blogspot visitor

29 november 2013

Jetta Klijnsma (PvdA) sloopt de bijstand en regelt dwangarbeid onder minimumloonEen staatssecretaris van een gewezen sociaaldemocratische partij gaat mensen in de bijstand hun waardigheid en privacy ontnemen. Vertoonde Joop den Uyl van de Partij van de Arbeid oude stijl figuurlijk - niet qua postuur - nog enige trekken van Batman die vocht tegen onrecht en 'tweedeling van de maatschappij', onder de ontzielende leiding van Joker Diederik Samsom slaat de partij hand in hand met de VVD de bijl aan de wortel van de sociale zekerheid, zelfs aan het absolute bestaansminimum. Want de aanval op de armen die nu door Klijnsma en Samsom wordt ingezet, is des te schrijnender en verwerpelijker, omdat de PvdA niets heeft veranderd aan de geleidelijke verlaging van de bijstand van tenminste 14 procent (over een periode van twintig jaar), die het kabinet Rutte-I al in gang had gezet. Over niet al te lange tijd kan men van de bijstand niet meer rondkomen; en tegelijk zal een snuffelende, bestraffende en dwingende overheid er alles aan doen om bijstandsgerechtigden elke vorm van informele steun te onthouden, die deze regering nu juist met veel tamtam - maar dus alleen voor mensen die daar welvarend genoeg voor zijn - wenst te entameren in het teken van de zogeheten participatiemaatschappij van de toekomst.
Daarom kan de participatiemaatschappij van Rutte, Samsom, Asscher en Klijnsma in een zin zo worden getypeerd: wie afvalt in de ratrace, zal in bittere armoede en onderhevig aan systematische inbreuken in zijn persoonlijke levenssfeer, dwangarbeid verrichten voor een uitkering waar niet menswaardig van te leven valt, en niemand mag hulp bieden.

Staatssecretaris Klijnsma en de oorlog tegen de armen
Door Piet van der Lende, Doorbraak.eu, 29 oktober 2013

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bood op 12 november aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel aan dat de Wet Werk en Bijstand (WWB) ingrijpend verandert en de positie van uitkeringsgerechtigden nog verder verslechtert. Het is de bedoeling dat dit voorstel Maatregelen WWB na parlementaire goedkeuring vanaf 1 juli 2014 gefaseerd wordt ingevoerd. Het voorstel hangt nauw samen met de komst van de Participatiewet. 

'Einde basisrecht op voeding en onderdak dankzij PvdA-er Jetta Klijnsma'
De Lange Mars, 27 november 2013

Alle bezuinigingen op de uitkeringsgerechtigden tot nu toe zijn peanuts vergeleken bij de afbraak die per 1 juli volgend jaar wordt doorgevoerd. PvdA-er Klijnsma gaat historie schrijven door de meest asociale maatregelen sinds Colijn in te voeren. Deze maatregelen  betekenen het einde van het basisrecht van iedereen op voedsel, kleding en opvang.

Werklozen zijn moreel minderwaardig
Door Jeroen Laemers, 24 november 2013

[...] Inmiddels beginnen WW en bijstand steeds meer op de aloude werkhuizen te lijken.

Werklozen zijn schuldig tot tegendeel bewezen is
Door Bram van Vulpen, Sargasso, 23 november 2013

[...] Uiteraard zijn activiteit en een optimistische levenshouding effectievere methoden dan bij de pakken neerzitten. Werkloosheid wordt zo echter niet als een sociaal-structureel probleem benaderd, maar als een individueel probleem [een simplificerende en verdoezelende verschuiving van systeem-  naar leefwereld-niveau; K]. Het werkloosheidsethos spreekt niet over sociale, politieke of economische factoren die met het probleem hebben te maken; het werkloze individu dient voor zichzelf te zorgen [en wordt geacht dat te kunnen ongeacht het systeem; K].

"Kabinet ondergraaft met bijstandswet solidariteit en barmhartigheid"
Door Marcel ten Broeke, Reformatorisch Dagblad, 27 november 2013

Spekman had gelijk: gezinsbijstand is rampzalig
Door Tjitske Siderius, SP.nl, 13 november 2013

Later toegevoegd:

Dat 'sociaal beleggingsfonds' van ABN Amro dat verdient aan 'besparing' op bijstand - v/a 15:21 - ik vertrouw 't voor geen cent. Eerst bezuinigen op begeleiding naar werk door gemeenten en dan beleggers aan die begeleiding laten verdienen uit bijstandsbudget, dat is ronduit suspect. Combineer dit met de duiding van Han van der Horst dat de bijstand eigenlijk wordt geprivatiseerd. En er ontstaat het beeld dat in de toekomst mensen die vroeger recht hadden op een bijstandsuitkering, zullen worden overgeleverd aan particuliere bemiddelingsbureaus die rendement moeten halen en dus niet zullen schuwen een bijzonder mensonwaardige aanpak in praktijk te brengen (denk aan keihard afgedwongen verhuizingen om de haverklap, werk moeten accepteren dat tegen medische adviezen ingaat enzovoorts).

'Nieuwe regels bijstand leiden tot uitsluiting en ontmoedigen mantelzorg’
Door Sadet Karabulut, 16 december 2013

Amsterdammer in bijstand gedwongen tot 'vernederende' klusjes
De Volkskrant, 24 december 2013

Hoogleraar sociale-zekerheidsrecht Gijsbert Vonk stelt terecht dat er "duistere ondertonen" doorklinken in de behandeling van bijstandsgerechtigden, alsof die moeten "paraderen als [...] zondebokken" en dat het onderscheid met het tewerkstellen van criminelen bij wijze van taakstraf vervaagt. Alleen heeft hij het over een "verzorgingsstaat in crisis" - terwijl de huidige crisis geenszins is veroorzaakt door het stelsel van sociale zekerheid, maar door het financiële stelsel, in het bijzonder de banken en de beurzen.

Dwangarbeiders blootgesteld aan asbest, mosterdgas en andere gevaarlijke stoffen
Door Piet van der Lende, Doorbraak, 19 juni 2014

Leidse PvdA-bijeenkomst over het “fatsoenlijk” opleggen van nog meer dwangarbeid
Door Harry Westerink, Doorbraak.eu, 8 januari 2014

Het grote dwangarbeid-overzicht
Door Harry Westerink, Doorbraak.eu, 8 mei 2014

Gemeente Amsterdam stopt helemaal nog niet met dwangarbeid
Door Piet van der Lende, Doorbraak, 1 december 2014

Bedelen om steun - de verschuiving van geïnstitutionaliseerde solidariteit naar liefdadigheid
Door Rutger Bregman, De Correspondent, 26 januari 2015

Zie ook m'n blognotities:
Rutte stort honderdduizenden Nederlanders in armoede
Impliciete visie en belangen regeerakkoord 2012
Dwangarbeid in de bijstand: proefkamp Leiden
VVD-PvdA-akkoord = afbraak sociale huursector
Verkiezingsuitslag 2012: neoliberaal hoe dan ook
Diederik Samsom: hoog IQ, domme man

1 opmerking:

  1. Anoniem22:20

    En dan hebben we het hier nog niet eens over afgekeurde die bijstand hebben die worden zo mogelijk nog hondser behandeld

    BeantwoordenVerwijderen