blogspot visitor

16 februari 2013

Bedrijven azen op drinkwater Nederland, EU bevordert privatisering - protesteer mee!

Nieuwsuur, 16 februari 2013

Goede onderzoeksjournalistiek, eindelijk eens, van Nieuwsuur. Het voorstel van ongeruste Europarlementariërs om de drinkwatervoorziening tot 'dienst van algemeen belang' te verklaren, is in januari dit jaar verworpen. Rechtse partijen en de PvdA-top willen ons drinkwater in de verkoop zetten.

De verschrikkelijke Jeroen Dijsselbloem, de neoliberale minister van Financiën met een vaal rood schaamlapje, schaart zich achter het stelen van het Portugese en Griekse drinkwater door multinationals. Op kritische vragen van SP-Kamerlid Harry van Bommel, antwoordde hij vorig jaar oktober.
'Bij zowel Portugal als Griekenland maken privatiseringen onderdeel uit van de condities die gepaard gaan met de financiële steun aan die beide landen krijgen uit het EFSF. [...] Samen met de Commissie is het kabinet van mening dat de privatisering van openbare nutsbedrijven, met inbegrip van bedrijven ten aanzien van de watervoorziening, voordelen kan opleveren voor de gehele samenleving. De privatisering moet plaatsvinden nadat een passend regelgevend kader is opgesteld om misbruik door (particuliere) monopolies te voorkomen. Tegelijkertijd moet toegang tot basisgoederen worden gewaarborgd.' [cursivering door mij; K]
Terecht toont Piet Jonker, directeur van het waterleidingbedrijf Dunea in Den Haag, zich pijnlijk getroffen. Maar hij zit wel in een vreemd parket, want hij komt zelf van de PvdA (en verdient bij Dunea een riant salaris). Volgens Nieuwsuur biedt in de ogen van verschillende juristen de nieuwe Drinkwaterwet (2011) geen afdoende beveiliging tegen privatiseringen; in tegenstelling tot wat Jonker hier betoogt. Dijsselbloem zet de deur open voor het tot een commercieel product maken van onze eerste levensbehoefte: drinkwater! De prijzen in Portugal en Berlijn zijn na privatiseringen enorm gestegen, wat al tot felle protesten en - in Duitsland - tot gedeeltelijke terugdraaiing heeft geleid. Verzet van burgers heeft dus zin.

De Partij van de Arbeid (PvdA) is er na het in de verkoop gooien van onze volkshuisvesting - de sociale woningbouw - nu dus op uit om ook onze vitale watervoorziening uit publieke - dus onze - handen te geven en tot winstobject van de commercie te maken. Zijn er mensen in de top van die partij van het verraad omgekocht? Je gaat het zo langzamerhand bijna denken.


Doe mee met het burgerinitiatief[*] tegen de privatisering van het drinkwater in Europa - ruim een miljoen ongeruste burgers zijn u al voorgegaan.
Doe het, steek er een stokje voor dat Dijsselbloem, Samsom, Schultz van Haegen en Rutte ons drinkwater in handen spelen van commerciële partijen.


[*] Noot: Ik moest lang wachten en mijn verbinding/browser toonde niet de visuele captcha die je moet overtypen om het formulier te kunnen insturen; het werkte wel met de auditieve captcha (klik op ikoontje van luidspreker).

Het wordt tijd dat de gewone man en vrouw de grote lijn van de neoliberale politiek gaan zien: onze eerste levensbehoeften - zoals wonen, water, gezondheidszorg[**] - worden stap voor stap peperduur gemaakt, zodat we als 'werkende armen' worden gedwongen om ons uit de naad te werken en geen energie of tijd meer hebben om het systeem aan te vechten. Intussen gaan de grote bedrijven en de rijken door met het ontduiken van belastingen, zodat staten wéér meer moeten bezuinigen, ten koste van de publieke voorzieningen. Laat het niet zover komen!

Zie ook:

Water Makes Money - Wie private Konzerne aus Wasser Geld machen
Arte, 2010

Stop verplichte privatisering water!
Door Harry van Bommel, SP, 23 oktober 2012 met update

Water Wars: The Movement Against Privatization
Tina Gerhardt, Alternet / Share the World's Resources, 20 april 2010

Ten years ago, mass protests in Cochabamba thwarted attempts to privatize Bolivia’s water and inspired a worldwide movement for water as a basic right. With climate change creating new pressures on availability, the struggle has only intensified.

En m'n blognotities:
Wereldbank investeert in privatisering drinkwater
Belangrijkste oorzaken economische crisis
Impliciete visie en belangen regeerakkoord 2012
VVD-PvdA-akkoord = afbraak sociale huursector 

Later toegevoegd: de petitie heeft succes gehad!:

Burgers EU dwarsbomen privatisering water
Trouw, 21 juni 2013

Noot (later toegevoegd)

[**] Bovenop de afbraak van de AWBZ, de verhoging van het eigen risico en het uitkleden van het het basispakket, word je straks ook nog verplicht naar een arts met het keurmerk 'goede neoliberale behandelaar' gestuurd:
 

 'Vrije keuze voor dokter op de schop'
Trouw, 20 febuari 2013

[...] Beroepsverenigingen van artsen verzetten zich tegen dit kabinetsvoorstel. Ze noemen het 'de bijl aan de wortel' van een basisrecht [en zo is het; K - in de toekomst zullen bijvoorbeeld maatschappijkritische psychologen of andere behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg die de het welzijn van de patiënt stellen boven de welvaart van het collectief, hun behandelingen niet meer vergoed krijgen].

Tags: kraanwater, drinkwater, water, privatisering, liberalisering, liberalisatie, publieke voorzieningen, dienst van algemeen belang, commercie, bedrijfsleven, Franse, multinationals, Véolia, Suez, Berlijn, Griekse, Portugese, bezuinigingen, duurder, prijsverhoging, hoge prijzen, actie, verzet, protest, burgerinitiatief, eerste levensbehoeften, bestaansvoorwaarde, uitverkoop, neoliberaal beleid, Europees parlement, europarlementariërs, volksvertegenwoordiging, Europese Unie, Europa

Geen opmerkingen:

Een reactie posten