blogspot visitor

25 juni 2015

De neonazi-breinen achter de witte genocide-meme - archetypische hersenspoeling?

Zie ook de bijlage: Wilders als Thor


De populaire Franse auteur Éric Zemmour stemt (impliciet) in met de 'witte genocide'-leugen op een recente bijeenkomst. De vragensteller met zijn kale kop en baard heeft iets van een orthodoxe moslim.

Neonazi David Lane (stierf in 2007 in de gevangenis) beweert in zijn White Genocide Manifesto (circa 1995):
"[...] all Western nations are ruled by a Zionist conspiracy to mix, overrun and exterminate the White race.
[....] The inevitable result of racial integration is genocide for the White race through miscegenation."
Over het manifest zegt hij zelf:
"Recognizing that no race commits suicide voluntarily, the Manifesto exposes the racial-religious tribe which now rules over the once White countries [...]."
De Anti-Defamation League schrijft dat Lane's obsessie de overleving van het blanke ras was. Hij is de bedenker van wat een in extreemrechtse kringen populaire 'mantra' is geworden, bekend als De 14 Woorden:
"We must secure the existence of our people and a future for white children."
In zijn schotschrift The 88 Precepts zet Lane uiteen hoe een zuiver witte maatschappij van de grond te krijgen. Zoals bekend staat in neonazi-jargon "88" voor tweemaal de achtste letter van het alfabet, "HH", afkorting van "Heil Hitler".
Lane was lid van de terroristische club The Order (embleem: een wapenschild met een Maltezer kruis, een bijl en het motto Brüder Schweigen). Hij werd veroordeeld tot 190 jaar cel met betrekking tot de moord op de joodse radiomaker Alan Berg.

De formule van een onweerstaanbaar pakkende tekst werd uitgewerkt door de witte supremacist Robert Whitaker, die zijn leven lang racistische propaganda maakt. Hij stelde een boodschap op, letterlijk De Mantra genaamd - onmiskenbaar inhakend op idées fixes van Lane. Een gedeelte ervan:
"Everybody says there is this race problem. Everybody says this race problem will be solved when the third world pours into every white country and only into white countries. [...] Everybody says the final solution to this race problem is for every white country and only white countries to 'assimilate,' i.e., intermarry, with all those non-whites. [...]  But if I tell that obvious truth about the ongoing program of genocide against my race, the white race, Liberals and respectable conservatives agree that I am a naziwhowantstokillsixmillionjews."
De slotregel van De Mantra is het bekendst en wordt het vaakst herhaald:
"They say they are anti-racist. What they are is anti-white. Anti-racist is a code word for anti-white."
Rond De Mantra groeide een schare fanatieke verspreiders: "de Zwerm". Zij plakken op allerlei plaatsen - extreemrechtse websites, fora, Facebook en andere sociale media, onder nieuwsberichten of blogs - kopieën van De Mantra. Die worden daar natuurlijk in veel gevallen snel verwijderd[1].

Een extreemrechtse activist die in het milieu bekendheid verwierf, noemt zich Horus the Avenger. De initialen verwijzen vast naar de Führer. Met behulp van stripfiguren en tekenfilmpjes verspreidt hij de 'witte genocide'-fabel. Het witte konijn in Alice in Wonderland heeft hij veranderd in een gemeen kijkende Arische wreker met SS-bliksemschichten in zijn ogen. Diens grote vijand is een rood nijlpaard: het joodse monster, geholpen door zombie-achtige roze konijnen (ooit witte, maar hun vacht is doordrenkt geraakt met bloed van het nijlpaard). De kleur rood verwijst wellicht naar socialisme. Ook figureert een groene draak - "Green Goddess" geheten - met een gouden ketting om haar nek waaraan een Maltezer kruis hangt[2].

Interessant genoeg is de Egyptische oorlogsgod Horus mogelijk[3] een voorafschaduwing van de latere figuur van Sint-Joris, overbekend van het tafereel waarin hij gezeten op een wit paard een draak of serpent doorboort met zijn lans. Op een reliëf uit de vierde eeuw voor Christus zien we Horus op een paard, die Seth (god van de chaos, hier in de gedaante van een krokodil) aan zijn speer rijgt om de dood van zijn vader te wreken. Horus geleidt de doden, na het wegen van de ziel, naar de onderwereld[4].
Op de website van Timothy Gallaher Murdock, wiens identiteit uiteindelijk is ontdekt als de man achter Horus the Avenger, zie ik echter geen vermelding van "Saint George". Wel doet genoemde draak een zekere invloed van de oude ridderlegende vermoeden[5].

Naar mijn gevoel is het geen toeval dat het motief van Sint-Joris opduikt bij de fascistische ideoloog in het interbellum Jörg Lanz von Liebenfels (een zelf bedachte naam, "Jörg" is het Duitse equivalent van "Joris"); bij de tribale English Defence League; en bij de terrorist Anders Breivik. Alsook in een schilderij van de Russische schilder Ilja Glasunov waarin hij cryptisch verwijst naar de antisemitische Protocollen van de Wijzen van Zion, het vermeende complot van joden om de wereld te overheersen; een serpent belaagd door Sint-Joris representeert de voortgang van de samenzwering. Glasunov was eregast op een conferentie vorig jaar in Wenen, naast de fascistische goeroe Alexandr Doegin, met onder meer representanten van Front National, de FPÖ en Ataka.

Er is wellicht een 'archetypische' symboliek en energie in het spel, die teruggaat op een - speculatieve - omwenteling ver voor onze jaartelling, zeg maar een 'masculiene revolutie', van een matrifocale naar een patriarchale orde. De draak of slang staat dan voor de oeroude vrouwelijke macht, door mannen negatief geassocieerd met onverzadigbare chaos; en nadien beschouwd als het absoluut vijandige, dat hoe dan ook onder controle moet worden gehouden[6].
Ultraconservatieve en extreemrechtse christenen en atheïsten lijken wat dat betreft sterk op de fundamentalistische moslims die ze nu juist veelal demoniseren. Vandaar dat vreemde allianties niet mogen verbazen.

Curieus gegeven:
"In Joseph Goebbels's semi-autobiographical novel, the main character Michael is portrayed as a hybrid Christ-figure and German martyr."
De aartsengel Michael is vaak geschilderd als op het punt staande satan, die hij letterlijk onder de voet heeft gelopen, te doden met zijn zwaard[7].

Er circuleerde in 2010 een tekening van Geert Wilders als Sint-Joris, gemaakt door de moslims hatende, Franse tekenaar Steph Bergol, wiens cartoons sterk doen denken aan nazipropaganda tegen de joden. En er bestaan minstens twee nazistische tekeningen over het doden van een draak: deze en deze (gericht tegen het Rode Leger):De witte terrorist Dylann Roof zette een foto op zijn website van zichzelf aan een strandje, waar hij "1488" in het zand had gekrast. Hij toont zich in zijn manifest bevangen door het idee dat zwarten systematisch witten vermoorden. De racistische club The Council of Conservative Citizens (CCC) opende hem daarvoor de ogen, schrijft hij. De CCC demonstreerde onder meer tegen de vermeende white genocide in Zuid-Afrika.
Dat massamoordenaar Anders Breivik was aangestoken door het 'witte genocide'-parool, is eveneens plausibel.

Het is verontrustend dat een door neonazi's bedachte meme[8] - de listige, Newspeak-achtige, compacte inversie van het genocide-verwijt waarmee het fascisme, terecht, in diskrediet pleegt te worden gebracht - vanuit de onderwereld waarin het werd gevormd, geleidelijk tot de bovenwereld doordringt via internationale netwerken. De mantra-eske hersenspoeltechniek van de eindeloze herhaling in zoveel mogelijk omgevingen, lijkt inderdaad meer en meer geesten in zijn greep te krijgen. Waarbij juist de anderen - de elite, de media, de kunst, intellectuelen - worden beticht van het hersenspoelen van het volk[9].
In de minder extreme vorm wint op bijvoorbeeld rechtse blogs en Twitter het denkbeeld terrein dat antiracisten eigenlijk zelf racisten zijn, uit op het benadelen van witten. Hoewel dit hooguit geldt voor wat marginale groepen.
"White genocide" geeft op moment van dit schrijven 335.000 treffers in Google, waaronder duizenden op YouTube. Dat is niet gigantisch, maar toch al véél voor zo'n absurd concept. Update 28 mei 2017: inmiddels bijna 600.000 treffers in Google en 58.000 op Youtube. Einde update.

In Frankrijk blijkt de uiterst rechtse, populaire auteur Éric Zemmour[10], die een column heeft in Le Figaro, althans impliciet in te stemmen met dit waandenkbeeld: zie de video bovenaan deze blog. In Amerika willen de racist en antisemiet Pat Buchanan en de 'paleo-libertarische' publicist Ilana Mercer hun publiek doen geloven dat wit Amerika via immigratiebeleid wordt onderworpen aan een soort genocide. De ultraconservatieve, scheldende en tierende bestsellerauteur Ann Coulter heeft zich bij hen aangesloten[11]. Ze verdedigde de bovengenoemde Council of Conservative Citizens. Eerder spraken diverse hooggeplaatste Republikeinen op manifestaties van de CCC.
Later toegevoegd: Ann Coulter propageert vrijwel letterlijk de neonazistische white genocide-hetze: "If this sort of drastic change were legally imposed on any group other than white Americans, it would be called genocide. Yet whites are called racists merely for mentioning the fact that current immigration law is intentionally designed to reduce their percentage in the population." Coulter tweette op 4 januari 2017 de code "14" voor De 14 woorden. Ze promoot de extreemrechtse moslimhater Fjordman en bezocht in december 2016 een feestje van de racistische club VDARE van Peter Brimelow. Tot de ruim veertig mensen die Trump volgt op Twitter, behoorde lange tijd Coulter.
Stuitend en verontrustend genoeg bracht Nieuwsuur (presentator Jeroen Wollaars) op 26 januari 2019 Coulter alweer als bonafide commentator, nu inzake Trumps "muur" langs de grens met Mexico - dusdoende een rabiaat extreemrechts kopstuk en haar fanatieke vreemdelingenhaat opnieuw normaliserend. Einde toevoeging.

In ons land is er sinds kort het schier apocalyptische boek Minderheid in eigen land - hoe progressieve strijd ontaardt in genocide en ANC-apartheid (2015) van PVV-ideoloog Martin Bosma. Hij hamert de leugen erin dat zwarten in Zuid-Afrika bezig zijn met een genocide op witten; en dat de witte bevolking in Europa hetzelfde staat te wachten door toedoen van immigranten van kleur en moslims. Bosma maakte onlangs op Twitter reclame voor Buchanan en Coulter en verwijst in zijn boek naar Mercer.

Laten we hopen dat verreweg de meeste journalisten hun verstand bewaren en zich niet als een nieuwe en dan mogelijk fatale 'zwerm' inschakelen in de vermenigvuldiging van de levensgevaarlijke 'witte genocide'-meme. Een video die Murdock promoot heet niet voor niets: The Endgame.

De ellende van een meme is, dat zelfs het waarschuwen ervoor bijdraagt aan de verspreiding. Een dilemma waar ik niet aan kon ontkomen.De aanvullingen zijn in 2022 op chronologische volgorde gezet.

Aanvulling: Nieuwsuur, 26 juni 2015:
[...] [Zemmours] boek De Franse zelfmoord [oktober 2014; K] loopt als een tierelier. Bijeenkomsten met hem zijn druk bezocht. [Saskia Dekker vraagt hem:] "Wat is het echte gevaar, volgens u?" [Zemmour:]
"Gewoon dit. Enerzijds heb je de vernietiging van het oude Frankrijk, en anderzijds, zoals een Franse schrijver het noemt, 'de grote vervanging'. Men vervangt de blanke, christelijke Fransen [...] door een groep uit het Zuiden, uit het islamitische en geïslamiseerde Afrika."
"De grote vervanging[#]" door een "men": paranoia par excellence over een soort genocidale operatie. Met "groep uit het Zuiden"' bedoelt Zemmour ongetwijfeld: groep zwarten uit het Zuiden. De boektitel lijkt geïnspireerd door Deutschland schafft sich ab (2010) van Thilo Sarrazin.
"De grote vervanging" (le grand remplacement) is een 'meme' uit de koker van de auteur Renaud Camus. Hier een bloemlezing van weerleggingen van zijn schrikbeeld. Camus is vorig jaar veroordeeld tot het betalen van een boete wegens het aanzetten tot haat en geweld. Ook Zemmour is daar eens voor veroordeeld en hij is er enkele dagen geleden opnieuw voor aangeklaagd. 

Aanvulling 30 juni 2015: Hans Jansen gebruikt in zijn laatste column voor hij overleed, getiteld "Vervanging", deze meme - hij verwijst met zoveel woorden naar de boeken van Sarrazin en Zemmour; en verder verlaagt hij zich door herhaaldelijk het snerende en racistische "dobbernegers" van de ultrarechtse columnist Annabel Nanninga over te nemen, die met dit vileine neologisme verdrinkende Afrikaanse bootvluchtelingen in de Middellandse Zee bespot.
Geert Wilders ging erop door in een speech bij het verschijnen van het bovengenoemde boek "Minderheid in eigen land" van Martin Bosma:
"Wij zijn een volk dat volgens de EU moet worden afgeschaft. Dat het niet langer verdient een eigen thuisbasis te hebben. We zijn vervangbaar. [...] De volksvervanging gaat ondertussen vrolijk door. Onlangs onderstreepte de burgemeester van deze stad dat we een niet-westerse meerderheid in Den Haag toch vooral moeten accepteren. Hij vindt het blijkbaar prima dat autochtonen een minderheid worden. En wie dat OK vindt voor deze stad, zal dat ook graag willen voor heel Nederland. Inmiddels zien wij die wensdroom langzaam bewaarheid worden. Autochtonen vormen een steeds kleiner deel van de bevolking" [illustratie (later toegevoegd): uit een tweet van Wilders in april 2017].
 In dezelfde toespraak zegt Wilders over Zuid-Afrika:
"Sommigen vrezen zelfs voor een genocide. Zo kan voor een volk het gebied waar het is geboren ook een graf worden."
Toegevoegd 6 november 2015: Kenner van het nazi-idioom Victor Klemperer stelde vast:
"[...] die stärkste Wirkung wurde nicht durch Einzelreden ausgeübt, auch nicht durch Artikel oder Flugblätter, durch Plakate oder Fahnen, sie wurde durch nichts erzielt, was man mit bewusstem Denken oder bewusstem Fühlen in sich aufnehmen musste. Sondern der Nazismus glitt in Fleisch und Blut der Menge über die Einzelworte, die Redewendungen, die Satzformen, die er ihr in millionenfachen Wiederholungen aufzwang und die mechanisch und unbewusst übernommen wurden."
Vandaag staat een groot opiniestuk van Wilders in de Volkskrant over de "volkswil": "Laat middels referenda de volkswil spreken". Eerder gebruikte de meer en meer naar extreemrechts afglijdende politiek redacteur Martin Sommer van deze krant dat beladen woord in een column over Wilders. In dit opiniestuk zegt Wilders, ingebed in zijn bekende apocalyptische hyperbolen (zoals: "De elite heeft een mars der dwaasheid ingezet die Nederland en het hele Europese continent regelrecht naar de ondergang leidt"): "In een directe democratie oefent het volk zijn soevereiniteit rechtstreeks en zonder bemiddeling uit." De ironie wil dat dit klinkt à la Rousseau. Hans Achterhuis laat in De erfenis van de utopie (1998) het gewelddadige karakter van diens maatschappijvisie zien.

Aanvulling 22 januari 2016: vandaag retweette Donald Trump een belediging van Jeb Bush door neonazi "@WhiteGenocideTM" [screenshot]. Ongelofelijk maar waar. Stormfront vierde meteen als een succes dat Trump aldus bijdraagt aan de verspreiding van de 'witte genocide'-meme. The Southern Poverty Law Center geeft een overzicht van clubs van witte fascisten die Trump inmiddels officieel steunen. Zie ook noot[11].

Aanvulling februari 2016: de neoracistische agitator Joost Niemöller zet vol in op de 'witte genocide'-leugen in zijn ellenlange broddelbetoog "De moord op het volk", voor het Vlaams Belang:
"Mandela wordt geacht de held voor ons allen te zijn. Een boven de naties staand symbool van genocide van blanken omdat ze blank zijn."
Toegevoegd februari 2016: Op 24 januari 2015 hield HOGESA - een voorloper van PEGIDA - een "solidariteitsevenement", waar de zanger optrad van de de extreemrechtse band F.i.e.L. Het album "Fremde im eigenen Land" (2012) werd op de "Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien" gezet. Voorkant: een apocalyptische impressie van een verwoeste stad; op een soort billboard staat: "Deutsche vom aussterben bedroht". Enkele nummers: "Germanien erwache!", "Sturm auf Berlin" en "Volk, Heimat, Odin".

Toegevoegd februari 2016: In Trouw laat Kleis Jager de ultraconservatieve journalist Christopher Caldwell leeglopen over Europa en immigratie. Caldwells slechts schijnbaar objectieve, gematigde en redelijke benadering wordt onderuit gehaald in dit artikel. Hij moet worden gerekend tot de verspreiders van in het bijzonder moslimhaat en in het algemeen de giftige meme van de 'vervanging' van de autochtone bevolking door immigranten: "Immigration is not enhancing or validating European culture; it is supplanting it".

Toegevoegd april 2016: Martin Bosma is vast blij met de leuze "Minderheit im eigenen Land" op een poster (afbeelding rechts) van de Duitse Identitairen, identiek aan de titel van zijn leugenachtige boek over Zuid-Afrika. Denk bij "Der große Austausch" aan de meme "volksvervanging" (Wilders), "le grand remplacement" (Camus) en natuurlijk aan "witte genocide". En merk op dat het beetje zand bovenin de zandloper wit is en de berg onderin zwart.

Toegevoegd mei 2016: De extreemrechtse Engelsman Paul Weston, een vriend van Wilders' logistieke weldoener Bjorn Larsen, verspreidt de white genocide-meme al jaren.

Toegevoegd juni 2016: Moordenaar Tommy Mair van het Britse parlementslid Jo Cox liet zich inspireren door lectuur van de neonazi-club National Alliance[12], mogelijk onder meer door het boek The Turner Diaries (1978) van oprichter William Pierce (gestorven in 2002, hij schreef onder het pseudoniem Andrew Macdonald), over een "Ariër" die, vechtend tegen een zogenaamd "systeem" beheerst door Joden, met zijn militie de antiracistische regering van Amerika gewelddadig omverwerpt. De hierboven en -onder genoemde bende The Order, waar David Lane bij hoorde, was een loot van National Alliance. The Turner Diaries eindigt met de vaststelling dat:
[...] the dream of a white world finally became a certainty [...] and that the Order would spread its wise and benevolent rule over the earth for all time to come.
Toegevoegd mei 2016: Bosma verwijst in een tweet naar de aankondiging van zijn gesprek met apartheidszanger Steve Hofmeyr (1 juni 2016), op de blog van de neofascistische stokebrand "E.J. Bron" [screenshot]. Bron verspreidt de 'witte genocide'-mantra. Verder maakt Bron voortdurend burgeroorlogsstemming tegen moslims, promoot de Identitairen en plaatste stukken van de scribent "El Inglès" van haatblog Gates of Vienna, die de geesten rijp maakt voor doodseskaders tegen islamitische sleutelfiguren en zelfs voor de noodzaak van genocide op moslims. Hofmeyr verkondigt steevast de onwaarheid dat in zijn land een volkerenmoord plaats zou vinden op witte boeren.
Ook The Post Online van Bert Brussen en Bas Paternotte fungeerde als megafoon van het gehits - het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen - van Bosma en Hofmeyr.

Toegevoegd 20 juni 2016: NPD-jeugd hing 19 juni in Pirna (Saksen) een spandoek op met de tekst: "Migratie is volkerenmoord".

Toegevoegd juli 2016: Christina Baum van AfD-Baden-Württemberg, een medestander van de rechtsradicale coming man Björn Höcke van AfD-Thüringen, waarschuwt voor een "sluipende genocide" (schleichender Genozid) op het Duitse volk door toedoen van de Groenen.

Toegevoegd 5 augustus 2016: Je kon er bijna op wachten, AfD-kopstuk Björn Höcke vraagt zich op Facebook af of "de multiculturalisering van een gegroeid volk" een vorm van "volkerenmoord" is [screenshot]. Vergelijk de instemming van Éric Zemmour met de drogredenering van de vragensteller omtrent de definitie van "genocide" bovenaan deze blog.

Toegevoegd september 2016: Stephen Bannon, topadviseur van Donald Trump, heeft naar eigen zeggen de haatzaaisite Breitbart tot "platform van alt-right" gemaakt. Deze extreemrechtse beweging van blanke racisten die zo slim waren een onschuldig ogende naam aan te nemen, is begonnen door Paul Gottfried en de neonazi Richard Spencer - van wie Gottfried nooit radicaal afstand heeft genomen. De "white genocide"-meme zingt er volop rond. Aanvulling februari 2017: in de organisatie van Spencer functioneren drie Zweden met een neonazi-achtergrond: Daniel Friberg, Henrik Palmgren en Tor Westman (zie ook hier). Palmgren is bovendien een drijvende kracht achter Red Ice TV (en Radio), dat de "witte genocide"-meme rondbazuint (zie ook noot[8]). Uitgeverij Arktos van Daniel Friberg publiceert het werk van Alexandr Doegin in het Engels. Aanvulling maart 2017: op Sezession.de van de Duitse agitator Götz Kubitschek wordt reclame gemaakt (1 maart 2017) voor een bijeenkomst in Zweden met Friberg en Palmgren [screenshot]. Op de "Winteracademie" van Kubitscheks Instituut voor Staatspolitiek sprak de extreemrechtse tribalist Jack Donovan [screenshot], die samenwerkt met Richard Spencer.

Toegevoegd maart 2017: Op 7 maart 2017 sprak Kris Kobach, een adviseur van Trump, met Elisabeth Sabaditsch-Wolff in Topeka (Kansas, waar Kobach gouverneur is). Volgens de genocideblog Gates of Vienna, die hier verslag van deed, kwam ter tafel dat de vluchtelingencrisis zou zijn "gepland", met George Soros - daar komt de Jood uit het neonazi-complotdoosje - als geldschieter. Eerder beschuldigde de Hongaarse premier Viktor Orbán Soros ervan de immigratie van miljoenen moslims naar Europa te financieren. Sabaditsch-Wolff was volgens onderzoeksgroep Hope not Hate een sleutelfiguur in de (inmiddels slapende) International Civil Liberties Alliance (ICLA), een motor van de 'counter-jihad'; verder heeft zij sterke banden met de moslimhaatclub ACT! For America. Donald Trump heeft Sabaditsch-Wolff ontmoet in 2011.

Toegevoegd maart 2017: Op 13 september 2015 oreerde Zsolt Bayer, medeoprichter van de Hongaarse partij Fidesz en vriend van premier Viktor Orbán, voor een menigte: "Er zijn allerlei soorten wapens: traditioneel, chemisch, nucleair. En nu zien we dat er ook raciale wapens zijn. Dit is het wapen dat zij, de onzichtbare handen, hebben ingezet tegen Europa en tegen het blanke ras." De video is door enthousiaste sympathisanten als "White Genocide Speech" op YouTube gezet. Bayers hypocriete vermelding van slachtoffers van de holocaust ten spijt, is "de onzichtbare handen" een onmiskenbaar hondenfluitje voor het antisemitische deel van zijn achterban. En laat de grote boosdoener in het praatje van Bayer, Noel Ignatiev, nou net Joods zijn.
Orbán zei in december 2016: het jaar 2017 "zal gaan [...] over de uitdrijving van George Soros en de door hem gesymboliseerde krachten." Orbán beschuldigt Soros van het ondermijnen van de Europese grenzen en het helpen faciliteren van de stroom vluchtelingen en asielzoekers uit het Midden-Oosten en elders - waar overigens, zoals in de meeste grootscheepse leugens, een element van waarheid in zit, dat echter tot duistere proporties en intenties wordt opgeblazen. Aanvulling juli 2017: Illustratie rechtsboven: bekladde poster van een campagne tegen Soros door Orbán, door Human Rights Watch veroordeeld als antisemitisch (zie ook hier en hier).

Toegevoegd 5 mei 2017: De zich als nieuw-(extreem)rechtse agitator ontpoppende journalist Wierd Duk promoot een artikel van Douglas Murray op GeenStijl - en Duks geestverwant Sietske Bergsma citeert uit dat stuk op The Post Online - waarin Murray een variant van de "witte genocide"-meme debiteert: "Massa-immigratie - de vervanging van grote delen van de Europese bevolking door andere volkeren - is een manier waarop dit nieuwe narratief kan worden verbeeld [...]".

Toegevoegd 19 mei 2017: Robert de Haze Winkelman, lid van de Raad van Advies van de partij FvD van Thierry Baudet, tweette naar een stuk waarin de in het bruine circuit al decennia woekerende complottheorie omtrent de diplomaat Richard von Coudenhove-Kalergi wordt verkondigd [screenshot]. Hij verwees in de (na enige ophef gewiste) tweet naar een artikel op de website Fellowship of the Minds, met als titel 'Europe's "refugee" crisis and the Kalergi plan for white genocide'."

Toegevoegd 9 juni 2017: De Amerikaanse racistische activist Jared Taylor (American Renaissance) heeft altijd de schijn willen ophouden dat hij geen antisemiet is. Maar vorig jaar augustus zwatelde hij in een podcast over "joodse intellectuelen" en "Joden in de elite" die "het blanke raciale bewustzijn ondermijnen" - wat een variant is van de "witte genocide"-meme.

Toegevoegd 22 juni 2017: De genoemde complottheorie rond graaf Von Coudenhove-Kalergi, in bruine krochten bekend als "The Coudenhove-Kalergi plan" is een variant van de 'witte genocide'-waan die ouder is dan het manifest van David Lane uit 1995, maar wel uit de hoek van neonazi's dan wel holocaustontkenners komt. Deze complottheorie wordt in ons land op dit moment in navolging van De Haze Winkelman (zie aanvulling 19 mei 2017 hierboven) afgestoft door Wierd Duk en Thierry Baudet. Mogelijk liet het drietal zich inspireren door de fascistische groep Erkenbrand, die erover schreef in 2016.

Toegevoegd 16 oktober 2017: Alex Jones, de Amerikaanse beroepshitser en aartsleugenaar, riep op 26 september 2017 dat NFL-spelers "knielen voor witte genocide". Later toegevoegd: Jones heeft in zijn video's onder meer gesteld dat veel KKK-activisten "Joodse acteurs" zijn, dat George Soros het "hoofd van de Joodse maffia" is en dat het publiek wordt gemanipuleerd door "de Joodse pers".

Later toegevoegd: De extreemrechtse complottheorie over vermeend "cultureel marxisme" of "cultuurmarxisme" overlapt met de "witte genocide"-waan. In beide hetzerige gedachtenspinsels spannen 'vijanden van het (blanke) volk' samen om het te ondermijnen door middel van vermeende bevoorrechting van niet-blanken en 'vreemde' culturele activiteiten en invloeden. Waarbij de verdenking al snel uitgaat naar zogenaamd griezelig-machtige 'Joodse manipulators' (denk in onze tijd aan de haatcampagnes tegen George Soros, door onder meer Orbán - zie hierboven).

Toegevoegd mei 2018: Orbán oreerde bij zijn hernieuwde aantreden als president van Hongarije deze maand: "Hungarian policy [...] should be predicated on the possibility that we could disappear, we could be dispersed, we could become extinct, and the world could go on without that species of Homo sapiens known as the Hungarians." En: "I am convinced that migration eventually leads to the disintegration of nations and states: national languages weaken, borders become blurred, national cultures dissolve; and what remains is a single 'open society'. [...] This is the name of the game; this is the true master plan."
"Open society" is uiteraard een toespeling op de "Open Society Foundations" van de door Orbán gedemoniseerde Soros (zie maart 2017 hierboven).


Toegevoegd juli 2018: De propaganda dat het mengen van rassen een soort (zelf)moord op (of van) het blanke ras zou zijn, gaat 'inhoudelijk' verder terug dan de "white genocide"-meme, zeker tot begin vorige eeuw, zoals sociologe Cynthia Levine-Rasky laat zien in haar artikel "How 'White Genocide' Became a Racist Rallying Cry".

Aanvulling mei 2022: De populaire talkshowhost Tucker Carslon verkondigt dat in Amerika (zo zegt hij inmiddels letterlijk) de "vervanging" van blanken dreigt en zelfs een genocide, door toedoen van zwarte antiracisten en door immigratie. Daarmee is Carlson een onversneden hitser geworden in het verlengde van jarenlange inspanningen van neonazi's, antisemieten, neofascisten en andere racisten.
Zie ook deze tweet met videofragmenten en een knappe, doorwrochte analyse van de optredens van Carlson in de New York Times: "How Tucker Carlson Stoked White Fear to Conquer Cable" (30 april 2022).Noten 

[1] Zoeken op een groot deel van de tekst van De Mantra levert niet bijster veel resultaten op, hooguit tienduizend, waarschijnlijk slechts enkele duizenden. De frase "Anti-racist is a code word for anti-white" geeft op moment van dit schrijven 41.500 treffers in Google, een aardig aantal maar niet verbluffend veel. Mogelijk is "de Zwerm" al enige tijd over zijn grootste omvang heen, na de ontmaskering van Murdock. Op de hashtag #whitegenocide is op dit moment (26 juni 20.00 uur) overigens wel vrij veel activiteit.

[2] Een draak die een kruis draagt, het is een vreemde combinatie . Gaat het in het verwrongen universum van Murdock om een medestander van het witte konijn? De bliksemschichten in haar ogen en het Maltezer kruis - het witte konijn draagt er soms ook een - lijken daarop te wijzen. Ik heb me niet grondig verdiept in Murdocks zwarte kunst, misschien komt het daar nog eens van.
Zie in mogelijk zijdelings verband noten [6|#] en [7] hieronder.

[3] Dit wordt gesuggereerd in Wikipedia door middel van de hierboven ingevoegde afbeelding. Zie ook bijvoorbeeld hier - onder verwijzing naar Redford, Donald B., 2002 The Ancient Gods Speak, Oxford University Press, pagina 166 - en hier.

[4] Althans volgens sommige bronnen op internet. In Wikipedia wordt deze rol van Horus niet genoemd. Ik ben totaal niet deskundig ter zake en laat me graag inlichten hierover.

[5] Zie [2].
 
[6] Over de opvattingen van enkele extreemrechtse katholieke publicisten merkte historicus Ewout Klei treffend op: "In de zuivere gemeenschap van dappere uitverkorenen die bang zijn om hun identiteit te verliezen is geen ruimte voor het andere, het vreemde, het vrouwelijke, het zwakke, de ergernis, het skandalon. Het conservatieve christendom lijkt zo alleen voor 'echte' mannen te zijn weggelegd."
In deze opsomming horen natuurlijk ook het homoseksuele, het lesbische en het feministische thuis, skandalon bij uitstek voor veel extreemrechtse en ultraconservatieve mannen, althans voor zover dit gepaard gaat met openlijke, als provocatief of tartend ervaren gedragingen en soms diffuse genderkenmerken.
David Lane hoorde zoals gezegd bij het genootschap The Order. Ook dit wijst er op dat de verdediging van de specifiek mannelijke orde in het geding is, tegen de vermeende bedreiging door met name zelfstandige vrouwen en natuurlijk mannen van een andere 'stam'. In een eerdere blog, in het bijzonder de achtste noot ervan, speculeer ik over een breder - ook vrouwelijk - begrip van "orde".
Ik denk tevens aan de esoterische tekst "Axe is the Name of Mine" op de site Arctogaia (de term is wellicht afkomstig van Guido von List) van de bovengenoemde Alexandr Doegin, waarin hij orakelt:
"The rune in the ancient runic calendar depicting the axe was called 'thurs' and was dedicated to God Thor. It fell on the first months of the New Year. Thor was the Axe-God or its symbolic equivalent, the Hammer-God or Miollnir. With this Hammer-Axe, Thor smashed the skull of the World Serpent, Irmunganthr, who floated in the lower waters of darkness. Again the obvious solstice myth, connected with the point of the New Year. [...] Capitalism [dat Doegin met het Jodendom associeert; K] creeping to Russia from the West, from the sunset side, carnally represents the world serpent."
Een element van het embleem (zie hierboven) van Lane's The Order is, ik vermeldde het hierboven al, een bijl[#] - Lane studeerde naar verluidt in de gevangenis geschiedenis, mystiek en odinisme; Thor is de zoon van Odin en Fjorgyn (Aarde). Vergelijk de lans van Sint-Joris en de speer van Horus. Voor alles druipt - tot en met een bizarre etymologische ode aan de baard - de vrouwenhaat af van "Axe is the Name of Mine":
"Raskolnikov guesses absolutely correctly that the symbolic pole of evil is a perverted womanhood (Kali). That is that damned by religion loan capital, which equalizes the living with the lifeless and creates monsters."
Merk ook de crypto-antisemitische ondertoon van deze passage op.
En passant betoont Doegin zich in dit geschrift schatplichtig aan de invloedrijke Nederlandse nationaalsocialist Herman Wirth, die hij zeer prijst.
In de islam wordt de figuur Al-Khidr wel gezien als de evenknie van Sint-Joris. Ook Al-Khidr doorboort een geschubd dier, namelijk met zijn staf de kosmische vis, door
Coomaraswamy geassocieerd met de zeedraak Makara, die de wereld schraagt (zie afbeelding) - zodat het beest wordt verankerd en de aarde niet beeft.
Het Tibetaanse boeddhisme kent eveneens het verhaal van een oergodin, Srinmo, die wordt vastgepind (zie ook hier).

Vergelijk verder de bijlage hieronder over Wilders als Thor.
[#] Op het lint boven het wapenschild van The Order staat: "Thou art my battle axe and weapons of war". Dit is een citaat uit de Bijbel, Jeremia 51:20, dat verder gaat met: "for with thee will I break in pieces the nations, and with thee will I destroy kingdoms".
Over de hamer-bijl als symbool voor de zonnegod: "The Double Hammer [...] of the Teutonic and Scandinavian Thor is a symbol of the lightning. 'Thor was the sun-god proper; god of the sun in its active aspect; the thunder-god likewise, and thus the wielder of the hammer or axe (named Mjolnir, 'the crusher'), representative of the thunderbolt, rendered in the form of T. Thor was also lord of the Under-World, and guardian against the monsters that infested its precincts' [...]."
Vergelijk Wikipedia over Thor: "The swastika symbol has been identified as representing the hammer or lightning of Thor. Scholar Hilda Ellis Davidson (1965) comments on the usage of the swastika as a symbol of Thor: 'The protective sign of the hammer was worn by women [losse associatie: zie tweede noot hierboven; K], as we know from the fact that it has been found in women's graves. It seems to have been used by the warrior also, in the form of the swastika. [...] Primarily it appears to have had connections with light and fire, and to have been linked with the sun-wheel'."
Neem bijvoorbeeld dit voorwerp.
Toegevoegd februari 2017: Een racistische bewonderaar van Julius Evola, Michael O'Meara, schrijft: "Borrowing terms taken from J. J. Bachofen, Evola characterized the Aryan spirit as solar and virile, the Jewish spirit as lunar and feminine."

Toegevoegd juni 2017: In een podcast afgelopen februari van de neofascistische groep Erkenbrand was te gast David Yorkshire, die het blaadje Mjolnir verspreidt.

Later toegevoegd: De vrees voor het heimelijk 'binnenloodsen van vreemdelingen' is mogelijk op collectief niveau het equivalent van - op individueel niveau - de mede biologisch bepaalde angst voor 'vreemdgaan' door de vrouw. Het door nieuw-(extreem)rechts ingezette schrikbeeld van de 'karavaan' van migranten, valt te bezien als een symbool voor de 'penetrerende fallus' van concurrenten op voortplantingsgebied.

[7] Een oplettende lezer wees me er terecht op dat de aartsengel Michaël volgens Openbaringen 12:9 juist de vrouw - die baart - beschermt. De hoer Babylon wordt echter afschuwelijk gestraft. Bij mijn weten is dit door kritische vrouwelijke publicisten geduid als een ook in het christendom verheerlijken van de 'gedomesticeerde' vrouw (denk aan de maagd Maria) en het verketteren van de 'wilde' vrouw, de vrouw die haar eigen wil - waaronder seksuele verlangens - eigenzinnig laat gelden (denk aan de volgens sommige auteurs in de canonieke Bijbel afgezwakte rol van Maria Magdalena). Ik schrijf dit echter à l'improviste en zou het weer moeten nazoeken.
Zie in mogelijk zijdelings verband noot[2] hierboven.


[8] Op Murdocks site staat een item "Red Ice Radio: Tim Murdock talks PSYOP Memes". Uit een bespreking op een aluhoedjes-site blijkt dat Murdock zelf ook een hoofddeksel van knisperend metaal draagt en dat het betreffende PSYOP-meme wordt beschouwd als een wapen van de "Nieuwe Wereldorde" waartegen Murdock zich inbeeldt te strijden. Zie ook deze video: in de intro worden joden ervan beschuldigd het conflict tussen Israël en Palestina moedwillig te importeren in het Westen (vergelijk de citaten van David Lane hierboven); Murdock debiteert een hutspot van racisme, jodenhaat en psychotisch aandoende associaties bij wijze van complottheorie.

Toegevoegd februari 2017:
Red Ice wordt bestierd door de Zweedse neonazi Henrik Palmgren, die samen met twee andere Zweedse neonazi's, Daniel Friberg en Tor Westman, in het management zit van de organisatie van de neofascist Richard Spencer, een van de twee oprichters van alt-right. Red Ice is een fervente verspreider van de "witte genocide"-meme. Uitgeverij Arktos van Daniel Friberg publiceert het werk van de fascist Alexandr Doegin in het Engels.

Toegevoegd mei 2018: In elk geval het 'concept' van een vermeende dreigende volkerenmoord op blanken door zwarten is overigens aanzienlijk ouder dan het manifest van David Lane: het was allang in zwang onder blanke nationalisten in Zuid-Afrika.


[9] Vergelijk wat de publicist Theodor Holman zegt in een interview waarin hij weliswaar Breiviks daad verwerpt, maar zich - hoe pijnlijk - zeer ontvankelijk betoont voor diens paranoïde wereldbeeld (dat volgens Holman sterk lijkt op dat van Bosma):
"Breivik zegt: 'Het is te laat. We zijn vergiftigd. Het politiek correcte denken is te sterk voortgeschreden.' Hij geeft daar heel sterke voorbeelden van waarvan ook ik schrok. Het zit overal. Het zit in de kunst, in de pers, het cabaret, overal! Als we niet snel ingrijpen hebben we echt verloren. Want de moslims hanteren twee wapens, de bevolkingsaanwas en de immigratie."
Aanvulling februari 2016: de jonge extreemrechtse agitator Fop Schipper, een aanhanger van de neofascistische identitairen, verspreidt op Twitter de 'witte genocide'-meme: "Commentator op Russia Today @RT_com roept op tot genocide op blank Europa: https://www.youtube.com/watch?v=-HbS7EfFP1w".

[10] En Zemmour spreekt net als David Lane van "zelfmoord", getuige zijn boek "Le Suicide français" (oktober 2014). In 2011 werd hij veroordeeld tot een boete wegens het aanzetten tot raciale haat en geweld en enkele dagen geleden is hij daarvoor wederom aangeklaagd. Zie ook hieronder over de uitzending van Nieuwsuur van 27 juni.


[11] Toegevoegd juli 2015: De uiterst rechtse miljardair Donald Trump, in de race om presidentskandidaat voor de Republikeinen te worden, hamert tot dusver met vrij veel succes op de vermeende misdadigheid en funeste invloed van immigranten. Toegevoegd oktober 2015: In korte tijd (!) wil hij 11 miljoen (!) immigranten zonder papieren deporteren. Einde toevoeging. Hij wordt gesteund door Ann Coulter, die hem jaren geleden een "clown" noemde maar hem nu "geweldig" vindt.
Ook "De Zwerm" maakt reclame voor Trump als veronderstelde strijder tegen "white genocide" in het kader van de bovengenoemde mantra [screenshot]. Detail in verband met de bijlage hieronder: Trump is bekend - en vaak geridiculiseerd - om zijn (blonde) haarstukje.


[12] Toegevoegd juni 2016: Tenminste op internet bestaat nog steeds een club met die naam waar men Pierce vereert (in Wikipedia staat dat de organisatie waar je lid van kon worden is opgedoekt in 2013 of al eerder, de nieuwe gedaante, "National Alliance Reform & Restoration Group", zet zich af tegen latere leiders van National Alliance). In een eerdere blog wijs ik erop dat de Griekse neonazi-partij Gouden Dageraad in maart 2012 leden van National Alliance op bezoek heeft gehad in Griekenland; Gouden Dageraad geeft of gaf een blaadje uit voor jeugdigen, Resistance Hellas-Antepithesi,  dat wordt beschouwd als 'zusterpublicatie' van Resistance van National Alliance.
Toegevoegd 26 september: Zie ook dit artikel over de The Turner Diaries.
Bijlage: Wilders als Thor
Toegevoegd 28 juniBlogger Rob van Kan publiceerde vandaag een interessant stuk over de voor een politicus in een democratie abnormale heldenverering die Geert Wilders ten deel valt - frappant blijkend uit gefotoshopte beelden met Wilders in een glansrol of in elk geval met het aura van een redder des vaderlands.

Van Kan:
"[...] Is de Wilders-cultus gekoppeld aan de bedreigingen aan zijn adres? Niet voor niets verschijnt hij op dit soort afbeeldingen ook regelmatig naast de vermoorde politicus Pim Fortuyn – de enige andere Nederlandse politicus die regelmatig opduikt in dit soort huisvlijt-afbeeldingen.

[...] Er wordt niet aan de held getwijfeld, maar wel aan verkiezingsresultaten, die de enige legitimatie zijn voor onze democratische instituten. Hier hebben we de kiem van een volksopstand[*] tegen de democratie zelf te pakken.
[...] persoonlijkheidscultussen [zijn] normaal gesproken voorbehouden aan dictaturen. Aan de leider mag niet getwijfeld worden, zijn glorie moet tegen de klippen op worden bezongen, wat er ook gebeurt en wat hij ook doet. Het kritisch denkvermogen van de burger moet worden verdoofd en uiteindelijk uitgeschakeld. Het is de basis van elk totalitair systeem en het is beangstigend om te zien dat een groep Nederlanders zonder enige dwang van bovenaf is overgegaan tot de heldenverering van een politieke leider."
Een van de illustraties[**] die Van Kan bij zijn verhaal heeft gezet, is de bovenstaande: Wilders als de aloude Germaanse god Thor met zijn Hamer. In mijn blog hierboven is deze gestalte aan de orde gekomen[6] in verband met een esoterische tekst van de Russische fascistische goeroe Alexandr Doegin en met het embleem van het racistische doodseskader The Order van de neonazi-terrorist David Lane, een van de breinen achter de meme "witte genocide". In mijn betoog[***] koppel ik Thor aan de latere figuur van Sint-Joris, drakendoder en stichter van de patriarchale orde. Ik wijs nog even op de prent van Wilders als Sint-Joris in mijn blog.

Vermoedelijk wordt Wilders door een combinatie van twee aspecten door een deel van zijn aanhang verafgood. Ten eerste speelt hij met zijn geblondeerde kapsel in op het oerbeeld van de rasechte, blonde Germaan. Daar kan men lacherig over doen, maar het is een teken aan de wand. Ten tweede - Van Kan zinspeelt er al op - heeft het te maken met Wilders' positie: door zijn schuilplaatsen en te midden van zijn lijfwachten (die onwillekeurig iets van militante apostelen of grimmige engelen krijgen), neemt hij als het ware een niet-plaats in tussen een aards politicus en een net als Pim Fortuyn 'martelaar' geworden sterke man (Fortuyn zag zichzelf letterlijk als de autoritaire vader in spe van een verweesde samenleving). Evenals een god is Wilders een beetje overal en nergens. Het air van pseudo-martelaar wekt bij de nodige bewonderaars als vanzelf een soort religieuze eerbied op.

Als mijn speculatie klopt, dat dit devote enthousiasme mede voortkomt uit een 'archetypische' bron - het charismatische model van de onverslaanbare, raszuivere held of (half)god die met bruut geweld het monsterlijke 'andere' uit de weg ruimt -, kan men de borst natmaken voor de dictatuur die zich volgens Van Kan potentieel aankondigt in de heiligenbeelden die nu al getuigen van de vervoering van het volk. En alleen maar hopen dat geen nog omvangrijker 'atavisme' in het collectief (on)bewuste op komst is.

[*] Dit is geen uit de lucht gegrepen alarmisme: denk aan de min of meer bestorming van het parlement in Den Haag na de moord op Pim Fortuyn; en hoor een Éric Zemmour doodleuk zeggen: "Het is gecompliceerd, naar mijn indruk, voor de mensen om gezamenlijk op te staan" (video vanaf 3:30: "pour les gens de se lever ensemble").

[**] Over de betreffende speelfilm wordt hier opgemerkt: "Na de gebeurtenissen in The Avengers strijdt [de hoogblonde; K] Thor [...] om de orde te herstellen in de kosmos. Maar een oud ras van Duistere Elven onder leiding van de wraaklustige Malekith [...] wil het universum in duisternis onderdompelen" [cursiveringen door mij; K].

[***] In de zesde noot, boven de bijlage.Toegevoegd januari 2016:

The far right’s new fascination with the Middle Ages
S.N., The Economist Blogs, 2 januari 2017

[...] Helmeted crusaders cry out the Latin war-cry “Deus vult!” [een leuze uit de tijd van de kruistochten; K] from memes circulated on Reddit and 4Chan [fora van alt-right; K]. Images of Donald Trump, clad in mail with a cross embroidered on his chest, abound.Een fascist op Twitter verpreidt onderstaand plaatje met als toelichting: "Pence tries to hide his power level but we all know he's the Storm God reborn. And man does he hate degenerates."

Zie ook (deels later toegevoegd):

White Supremacists Without Borders
Door Morris Dees en J. Richard Cohen, The New York Times, 22 juni 2015

[...] today's white supremacists don't see borders; they see a white tribe under attack by people of color across the globe. The end of white rule in Rhodesia (now Zimbabwe) and South Africa, they believe, foreshadowed an apocalyptic future for all white people: a "white genocide" that must be stopped before it's too late. To support this view, they cite the murders of white farmers in South Africa since the end of apartheid.
[...] This month, S.P.L.C. staffers will join activists from the United States and Europe at a conference in Budapest about this transnational white supremacism that is emerging as the world grows more connected by technology. The message of white genocide is spreading. 

White Supremacists Protest Against Purported "White Genocide"
Anti-Defamation League, 30 maart 2015

White genocide and the British far right
Door Paul Jackson, Searchlight, 17 augustus 2014

Following the White Rabbit
Door Ryan Lenz, Southern Poverty Law Center, herfst 2013

White Supremacists Extend Their Reach Through Websites
Door Michael Wines en Stephanie Saul, The New York Times, 5 juli 2015

[...] Magnets [met "WHITE GENOCIDE"-plaatjes erop; K] on Mr. Black's refrigerator in West Palm Beach, Fla. Many adherents of the modern white supremacy movement have as a goal the restoration of white authority in America, or, if that proves impossible, the creation of a white enclave protected by its own army.

White Supremacists: A Pack of Lone Wolves
Door Brian Lehrer, WNYC Radio, 23 juni 2015

Richard Cohen, president of the Southern Poverty Law Center, discusses the global expansion of various white supremacist groups, and argues domestic terrorism should induce concern comparable to that of international [jihadi] terrorism.

Dylann Roof's Defense of White Rule in Africa Has Roots in American Conservatism
Door Jeet Heer, New Republic, 24 juni 2015

[...] In one of the last articles he wrote before his death in 2005, [Samuel T.] Francis warned that "white genocide" might loom in South Africa. The "white genocide" trope has become increasingly popular with white nationalists in the United States since it cast whites as victims who need to arm themselves in self-defense, and possibly launch pre-emptive attacks against non-whites. There's even a Twitter hashtag: #whitegenocide.
[Francis was een bewonderaar van apartheid goedprater James Burnham, een van de grondleggers van het ultraconservatieve tot extreemrechtse orgaan National Review. Hij was een tijdlang redacteur bij de Washington Times, een spreekbuis van 'counterjihadisten', waar onder meer Wilders' adviseur Paul Belien in heeft gepubliceerd; K]

White Genocide Project
Neofascistische club die samenwerkt met Zuid-Afrikaanse geestverwanten

This is The White Man March
YouTube, 12 maart 2014

Should We Toss Around the Word 'Fascist' When It Comes to Donald Trump?
Door Rick Perlstein, The Washington Spectator / AlterNet, 2 oktober 2015

An unsettling symbiosis between man and mob.

Is Donald Trump Really a 'Fascist'?
Door Joe Conason, AlterNet, 28 augustus 2015

The Trump campaign doesn't seem so funny anymore.

Trump Calls Mass Shooters ['sick', but also] 'Geniuses in a Certain Way'
Door Ben Jacobs, The Guardian / Alternet, 4 oktober 2015 

Donald Trump is posting racist imagery that comes directly from neo-Nazis
Door Charles Johnston, Little Green Footballs, 22 november 2015

So today, this happened. Republican presidential candidate Donald Trump (yes, him again) re-tweeted the following blatantly racist graphic [...] So there you have it. Donald Trump is posting racist imagery that comes directly from neo-Nazis.
I hope you’re not surprised that a guy like Donald Trump, who continually spouts fascist rhetoric, is attracted to fascist memes posted by neo-Nazis. This is where the right wing has ended up in 2015.

Tussen De Gaulle en ‘Charlie Hebdo’. Frankrijk moet een varkensfeest blijven
Door Marijn Kruk, De Groene Amsterdammer, 3 juni 2015

[Uitstekende impressie van oprukkend reactionair tot extreemrechts in Frankrijk, onder meer over Zemmour en Camus; K]

Fidesz founder says racial war being waged against whites in Europe
Door Christopher Adam, Hungarian Free Press, 15 september 2015

[Zsolt Bayer, vriend van de Hongaarse premier Victor Orbán:] "There are all kinds of weapons: traditional, chemical, atomic. And now we see that there are also racial weapons. This is the weapon that they, the invisible hands, have employed against Europe and against the white race," declared Mr. Bayer in Budapest. [...] Mr. Bayer’s audience is left thinking that a madman who wants to commit genocide against white people is a powerful voice in Washington.

[Australië:] Members Of The Far Right Are Threatening Political Violence. Whatever Happened To Those Anti-Terror Laws?
Door Jeff Sparrow, NewMathilda.com, 21 november 2015

Trump: "The late, great, William F. Buckley [...]"
Tweet van @realDonaldTrump, 22 januari 2016

[William F. Buckley, oprichter van het extreemrechtse blad National Review, was een fascist: in National Review werd de lof gezongen van Franco en Mussolini; K]

Trump retweets neo-Nazi's insult of Jeb Bush
Door Eliza Collins, Politico, 22 januari 2016

Donald Trump on Friday retweeted a message from a Twitter user with the handle @WhiteGenocideTM.

The End of an Era … for White Males
Door David Rothkopf, Foreign Policy, 25 januari 2016

As demographics change, so does the definition of privilege.

Libertarische goeroe Stefan Molyneux verspreidt versie van de 'witte genocide'-meme
Youtube, 7 mei 2016

Het Youtube-kanaal van Molyneux heeft 389.000 abonnnees, de video is meer dan 173.000 keer bekeken. Zijn scharen volgers op Twitter en Facebook zijn gelukkig niet gigantisch groot, ettelijke tienduizenden.

Norway Shooter Anders Breivik’s Zionism in Line With Pro-Israel European Right
Door Michelle Goldberg, The Daily Beast, 25 juli 2011

Anders Breivik’s embrace of Israel is latest sign of European right’s love of Zionism.

The Magic of Donald Trump
Door Mark Danner, The New York Review of Books, 26 mei 2016

[...] From the beginning about one in three Republican primary voters have agreed with him, have found in him the charisma Max Weber famously defined as
a certain quality of an individual personality by virtue of which he is set apart from ordinary men and treated as endowed with supernatural, superhuman, or at least exceptional powers or qualities. These are such as are not accessible to the ordinary person, but are regarded as divine in origin or as exemplary, and on the basis of them the individual concerned is treated as a leader.
Sprache, die Verachtung idealisiert
Door Astrid von Friesen, Deutschlandradio, 26 mei 2016

Rechte Terminologie verwende die alte Technik, fremde Gruppen von Menschen zum "Freiwild" zu erklären, um das eigene Wir-Gefühl zu stärken, meint die Dresdner Journalistin und Trauma-Therapeutin Astrid von Friesen. Dieser Entzivilisierungs-Prozess bereite den Boden für Gewalt. 

Orbán gaat Europa veranderen
Door Jos van Dijk, Sargasso, 27 mei 2016

[...] [Bill] Clinton [die onder meer Hongarije beschuldigde van poetinisme; K] laat zich leiden door George Soros, zei [...] [Viktor Orbán, de premier van Hongarije]. Soros, een miljardair van Hongaarse afkomst, steunt presidentskandidaat Clinton met minsten 8 miljoen dollar. Volgens Orbán wil hij ook de komst van miljoenen moslims naar Europa financieren.

Inside A White Nationalist Conference Energized By Trump's Rise
Door Rosie Gray, BuzzFeed, 27 mei 2016

In a remote conference room in Tennessee, some of America’s most prominent white nationalists and many in the alt-right gathered last weekend for an annual meeting. This year, however, is different.
[...] [Een bewonderaard van Jared] Taylor [asked] if he would translate into Japanese the "14 Words," a white supremacist slogan that is a cornerstone of the movement. (Taylor grew up partly in Japan, the son of missionary parents.) Taylor demurred.

Must-read Wie das Netzwerk der Neuen Rechten radikales Denken in die Gesellschaft trägt
Door Liane Bednarz, The Huffington Post, 31 mei 2016

[...] Besonders Besorgnis erregend sind [...] zwei weitere Begriffe, die sich ins rhetorische Arsenal auch von Teilen des Bürgertums eingeschlichen haben. Gemeint sind der „Große Austausch" beziehungsweise die „Umvolkung".
[...] Die deutsche Übersetzung des Werks von Camus findet sich in dem Sammelband „Revolte gegen den großen Austausch". Erschienen ist der Band in diesem Jahr bei „Antaios", dem Verlag von Götz Kubitschek. Kubitschek ist die zentrale Person der Neuen Rechten und enger Weggefährte des AfD-Rechtsauslegers Björn Höcke.
[...] Die deutsche Übersetzung des Werks von Camus findet sich in dem Sammelband „Revolte gegen den großen Austausch". Erschienen ist der Band in diesem Jahr bei „Antaios", dem Verlag von Götz Kubitschek. Kubitschek ist die zentrale Person der Neuen Rechten und enger Weggefährte des AfD-Rechtsauslegers Björn Höcke.
[...] Die „Umvolkung" ist der historisch ältere Begriff, er geht direkt auf die Nationalsozialisten zurück. „Umvolkung" heißt auch das neue Buch von Akif Pirinçci.
[Bednarz memoreert dat Melanie Amann in Der Spiegel berichtte  dat bij een lezing van Pirinçci dit voorjaar over zijn hetze-boek Umvolkung ook de AfD met een standje aanwezig was; Beatrix von Storch van de AfD-fractie in het Europees Parlement gebruikt inmiddels de Twitter-hashtag "Bevölkerungsaustausch"; en passant maakt Bednarz duidelijk dat Thilo Sarrazin in zijn jongste publicatie Wunschdenken in nettere bewoordingen eigenlijk hetzelfde zegt als Pirinçci; K]

What Is The “Alt-Right”? A Guide To The White Nationalist Movement Now Leading Conservative Media
Door Oliver Willis, Media Matters for America, 25 augustus 2016

Over the last few months, the so-called "alt-right" has become one of the most prominent factions of the conservative media. The movement’s leading outlet is Breitbart News, whose chairman, Stephen Bannon, has just become the CEO of Donald Trump’s presidential campaign. [...] The “alt-right” opposes diversity and immigration, arguing that those policies are a form of “white genocide.” It embraces racism, sexism, anti-Muslim bigotry, and anti-Semitism and sees its goal as usurping the traditional conservative movement, which it views as feckless and weak, in favor of a brand of nationalism.

The Racist Alt-Right Dictionary: 7 Terms You Need to Know to Understand Trump's Most Hateful Supporters
Door Adele M. Stan, AlterNet, 26 augustus 2016

[...] The alt-right hordes on Twitter and other internet haunts [...] [are] declaring the superiority of white people and demonstrating contempt for blacks and Jews, hating on women, and preposterously whining that they are the targets of a "white genocide". [...] Like all political movements, the alt-right has its own lexicon and memes, as well as its own interpretation of news events.
[Aardig toeval: de mascotte annex meme "Pepe" van alt-right is een groene stripfiguur - een kikker die als "rare Pepe" door iemand in de scene hakenkruis-vormige irissen in rode ogen zou zijn gegeven. Dat laatste vind ik niet zo gauw op het web [toegevoegd februari 2017: gevonden; illustratie rechtsboven], wel de claim van die 19-jarige extremist dat: "We basically mixed Pepe in with Nazi propaganda, etc. We built that association" (al komt deze fusie relatief weinig voor, naar mijn indruk). Dit doet denken aan de tekeningen van Horus the Avenger (zie hierboven), in het bijzonder aan Green Goddess.]

Rechte Allianzen: Was hat Trump mit den Identitären zu tun?
Door Edith Meinhart, Profil.at, 8 september 2016

[...]  Die Identitären und Trump teilen ein Faible für die Medienplattform "Breitbart News" [...] Wer hier nach "Identitarians" und "Austria" sucht, wird schnell fündig. Die Online-Berichte lesen sich teilweise wie Pressemeldungen der patriotischen Jugendbewegung [...]  sie [werden] als "hipster right Identitarians" oder - noch harmloser - "Austrian Identitarian youth group" bezeichnet. Die Berichte über ihre Aktionen sind wie Heldengeschichten verfasst, ausgeschmückt mit Videomitschnitten und reißerischen Tweets des Wiener Identitären Martin Sellner.
[...] in Internet-Videos beschwört die Identitären-Bewegung die Gefahren des "großen Austausches" des Volkes und spielt unverhohlen mit der Symbolik des Dritten Reichs.

These charts show exactly how racist and radical the alt-right has gotten this year
Door Jonathon Morgan, The Washington Post, 26 september 2016

[...] As my colleagues and I found during a large-scale analysis of alt-right Twitter activity over the past nine months, the movement is growing measurably more radical [and anti-Semitic], and possibly more inclined to violence.
[...] alt-right [...] is composed of many sub-communities that have become radicalized at different rates and over different issues. Some communities, such as the #BlueHand-movement, relentlessly and aggressively promote Islamaphobia, whereas other communities rail against diversity, which they describe as #WhiteGenocide.
[...] Many hundreds of users display the swastika, while others choose alternative symbols associated with hate groups [...].

4chan: The Skeleton Key to the Rise of Trump
Door Dale Beran, Medium.com, 14 februari 2017

Trump’s younger supporters know he’s an incompetent joke; in fact, that’s why they support him.
[...] [Milo] Yiannopoulos has inverted what has actually happened to make his audience feel good. Men who have retreated to video games and internet porn can now characterize their helpless flight as an empowered conscious choice to reject women for something else. In other words, it justifies a lifestyle which in their hearts they previously regarded helplessly as a mark of shame.

The creeping spectre of "white genocide"
Door Rosa Lyster, The Outline, 9 mei 2018

The conspiracy theory that was once contained to South Africa is spreading worldwide.

How 'White Genocide’ Became a Racist Rallying Cry

Door Cynthia Levine-Rasky, The Conversation, 8 juli 2018

The current ideas of the white nationalist movement are old ones full of myths and unscientific, obsolete 'research'.

Far-right ideology detailed in Christchurch shooting 'manifesto'
Door Lisa Martin, The Guardian, 15 maart 2019

Document consists of rant about white genocide and desire to create atmosphere of fear for Muslims.

To prevent another Christchurch we must confront the right’s hate preachers
Door Jonathan Freedland, The Guardian, 15 maart 2019

[...] Those men carrying torches in the Virginia summer do not believe that the US is about to become a majority Jewish country: rather they imagine a Jewish plot to replace the white population with a black, brown or Muslim one. Note how the Christchurch suspect referred to Muslim immigrants, many of them refugees from some of the world’s most appalling violence, as “invaders” – the same word used to describe Muslims by Robert Bowers, who shot dead 11 Jews at prayer at the Tree of Life Synagogue in Pittsburgh last October.

White Nationalism’s Deep American Roots
Door Adam Serwer, The Atlanctic, april 2019

A long-overdue excavation of the book that Hitler called his “bible,” and the man who wrote it.

White Nationalism Is an International Threat
Door Patrick Strickland, The New Republic, 15 maart 2019

The Christchurch attacks point to a disturbing web reaching from the United States, to the United Kingdom, to Greece, and beyond.

UCP Candidate Complained ‘White Supremacist Terrorists’ Are Treated Unfairly, Leaked Messages Show
PressProgress.ca, 19 maart 2019

‘I am saddened by the demographic replacement of white peoples in their homelands,’ star candidate said in leaked messages.

Identitarians say: Get active or be “replaced” by migrants. It’s no surprise some take this as a call to violent action.

Door Simon Murdoch, Hope not Hate, 22 maart 2019

Despite regularly saying they are a non-violent movement, those who spread the perception of an impending “threat” of demographic change and argue that Islam and Muslim’s are incompatible with the West should be held accountable if a follower believes violence is the only feasible response.|

‘White genocide’ theorists worm their way into the West’s mainstream
Door Nafeex Ahmed, Le Monde diplomatique, 25 maart 2019

[...] Before becoming Trump’s National Security Advisor, John Bolton was in 2012-18 chairman of the Gatestone Institute, a rightwing thinktank in New York which promoted the same racialised narrative. Gatestone began citing Camus in 2015, and referred explicitly to his replacement theory many times.

The new age of chain terrorism: White far-right killers are inspiring each other sequentially
Door David Neiwert, Daily Kos, 29 april 2019

[...] it was clear that [...] [the Poway killer] drew from exactly the same cesspool of online white nationalism and its belief that “cultural Marxism” is destroying civilization that motivated those other mass murderers [...]. Anders Breivik’s 2011 mass killing in Norway that left 77 dead was partially inspired by the Oklahoma City bombing of 1995 by Timothy McVeigh. Dylann Roof killed nine black people in a Charleston church in 2015 because he believed similar theories about "white genocide."

'Milo Yiannopoulos Shares His ‘Hotel Room Altar’ Featuring Neo-Nazi Book'
Door Kristen Doerer, Right Wing Watch, 10 juni 2021

Far-right provocateur Milo Yiannopoulos posted a photo to Telegram Tuesday of what he called his “hotel room altar,” consisting of an “America First” hat, a large hunting knife, and Bible. Included among the items: “The Turner Diaries,” a dystopian neo-Nazi novel that encourages white supremacist terrorism.

America is now in fascism’s legal phase
Door Jason Stanley, The Guardian, 22 december 2021

The history of racism in the US is fertile ground for fascism. Attacks on the courts, education, the right to vote and women’s rights are further steps on the path to toppling democracy

Buffalo shooting: how white replacement theory keeps inspiring mass murder
Door Jason Stanley, The Guardian, 15 mei 2022

This once fringe ideology, which was at the heart of Nazism, has gained mainstream traction thanks in part to the likes of Tucker Carlson on Fox News.

A deadly ideology: how the 'great replacement theory' went mainstream
Door Steve Rose, The Guardian, 8 juni 2022

The alleged Buffalo shooter was said to have been inspired by the racist conspiracy, which has been embraced by rightwing politicians in the US and Europe – as well as Fox News.

En m'n blogs:
Martin Bosma, voor al uw genocides
Lutz Bachmann scheldt vluchtelingen uit op neonazi Facebook-pagina
Het groeiende gevaar van selffulfilling apocalyptiek
Zwarte zon: mythologische inslag van het nazisme. Speelt iets dergelijks in onze tijd?
Wilders' grote experiment en de schaduw van de Protocollen van Zion
Wilders' schaduw Bjorn Larsen zit diep in netwerk rond genocideblog Gates of Vienna
Wilders blijft linken naar genocide-blog Gates of Vienna
Thilo Sarrazin: eugenetisch racisme van de Duitse Wilders
English Defence League knoopt banden aan met Tea Party
Breivik, kruisridders en English Defence League

Deze blog is in de loop der tijd aangevuld en - afgezien van de hoofdtekst boven de aanvullingen - op details gecorrigeerd of anderszins bijgewerkt. Ook is de volgorde van de onderdelen onder de hoofdtekst een aantal malen veranderd.

Tags: omvolking, volksvervanging, witte genocide, white genocide, immigratie, haat, meme

Geen opmerkingen:

Een reactie posten