blogspot visitor

19 april 2013

Gülen: afvalligen zonder berouw moeten dood

Deel van de bovenkant van fr.fgulen.com

In een artikel (1 mei 2008) van Fetullah Gülen op een Franse website van zijn beweging (hier de gearchiveerde pagina), nota bene over de vaak aangehaalde uitspraak van Mohammed dat er 'geen dwang in religie' mag zijn, stelt de door velen als liefdevol en tolerant bejubelde Turkse geestelijke, dat wie zijn geloof verlaat en niet de mogelijkheden benut - die men hem behoort te bieden - om tot inkeer te komen, de doodstraf opgelegd moet krijgen:
'Considérons le cas de l'apostasie. L'apostasie est jugée aussi grave par la loi islamique que la trahison par la plupart des États et toutes les forces armées. Il faut espérer empêcher un tel crime de devenir public et nuisible à la société grâce aux supplications, aux prières, à la persuasion et à tous les autres moyens légitimes. Ceux qui persistent à poursuivre ce chemin doivent être invités à reconsidérer la gravité de leurs actes et à se repentir. Et s'ils rejettent cette opportunité, la peine de mort s'impose.'
Ja, het zal vast wel 'alleen in een islamitische staat' gelden. En moslims zullen weer gaan emmeren over 'de juiste context'. Maar het staat er echt klip en klaar: een moslim die zijn geloof de rug toekeert en niet tot inkeer komt, is een verrader die dood moet.

Op het bovenstaande wordt de aandacht gevestigd aan  het slot van deze documentaire:

Der lange Arm des Imam - Das Netzwerk des Fethullah Gülen
Door Yüksel Ugurlu und Cornelia Uebel, WDR, 15 april 2013

Toegevoegd later op de dag van 19 april 2013:

Eind vorig jaar al vestigde blogger en kenner van de Gülen-beweging 'Notdeleted' de aandacht op deze moorddadige kant van Gülen. Op de Engelstalige 'Fetullah Gülen's Official Web Site' staat hetzelfde artikel (2001/2006, hier gearchiveerd, screenshot hier), incluis de identieke passage over de doodstraf voor afvalligen:
'Consider the issue of apostasy. Under Islamic law, apostasy is regarded with the same gravity as treason is regarded by most states and all armed forces. The hope must be to prevent, by pleading, prayers, persuasion, and all other legitimate means, such a crime from becoming public and offensive to society. Those who insist on pursuing this path must be asked to reconsider and repent. If they reject this opportunity, the penalty is death.'
'Notdeleted' benadrukt voorts dat Gülen in het stuk schrijft dat een 'natie van ware moslims' 'haar heilige waarden beschermt zoals een leger dat geen ongehoorzaamheid kan tolereren' - waarbij 'Notdeleted' de betreffende zinsneden in het Engels lijkt[*] te citeren, die ik echter niet zie in de huidige of gearchiveerde versie van het artikel, waarin Gülen juist (tevergeefs) aannemelijk probeert te maken dat zijn vergelijking - die hij echt zelf maakt! - van islamitische geboden met legertucht slechts oppervlakkig is. In een recente blognotitie over de - eveneens de doodstraf voor afvalligen propagerende - sjeik Yusuf al-Qaradawi ga ik dieper in op de pregnante en onheilspellende overeenkomsten tussen islamitische en militaire discipline.

Potdikke, kan iemand me een - liefst hedendaagse - gezaghebbende islamitische geestelijke noemen die niet de doodstraf stelt op het verlaten van het geloof (in een islamitische staat) - of op zaken als overspel, homoseksuele betrekkingen, 'ontucht' en zelfs het beschimpen van 'de profeet'? En zo ja: waarom krijgen verkondigers van een 'islam in harmonie met de universele rechten van de mens' geen erepodium in de Blauwe Moskee in Amsterdam, waar men recentelijk wel een vrijheidshater als Hamza Tzortzis liet prediken en eerder andere islamisten?

Death for Apostasy; Gülen's Tolerance
Door Notdeleted, 1 oktober 2012

Later toegevoegd:

Fethullah Gülen and the Jews
Door Michael Rubin, 12 september 2013

Turkse moslimfundamentalisten [Erdogan en Gülen] nu onderling slaags
Door Taylan Devrim, 7 januari 2014

Classic apologetics or 'How to hide the true Gülen'
Door Eksi B. Sixdouze, Gatestone Institute, 9 oktober 2012

[...] According to him [i.e. Gülen; K], Jews have a "genetic animosity towards any religion" and they have used "their guile and skills to breed bad blood" to threaten Islam since the beginning until this day, "uniting themselves with Sassanids, Romans and crusaders." He continues: "The Church, the Synagogue and Paganism form the troika that has attacked Islam persistently." Jews have always been an "abscess" and that is why, among others, the deportation of Jews from the Arabian peninsula by the second Caliph Umar was justified.

Noot

[*] Mogelijk parafraseert 'Notdeleted' de woorden van Gülen. Dat doet hij dan correct, ook al probeert Gülen zijn eigen vergelijking van islamitische discipline met legertucht op een gegeven moment - weinig overtuigend - te nuanceren.

Verder m'n blognotities:
Qaradawi: zonder doodstraf voor afvalligen zou islam zijn verdwenen
Erdoğan 'afficheert' zich als totalitair leider
Tariq Ramadan & Amir De Martino: Iran is democratie
Tariq Ramadan en Al-Qaradawi's fatwa's
Veel jonge moslims blijven extremisten adoreren
Dar-al-'Ilm, bruggenhoofd van Saoedische sharia

Geen opmerkingen:

Een reactie posten