding publiceerde van Trump, bezig met het vergassen van de (joodse) Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders. Stormfront vierde meteen als een succes dat Trump nu bijdraagt aan de verspreiding van de neonazistische 'witte genocide'-meme: de complottheorie dat elitaire (met name joodse[**]) manipulators bezig zijn de witte bevolking in het Westen via immigratie om zeep te helpen of te laten mengen met inferieur geachte rassen.

Tot op heden (voor zover ik kan zien, ik laat me graag corrigeren) heeft Trump zijn retweet laten staan en negeert hij de - zoveelste en zonder twijfel door hem gewenste - golf van protest na alweer een buitensporige manoeuvre. Mogelijk wuift hij de retweet nog weg met iets als 'ik heb geen tijd de doopceel van al mijn supporters te lichten'. Geloofwaardig acht ik zo'n eventuele smoes niet: het is nauwelijks denkbaar dat white genocide bij Trump geen belletje deed rinkelen; hij heeft deze infame campagne dus waarschijnlijk moedwillig een bavianenkontje gegeven.
Minstens zo veelzeggend is de loftuiting voor Buckley. National Review - in de tijd dat Buckley er nog actief bij betrokken was - viel het proces tegen Eichmann in Jeruzalem aan en vond het amusant daar een paar 'Jodenmoppen' bij te vertellen. De dictators Franco en Mussolini werden in het blad vurig geprezen. Het verzet tegen de racistische wetten in het Zuiden van de VS werd de grond in geschreven.

November vorig jaar retweette Trump een grafiek met foute informatie: 81 procent van in Amerika vermoorde witten zou worden omgebracht door zwarten - in werkelijkheid is het 14 procent. De bron van de grafiek was een neonazi-site. Trump kwam toen met het flutverhaal dat hij "iemand die vermoedelijk (supposedly) een expert was" had geretweet; "moet ik elke grafiek checken?"

De unverfroren alles aan elkaar vast liegende en elke tegenstander grof bruuskerende miljardair annex reality-tv-ster hamert tot dusver met succes op de vermeende misdadigheid en funeste invloed van illegale immigranten (die worden uitgebuit en vaak mishandeld in onder meer de landbouwsector). Hij wil 11 miljoen immigranten zonder papieren deporteren; een onbetaalbaar plan dat bij serieuze uitvoering tot onbeschrijfelijke taferelen zou leiden. Trump wordt daarom gesteund door de extreemrechtse Ann Coulter, auteur van het boek met de hysterische titel Adios America! The Left's Plan To Turn Our Country Into A Third World Hellhole (2015), die hem jaren geleden een "clown" noemde maar hem nu "geweldig" vindt. Coulter krijgt op haar beurt lof van Trump. De rechtse extremist Ilana Mercer (net als Coulter een heldin van PVV-ideoloog Martin Bosma) prijst Trump als de stem van het "onzichtbare witte leger". Ook "De Zwerm" - een los verband van extreemrechtse fanaten dat op internet de 'witte genocide'-leugen rondbazuint - maakt reclame voor Trump als veronderstelde medestrijder. The Southern Poverty Law Center geeft een overzicht van de clubs van witte fascisten die Trump inmiddels officieel steunen, zoals voormalig Klu Klux Klan-leider David Duke, de Daily Stormer, American Renaissance van Jared Taylor en The Council of Conservative Citizens.

Nu mag je iemand niet afrekenen op de organisaties die zich achter hem scharen (al kan dit een teken aan de wand zijn); en Trump distantieert zich van de ergste. Evenmin op de vermoedelijke banden van zijn vader met de KKK. Maar Trump geeft zelf - zie hierboven[3] - alarmerende signalen. Wie ook daar slechts guilt by association in ziet, moet een en ander wel plaatsen in het licht van andere feiten:
- De populistische tycoon raadpleegde nu en dan, volgens zijn ex-vrouw voor het slapen gaan, de bundel vertaalde toespraken My New Order van de grootmeester van het demagogische bedrog, Adolf Hitler, om wat kunstjes af te kijken.
Toevoeging juli 2021: Volgens toenmalig Chief of Staff John Kelly heeft Trump beweerd: "Well, Hitler did a lot of good things."
- Hij heeft geopperd moslims te verplichten een speciaal kenteken bij zich te dragen - wat veel mensen meteen deed denken aan de gele Jodenster van de nazi's (begrijpelijk, al stelde Trump geen uitwendig zichtbaar vignet voor, het plan is sinister genoeg).
- Hij deed snerend een kritische journalist met een spastische stoornis na.
- Nadat een zwarte demonstrant op een van zijn manifestaties was gemept en tegen de grond gewerkt, liet Trump weten dat de man het misschien had verdiend te worden "afgetuigd" (roughed up).
- Na het in elkaar slaan, door enkele van zijn aanhangers, van een oudere man van Spaanstalige komaf, reageerde Trump dubbelzinnig: "Dat zou beschamend zijn"; echter: "de mensen die me volgen zijn erg gepassioneerd. Ze houden van dit land en willen dat dit land weer groot wordt."
-  Hij noemt mass shooters - in Amerika vuurt zoals bekend regelmatig iemand zijn zware wapens leeg op het publiek - weliswaar "ziek", maar ook "in zekere zin genieën" die "in staat zijn het systeem te breken": opnieuw een giftige en eigenlijk gewoon krankjorume ambivalentie.
- Nog een dubbele boodschap: volgens Trump is dictator Kim Jong Un van Noord-Korea een "maniak", die desondanks "krediet" moet krijgen omdat hij op jeugdige leeftijd zijn tegenstanders "wegvaagt" en laat zien dat hij "de baas" is.
- Aanvulling 12 maart: Trump moedigt bezoekers van zijn bijeenkomsten aan tot geweld tegen aanwezige protesterende activisten: "Sla ze verrot"; "Ik zou hem op zijn gezicht willen slaan"; "In goede oude tijden zouden ze op een brancard afgevoerd worden"; "We're having a good time" - terwijl tegenstanders hardhandig de zaal uit worden gewerkt. Hier een overzicht.

Temeer omdat dit geen volledige inventarisatie is van aanwijzingen voor een groeiende en revolutionaire[4] symbiose tussen heilsprofeet en horde[5], moet Donald Trump worden gekwalificeerd als een fascistoïde gestalte (die het voordeel van de twijfel voorbij is).
Hoe passend dus dat zijn woordvoerster Katrina Pierson - je verzint het niet - eens een ketting van kogels droeg bij een interview door CNN. Pierson stelt dat de Amerikaanse president van een "zuiver ras" (pure breed) moet zijn.
En het mag niet verbazen dat volgens een peiling autoritarisme karakteristiek is voor de aanhang van de bully met het blonde haarstukje; noch dat onlangs Sarah Palin, een necrofiele proto-fascist, Trump heeft omarmd.

Hoewel de bluffende vastgoedmagnaat zich op diverse punten terughoudend heeft uitgelaten over het beginnen van oorlogen, heeft hij Obama's akkoord met Iran verworpen en stelde hij eerder: "Het nucleaire programma van Iran moet worden gestopt - met alle mogelijke middelen." Een standpunt dat een groot risico op een desastreus militair conflict inhoudt.
Hij meent dat de VS China - ook dit verzin je niet - hebben "herbouwd" door middel van de "grote diefstal" van Amerika's "banen en geld" - een groteske verdraaiing van de werkelijkheid en een oliedomme belediging van de oostelijke supermacht.
Evenzo bizar en schadelijk voor de betrekkingen met een groot deel van de rest van de wereld, is wat Trump riep na de schietpartij in San Bernardino eind vorig jaar: dat hij de grenzen wil sluiten voor moslims.
IS wil Trump verslaan door met grondtroepen Irak te omsingelen en bij wijze van oorlogsbuit "de olie over te nemen, wat we al meteen hadden moeten doen".
Ook betreffende het buitenlands beleid van een eventuele president Trump houd je dus je hart vast.

Nieuw tribalisme

In het lezenswaardige essay Tribalization; or the End of Globalization (2015) betoogt de liberaal Koert Debeuf dat de globalisering, die sturing op landelijk niveau en andere oude zekerheden - een vaste baan, fatsoenlijke sociale voorzieningen, een vertrouwde bevolkingsopbouw et cetera - ondermijnt, steeds meer mensen vatbaar maakt voor een terugval in "tribalisering": het zich als een vechtlustige formatie scharen achter een autoritaire nationalist, die belooft tradities en oude glorie te herstellen en daarbij een of meer vijanden aanwijst als veroorzakers van de (deels demagogisch aangedikte) malaise. De Franse socioloog René Girard heeft blootgelegd dat stammen van oudsher in kwade tijden eenheid creëerden door het uitdrijven van een zondebok, magisch beladen met alle schuld voor echte en vermeende problemen en bedreigingen. Het nieuwe extreemrechtse populisme kan inderdaad minstens deels zo worden begrepen, met Donald Trump als een logisch voortbrengsel van de Tea Party en de Amerikaanse pendant van figuren als Marine Le Pen en Geert Wilders in West-Europa. Ook Poetin past min of meer in dit beeld.

De in het politieke spectrum rechts van het midden staande Debeuf heeft echter een blinde vlek voor de 'stam' waartoe hij zelf behoort: de bovenlaag van kosmopolitische neoliberalen - het netwerk van zakenlieden, politici, bestuurders, bankiers, juristen enzovoorts - die elke voeling met een stuk minder riant gesitueerde 'gewone mensen' heeft verloren. De cynische tournure is, dat de laatste groep - in hoge mate getroffen door de privatiseringen, financiële speculaties, handelspolitiek (incluis open grenzen[6]), het militair-industrieel complex, ecocide, belastingontduiking en zelfverrijking door de eerste groep - van een correcte analyse van zorgen en angsten wordt afgehouden, door de genoemde installering van zondebokken, gecombineerd met de niet aflatende hersenspoeling door reclameboodschappen en politieke propaganda - uit de koker van de vermogende kaste van wereldburgers en haar handlangers. Daarbij speelt de journalistiek grosso modo, opportunistisch of kortzichtig, mee met de doorgestoken kaart van de machtigen. Zo wordt in de pers steevast verkondigd dat de Tea Party een grassroots fenomeen is, hoewel met de tycoon Trump als voorlopige[7] culminatie, de cirkel van deze door onder meer de Koch-miljardairs gefinancierde astroturf-beweging rond is. In ons land zien we iets vergelijkbaars: de PVV wordt irritant vaak als 'sociaaleconomisch links(ig)' bestempeld, terwijl de uit de VVD afkomstige Geert Wilders en zijn fractiegenoten aantoonbaar vrijwel altijd rechtse moties en wetgeving steunen en dusdoende 'het volk' een loer draaien met krokodillentranen over sociale misstanden.

Wat betreft de theorie van Girard over het scheppen van eenheid door uitdrijving van een zondebok: de tragische geschiedenis van de mensheid illustreert uit en te na, dat het (zoals gezegd) gaat om een irrationeel proces, met hoogstens tijdelijk 'orde scheppende' en altijd totalitaire, gruwelijke[8] of verwoestende effecten. We beleven inderdaad een fase waarin tribale agressie - door kapitalistische graaiers (zoals Trump), gewetenloze oligarchen en hun vrienden (Poetin c.s.), islamitische jihadisten (nu vooral onder Al-Baghdadi) en geïndoctrineerde massa's[9] - in zorgwekkend snel tempo de klassieke vorm krijgt van apocalyptische ondergangsvisioenen en het valse geloof in de gewelddadige (her)stichting van Orde[10] onder een Grote Leider.
Het is alle hens aan dek voor mensen die hun ogen open houden, zich niet laten meeslepen en hopelijk het ergste kunnen voorkomen.

Op 24-27 januari zijn in deze blog enkele kleine correcties en toevoegingen aangebracht en zijn de noten uitgebreid.

Aanvulling 6 maart 2016: uit de vandaag op Canvas vertoonde documentaire "Trump, l'apprenti Président" (David Muntaner, Babel Doc, 2016) blijkt dat een belangrijke media-adviseur van Trump de vastgoedman van Italiaanse komaf Guido Lombardi is, een vertegenwoordiger van de extreemrechtse partij Lega Nord en fan van Berlusconi. Lombardi begeleidde Marine Le Pen bij een bezoek van haar aan New York. Volgens hem stelde hij Trump een ontmoeting met Le Pen voor, maar sloeg Trump dat af omdat het hem geen direct electoraal voordeel zou opleveren. Een andere in de docu figurerende militante activist voor Trump is Rosine Ghawji, een Amerikaanse van Franse komaf (met geweer in de aanslag op haar Twitter-profiel). Op de moslimhaatsite World Net Daily staat een artikel van de extremist Robert Spencer over de scheiding van haar islamitische echtgenoot, die ze van jihadisme beschuldigde. Ghawji heeft een like geplaatst op de Facebook van het neofascistische Bloc Identitaire [screenshot].

Aanvulling 17 maart: op een bijeenkomst vergelijkt Trump immigranten met "slangen". Dit is de taal van Alfred Rosenberg en Joseph Goebbels[11]. Ontmenselijking. Of van Mao, die intellectuelen met slangen vergeleek. Denk ook aan een opmerking van Wilders' latere adviseur Paul Belien over moslims: "wij [hebben] de adders aan onze borst gekoesterd, erop vertrouwend dat als we hen liefdevol zouden zogen, zij ons niet zouden bijten [...]". En zie de tekening "Satanschlange Juda" in Der Stürmer (juni 1939, afbeelding rechts). Twee christelijke agitatoren en medestanders van Trump, Alex Jones en Rodney Howard-Browne, stellen dat hij Amerika (tijdelijk) zal behoeden voor Satan dan wel de Antichrist.

Aanvulling 13 juli:
naar aanleiding van de terroristische aanslag door een zwarte man (opererend in zijn eentje) op politieagenten in Dallas - vijf agenten kwamen om en een groter aantal raakte gewond -, waar een vreedzame demonstratie van #BlackLivesMatter plaatsvond, heeft Trump geroepen:
When somebody called for a moment of silence to this maniac that shot the five police, you just see what's going on. It's a very, very sad situation [Bill O'Reilly Show, 12 juli].
En op een andere bijeenkomst:
The other night you had 11 cities potentially in a blow-up stage. Marches all over the United States—and tough marches. Anger. Hatred. Hatred! Started by a maniac! And some people ask for a moment of silence for him. For the killer! [Indiana Rally, 12 juli]
Trump liegt dat het gedrukt staat. Dat is niet voor het eerst, maar hier betreft het een wel zeer ernstige vorm van haat zaaien: de presidentskandidaat jaagt moedwillig op valse gronden een potentieel explosief raciaal conflict aan. Buitengewoon laakbaar en verontrustend.

Aanvulling september 2016: door het inhuren van Breitbart-bons Stephen Bannon heeft Trump zich verbonden  met de griezelige - racistische, misogyne en antisemitische - "alt-right"-beweging (zie ook hier en hier en hier en hier en hier), waarin onder meer het "witte genocide"-meme rondzingt en die de afgelopen maanden ook nog eens verder is geradicaliseerd.

Noten

[*] Toegevoegd oktober 2016: het blad bracht niet alleen auteurs met extreemrechtse sympathiën, maar ook oerconservatieve, antirevolutionaire geluiden.

[**] Toegevoegd juli 2016: "Trump's Star of David Hillary Meme Was Made by a Racist Twitter User. The image [getweet door Trump; K] using an anti-Semitic trope to attack Clinton appeared on 8chan after a vile Twitter user created it two weeks ago" (bron).


[1] Toegevoegd 24 januari: Er gaat bijna geen dag voorbij of Trump komt met een volgende provocatie: "I have the most loyal people, did you ever see that? I could stand in the middle of 5th Avenue and shoot people and I wouldn’t lose voters" (23 januari). Er zit aan deze man echt een draadje los.
Toegevoegd 28 januari: Trump retweet pertinente, leugenachtige laster van een blatante racist - die eerder afbeeldingen verspreidde van Michele Obama als een aap en seks hebbend met een aap. De grenzen aan de gewetenloze brutaliteit van Trump zijn kennelijk nog steeds niet in zicht.
Toegevoegd 2 juli 2017: en wederom... - zie ook hier.


[2] Hier een screenshot van de RT van WhiteGenocideTM. Het account is inmiddels ingetrokken of verwijderd. Update 24 januari: het is weer bereikbaar, al dan niet met ietwat gewijzigd profiel en/of gewiste tweets.

[3] Toegevoegd 27 januari: Zie ook de data-analyse: "Data: 62% of the people Donald Trump RTed this week follow multiple White Supremacist accounts". Wederom een aanwijzing dat Trump teveel aanschurkt tegen extreemrechts.
Toegevoegd 10 mei 2016: Trump neemt leider William Johnson van de racistische American Freedom Party aan boord in Californië. Johnson steunde de campagne van Trump met onder meer een regelrechte versie van de witte genocide-meme uit de koker van neonazi's:

The white race is dying out in America and Europe because we are afraid to be called 'racist,' […] Donald Trump is not racist, but Donald Trump is not afraid. Don't vote for a Cuban. Vote for Donald Trump.
Update: Johnson wordt - na de commotie - in tweede instantie toch niet aangenomen.

[4] Heather Cox Richardson trekt een parallel met de historische fase voorafgaand aan de Amerikaanse Burgeroorlog. 

Aanvulling 26 januari: op een rally van 12 januari riep Trump naar aanleiding van de berovingen en aanrandingen in nieuwjaarsnacht in Keulen door immigranten:
We have a little situation that could be a trojan horse. You look at what is happening in Germany. Cologne never had a problem. [...] Now they are having riots, they're having rapes. Have you heard about the New Year's Eve [attack]? It was like a disaster. And the German people are going to riot. The German people are going to end up overthrowing [Angela Merkel]. 
[5] Denk in ons land aan het toenemend gewelddadige protest tegen de komst van asielzoekers na de oproep "Kom in verzet!" van Geert Wilders. De PVV-leider steunt Trump enthousiast, tot en met zijn plan geen moslims meer het land binnen te laten. Aanvulling 26 januari: En zie de (brand)aanslagen op asielzoekerscentra in Duitsland. Wilders weigerde eerst afstand te nemen van uit de hand lopende protesten, maar zei er laatst dan toch over dat de daders hard moeten worden aangepakt. Zijn ambivalentie is logisch gezien een bekende uitspraak van hem uit 2004, nadat hij eerst had beweerd dat hij "rassenrellen" juist wil voorkomen (HP De Tijd):
Mocht het ooit tot rellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan. Met die rellen schudt de samenleving de politiek wakker en dwingt haar alsnog daadkrachtig in te grijpen, voordat het echt te laat is.
Toegevoegd 24 januari: gister zette Trump een videoclipje op Facebook waarin hij roept: "I will make our Military so big, powerful and strong that no one will mess with us. [..] We're gonna get rid of ISIS, we're gonna get rid of them fast". Het beeld van een gorilla die op zijn borst roffelt dringt zich op. Overigens heeft Trump eerder gezegd dat hij het leger wil versterken en tegelijk erop bezuinigen.
De definitie van Robert Paxton komt al bij al deels in zicht:

Fascism may be defined as a form of polical behavior marked by obsessive preoccupation with community decline, humiliation, or victim-hood and by compensatory cults of unity, energy, and purity, in which a mass-based party of committed nationalist militants, working in uneasy but effective collaboration with traditional elites, abandons democratic liberties and pursues with redemptive violence and without ethical or legal restraints goals of internal cleansing and external expansion.
Maar er is gelukkig geen sprake van het vervangen van het justitieel apparaat door een 'gestapo'. Om dat te implementeren moet iemand natuurlijk wel al aan de macht zijn; en het tevoren aankondigen is geen slimme strategie. Trumps ideeën over het Supreme Court zijn alvast onheilspellend.

Toegevoeg 20 juli: Trump zou een wet kunnen invoeren, aldus oppert zijn kompaan
Chris Christie, om de regering te ontdoen van personeel dat door Obama is aangesteld, bericht Reuters. Ongehoord, dit doet denken aan de zuiveringen van president Erdogan van Turkije na de mislukte staatsgreep van 15 juli.

[6] Vrij verkeer van arbeidskrachten via zo onbelemmerd mogelijke migratie komt ten goede aan relatief welgestelden en bedrijven. Vaak krijgt 'links' de schuld van de instroom van nieuwkomers, maar het is minstens zo sterk een 'rechtse' wens. En van links tot rechts is door de decennia heen slecht nagedacht over integratie. Terzijde: ik ben een voorstander van gematigde immigratie en zit in deze ongeveer op de lijn van Paul Scheffer.
Aanvulling 30 december 2017: Helaas blijk ik me in Paul Scheffer pijnlijk te hebben vergist. In het FD prijst hij de tegen neofascisten aanschurkende Thierry Baudet als "onafhankelijke denker". Ik hield Scheffer voor een redelijke links-conservatief. Maar nu snap ik dat hij vroeg aanhaakte bij notoire moslimhaters.

[7] Jeet Heer denkt dat Trump weliswaar geen president zal worden, maar het pad zal hebben geëffend voor toekomstig succes van figuren die minstens zo extremistisch zijn, zij het gecamoufleerder en gepolijster, zoals Ted Cruz en Marco Rubio:

[...] The lessons of 1964 are clear: Even a losing and divisive candidate changes the orientation of the party. [...] If Trump is the Republican nominee in 2016, he'll transform the party even if he loses. A Trumpized Republican party, much more xenophobic than even now, will be the new norm. And the stage will be set for a new Nixon—most likely Cruz or Rubio—to become the more polished Trump and win the White House.
Inderdaad was het uit opportunisme dat Trump onlangs een van zijn rally's liet inzegenen door een homohater en eindtijdgek, pastor Carl Gallups. Aan de godsdienstwaanzinnige overtuigingen van met name Cruz maar tevens Rubio, hoeft echter niemand te twijfelen.

[8] Andrew O'Hehir merkt op over het sentiment onder bange en boze burgers:
What Trump understands, and may genuinely identify with [van dat laatste geloof ik niks; K], is the sense of embattled tribal identity found among too many white Americans of the 21st century, the belief that they are "living in a state of war in a small community, the existence of which is continually threatened, and the morality of which is the strictest possible." What is the highest form of enjoyment to be found in such a community, "for souls which are vigorous, vindictive, malicious, full of suspicion, ready to face the direst events, hardened by privation and morality?" It is "the enjoyment of cruelty," as Friedrich Nietzsche put it in 1881. "Such a community would find its delight in performing cruel deeds, casting aside, for once, the gloom of constant anxiety and precaution."
That pretty much covers it, right? Nietzsche was actually writing about primitive human society before it had been afflicted or transformed by Christian morality. But he would be amused and not altogether surprised to learn that we have come out the other side of that process, and that the nation that pronounces itself the world's arbiter of democracy and human rights has fallen to its knees before a third-rate imitation of King Ludwig II of Bavaria who promises to bring us back to the old gods and the old truths. "Nothing has been more dearly bought," Nietzsche writes later in the same section of Daybreak [...] "than the minute portion of human reason and feeling of liberty upon which we now pride ourselves."
[9] Natuurlijk is de volstrekte tegenstelling tussen een losgezongen elite en een bespeelde massa een retorische simplificatie, waarvan de kern van waarheid echter groot en belangrijk genoeg is. Een deel van de min of meer armoedige massa staat uit eigen overtuiging achter 'sterke mannen'. De middenklasse is per definitie een grijs gebied.
En terzijde: Trump wordt ondanks zijn hierboven vermelde uitlatingen en capriolen gesteund door de National Black Republican Association; ook hier is de tegenstelling niet (geheel) zwart-wit.

Toegevoegd 12 augustus 2016: in een nieuw groot onderzoek wordt geen (directe) correlatie gevonden tussen een sociaaleconomisch zwakke positie en een (voorgenomen) stem op Trump; wel is de achterban van Trump meer dan het landelijk gemiddelde bang voor economische neergang en verandering van de bevolkingssamenstelling van de min of meer 'witte buurten' waarin men woont. Toegevoegd oktober: zie ook hier en hier.
Toegevoegd 26 september: zie ook hier: angst voor verlies van status en dominantie - zeg: onzekerheid over het behoud van de huidige (gepercipieerde) invloed op maatschappelijke ontwikkelingen - lijkt een belangrijker rol te spelen dan econonomische onzekerheid. Al lijken mij deze twee vormen van onzekerheid zowel psychologisch als onderzoekstechnisch moelijk uit elkaar te houden.
Zie ook: "Why Fascism is the Wave of the Future" (1994) van (de overigens economisch bepaald niet linkse) Edward Luttwak; "On the Wrong Side of Globalization" (2014) door Joseph E. Stiglitz; "De Nederlander is nerveus" (september 2016) van sociologe Monique Kremer ("Nu de verzorgingsstaat niet overal meer voor zorgt, zoeken burgers naar nieuwe zekerheden [...]. [Kremer] is bezorgd over het gebrek aan verbinding tussen verschillende groepen in Nederland."); "Waarom toch dat onbehagen?" (september 2016) door Marco Visser ("Werk, loon, carrière en pensioen, niets lijkt meer zeker. 'Dat doet iets met ons welzijn' , zegt [Rabobank-hoofdeconoom Hans] Stegeman. [...] Cok Vrooman van de Universiteit Utrecht [...] toonde zijn publiek grafieken die duidelijk maken dat de inkomenszekerheid sinds 1980 met maar liefst 34 procent is afgenomen. [...] ook de werkzekerheid daalt: sinds 1980 met 23 procent. Dan heeft Vrooman het alleen over werknemers in loondienst. Telt hij de zzp'ers mee, dan daalt de werkzekerheid met 27 procent. "); en "De ongelijkheid in de wereld neemt af" (oktober 2016): "De middenklasse in Europa en de VS is ontevreden. Met reden, schrijft econoom Branko Milanovic in zijn spraakmakende 'Global Inequality'. Hun misère is de voorspoed van de Aziaten. En die trend zet zich door. [...] 'Mensen realiseerden zich dat ze het helemaal niet zo goed hadden, dat de bovenste 1 procent in hun land het veel beter deed. Ze verloren het vertrouwen, hun geloof in politici. En bovenop die globalisering, die technologische ontwikkeling en dat verlies aan vertrouwen in de politiek kwam een immigratiegolf. Al die elementen tezamen verklaren dat gevoel van malaise'."

Toegevoegd 26 oktober: knap achtergrondartikel: "Why were so many downwardly mobile white Americans supporting Donald Trump? [...] Trump’s core voters are revealed by poll after poll to be members of the W.W.C. [White Working Class]".

[10] Toegevoegd 22 juli: Jeet Heer van New Republic over Trumps rede op de Republikeinse Nationale Conventie van 19-21 juli:

"I am the law and order candidate," Donald Trump declared [...]. Trump is running to be a strong man [...] His primordial message is one of imminent risk: You could be killed, and I’m the one who can save you.
Vergelijk het artikel "The Dark Knight Arises" van David Brooks in The New York Times.

[11] Toegevoegd 8 juli: Goebbels: "De zelfverklaarde zionist is inderdaad de respectabelste Jood. Men weet dan waar men staat. De zogenaamd nationale Joden zijn het gevaarlijkst. Zij zijn de slangen die we aan onze borst drukken."
Hier vergelijkt Goebbels het bolsjewisme, dat hij de "wereldrevolutie der Joden" noemt, met een slang.
In De Protocollen van de Wijzen van Zion - waar Goebbels door het boek The International Jew (1920) van Henry Ford op attent zou zijn gemaakt - figureert een slang als symbool van een wereldomspannende Joodse samenzwering.


Aanbevolen artikelen:

Dark Money: Jane Mayer on How the Koch Bros. & Billionaire Allies Funded the Rise of the Far Right
Interview met Jane Mayer, Democracy Now!, 20 januari 2016

Apocalypse now: Sarah Palin's bizarre Trump endorsement analyzed
Door Dave Schilling, The Guardian, 20 januari 2016

I watched all 20 minutes of the mush-mouthed, grotesque oration in support of the Republican frontrunner. Here, the anatomy of a very disturbing scene.

The One Weird Trait That Predicts Whether You’re a Trump Supporter
Door Matthew MacWilliams, Politico, 17 januari 2016

I’ve found a single statistically significant variable predicts whether a voter supports Trump—and it’s not race, income or education levels: It’s authoritarianism.

Trump Campaign Picks Radical Anti-Gay End Times Pastor For Rally Invocation
Door Brian Tashman, 15 januari 2016

While most people remember Donald Trump’s Wednesday rally in Pensacola, Florida, for a hypnotic performance by the “Freedom Kids” dance troupe, one aspect that should not be overlooked was the invocation delivered by Carl Gallups, an extremist End Times pastor who believes the U.S. is on the verge of annihilation. - See more at: http://www.rightwingwatch.org/content/trump-campaign-picks-radical-anti-gay-end-times-pastor-rally-invocation#sthash.EGNfBsOz.HutErN7z.dpuf
While most people remember Donald Trump’s Wednesday rally in Pensacola, Florida, for a hypnotic performance by the “Freedom Kids” dance troupe, one aspect that should not be overlooked was the invocation delivered by Carl Gallups, an extremist End Times pastor who believes the U.S. is on the verge of annihilation. - See more at: http://www.rightwingwatch.org/content/trump-campaign-picks-radical-anti-gay-end-times-pastor-rally-invocation#sthash.EGNfBsOz.HutErN7z.dpuf
While most people remember Donald Trump’s Wednesday rally in Pensacola, Florida, for a hypnotic performance by the “Freedom Kids” dance troupe, one aspect that should not be overlooked was the invocation delivered by Carl Gallups, an extremist End Times pastor who believes the U.S. is on the verge of annihilation.

Trump rejects white nationalist support, but not voters' anger
Door Gregory Krieg, CNN, 14 januari 2016

[...] Donald Trump is rejecting the support of a white nationalist group backing him in Iowa, but embracing what he called the "anger" that has come to characterize his campaign and its followers.

Trump: You've got to give that 'maniac' in North Korea some credit
Door Colin Campbell, Business Insider UK, 9 januari 2016

Real-estate mogul Donald Trump said on Saturday that North Korea's supreme leader, Kim Jong Un, deserves "credit" for taking over his country at such a young age.

Trump
Door Eddy Terstall, De Groene Amsterdammer, 3 januari 2016

[...] inhoudelijk klonk hij reëel qua buitenlands beleid. Nogal een houwdegen zo te horen maar minder van de spelletjes en samenspansels [...] in de regio dan de huidige administration, zo te horen. Dat klonk in ieder geval allemaal vrij rationeel.

Donald Trump and the Politics of Disgust
Door Alexander Hurst, The New Republic, 31 december 2015

[...] Trump, of course, is a well-known, admitted germaphobe. "One of the curses of American society is the simple act of shaking hands," he wrote in The Art of the Deal.
[...] The disgust response feeds into an “in-group” response: What is disgusting is exterior, and the group must be protected from it, which in turn provides comfort and reinforces a shared sense of identity. "People are pouring across the southern border," Trump says. "I will build a wall. It will be a great wall. People will not come in unless they come in legally. Drugs will not pour through that wall." During the last Republican debate, he literally labeled the Iran nuclear deal as "horrible, disgusting, absolutely incompetent."

Donald Trump Leads an Insane White Cult — and Pat Buchanan Just Explained How It Works
Door Chauncy DeVega, Salon / AlterNet, 23 december 2015

GOP front-runner leads cult of personality centered around white alienation, racial resentment and authoritarianism. [...] Trump’s proto-fascism, xenophobia and bigotry are not anomalies or outliers. These values are held by a large percentage of Republicans.

[Malala Yousafzai over o.a. Donald Trump:] "The more you speak about Islam and against all Muslims, the more terrorists we create"
Door Ed Mazza, The Huffington Post, 16 december 2015

Donald Trump Has An Absolutely Terrifying Plan For The Supreme Court
Door Ian MillHiser, ThinkProgress, 14 december 2015

[...] Speaking at a South Carolina political forum on Saturday [12 december; K], however, Trump disavowed any notion that his justices would bring moderation to the Court. To the contrary, Trump suggested that he would like to fill the Court will justices who literally want to erase nearly a century of American law.

Donald Trump, Ted Cruz, and a Right-Wing Insurgency the GOP Can No Longer Control
Door Heather Cox Richardson, Salon / AlterNet, 13 december 2015

The last time a U.S. political party put forth a radical like this was 1860. There are really frightening parallels [met de periode van de Amerikaanse Burgeroorlog; K].

Trump’s true believers: How he’s gone farther than Europe’s far right, and who got him there
Door Doug Saunders, The Globe and Mail, 13 december 2015

Donald Trump has forced the Republican Party into a crisis by channeling the xenophobia and resentments of disenfranchised voters. Doug Saunders explains why his brand of demagoguery poses a threat far beyond the United States 

Is Donald Trump Getting His Cues from Hitler? How the GOP Leader Is Following the Führer's Recipe
Door Steven Rosenfeld, AlterNet, 10 december 2015

[...] Ivana Trump told Vanity Fair that her ex-husband occasionally read it, which supports the rest of the magazine's profile of a tycoon who loved to live in the public eye and manipulate media coverage.
[...] it appears that one way or another, much of the content in My New Order about how Hitler says propaganda works, and how he structures his speaking style, and how Hitler targets the lowest-common denominator as his intended audience, has seeped into Trump: the way he speaks, argues, rages and responds in public. This goes beyond what has been reported in the New York Times, which analyzed 95,000 words from five months of speeches and concluded that Trump shares a style with the 20th century's biggest demagogues.
Trump's speeches are filled with simplistic racist attacks, first against Mexicans and more recently Muslims. He belittles and insults his competitors for the 2016 Republican presidential nomination. He attacks Democrats' political "correctness" as weak. He mocks women and disabled people. He threatens to obliterate the enemies he names. He doesn’t care about facts or inconsistencies, and plays to his followers' fears and prejudices.

Donald Trump: ban all Muslims entering US
Door Ed Pilkington, The Guardian, 8 december 2015

Republican frontrunner wants ‘total and complete shutdown’ of borders to Muslims after San Bernardino shooting in latest boundary-pushing proposal.

Top Neo-Nazi Website Applauds "Glorious Leader" Trump's Call to Ban All Muslims
Door Ashley Feinberg, Gawker, 8 december 2015

Donald Trump also managed to secure the roaring approval of the internet’s preeminent white supremacist news source, The Daily Stormer.

Who is Supporting Trump?
Interview met Thomas Ferguson, The Real News, 30 november 2015

Roosevelt Institute Senior Fellow Thomas Ferguson examines the poll numbers and explains why the lower and middle white-working classes are connecting with the billionaire's messaging

Donald Trump mocks reporter with disability
The Guardian, 26 november 2015

Speaking at a rally [...]  Republican presidential hopeful Donald Trump seems to mock New York Times reporter Serge Kovaleski, who has a chronic condition called arthrogryposis which affects the movement of his arms.

What If Trump Wins?
Door Jeet Heer, The New Republic, 24 november 2015

[...] Rubio and Ted Cruz, who’ll be hoping for a presidential future even if they lose this year [...].
[...] The lessons of 1964 are clear: Even a losing and divisive candidate changes the orientation of the party. [...] If Trump is the Republican nominee in 2016, he'll transform the party even if he loses. A Trumpized Republican party, much more xenophobic than even now, will be the new norm. And the stage will be set for a new Nixon—most likely Cruz or Rubio—to become the more polished Trump and win the White House.

Donald Trump on his Black Lives Matter heckler: 'Maybe he should have been roughed up'
Door Colin Campbell, Business Insider UK, 22 november 2015

[...] During a Sunday-morning interview, real-estate mogul Donald Trump expressed some support for his fans who reportedly punched and kicked a heckler the day before at a presidential-campaign rally.

Donald Trump is posting racist imagery that comes directly from neo-Nazis
Door Charles Johnston, Little Green Footballs, 22 november 2015

So today, this happened. Republican presidential candidate Donald Trump (yes, him again) re-tweeted the following blatantly racist graphic [...] So there you have it. Donald Trump is posting racist imagery that comes directly from neo-Nazis.
I hope you’re not surprised that a guy like Donald Trump, who continually spouts fascist rhetoric, is attracted to fascist memes posted by neo-Nazis. This is where the right wing has ended up in 2015.

Trump crosses the Nazi line: Maybe Muslims should wear special ID badges
Door Travis Gettys, Raw Story, 19 november 2015

Donald Trump stuck a toe across the Nazi line Thursday morning in the ongoing hysteria over Muslim immigrants. The Republican presidential frontrunner refused to rule out requiring Muslims to carry special identification showing their faith — which the Third Reich required Jews to do with a yellow badge that resembled the Star of David. [Trump stelde geen uitwendig zichtbaar teken voor, maar toch; K]

GOP Voters Want an Apocalypse: The Truth About Trump & Carson's Success
Door Heather Digby Parton, Salon/AlterNet, 10 november 2015

[...] Say what you will about Trump and Carson, they are both entertaining. But it's the revolutionary aspect of their candidacies that's interesting.

Trump Calls Mass Shooters ['sick', but also] 'Geniuses in a Certain Way'
Door Ben Jacobs, The Guardian / AlterNet, 4 oktober 2015 

"Because you have sick people. They happen to be intelligent. And, you know, they can be sick as hell and they're geniuses in a certain way. They are going to be able to break the system."

Should We Toss Around the Word 'Fascist' When It Comes to Donald Trump?
Door Rick Perlstein, The Washington Spectator / AlterNet, 2 oktober 2015

An unsettling symbiosis between man and mob.

Trump, Sanders and Tribalism: Why the Donald’s Dark Allure Goes Deeper Than Racism and Xenophobia
Door Andrew O'Hehir, Salon, 12 september 2015

[...] What Trump understands, and may genuinely identify with, is the sense of embattled tribal identity found among too many white Americans of the 21st century, the belief that they are "living in a state of war in a small community, the existence of which is continually threatened, and the morality of which is the strictest possible." What is the highest form of enjoyment to be found in such a community, "for souls which are vigorous, vindictive, malicious, full of suspicion, ready to face the direst events, hardened by privation and morality?" It is "the enjoyment of cruelty," as Friedrich Nietzsche put it in 1881. "Such a community would find its delight in performing cruel deeds, casting aside, for once, the gloom of constant anxiety and precaution."

Tribalization. Or the End of Globalization
Door Koert Debeuf, Medium Corporation, 11 september 2015

[...] The anthropological study of René Girard shows how traumatic experiences make tribes focus on their core identity, returning to a stronger emphasis on law, culture and the sacred, and how they deal with their fear and aggression by turning against 'the Other' — the scapegoat mechanism. [...] This anchoring in myths of the past, this use of old discourse is exactly what we are witnessing in the world of today. [...] It makes the Arab World a telling example of the two main roads of tribalization: authoritarian nationalism and religious fanaticism. [...] Tribalization is [also] hitting again in the heart of Europe. [...] Putin's tribalization strategy is not only popular with Russians, who seem to be happy that their country is again stable inside and feared outside. In the Arab world and in Turkey new soft dictators are learning lessons from him.[...] In the United States too, the result is tribalization. More people than ever are in favor of a new kind of isolationism. [...] Today we can say that the world has left the path of globalization and is taking the trail of tribalization. Unfortunately, history has shown time and again that nothing good will come out of this.

Surprise! Donald Trump's Father Was Probably in the Ku Klux Klan
Door kali Holloway, AlterNet, 10 september 2015

According to a 1927 New York Times article, it seems that the father of billionaire Republican presidential candidate and professional bile-spewer Donald Trump may have had ties to the Ku Klux Klan.

Nationwide Poll: Majority of Republicans Have Nakedly Racist Worldview—Trump Has Found the Way to Unleash It
Door Steven Rosenfeld, AlterNet, 1 september 2015

A new national poll released Tuesday has found that a majority of the Republican Party is living in a strange and dangerous political fantasyland.

Is Donald Trump Really a 'Fascist'?
Door Joe Conason, AlterNet, 28 augustus 2015

The Trump campaign doesn't seem so funny anymore.

Donald Trump's ex-wife once said Trump kept a book of Hitler's speeches by his bed
Door Amanda Macias, Business Insider UK, 28 augustus 2015

[...] Trump [...:] "Actually, it was my friend Marty Davis from Paramount who gave me a copy of 'Mein Kampf,' and he's a Jew." Brenner added that Davis did acknowledge that he gave Trump a book about Hitler. "But it was 'My New Order,' Hitler's speeches, not 'Mein Kampf,'" Davis reportedly said. "I thought he would find it interesting. I am his friend, but I'm not Jewish."
[...] Ivana Trump told a friend that her husband's cousin, John Walter "clicks his heels and says, "Heil Hitler," when visiting Trump's office.

Trump Is the Authoritarian Ruler Republicans—and Some Dems—Have Been Waiting For
Door John Dean, Justia.com / AlterNet, 13 augustus 2015

How far can a truly authoritarian leader go in America?

How Did This Monster Get Created? The Decades of GOP Lies That Brought Us Donald Trump
Door Heather Cox Richardson, Salon / AlterNet, 19 juli 2015

Trump is the product of a deliberate Republican strategy, adopted by Richard Nixon’s people in 1968, to attract voters with an apocalyptic redemption story rather than reasoned argument.  It has taken almost 50 years, but we have finally arrived at the culmination of postmodern politics in which Republican leaders use words to create their own reality.

Later toegevoegd:

Trump: I could shoot people in streets and not lose support
Door Ben Kamisar, The Hiill, 23 januari 2016

[...] Trump: "I have the most loyal people, did you ever see that? I could stand in the middle of 5th Avenue and shoot people and I wouldn’t lose voters" [...].

Trump's 19th Century Foreign Policy
Door Thomas Wright, Politico, 20 januari 2016

One of the most common misconceptions about Donald Trump is that he is opportunistic and makes up his views as he goes along. But a careful reading of some of Trump’s statements over three decades shows that he has a remarkably coherent and consistent worldview, one that is unlikely to change much if he’s elected president.

Five Reasons Ted Cruz Is Even More Dangerous Than Donald Trump
Door Robert Reich, AlterNet, 23 januari 2016

1. He’s more fanatical. [...] 2. Cruz is a true believer. [...] 3. He’s Smarter. [...] 4. He’s more disciplined and strategic. [...] 5. Cruz is a loner who’s willing to destroy institutions. 

Top Trump Official Defends Call For ‘Pure Breed’ President
Door David Edwards, Raw Story / AlterNet, 25 januari 2016

Katrina Pierson, the national spokesperson for Donald Trump’s presidential campaign, on Sunday defended her call for a "pure breed" president by arguing that she was a “half-breed” like President Barack Obama.

Trump: Germans Are Going To Riot, Overthrow Merkel; Syrian Migrants Could Be "Trojan Horse"
RealClearPolitics, 12 januari 2016

[...] Trump predicted the German people are going to riot and overthrow Chancellor Angela Merkel after the attacks in Cologne, Germany and the number of Syrian refugees she is letting into the nation. Trump pointed out a lot of the Syrian refugees are "young, strong" males and warned, but doubted, that allowing them to migrate to the West could be a "trojan horse."

The End of an Era … for White Males
Door David Rothkopf, Foreign Policy, 25 januari 2016

As demographics change, so does the definition of privilege. 

Trump Defends Vladimir Putin Again
Door Taegan Goddard, Political Wire, 26 januari 2016

Trump: Take Iraq's Oil Wealth and Give It to Wounded Warriors
Door Susan Jones, CNS News. 17 augustus 2015

Can the GOP’s Big-Business Brand Survive Donald Trump?
Door Jeet Heer, New Republic, 26 januari 2016

While corporate America embraces diversity, Trumpism is moving the Republican Party in the opposite direction. [Interessante analyse, die er alleen geen rekening mee houdt dat onder meer Trumps 'xenofobie' voornamelijk een cynische, populistische pose betreft; K]

Trump Campaign Picks Radical Anti-Gay End Times Pastor [Carl Gallups] For Rally Invocation
Door Brian Tashman, 15 januari 2016

Data: 62% of the people Donald Trump RTed this week follow multiple White Supremacist accounts
Door Marshall Kirkpatrick, Little Bird, 26 januari 2016

[...] It turns out that Donald Trump mostly retweets white supremacists saying nice things about him.  At least so far this week’s that’s been how it's gone.  This isn’t one person, of the last 21 accounts retweeted by @RealDonaldTrump so far this week, our automated analysis of their accounts finds that: 
- 28% of them follow at least one of the top 50 White Nationalist accounts on Twitter (6 of 21)
- 62% of them follow at least 3 people who’ve used hashtag #WhiteGenocide lately (13 of 21)

Trump Tweets Photoshopped Image Of Megyn Kelly From Racist Account
Door Brian Tashman, 28 januari 2016

[...] Trump retweeted an image of Kelly meeting a Saudi prince and a woman dressed in a niqab. And as you have also probably guessed, the tweet came from an unabashed racist who also tweeted images of Michelle Obama as a monkey and having sex with an ape.

How Donald Trump Has Brought America's Darkest Political Obsessions and Beliefs Into The Open
Door John Dean, Justia.com / AlteNet, 29 januari 2016

"Donald was amper 12 toen zijn vader hem naar de New York Military Academy stuurde [...] De school werd gerund door sabelslepers die lijfstraffen hoog in het vaandel voerden, een hekel hadden aan individualisme en doordrenkt waren met oerconservatieve waarden. [...] Donald Trump vertelde me dat hij er zeer veel slaag gekregen heeft."

Why the 2016 Election Is a Political Volcano in Full Eruption
Door Robert Reich, AlterNet, 26 januari 2016

[...] Somewhere in all this I came to see the volcanic core of what’s fueling this election.
If you’re one of the tens of millions of Americans who are working harder than ever but getting nowhere, and who understand that the political-economic system is rigged against you and in favor of the rich and powerful, what are you going to do?
Either you’re going to be attracted to an authoritarian son-of-a-bitch who promises to make America great again by keeping out people different from you and creating “great” jobs in America, who sounds like he won’t let anything or anybody stand in his way, and who’s so rich he can’t be bought off.

Trump on using waterboarding: I'll do much worse than that
Door Allen Cooper, USA Today, 7 februari 2016

[...] "I would bring back waterboarding," he said Saturday night at a Republican debate in New Hampshire. "And I would bring back a hell of a lot worse."

The rise of Donald Trump is a terrifying moment in American politics
Door Ezra Klein, Vox, 10 februari 2016

[...] Most people feel shame when they're exposed as liars, when they're seen as uninformed, when their behavior is thought cruel, when respected figures in their party condemn their actions, when experts dismiss their proposals, when they are mocked and booed and protested.
Trump doesn't. He has the reality television star's ability to operate entirely without shame, and that permits him to operate entirely without restraint. It is the single scariest facet of his personality. It is the one that allows him to go where others won't, to say what others can't, to do what others wouldn't.

Donald Trump Retweets Outright Neo-Nazi AGAIN, Then Deletes It
Door Charles Johnson, Little Green Footballs, 10 februari 2016

[Opnieuw een retweet van WhiteGenocideTM, dit keer snel door Trump ongedaan gemaakt. Vreemd genoeg heeft hij op moment van dit schrijven - 11 februari - zijn eerste retweet van WhiteGenocideTM, op 22 januari (hierboven besproken) gewoon laten staan [screenshot]; K]

The Hate Behind Donald Trump’s Success
Door Sasha Abramsky, The Nation, 24 februari 2016

Why is no one in the Republican establishment directly condemning Trump’s nascent movement of thugs and fanatics?

Trump declines to condemn Ku Klux Klan
Door Kristen East, Politico, 28 februari 2016

Later, however, he said he had previously rejected support from David Duke.

Did Donald Trump just retweet a famous Mussolini quote?
Door Jen Mills, Metro.co.uk, 28 februari 2016

Trump's feigned ignorance about the KKK raises disturbing questions
Door Joe Scarborough, The Washington Post, 29 januari 2016

[Alexandr Doegin] One of Russia's looniest far-right ideologues endorses Donald Trump
Door Marx Fischer, Vox, 1 maart 2016

Donald Trump Jr grants radio interview to prominent white supremacist
Door Ed Pilkington, The Guardian, 2 maart 2016

[Update: Trump Jr zegt dat hij niet wist met wie hij sprak en neemt afstand an Edwards; K] [...] The younger Trump will be featured as guest of honor in Saturday’s broadcast of the Political Cesspool, a three-hour program that lists among its objectives, "to grow the percentage of Whites in the world relative to other races."
[...] Edwards was granted credentials by the Trump campaign to appear as a bona fide media reporter at a recent stump appearance by the real estate billionaire in Memphis. [...] He has said that "slavery is the greatest thing that ever happened to" African Americans.

The Revenge of the Lower Classes and the Rise of American Fascism
Door Chris Hedges, TruthDig, 2 maart 2016

[...] College-educated elites, on behalf of corporations, carried out the savage neoliberal assault on the working poor. Now they are being made to pay.

This Donald Trump Rally Looks Like A Scene From Nazi Germany
Door Janie Velencia, Huffington Post, 5 maart 2016

[...] Trump can be seen addressing the crowd forcefully. He tells them to raise their right hand and asks them to repeat after him that they will vote for him for president, no matter what.

Trump’s flirtation with fascism
Door  Dana Milbank, The Washington Post, 7 maart 2016

The American Fascist
Door Robert Reich, 8 maart 2016

[...] Viewing Donald Trump in light of the fascists of the first half of the twentieth century – who used economic stresses to scapegoat others, created cults of personality, intimidated opponents, incited violence, glorified their nations and disregarded international law, and connected directly with the masses – helps explain what Trump is doing and how he is succeeding.

Don't believe Donald Trump has incited violence at rallies? Watch this video
Door German Lopez, Vox, 12 maart 2016

[Meerdere voorbeelden van oproepen tot geweld door Trump; K]

Donald Trump Says His Supporters Should 'Hit Back' At Protesters More Often
Door Amanda Terkel, The Huffington Post, 12 maart 2016

Trump over protesterende activist: 'Ik zou hem op zijn smoel willen slaan'
AP, 23 februari 2016

It Can’t Happen Here... Can It? Trump’s Storm Troopers and the Possibility of American Fascism
Door Bob Dreyfuss, TomDispatch / AlterNet, 13 maart 2016

[Goede analyse, die het fascisme-verwijt betreffende Trump zowel ontkracht als waarschuwt voor mogelijke ontwikkelingen; K]
 
White voters hope Trump will restore the racial hierarchy upended by Barack Obama
Door Jamelle Bouie, Slate, 13 maart 2016

All the times Trump has called for violence at his rallies
Door Kate Sommers-Dawes, Mashable, 9 maart 2016

Father of Fascism Studies [Robert Paxton]: 'Donald Trump Shows Alarming Willingness to Use Fascist Terms & Styles'
Democracy Now! 15 maart 2016

Trump Warns of Possible Convention Riots
Door James Nash en Ben Brody, Bloomberg Politics, 16 maart 2016

[...] Donald Trump warned of "riots" if power-brokers deny him the nomination at the convention even if he's leading in the delegate count.

Donald Trump compares immigrants to snakes during Ohio rally
MailOnline, 16 maart 2016

Indicted Bundy Ranch militant hand-picked by Team Trump as delegate to GOP convention
Door Sarah K. Burris, Raw Story, 20 maart 2016

[In januari heeft Trump de gewapende actie van Bundy c.s. in Oregon juist veroordeeld; K]

Manager Trump aangeklaagd voor geweldpleging [tegen een verslaggever van Breitbart]
Trouw, 29 maart 2016

Trump: Reporter Wasn't Hurt Because She Didn't Scream, Possibly Faked Bruises
Door Brian Tashman, 29 maart 2016

Trump: als abortus verboden wordt, moeten vrouwen ervoor worden bestraft - met video
Door Harper Neidig, The Hill, 30 maart 2016

Would A Trump Supreme Court Justice 'Punish' Women For Abortion?
Door Miranda Blue, Right Wing Watch, 30 maart

Trump calls Geneva Conventions 'the problem'
Door Ben Schreckinger, Politico, 30 maart 2016

Donald Trump believes American troops are afraid to fight for fear of violating the Geneva Conventions [...].

Trump Has Given White Supremacist Groups New Life
Door Peter Montgomery, Other Words / Alternet, 6 april 2016

Why People Love Trump's Apocalyptic Vision of America
Door Deborah Caldwell, Fortune, 10 december 2015

[Trump:] "We can't live like this. You’re going to have more World Trade Centers. It's going to get worse and worse, folks." The crowd cheered and gave him a standing ovation. [...] What's the appeal of this dark view? Well, it's precisely that: people find his apocalyptic rhetoric enticing and familiar - because America has end-times obsession deeply embedded in its national psyche.

Donald Trump thinks he’s a god. Even worse, his supporters agree
Door Phil Torres, Salon, 30 april 2015

He's wrong about so much, but implores his fans to believe him. Scarily, they do. Call this religion Drumpfism.

Trump's Team: The Bigoted, Unhinged Conspiracy Theorists Benefiting From Donald Trump's Campaign
Door Brian Tashman, Right Wing Watch, 9 mei 2016

Trump Selects a White Nationalist Leader as a Delegate in California
Door Josh harkinson, Mother Jones, 10 mai 2016

[...] Trump's slate includes William Johnson, one of the country's most prominent white nationalists. [...]  Johnson has gained notice during the presidential primary for funding pro-Trump robocalls that convey a white nationalist message. "The white race is dying out in America and Europe because we are afraid to be called 'racist,'" [...]
Update: na een golf van consternatie heeft de Trump-campagne Johnson laten vallen.Of toch niet?

Donald Trump has a hate group problem
Southern Poverty Law Center, 28 februari 2016

White Supremacy and Trump's Battle for the 'Soul of America'
Door Adele M. Stan, The American Prospect / AlterNet, 10 mei 2019

The presumptive GOP nominee is reviving Patrick Buchanan's legacy of bigotry. [...] Buchanan [...] explained his endorsement of Trump [...] It boiled down to this: The United States, in Buchanan’s view, is facing an existential threat from the non-white peoples of the world, whether through bad trade deals or the growing presence of non-European immigrants within our borders.

Trump's Dangerous Strategy: How Inciting His Supporters Could Backfire
Door Heather Cox Richardson, Salon / AlterNet, 15 mei 2015

Trump's assault on legitimacy of the system is reminiscent of themes that led to some of America's darkest hours. [...] In the late nineteenth century, when the nation’s economic and political tensions looked much like today’s, unpopular politicians trying to overcome overwhelming odds did the same thing. What they wanted was to be elected. But what they got was a wave of vigilante justice.

Trump Campaign Tied To Second Leader of White Nationalist Party
Door Bruce Wilson, The Huffington Post, 17 mei 2016

Even as Donald Trump seeks to tack to the center, and leave behind his earlier, wildly controversial statements on Hispanics and Muslims, mounting evidence concerning the Trump campaign’s ties to racist white nationalists — including two of the six directors of the American Freedom Party — threatens to undermine Trump’s re-branding effort.

Donald Trump literally wanted to make The Apprentice: White People vs. Black People
Door German Lopez, 19 mei 2016

Most people think race wars should be avoided. But Donald Trump, the actual Republican candidate for president, thought a race war would be great for The Apprentice back in 2005.

The Dangerous Acceptance of Donald Trump
Door Adam Gopnik, The New Yorker, 20 mei 2016

This is how fascism comes to America
Door Robert Kagan, The Washington Post, 18 mei 2016

[Te weinig oog voor economische bestaansonzekerheid als factor, maar verder een goed stuk; K]

Trump’s Neo-Nazi And Jewish Backers Are Both Convinced He’s Secretly On Their Side
Door Jessica Schulberg, The Huffington Post, 26 mei 2016

Inside A White Nationalist Conference Energized By Trump's Rise
Door Rosie Gray, BuzzFeed, 27 mei 2016

In a remote conference room in Tennessee, some of America’s most prominent white nationalists and many in the alt-right gathered last weekend for an annual meeting. This year, however, is different.
[...] "Even if Trump loses, he's already shown that immigration and economic nationalism and the whole concept of 'America first' works electorally," Peter Brimelow, the founder of Vdare.com, said in his speech to the conference. "There are some elections where losing candidates blaze a trail for the future."

Trump, the GOP and Media Are Trying to Make Trump Seem 'Normal'
Door Neal Gabler, BillMoyers.com / AlterNet, 28 mei 2016

Now that he has clinched the nomination, here comes the effort to shape Donald Trump's image as a regular guy. But he remains "an existential threat." [...] both the media and politics share a long-standing tendency that sooner or later kicks in: Anyone who, or any institution that, exercises power always gets normalized. It doesn’t make any difference where that power comes from. It doesn’t make any difference how reprehensible the expression of that power may be. It doesn’t make any difference even if the power threatens the very basis of a nation.

Donald Trump’s United States of Conspiracy
Door Jeet Heer, New Republic, 14 juni 2016

Conspiracy theories were long relegated to the fringes of American history, but now they dominate one of the two major parties.

Trump's Disgusting Attacks on Obama: His Smears Are Right out of Roy Cohn's Playbook
Door Heather Digby Parton, Salon / AlterNet, 14 juni 2016

[Cohn was een vurige bondgenoot van Joseph McCarthy en werd Trumps mentor. Trump insinueerde deze maand dat president Obama achter de schermen betrokken was bij of voorkennis had van de moordpartij door Omar Mateen in een nachtclub in Orlando; K]

Trump’s Star of David Hillary Meme Was Made by Racist Twitter User
Door Gideon Resnick, The Daily Beast, 7 juli 2016

The image using an anti-Semitic trope to attack Clinton appeared on 8chan after a vile Twitter user created it two weeks ago.

It's Not Just Saddam Hussein: Trump Has a Long History of Googly-Eyed Admiration for Dictators
Door Amanda Marcotte, Salon / Alternet, 6 juli 2016

A Propagator of Race Hatred and Violence
Door Josh Marshall, TPM, 13 juli 2016

A fascinating psychological experiment could explain Donald Trump’s rise
Door John B. Judis, Vox, 17 december 2015

How thinking about death makes you more likely to support George W. Bush [of Donald Trump; K].

The GOP Is the Party of Death
Door Jeet Heer, New Republic, 19 juli 2016

On an apocalyptic convention night, Republicans wallowed in the pornography of suffering and the need to punish Hillary Clinton.

[...] That calls for Clinton to be jailed are now part of the normal rhetoric heard from the convention floor, and even the stage, is a testament to the radicalization of the Republican Party. 

The Republican Party Is Pushing Trump Toward a War With Black Lives Matter
Door Jeet Heer, New Republic, 19 juli 2016

[...] party members are raring for a fight against Black Lives Matter and the newly resurgent civil rights movement.

Joining forces in Cleveland: European-style nationalism is poised to unite with Trump's GOP
Door Gary Legum, Salon, 19 juli 2016

Nigel Farage and Geert Wilders attending the RNC is evidence of the GOP's embrace of the extreme right.


Trump Vets Adviser: Clinton "Should Be Put In The Firing Line And Shot For Treason"
Door Andrew Kaczynski, BuzzFeed, 20 juli 2016


Republican National Convention Follows Witch-Burning Script
Door Adele M. Stan, AlterNet, 19 juli 2016

Amid unison cries of "Lock her up!", the Republican Party tonight attempted a witch-burning of Hillary Clinton, the Democratic rival to Donald J. Trump, the GOP’s presidential nominee. Neurosurgeon Ben Carson [...] event went so far as to link Clinton with Lucifer [...] everyone knows the first order of witchery is consorting with the devil.

Exclusive: Trump could seek new law to purge government of Obama appointees
Door Emily Flitter, Reuters, 20 juli 2016

If he wins the presidency, Republican presidential nominee Donald Trump would seek to purge the federal government of officials appointed by Democratic President Barack Obama and could ask Congress to pass legislation making it easier to fire public workers, Trump ally, Chris Christie, said on Tuesday.

Fact-checking Donald Trump’s acceptance speech at the 2016 RNC
Door Glenn Kessler en Michelle Ye Hee Lee, The Washington Post, 22 juli 2016

The dark portrait of America that Donald J. Trump sketched in his acceptance speech at the Republican National Convention is a compendium of doomsday stats that fall apart upon close scrutiny. Numbers are taken out of context, data is manipulated, and sometimes the facts are wrong.

Trump’s “Law and Order” Speech Was Full of Lies. It Just Might Work.
Door Jeet Heer, New Republic, 22 juli 2016

“I am the law and order candidate,” Donald Trump declared [...]. Trump is running to be a strong man [...] His primordial message is one of imminent risk: You could be killed, and I’m the one who can save you.
[...] Despite a small uptick this year, crime in America has been in steep decline since 1992 and is currently near a four-decade low.

The Dark Knight
Door David Brooks, The New York Times, 22 juli 2016

Sometimes in that blood-drenched world a dark knight arises. You don’t have to admire or like this knight. But you need this knight. [...] Such has been the argument of nearly every demagogue since the dawn of time

Trump and the End of Truth
Door Roger Cohen, The New York Times, 25 juli 2016

Tolstoy wrote of “epidemic suggestion” to describe those moments when humanity seems to be gripped by a kind of mass hypnosis that no force can counter. The resulting movements, like the Crusades or the 17th-century Dutch tulip craze, cannot be controlled. We find ourselves in such a moment.

In Iowa, Donald Trump Publicly Fantasizes About Physical Violence Against His Critics
Door Charles Johnson, LIttle Green Footballs, 29 juli 2016

[...] including a "little guy…so hard his head would spin."

Donald Trump's supporters are LESS likely to be affected by trade and immigration, not more
Door Dylan Matthwes, Vox, 12 augustus 2016

One of the most persistent claims about Donald Trump’s rise is that it’s a response to economic anxiety and struggles among white working-class Americans. [...] there’s also plenty of data suggesting that this isn’t a satisfying explanation. Trump’s rise has always seemed more closely related to prejudice than economics. Analysis of surveys has shown consistently that racial resentment correlates more strongly with Trump support than one’s income or degree or pessimism about the economy.

A massive new study debunks a widespread theory for Donald Trump’s success
Door Max Ehrenfeund en Jeff Guo, The Washington Post, 12 augustus 2016

[...] While there does seem to be a relationship between economic anxiety and Trump's appeal, the straightforward connection that many observers have assumed does not appear in the data. [...] while Trump's supporters might be comparatively well off themselves, they come from places where their neighbors endure other forms of hardship. In their communities, white residents are dying younger, and it is harder for young people who grow up poor to get ahead.

What We Learned About Trump’s Supporters This Week
Door Ryan Lizza, The New Yorker, 13 augustus 2016

[...] simply improving economic conditions isn’t enough. The Trump voter[...] is driven not by simple economic self-interest but by something deeper and more psychological. [...] Trump voters are whites who feel that their privileged place in America is threatened by forces they don’t really understand. 

What Is The “Alt-Right”? A Guide To The White Nationalist Movement Now Leading Conservative Media
Door Oliver Willis, Media Matters for America, 25 augustus 2016

Over the last few months, the so-called "alt-right" has become one of the most prominent factions of the conservative media. The movement’s leading outlet is Breitbart News, whose chairman, Stephen Bannon, has just become the CEO of Donald Trump’s presidential campaign. [...] The “alt-right” opposes diversity and immigration, arguing that those policies are a form of “white genocide.” It embraces racism, sexism, anti-Muslim bigotry, and anti-Semitism and sees its goal as usurping the traditional conservative movement, which it views as feckless and weak, in favor of a brand of nationalism.

The Racist Alt-Right Dictionary: 7 Terms You Need to Know to Understand Trump's Most Hateful Supporters
Door Adele M. Stan, AlterNet, 26 augustus 2016

[...] The alt-right hordes on Twitter and other internet haunts [...] [are] declaring the superiority of white people and demonstrating contempt for blacks and Jews, hating on women, and preposterously whining that they are the targets of a "white genocide".

Trump’s shock troops: Who are the ‘alt-right’?
Door Mike Wendling, BBC News, 26 augustus 2016

A disparate group of provocateurs is challenging conservative orthodoxy from the right. They hate political correctness and love Donald Trump - but their critics say they're nothing but bigoted white nationalists.

Pepe and the stormtroopers. How Donald Trump ushered a hateful fringe movement into the mainstream
The Economist, 17 september 2016

These charts show exactly how racist and radical the alt-right has gotten this year
Door Jonathon Morgan, The Washington Post, 26 september 2016

As my colleagues and I found during a large-scale analysis of alt-right Twitter activity over the past nine months, the movement is growing measurably more radical, and possibly more inclined to violence.

Donald Trump Jr. and the white nationalist alt-right: A pattern that goes way beyond coincidence
Door Heather Digby Parton, Salon, 21 september 2016

It's now clear: Trump's better-looking son and namesake has a lengthy association with white supremacist ideology.

How the Jim Crow Internet is Pushing Back Against Black Lives Matter
Door Nicholas D. Mirzoeff, New Republic, 26 september 2016

Steun voor Trump, Wilders, Le Pen niet gedreven door economische onzekerheid
Door Jeroen Laemers, Sargasso, 19 september 2016

[...] de steun [...] [hangt] vooral samen met ressentiment voortkomend uit (vermeend) statusverlies.

Trump Jr’s ‘Skittles’ tweet is based on two different white supremacist memes — and Nazi propaganda
Door Travis Gettys, Raw Story, 20 september 2016

Trump's Worldview Mirrors the Most Archaic and Apocalyptic of Christian Beliefs
Door Marlene Winnell, AlterNet, 15 oktober 2015

Trump is tapping into a dangerous level of the worst of our religious tradition, and we need to recognize it.

Trump's Apocalyptic Message: Biblical Prophecy, Survivalist Ideolog and Racist Conspiracies In One Package
Door John Feffer, Tom Dispatch / Alternet, 13 oktober 2016

Evangelical and white power constituencies take his message literally.

Hillary Clinton and the Populist Revolt
Door George Packer, The New Yorker, 31 oktober 2016

The Democrats lost the white working class. The Republicans exploited them. Can Clinton win them back?
[...] Why were so many downwardly mobile white Americans supporting Donald Trump? [...] Trump’s core voters are revealed by poll after poll to be members of the W.W.C. [White Working Class].

"Why Trumpism Will Outlast Steve Bannon"
Door Peter Beinart, The Atlantic, 17 april 2017

Steve Bannon [...] may have fallen out of Trump's favor. But inside the GOP, the tribal nationalism he espouses is rising nonetheless.

Why Trumpian Conspiracy Theories and Anti-Semitism Are Intimately Connected
Door Talia Lavin, The Establishment / Alternet, 20 april 2017

President Trump appears to have sourced his CNN wrestling tweet from a racist troll on Reddit
Door Dave Gershgorn, QZ, 2 juli 2017

[...] US president Donald Trump tweeted a video this morning of one of his old professional wrestling appearances, in which he tackles and beats someone with a poorly-edited facsimile of the CNN logo for a head.

Analysis of Reddit User Claiming Responsibility for President Trump’s CNN Video
ADL, 2 juli 2017

[...] in a post about George Soros, HanAssholeSolo wrote: "His [George Soros'] dead bloated corpse being dragged through the streets would be my satisfaction."

We’re on the Brink of an Authoritarian Crisis
Door Brian Beutler, New Republic, 21 juli 2017

If Trump fires Robert Mueller or pardons himself, Republicans won't do a thing about it—and our democracy will be changed forever.

What Trump Owes America's Christian Fascists
Door Chris hedges, Truthdig / Alternet, 24 juli 2017

[...] Christian Reconstructionism, called Dominionism by some. This new ideology is about taking control of all institutions, including the government, to build a “Christian” nation. Rousas John Rushdoony in his 1973 book, “The Institutes of Biblical Law,” first articulated it. Rushdoony argued that God gives the elect, just as he gave Adam and Noah, dominion over the earth to build a Christian society. Their state will come about with the physical eradication of the forces of Satan. It is the duty of the church and the elect to “rescue” the world so Christ can return.

Why the Trump Era Won’t Pass Without Serious Damage to America
Door Neal Gabler, Billmoyers.com, 13 december 2017

Conservatism has turned itself into a civic religion and columnist Neal Gabler fears the damages wrought in the Trump era will be permanent and lasting.

Donald Trump’s Military Parade Is Straight out of the Fascist Playbook
Door Chauncey DeVega, Salon / Alternet, 8 februari 2018

Trump blasts 'breeding' in sanctuary cities. That's a racist term.
Door Z. Byron Wolf, CNN, 19 april 2018

How Trump's Foreign Policy Is Making Russian Fascism Great Again
Door Alexander Reed Ross, Haaretz, 13 juni 2018

As he sabotages America's strategic alliances in favor of pro-Kremlin autocrats, the president is acting out the geopolitical fantasies of Alexander Dugin, rising Russian fascist ideologue and guru to Trump's alt-right base.

Trial runs for fascism are in full flow
Door Fintan O'Toole, The Irish Times,  26 juni 2018

Babies in cages were no ‘mistake’ by Trump but test-marketing for barbarism.

Why Trump Has Such a Soft Spot for Russia
Door Andrew Sullivan, New York magazine, 20 juli 2018

Both the New Age and the far right are drawn to conspiracy theories
Door Jules Evans, Medium.com, 4 september 2020

Trump allies like disgraced general Michael Flynn have openly supported it [de Qanon-complottheorie; K], and Trump — when asked about it last week — said Qanoners were patriots. This is a movement condemned by the FBI for fostering domestic terrorism. It is a fascist delusional fantasy, eagerly spread by Russian state trolls, that threatens Western democracy.

Leading Civil Rights Lawyer Shows 20 Ways Trump Is Copying Hitler’s Early Rhetoric and Policies
Door Steven Rosenfeld, Common Dreams, 9 augustus 2019

The author, Burt Neuborne, is one of America’s top civil liberties lawyers, and questions whether federal government can contain Trump and GOP power grabs.

Trump Stunned Chief of Staff John Kelly by Saying Hitler 'Did a Lot of Good Things' According to New Book
Door Ken Meyer, Mediaite, 7 juli 2021

Zie ook m'n blogs:
De neonazi-breinen achter de witte genocide-meme
Het groeiende gevaar van selffulfilling apocalyptiek
Martin Bosma, voor al uw genocides
Gewapende militie van 'bezorgde burgers' bezet overheidgebouw in Oregon
Video Tea Party entameert strijdgroepen
VS: sterke groei extreem rechtse Patriot-beweging
Hoe milities, racisten en antisemieten onderdak vonden in de Tea Party

Geen opmerkingen:

Een reactie posten