blogspot visitor

26 februari 2013

Heeft Ahmet Akgündüz de zegen van Rudolf Steiner? Triodos Bank financiert Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR)

Dit is het eerste deel van een vijfluik. Lees ook:
Triodos moet islamitische universiteit volgens zijn eigen criteria de wacht aanzeggen
Wat heeft Ahmet Akgündüz met de Grijze Wolven?
Is rector Akgündüz (IUR) een crypto-antisemiet?
Rector Islamitische Universiteit Rotterdam bidt voor terroristen

Update: Triodos maakte eind januari 2014 bekend te zijn gestopt met financiering van de universiteit, omdat de instelling niet (meer) voldoet aan de criteria.

De islamistische rector van de IUR verdedigt een maatschappijvorm (sharia) waarin fundamentele mensenrechten met voeten worden getreden.

Raar dat hier al die tijd geen haan naar heeft gekraaid. In 2003 dreigde de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) failliet te gaan. Op het nippertje werd men gered[1] door Triodos Bank - vooral en terecht bekend als milieuvriendelijk alternatief voor de grote banken, maar ook een bedrijf op antroposofische grondslag, zij het 'in alle vrijheid'[2]. Onder het kopje 'Mijn geld gaat goed' presenteert de bank de IUR nog steeds op zijn website [screenshot]. Met als toelichting: 'Een Nederlandse instelling waar vrede, dialoog en een goede integratie in Nederland centraal staan, aldus professor Akgündüz, rector van de IUR, voorheen verbonden aan Princeton University in de Verenigde Staten waar hij Islamitisch recht doceerde.' En: 'In deze sector [onderwijs; K] financiert Triodos Bank onder meer scholen, training en conferentiecentra. In het geval van scholen wordt specifiek gekeken naar het pedagogisch beleid.'

Dat maakt nieuwsgierig naar de ideeën van Ahmet Akgündüz, die als rector verantwoordelijk is voor het pedagogische beleid waar zijn antroposofisch geïnspireerde geldschieters naar eigen zeggen speciaal op letten. Nou kan je natuurlijk moeilijk gaan doen over wat 'pedagogisch beleid' wel en niet precies betreft. Ik ben zo vrij de opvattingen van de docenten, in het bijzonder van de rector, over zaken als seks buiten het huwelijk, homoseksualiteit, het de rug toekeren van het geloof en het op de hak nemen van dat geloof relevant te vinden voor het pedagogische klimaat in een onderwijsinstelling - zeker in het licht van 'een goede integratie in Nederland' als centrale doelstelling. Idem dito kwesties als huiselijk geweld, vrije partnerkeuze en gelijkberechtiging van vrouw en man. De universele rechten van de mens als 'grondslag' voor pedagogie, zeg maar. Daarnaast spreekt het vanzelf dat historische feiten in de lesstof geen geweld wordt aan gedaan.

Helaas blijkt Triodos Bank op al deze aspecten met een fout heerschap in zee te zijn gegaan. Een hardvochtige islamist pur sang die leefregels en straffen propageert die haaks staan op de mentaliteit en praktijk in bijna alle Westerse democratieën. Een verdediger van meppende gezinshoofden. Een loochenaar van een van de grote genocides van de vorige eeuw. En een man die contacten onderhoudt met fascistoïde Turkse clubs.

In zijn boek Islamic Public Law (2011) - deels in Google Books - laat Akgündüz er geen twijfel over bestaan dat hij (wrede) lijfstraffen en onder voorwaarden de doodstraf voor 'overspeligen', 'ontuchtigen', 'sodomieten', 'afvalligen' en zij die de profeet Mohammed 'beledigen' (zie ook hier), gepast acht[3] in het kader van een islamitische staat. Een man mag zijn vrouw slaan, als niks anders helpt om haar tot rede te brengen, het niet te vaak gebeurt en geen lichamelijk letsel wordt veroorzaakt[4a; zie ook hier]. Een islamitische vrouw mag nooit trouwen met een niet-moslim[4b]. Een zoon behoort twee keer zoveel te erven als een dochter[4c]. In het IUR-gebouw mogen mannen en vrouwen niet samen bidden en bij tenminste sommige lessen geldt sekseapartheid. Het NRC berichtte: '[Student] Suat schudt geen vrouwenhanden, zeker niet van jonge vrouwen, zegt hij, om niet het risico te lopen "lust" te voelen door de aanraking. Met ongelijkheid tussen mannen en vrouwen heeft het niets te maken. Het gaat om de controle van de nafs. "Libido", legt [bestuurder] Gökcekuyu uit. [...] "Moslims die wel handen schudden, doen dat uit onwetendheid", zegt Suat [...]'.
Ik kan op geen van deze punten een wezenlijk verschil ontdekken tussen Akgündüz' naar eigen zeggen op integratie in Nederland gerichte principes en die van de notoire Egyptische islamist Yusuf al-Qaradawi.

Hoogleraar Akgündüz ontkent in alle toonaarden dat Turkije volkerenmoord heeft begaan op de Armeense Turken, begin vorige eeuw. Hij presteert het te beweren dat de Armeniërs in het land de Turkse staat in gevaar brachten, wat - volgens het islamitische recht, daar heb je het weer - zou hebben genoopt tot hun 'verhuizing', waarbij de staat hun bezittingen netjes tegen de hoogste prijs zou hebben gekocht en de opbrengst aan de rechthebbenden zou hebben uitgekeerd[5a]. Meer dan een half miljoen mensen de dood in gejaagd door Turkse fascisten? Welnee, ontdek je nieuwe plekje op kosten van de hardwerkende Turkse belastingbetaler!

De vredelievende Akgündüz was te gast bij diverse clubs uit de extreem-nationalistische hoek[5b]. Op een van de bezochte 'culturele' bijeenkomsten was een andere vooraanstaande gast Muhsin Yazıcıoğlu[*] van de extreem rechtse Grijze Wolven[5c].

Het NRC Handelsblad vermeldde in het artikel 'De waarheid is met ons' (december 2005), waaruit ik hierboven al citeerde, dat de IUR imams en geestelijk verzorgers klaar stoomt voor de Nederlandse maatschappij. In 2010 was er inderdaad een 'Master Imam opleiding'. Die zie ik in het huidige curriculum niet staan, wel nog een 'Master Islamitische Geestelijke Verzorging' en een 'Bachelor Islamitische Theologie'. Volgens het NRC-stuk moest je het een beetje zien als een islamitische variant van de Theologische Faculteit in Kampen; al zat de IUR (in 2005) nog in de wachtkamer qua erkenning en subsidiëring door de staat ('accreditatie') - die is later in elk geval op onderdelen inderdaad gevolgd.

Wat betreft onbevangen waarheidsvinding aan de IUR, naast voornoemde vervalsing van een pijnlijke episode in de historie van Turkije, geeft het weinig vertrouwen wat het NRC optekende uit de mond van tweedejaars student Suat: 'Alles staat in de Koran. Alle wetenschappelijke inzichten, van de big bang tot de groei van het kind in de baarmoeder. Nu pas kunnen wetenschappers aantonen wat al honderden jaren geleden is opgeschreven, en alles klopt. Daarom is de koran ook: exacte wetenschap.'
Het zou het devies van de universiteit van Teheran kunnen zijn.

Staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt opende in 2006 het academisch jaar aan de IUR met de ronkende woorden: 'Wij mogen in Nederland trots zijn op het feit dat wij de eerste Islamitische Universiteit van Europa hebben! [...] De universiteit kan uitstekend bijdragen aan de actieve deelname van Nederlandse moslims aan de samenleving, waarbij hun religie waarde en invulling geeft aan hun relatie met die samenleving. Het logo van de tulp spreekt wat dat betreft duidelijke taal. Daarbij is het CDA nog extra verheugd dat deze tulp oranje is en groen, de CDA-kleuren!'
Islamisme in de kleuren van het CDA! Duidelijke taal! Maar serieus: gezien bovenstaande opvattingen en connecties van de rector, mag je - om een zwaar understatement te gebruiken - een vraagteken zetten bij de 'waarde' voor de Nederlandse maatschappij van de 'invulling' van de islam op de IUR.

Je kan het Triodos Bank misschien niet kwalijk nemen dat men in 2003 onvoldoende zicht had op de IUR en is afgegaan op fraaie slogans - al was in Trouw al een kritisch artikel[4] verschenen. Zou de bank 'met de kennis van nu' de IUR eveneens hebben gered? Zo nee, dan lijkt me maar één stap gepast: de relatie zo snel mogelijk verbreken; dit instituut, dat 'omwille van haar reputatie' geen geldschieters uit het Midden-Oosten wenst[1], verdient het niet om mede door toedoen van een ideële Nederlandse bank de schijn van humaniteit en integratie te kunnen ophouden.
Zo ja: dan heeft het Rudolf Steiner[6] op zijn ondoorgrondelijke wegen in de geestelijke wereld kennelijk behaagd een bolwerk van orthodox, barbaars islamitisch recht[7] wit te wassen.

Later toegevoegd:

Kamervragen PVV naar aanleiding van mijn blog
Beertema, Van Klaveren en Wilders aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag, 6 maart 2013 (PDF)

Update: Volgens minister Jet Bussemaker is er niks aan de hand, gezien haar formele, ongeïnteresseerde, oppervlakkige flut-antwoorden op de Kamervragen (PDF). Zo negeert ze dat Akgündüz geen neutrale houding aanneemt ten aanzien van het islamitische recht, in het bijzonder inhumane straffen, maar een en ander met zijn studie juist verder onderbouwt - speciaal refererend aan Said Nursi, die hij getuige vele lezingen, makkelijk te vinden via Youtube, onmiskenbaar ziet als een groot leermeester. Verder vindt Bussemaker een kwalijk standpunt kennelijk niet relevant als iemand dit een jaar of tien geleden heeft ingenomen en heeft ze niet eens de behoefte na te gaan of betrokkene er nog steeds zo over denkt. Ze neemt genoegen met de pr-praat van de islamitische unversiteit en wenst domweg niet te onderzoeken of die misleidend is. Zwaar beneden peil.

Triodos-bank financiert evangelisatie
Joop.nl, 1 maart 2013

Triodos staat bekend als een bank die duurzaamheid en transparantie hoog in het vaandel heeft. Toch is het voor veel klanten een verrassing dat de bank ook evangelisatie financiert. Een van de beleggingen van de bank betreft de omstreden kerk 'De Deur'.
[Onder het artikel een reactie op 2 maart 2013 18:11 uur met verwijzing naar deze blog.]

Asscher's integratievisie is lege huls
Sadet Karabulut, The Post Online / SP, 27 februari 2013

[...] Als de Nederlandse overheid nou eens zou stoppen met het subsidiëren en faciliteren van orthodoxe organisaties zoals de grijze wolven, de Fethullah Gülen sekte of andere segregatie bevorderen activiteiten zoals de moskee-internaten. Zou dat niet veel effectiever zijn?

In Istanbul
Door Rik Torfs, De Standaard, 12 november 2009

In deze scherpe en geestige column, die nu en dan zonder abonnement op De Standaard te lezen is, schetst hoogleraar kerkelijk recht Rik Torfs overtuigend wat voor een man Ahmet Akgündüz is: een fanatieke scherpslijper met een dubbele agenda. Torfs vermeldt onder meer dat Akgündüz in de lezing in Istanbul waarover het stukje gaat, verkondigde dat moslims de Westerse wetgeving inzake het homohuwelijk moeten 'respecteren', maar dat dit geenszins betekent: 'accepteren' - waarbij Akgündüz de zaal in keek alsof hij een bijzonder slimme opmerking voor de goede verstaander had gemaakt - terwijl bijna iedereen in de zaal nog maar net de beleefdheid kon opbrengen serieus met de man in discussie te gaan. Zie ook noot[3b] hieronder.

Voor de goede orde (toegevoegd 27 februari)
De beweringen in dit artikel heb ik zo gewetensvol mogelijk voorzien van referenties aan - mijns inziens betrouwbare - bronnen. Deels heb ik, onder verwijzing naar primaire teksten, zelf onderzoek gedaan. 

Uiteraard heb ik de waarheid niet in pacht en kunnen de geraadpleegde bronnen eveneens fouten bevatten. Mochten mij feitelijke onjuistheden onder ogen komen, dan zal ik correcties aanbrengen op een traceerbare wijze. En mocht Triodos Bank, de IUR en/of de heer Akgündüz willen reageren, dan ben ik graag bereid hun commentaar hier te plaatsen of een link aan te bieden naar de betreffende pagina op internet.
Afgezien van het bovenstaande: er is in een artikel als dit altijd ook sprake van interpretatie van feiten, waarover men van mening kan (blijven) verschillen en die gewoon valt onder de vrijheid van meningsuiting.

Dit artikel is uitgebreid en verbeterd in de periode 26 februari - 5 april 2013; bij substantiële wijzigingen is dit aangegeven in de tekst.

Noten
 
[*] Noot toegevoegd 2 maart 2013: Vorig jaar sprak Ahmet Akgündüz op de conferentie 'Risale-i Nur ışığında İslam-Batı mukayesesi' oftewel: 'de Risale-i Nur [een werk van de Turkse geestelijk leider Said Nursi] in het licht van de vergelijking tussen de islam en het Westen', georganiseerd door de Hamidiye Cultuur en Educatie Stichting op 13 mei 2012 in Istanbul, waarbij een cultureel centrum genoemd naar Muhsin Yazıcıoğlu deelnam aan het programma [screenshot].
Meer over Akgündüz en de Grijze Wolven in een latere blognotitie.

[1] Zie dit artikel (2003) in de cache van Google [screenshot]: 'De Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR), een particuliere opleiding tot onder andere imam, heeft een dreigend faillissement ternauwernood afgewend. [...] Uiteindelijk kon de IUR bij de Triodos Bank een lening afsluiten. [...] De IUR heeft er volgens Ermek bewust voor gekozen om de financiering in Nederland te zoeken. Omwille van haar reputatie heeft de particuliere universiteit niet geprobeerd om mogelijke geldschieters in het Midden-Oosten te werven, aldus de algemeen secretaris.'
Toegevoegd 27 februari: Zie ook een bericht (2003) in Trouw, waarin de woordvoerder van de bank zegt: 'We hebben ons ervan vergewist dat de mens daar [i.e. op de IUR; K] wordt vrijgelaten'; en: 'We [...] [hebben] ook eerder dan andere banken [...] vrouwen [geholpen], die bij veel banken het loket gesloten vonden'. Welnu, vrouwen (en mannen) zijn in het gebouw van de IUR helaas niet vrij om in één gebedsruimte te bidden en sommige lessen zijn verboden voor een van beide seksen. Wel staat het mannen vrij om vrouwen geen hand te geven, maar vermoedelijk had Triodos zulks niet op het oog. En het islamitische recht volgens de orthodoxe interpretatie van de rector van de IUR is ongeveer het tegendeel van het 'vrij laten van mensen'.


[2] Zie de statuten: 'Triodos Bank is - in alle vrijheid - verbonden met de door Rudolf Steiner geïnitieerde geesteswetenschap, de antroposofie, die daarmee een belangrijke grondslag voor het werk van Triodos Bank vormt'. Verder veel treffers op 'antroposofie' op de website van de bank.
 
[3]  Akgündüz houdt zich hier op de vlakte: 'Islamic law considers insulting to sacred things as an apostasy. According to the tradition a Muslim who insults the Prophet becomes an apostate who is to be executed. However, some groups within Islam and some other scholars oppose any punishment for apostasy. Some schools allow imprisonment instead of death for apostate women. The schools vary on the question whether or not an apostate may be allowed to repent.'
Maar hier blijkt dat hij een onversneden islamist is:
- 'Apostasy in Islam (irtidád or ridda) is commonly defined as the rejection of Islam in word or deed by a person who has been a Muslim. Islamic legal schools agree on the death punishment (traditionally by the sword) for an adult male in full possession of his faculties who has renounced Islam voluntarily.'
- 'The scholars are unanimously agreed that a Muslim who insults the Prophet becomes an apostate who is to be executed.'
- 'According to a Muslim scholar an apostate may be like a killer poison for community. Bediuzaman explains the reason of this situation [waarop Akgündüz deze Bediuzaman - meestal geschreven als Bediuzzaman, de Turkse geestelijke Said Nursi - uitgebreid en klaarblijkelijk instemmend citeert; K]'.
- 'Quran Alone Muslims and some other Islamic scholars such as Gamal Al-Banna also oppose clearly any punishment for apostasy. The prominent contemporary example of death sentences threatened or issued for apostasy include Salman Rushdie, who was condemned to death in 1989 by Ayatollah Khomeini (ruler of Iran at the time) for his book The Satanic Verses.'
 
Akgündüz laat het dus bij de zuinige vermelding dat moslims die alleen de koran (niet de hadith) zien als openbaring en leidraad, en enkele loslopende geleerden, tegen het bestraffen van afvalligheid zijn. Om daarna zonder enig commentaar de fatwa van Khomeini tegen Salman Rushdie te vermelden. Nergens neemt hij stelling tegen de rechtvaardiging van lijfstraffen, waaronder de doodstraf voor afvalligen (in het kader van een islamitische staat). Kennelijk heeft hij daar weinig of niets op tegen; sterker nog, hij acht dergelijke rechtvaardigingen, gezien zijn hele presentatie, alleszins gegrond.
Wel voegt Akgündüz - zoals elke 'fatsoenlijke' islamist dat doet - eraan toe dat individuele moslims de sharia niet mogen uitvoeren, maar dat dit alleen mag gebeuren in het kader van een islamitische staat, door 'bevoegde' personen.
Bovenstaande zijn bijna letterlijke citaten op Akgündüz' website uit zijn boek Islamic Public Law; Documents on Practice from the Ottoman Archives (2011) - dat wil zeggen een deel van de sharia, in dit boek meestal gespeld als shari'ah).
Daarin schijft hij tevens:
'It would be absurd to ban a book that explains why islamic law stipulates a punishment for homosexual relations: no one can change the information that exists in fiqh [jurisprudentie in de sharia; K] [...]'.
En:
- 'By way of anology with adultary, jurists declare sodomy punishable by death, sometimes by stoning but often with a public ignominy [i.e. publieke vernedering; K] attached tot the execution, such as being thrown from a high building or burried alive. As with adultery, four witnesses are required.'
- 'Is sodomy [...] a form of zina [overspel of ontucht; K] or not? There are different answers to this question. Some Muslim jurists have added it to zina, and argued that rajm [steniging; K] should be applied, but others disagreed. But both sides agreed that this sinful act must be punished first by hadd punishment of zina, and if this act happens many times, they should be executed by the decision of the ulu al-amr.'
Over overspel:
'Stoning is a form of capital punishment that applies specifically to cases of adultary. [...] Stoning is one of the prescribed punishments in Islam. It is included in hadd crimes for which there are fixed punishments in the Holy Qur'an and the Sunnah. The hadd punishment is not subject to any amendment, alteration, or substitution. As capital punishment, however, stoning is not unique to Islam. Christianity, among other religions, also provided for this type of capital punishment. The Old Testament prescribed death by stoning for several crimes.' [Akgündüz verzuimt te vermelden dat deze barbaarse straf al lange tijd door vrijwel alle christenen wordt verafschuwd en nergens in het Westen nog in zwang is; K].


[3b] Toegevoegd 5 april 2013: dat Ahmet Akgündüz vindt dat de Universele Rechten van de Mens niet gelden in islamitische staten, blijkt indirect hier: hij heeft gepubliceerd over (volgens Google Translate) de 'Constitution of the Islamic Declaration of Human Rights in Islam' - waarschijnlijk de Cairo Declaration on Human Rights in Islam of iets vergelijkbaars. Zie tevens de column 'In Istanbul' van hoogleraar kerkelijk recht Rik Torfs over een korte lezing van Akgündüz in Istanbul in 2009: 'Is er een conflict tussen de Islam en de mensenrechten? Dat hangt van de definitie van de mensenrechten af, die [meent Akgündüz, aldus Torfs] uiteraard niet in de westerse zin mogen worden geïnterpreteerd.'

[4a-c]  Zie diverse uitspraken van Akgündüz in het artikel 'Rector IUR: je vrouw slaan mag, maar niet regelmatig' (november 2000) in Trouw. En in het algemeen stelt Akgündüz: 'De voorschriften uit Koran en soenna, die tachtig procent van de islam uitmaken, blijven onveranderd, tot het einde der tijden'', aldus Akgündüz [...]' [cursivering door mij; K - uit deze uitspraak blijkt duidelijk dat Akgündüz niet behoort tot de - hij noemt ze zo - 'Quran Alone Muslims', die bijvoorbeeld tegen het bestraffen van afvalligheid zijn].'"Het woord hervorming wil ik niet gebruiken", zegt Akgündüz. Hij moet niets hebben van de liberale koranuitleg van geleerden als de Egyptenaar Nasr Hamid Abu Zeid. Deze werd in 1995 door een Egyptische rechtbank tot afvallige bestempeld en week uit naar Nederland', tekende Trouw verder op. Trouw signaleerde (ruim twaalf jaar geleden dus) dat het hommeles was tussen de IUR en het Turkse staatsgodsdienstbureau Diyanet, met als tak in ons land de Islamitische Stichting Nederland. Later zijn de betrekkingen kennelijk sterk verbeterd, gezien de hartelijke ontvangst in januari 2013 op de IUR van Ismail Hilmi Bilgi van Diyanet.

[5a-c] Zie het artikel 'Revisionistische rector aan Islamitische Universiteit Rotterdam' (2004) van de AFA. Dat is weliswaar een extreem linkse organisatie, maar de bronnen bij het stuk lijken betrouwbaar. Volgens de AFA verkeerde Akgündüz in kringen van of rond Nizâm-i Alem Federatie (NAF), de Turkse Grote Eenheids Partij (BBP), Avrupa Türk-İslam Birliği (ATIB) en de Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit (TIHS). AFA: 'De ATIB, BBP, NAF en TIHS zijn allen [sic] organisaties die kunnen worden aangemerkt als afsplitsingen van de idealistische beweging rond de Partij van de Nationalistische Actie (MHP). Ze zijn meer op de islam georiënteerd als de laatst genoemde beweging en behoren tot het Turks extreem-nationalisme. Voor meer informatie over deze organisaties zie: Ursula Spuler-Stegemann, Muslime in Deutschland, Informationen und Klärungen, Herder, 2002, pp. 94-96 en 116-119.'
Zie ook een reactie van Oscar Laurens Schrover op de site van de (uiterst rechtse) Daniel Pipes.


[6] Steiner had kennelijk waardering (zie ook hier) voor Mohammed en diens 'Arabische' religie; de Turken echter waren volgens de antroposofische 'ziener' de overmatig fatalistische dood in de pot: 'Arabisme wordt overspoeld, gesmoord, door het Turkse element. De kruisridders vinden alleen rudimentaire resten, niet de vruchten van een allesoverheersende cultuur. Dat alles was vernietigd door de Turken'. Zie ook hier en hier.
Toevoeging 3 maart: Steiner zag al bij al - in werkelijke of schijnbare tegenstelling tot Goethe - in de islam in wezen iets kwaads, zelfs het kwaad: 'Der Mohammedanismus ist die erste ahrimanische Manifestation, die erste ahrimanische Offenbarung nach dem Mysterium von Golgatha. Der Gott Mohammeds, Allah, Eloha, ist ein ahrimanischer Abklatsch oder Abglanz der elohistischen Wesenheiten, der Elohim, aber monotheistisch erfasst. Er bezeichnet sie immer in einer Einheit. Die mohammedanische Kultur ist ahrimanisch, aber die Gemütsverfassung der Islamiten ist luziferisch'. Steiner de occultist ziet nadrukkelijk het jaar 666 (wat trouwens waarschijnlijk na Mohammeds dood valt) als het tijdstip van 'ontstaan' van de islam. Wel ontwaarde hij ook enkele gunstige effecten van dit geloof, onder meer de ontwikkeling van de moderne geneeskunde en het door een soort contrastwerking verbeteren van het zelfbeeld van het christendom.

Verder mag Triodos Bank zich afvragen of de politieke islam niet faliekant in strijd is met de antroposofische 'sociale driegeleding', een gewenste maatschappelijke ordening waarbij geldt: vrijheid in het culturele leven, gelijkheid in het recht en broederlijkheid in de economie.

[7] Noot toegevoegd 26 februari 2013 later op de dag: Op de IUR-site wordt Akgündüz' boek Introduction to Islamic Law (2010) uitvoerig aangeprezen [screenshot], klaarblijkelijk deel van een serie Islamic Law in Theory and Practice, waar ook Islamic Public Law (2011)[3] toe behoort:
- Akgündüz: 'Ik heb dit boek geschreven om zowel voor de Moslims als voor de niet-Moslims te dienen als een introductie in Islamitisch Recht; ik zal in mijn vervolgdelen dieper ingaan op specifieke aspecten van dit recht.'
- Professor en IUR-bestuursvoorzitter Nevzat Yalçıntaş: 'Het islamitisch recht behelst een breed spectrum en het is noodzakelijk dat academici zich buigen over dit onderwerp en nieuwe onderzoeken doen [...].' Yalçıntaş stelt verder 'dat het islamitisch recht in alle aspecten van het dagelijks leven van de Moslim aanwezig is'. Yalçıntaş ging zelfs zover dat hij Akgündüz - die eerder een reeks van twaalf boeken heeft geschreven over het Ottomaanse recht, de zogeheten Legale Codes - vergeleek met Cevdet Paşa, een jurist uit het negentiende-eeuwse Ottomaanse Rijk, onder wiens leiding de Madjalla al Oomoor al Adlijja (Codifices van de Sharia, hier geschreven als Al-Majalla al Akham al Adaliyyah) heet te zijn 'vervolmaakt'.
De arabist Ruud Peters kreeg het voor elkaar bij de boekpresentatie slechts een paar beleefde kanttekeningen te plaatsen en Introduction to Islamic Law een 'meesterwerk' te noemen.
Kortom: het hameren op het belang van de sharia in zowel het dagelijkse leven als op de academie betreft allerminst een persoonlijke, buitenschoolse activiteit van Ahmet Akgündüz; hij is een rector met een missie, gesteund door het IUR-bestuur: het indoctrineren van Westerse moslims met rechten en plichten die haaks staan[3] op wezenlijke mensenrechten.
Zie ook de treffers op fiqh op de IUR-site. 

Terzijde (toegevoegd 27 februari): Ahmet Akgündüz nam deel aan de Europese Halalvoeding Conferentie (december 2012). Samen met prominente figuren uit de hoek van van de Moslimbroederschap, Al-Khammar Al-Bakkali - het enige Nederlandse lid van de European Council for Fatwa and Resarch (ECFR) van Yusuf al-Qaradawi - en Ahmed Jaballah - Frans kopstuk van de Europese Moslimbroederschap - riep hij op tot verzet tegen Europese wetgeving voor het gegarandeerd pijnloos slachten van kippen (volgens dit gezelschap zijn de islamitische 'geleerden' het er over eens, dat het dier niet dood mag zijn op het moment dat het wordt geslacht, maar wel verdoofd; als vreemd argument wordt daarvoor aangevoerd, dat alleen zo het dier een 'stabiel leven' heeft gekend). Binnen de organisatie van het certificerings-bedrijf Halal Correct speelt kennelijk een 'islamic aboard [sic] for fatwa and research' een rol, onduidelijk is voor mij of hiermee de ECFR wordt bedoeld. Waarschijnlijk wel, naast de OIC (Organization of Islamic Cooperation), getuige het verslag van een bijeenkomst over halal-certificering in december 2010, waaruit verder blijkt dat alleen al in Europa 600 miljard euro omgaat in deze sector.

Zie ook m'n blognotities:
Baas tv-zender die kinderhuwelijken propageert, spreekt over 'gelukkig gezinsleven' op Islamitische Universiteit Rotterdam
Triodos moet islamitische universiteit volgens zijn eigen criteria de wacht aanzeggen
Wat heeft Ahmet Akgündüz met de Grijze Wolven?

En:
Turkse regering vervolgt en intimideert journalisten
Mein Kampf is een bestseller in Turkije en Hitler prijst er 'mannenshampoo' aan
Situatie Turks-Nederlandse jeugd 'zorgwekkend'
Peiling: kwart Duitse jongeren van Turkse of Arabische komaf positief over Hitler
'Turkse Nederlander en homo, dat kan prima' (niet dus)
Hoe Turkije de christenen wegpest
Erdogan: de Turkse jeugd moet religieus zijn
Turkse vrouwen in opstand tegen verkrachtingsamusent op tv
Turkse journalisten durven niet te schrijven over islamitische broederschappen
Darwin in Turkije: dwang zonder dwang

En:
Veel jonge moslims blijven extremisten adoreren
Dar-al-'Ilm, bruggenhoofd van Saoedische sharia
Umar Mirza en de context van de koran
Tariq Ramadan en Al-Qaradawi's fatwa's

23 opmerkingen:

 1. Rudolf Steiner is in 1925 overleden. Dus afhankelijk van de leeftijd van Ahmet Akgündüz zou de vraag gesteld kunnen worden of voor 1925 een zegen uitgesproken is.
  Dan nog iets recentere informatie:
  Interview met Peter Blom nederland 2 23.35 zondag 18 december

  Citaat uit Zwolse courant: De bank was van oorsprong antroposofisch, maar gaat nu zijn eigen weg, al heeft deze filosofie de bank ook veel gebracht.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Steiner: 'De morele impulsen zelf zijn werkelijkheid, omdat ze uit de spirituele wereld stammen; de wijze waarop de mens ze in zijn schijnwereld beleeft, maakt het hem mogelijk zich vrij naar hen te bepalen of niet te bepalen.'

   En: 'De mensen geloven vrij te zijn in hun beslissingen, gedachten en ideeën, maar ze worden geleid door wat achter de fysiek-zintuiglijke wereld als geestelijke wezens bestaat. Wat de mensen hun eigen verstand noemen, waarvan ze geloven dat daardoor de loop der tijden gestuurd wordt, dat is tegelijkertijd de uitdrukking van daarachter staande geestelijke wezens.'

   Combineer dit met het antroposofische geloof in reïncarnatie... en zeker het tweede citaat - dat trouwens logisch gezien nauwelijks consistent is met het eerste - laat alle ruimte voor een speculatie in de geest van Steiner zelf: dat hij mede de hand heeft in het beleid van een bank op antroposofische grondslag (de statuten van de bank zijn inzake het laatste een betere bron dan een krantenbericht, jij draait het vreemd genoeg om).

   Verder ben ik hier en daar natuurlijk een beetje sarcastisch, [spotternijtje]zonder dat tussen tags te zetten[/spotternijtje] :-)

   Verwijderen
 2. Nu met je ontboezeming van spotternijtje, zou ik kunnen volstaan. Maar daar je wel prijs stelt op correctheid in de teksten die je schrijft zal ik toch nog het volgende noemen.

  Ahmet Akgündüz is 1955 geboren.Dus de zegen van de levende Rudolf Steiner die 1925 overleden is heeft hij niet kunnen krijgen. Nu heb je het kennelijk over een postume zegen en daarbij beroep je je op een citaat van Steiner waar gezegd wordt dat de mens niet vrij zou zijn,maar beïnvloed wordt door geestelijke wezens. Rudolf Steiner als gestorven mens zou nu zo'n geestelijk wezen kunnen zijn en postuum ingrijpen in de vrijheid van mensen en ze derhalve inspireren tot:

  dan heeft het Rudolf Steiner[6] op zijn ondoorgrondelijke wegen in de geestelijke wereld kennelijk behaagd een bolwerk van orthodox, barbaars islamitisch recht[7] wit te wassen.

  Nu zijn citaten van Steiner altijd in een wijdere context, zo ook deze. Dus over vrijheid en onvrijheid van mensen heeft hij nog veel meer te zeggen. Maar dat is hier (bewust?)weggelaten.

  Nu is een ander citaat onderstaand ook van Steiner en daar toont hij zich toch niet zo gecharmeerd van de Islam als dat je boven wil doen voorkomen:

  - Von diesem Gesichtspunkt aus ist die mohammedanische Lehre die stärkste Polarität zum Christentum, denn sie hat den Willen zum Beseitigen aller Freiheit für alle Zukunft, den Willen zum Determinismus, wie es nicht anders sein kann, wenn man die Welt nur im Sinne des Vatergottes vorstellt.

  (Vortrag vom 11. September 1924, Dornach, GA 346, S. 107)

  ik bedoel maar, spotternijtje of niet, het combineren van allerlei citaten los van hun samenhangende context levert toch niet een erg serieus verhaal op en het zou zelfs tendentieus kunnen lijken om Steiner er posthuum van te betichten de handelwijze van mensen met een islamitische achtergrond een eeuw later te beïnvloeden en ook de handelwijze van een Triodosbank daarmee op Steiner terug te voeren.
  Statuten of niet, maar een toespraak van een directeur die zegt dat men nu zijn eigen gang gaat, mag zeker niet weggewoven worden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Just trying to be fair: ik heb de noot[6] hierboven over Steiners kijk op de islam verbeterd. Hij zag wel goede effecten van deze religie (onder meer het ontstaan van de moderne geneeskunde en het via een soort contrastwerking scherpen van het zelfbeeld van het christendom), maar au fond is het volgens Steiner een 'ahrimanische manifestatie'. Alsjeblieft.
   Het was nota bene een 'reaguurder' op Geen Stijl die dit uitlichtte onder een stukje op Geen Stijl over het financieren van de IUR en De Deur door Triodos (dat me vandaag ruim 3000 bezoekers bezorgde). De wonderlijke wegen van het internet.

   Verwijderen
 3. Bedankt voor je aanvulling t.a.v. Steiners kijk op de islam. Aangaande de inspiratie van Triodos: op zijn minst zit er een niet weg te wuiven tegenstelling tussen uitlatingen tegen de pers en de formulering in de statuten. En wat betreft de algehele benadering van 'Steiner' in mijn betoog: tja, over humor valt au fond niet te twisten.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nog even dit: probeer de grote lijn te zien. Uitgerekend een ideële bank die zowel historisch, statutair als daadwerkelijk is verknoopt met de antroposofie, financiert de eerste islamitische universiteit van Europa, waarvan bovendien de rector de orthodoxe, onmenselijke sharia aanhangt.
   Dat lijkt me hoe je het ook wendt of keert geen plezierig gegeven voor menig antroposoof.
   Verder:
   - ik geef in mijn blog door de toevoeging 'in alle vrijheid' aan dat de bank niet met het gedachtegoed van Steiner vereenzelvigd dient te worden;
   - ik neem niet alleen de antroposofisch getinte financiële instelling op de hak, maar ook een prominente christendemocraat; de impliciete boodschap is uiteraard: opportunisme wint het weer eens van principes (zoals zo vaak, zéker in Nederland).

   Verwijderen
 4. Omdat ik vind dat je best wel een punt hebt inzake het beleid van de bank, heb ik ze een linkje naar dit artikel gestuurd. Ben benieuwd of ze reageren. Dat ik trouwens uit de toespraak van de directeur refereerde is niet omdat ik het met het beleid zo eens zou zijn. Dat dit nochtans in verband met Steiner gebracht wordt zie ik meer als een slechte grap.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik kan nog even aanvullen. Onlangs vroeg ik voor een projectje wat subsidie aan bij Triodos en kreeg toen dit als antwoord;

  Dank u wel voor uw interesse in een samenwerking met Triodos Bank. Helaas moet ik u teleurstellen, hoe sympathiek uw project mij ook is. Triodos Bank ondersteunt in elk geval tot september 2014 MasterPeace. MasterPeace is een internationaal vredesinitiatief dat miljoenen mensen wil mobiliseren om zich in te zetten voor vrede in de breedste zin van het woord. Dit doet zij door drie jaar lang wereldwijd een keur aan vredesactiviteiten te ontplooien, die op 21 september 2014 uitmonden in een groot muziekfestival in Cairo, Egypte. Triodos Bank is een van de founding partners van MasterPeace, samen met IKV Pax Christi en de Vrede van Utrecht 2013.

  Triodos Bank houdt rekening met de financiële middelen die ze van haar spaarders en beleggers toevertrouwd krijgt. Deze middelen kunnen daarom niet zonder meer in sponsoring omgezet worden. Naast de bijdragen die wij leveren aan bovenstaand project biedt ons sponsorbudget daarom geen ruimte meer voor nieuwe aanvragen.

  Het spijt mij u niet anders te kunnen berichten. Ik hoop dat u elders de benodigde middelen zult vinden voor dit mooie project.
  einde citaat

  Naast het verzoek om subsidie had ik de vraag gesteld dat als subsidie niet mogelijk zou zijn, we wel wat presentatiemateriaal zouden kunnen krijgen. Daar werd dus in eerste instantie totaal niet op ingegaan. In tweede instantie nadat ik ze herinnerd had aan de andere vraagstelling heb ik het foldermateriaal alsnog gekregen. Ik heb ze bedankt met de mededeling dat Triodos dus toch nog wel denkt aan de kleintjes, maar het was ironisch bedoeld met een verwijzing naar AH.

  De bank is sinds de crisis in 2008 aanzienlijk gegroeid en heeft dus meer personeel moeten aannemen. de vraag is of daardoor de identiteit die de bank had gehandhaafd kon blijven. Dat was de reden te vernoemen dat gedeelte uit het interview met de directeur (boven). Nu instellingen als de Deur wel geholpen worden en ons kleine initiatiefje niet gesponsord wordt geeft dat extra te denken. Want waarom kreeg ik op mijn vraag naar subsidie dit antwoord inzake masterpiece? Begrijp je dat ik wel begrip heb voor je om de islamitische universiteit te noemen?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Als ze reageren en je dat zou willen melden, graag. Ter kennisgeving: iemand van de redactie van Joop.nl is ook gaan snuffelen op de Triodos-site onder het kopje 'Mijn geld gaat goed', en heeft een suspect evangeliserend groepje gevonden dat eveneens door de bank wordt gefinanceerd.

  Nu wil het geval dat een redelijk bekende journalist die kritisch schrijft over de islam, enkele dagen geleden in een tweet mijn blog heeft genoemd. Ik ben zo vrij om het niet geheel toevallig te vinden dat Joop.nl, waar men probeert een (te) positief beeld van de islam in Nederland neer te zetten, nu de connectie van Triodos met een homofoob christelijk clubje in de schijnwerpers zet.

  Ze hebben overigens wel een reactie met verwijzing naar mijn blog doorgelaten (za 02 maart 2013 18:11).

  BeantwoordenVerwijderen
 7. O jouw follow-upje kruiste mijn antwoord op je reactie van 19:52. Ja ik begrijp je teleurstelling, vanuit jouw positie en insteek. Als buitenstaander sprekend: misschien heeft het iets te maken met de spanning tussen de christengemeenschap en wat anderen als de (meer) werkelijke antroposofie beschouwen?

  De reactie van Triodos aan Joop is voorspelbaar wollig en ontwijkend. Mocht men zich verwaardigen op jouw mail te reageren, dan zal het bijna zeker eveneens een nietszeggend praatje zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Voor de volledigheid de hierboven genoemde reactie op Joop.nl:

  'Het zou wel zo evenwichtig zijn geweest van Joop.nl om ook de door de Triodos Bank gefinancierde islamitische missiepost - de Islamitische Universiteit van Rotterdam - te belichten. Rector Ahmed Akgündüz voert in zijn boek Islamic Public Law (2011) ijverig onder meer de gronden aan waarop in een islamitische staat homoseksuelen van een hoog gebouw af mogen worden gesodemieterd en overspeligen mogen worden gestenigd:
  http://ikje.blogspot.nl/2013/02/heeft-ahmet-akgunduz-de-zegen-van.html [Grondig gedocumenteerd met noten en links]

  Een man mag zijn vrouw slaan, volgens de rector, binnen de juiste voorwaarden. De genocide op Armeense Turken heeft nooit plaatsgevonden, aldus Akgündüz: deze bevolkingsgroep is netjes verhuisd volgens het islamitische recht, inclusief riante verhuisvergoeding; er zijn meer autochtone Turken omgebracht door Armeense Turken dan vice versa. Het is maar dat u het weet.
  Verder nam de rector deel aan een bijeenkomst, terwijl tevoren in de publiciteit was geweest (het Parool) dat daar een belangrijke leider van de Grijze Wolven, Muhsin Yazicioglu, eveneens te gast zou zijn; en is hij vaker gesignaleerd in de hoek van extreem nationalistische clubjes. Vorig jaar nog was een 'cultureel centrum' genoemd naar Muhsin Yazicioglu te gast op de IUR:
  http://www.ahmetakgunduz.com/news/news-turkish/192-risale-i-nur-inda-slam-ve-bat-medeniyetinin-mukayesesi.html.'

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Tikfout hierboven: er staat abusievelijk 'Ahmed' in plaats van 'Ahmet'.

   Verwijderen
 9. Spanning tussen christengemeenschap en antroposofie als die er al zou zijn, heeft volgens mij helemaal niets te maken met wat je boven noemt,maar ik voel ook niet de behoefte om uit te leggen waarom ik vind dat dat zo is,het is me iets te associatief namelijk;)
  Het leidt ook te veel af van waarom het gaat namelijk het beleid van de Triodosbank. En op voorhand zeggen dat hun reactie hierop ook wel wollig en nietszeggend zal zijn, dat zou kunnen,maar ik wacht liever af, anders reageren ze helemaal niet omdat ze denken op voorhand al gestigmatiseerd te zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Wat betreft christengemeenschap/antroposofie: het was inderdaad maar een losse inval van een buitenstaander.

  Ook ik wacht natuurlijk graag af of de woordvoerder van Triodos wat concreter wordt. Het criterium dat Joop uit zijn mond heeft opgetekend is beschamend leeg:
  'Wij matigen ons daar geen waardeoordeel over aan. Vanzelfsprekend gaan wij er vanuit dat de door ons gefinancierde partijen handelen binnen de in ons land geldende kaders van wet- en regelgeving.'

  1. Wablief? Triodos velt geen waardeoordeel over de projecten waarin ze investeert? Oké, strikt genomen, als je het hele stuk op Joop leest, zegt de woordvoerder wellicht dat de bank niet oordeelt over hoe derden zijn relaties beoordelen, maar doet de bank dat zelf natuurlijk wel: in dat geval zie 2.

  2. Dat haalt je de koekoek: élke bank zal geen relaties aangaan met partijen die de wet overtreden. Dus blijft de vraag: wat zijn de concrete ideële criteria van Triodos? Die zijn, mag je hopen, toch wel op schrift gesteld (en goedgekeurd door het bestuur)?
  En ja, drie seconden zoeken op internet:

  Triodos Bank minimumeisen voor leningen en investeringen.

  Raar dat de woordvoerder daar niet naar verwijst of dat Joop dit niet heeft vermeld in het bericht.
  Ga ik eens rustig doorlezen. Misschien geeft het aanleiding er verder op in te gaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Dat bewijst maar weer dat losse invallen in journalistiek verband beter achterwege gelaten kunnen worden als lezers daarop kunnen reageren.:) zie je trouwens verbanden tussen homofobe islamieten en homofobe christenen en de steun door Triodos?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactieruimte reken ik nauwelijks tot het domein van de journalistiek.
   Je grapje over mijn mogelijke zien van een ander verband is niet erg geestig en ook bepaald onbeleefd, overigens. Je gaat iets te vaak over de grens van beleefdheid heen. Graag mee ophouden, anders is het over en uit hier.

   Verwijderen
 12. Triodos Bank minimumeisen voor leningen en investeringen.

  'Als uitgangspunt voor het vaststellen van deze minimumeisen heeft Triodos Bank zeven thema’s vastgesteld die we het meest relevant vinden voor de samenleving. Dit zijn verantwoord gebruik van ons cultureel erfgoed, dierenwelzijn, ecosystemen, mensenrechten, natuurlijke hulpbronnen, maatschappelijke structuren en gezondheid.'

  Toelichting verderop:

  'Schending van arbeids- en mensenrechten Ondernemingen die fundamentele arbeidsrechten ernstig en frequent schaden. Ook ondernemingen die, als gevolg van de combinatie van hun activiteiten en de landen waarin zij opereren, waarschijnlijk betrokken zullen zijn bij dergelijke schendingen maar er geen blijk van geven dat zij zich daarvan bewust zijn.'

  Akgündüz overtreedt als rector van de IUR, door zijn systematische rechtvaardiging van de orthodoxe sharia - welke evident leidt tot de schending van fundamentele mensenrechten (denk aan de gruwelijke straffen voor homoseksuelen en op seks buiten het huwelijk) - een essentiële voorwaarde voor een lening door Triodos: de IUR is door deze activiteit van de rector betrokken bij de schending van mensenrechten. Akgündüz kan niet anders worden gezien dan als een fanatieke verdediger van de orthodoxe sharia. Hij schreef maar liefst een serie van twaalf boeken over het Ottomaanse recht en publiceerde in 2011 het niets aan de verbeelding over latende boek (in wat eveneens een reeks gaat worden): Islamic Public Law (2011). Hij is als rechtsgeleerde en historicus een bekende naam in Turkije. Door zijn levenswerk is er zonder enige twijfel sprake van een vorm van betrokkenheid bij de schending van fundamentele mensenrechten in de islamitische wereld. Wie dat ontkent, duikt weg en praat onverteerbare feiten goed.
  De boekpresentatie op de IUR van Akgündüz’ Introduction to Islamic Law (2010) en de woorden bij die gelegenheid van de bestuursvoorzitter - zie noot[7] hierboven - maken bovendien duidelijk dat dit niet kan worden aangemerkt als een buitenschoolse activiteit van de rector.

  De conclusie is dat Triodos deze relatie krachtens haar eigen criteria moet beëindigen zo snel als juridisch mogelijk is.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. You are the webmaster en zoals jij losse invallen hebt,kan ik ze ook hebben hoor(:-)

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Hartelijk dank voor uw e-mail. Triodos Bank is op de hoogte van de geluiden in de media over de financiering van bepaalde organisaties en reageert waar nodig uiteraard zo zorgvuldig mogelijk!


  waar nodig.....

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Past in het beeld. Zie de updates van mijn follow-up-blog: 'Triodos blameert zich' en 'Speciaal voor antroposofen en islamieten'.

   Verwijderen
 15. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen