blogspot visitor

03 januari 2011

Turkse journalisten durven niet te schrijven over islamitische broederschappen

Door Arjen van der Ziel, De Volkskrant, 31 december 2010

Toevoeging 11 januari 2011:

Filmfeestje voor Turkse moslimelite
Door Arjen van der Ziel, de Volkskrant, 11 januari 2011

De theologische geschriften van Nursi zijn verboden in Rusland. De Russische academicus Ilhom Merojov stelt echter: 'Gulen's and Nursi's works promote the exact opposite of religious extremism. (...) In Said Nursi's 14 volumes of works, there is not a single page that mentions extremism. Likewise, Fethullah Gulen's works have nothing to do with extremism. Not at all. Their works are about science and religion," Merojov says. "They call for studying both science and Islam, because Islam says that a person who understands science can better understand Islam. These two scholars support dialogue - they support peaceful coexistence."
De Russische autoriteiten zijn waarschijnlijk anti-Nursi omdat hij: 'supported Turkey's participation in Western organization, and tried to unite Muslims and Christians in the fight against communism', volgens althans hetzelfde artikel waarin Merojov aan het woord komt.

Volgens dit (jegens Nursi welwillende maar niet fanatiek religieus overkomende) artikel: 'Nursi was working hard to find new and creative ways for Islamic renaissance in the twentieth century without resorting to violence. However, at this stage, his vision of Islamic renaissance was somewhat different from that of the proponents of Islamic revivalism in the twentieth century, such as Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, Allama Mawdudi, and others.'
Ook dit stuk in een pro-islamitisch tijdschrift biedt aanwijzingen om Nursi's ideeën niet te scharen in de hoek van die van Hassan al-Banna en Said Qutb (Moslimbroederschap) of van Hizb ut-Tahrir.
Anderzijds gaat het dus wel om niet-seculiere denkbeelden die mogelijk op gespannen voet staan met de scheiding tussen kerk en staat en gelijke rechten voor vrouwen, homoseksuelen en afvalligen. Hoe Nursi daarover dacht, zou ik moeten nazoeken. In Melbourne is kennelijk tijdens een bijeenkomst over het werk van Nursi de tekst 'Apostasy and Homosexuality' besproken. Jammer genoeg vind ik daar geen verslag van en ook wat ruimer zoeken op internet naar Nursi's ideeën daaromtrent geeft niet snel resultaat.

Dit van streng gelovigen bekende seksistische gepraat op een site van de beweging van Fethullah Gülen doet echter vermoeden dat de vrouw door Nursi en in het verlengde daarvan door Gülen als emotioneel wezen en moeder wordt gezien en dat de man haar mag verbieden allerlei dingen te doen onder het schijnheilige mom van bescherming:
'A woman is a woman and a man is a man; when one of them is positive, the other is negative; when they unite they form a whole. We should not look into the matter on terms of inferiority or equality. In some issues women are more to the front. For instance, the Prophet indicated the leading role of women in some of his sayings, like " Paradise is under the feet of mothers"; he did not say such a thing for fathers. To a person who asked, "For whom do I have responsibilities?" he said "To your mother; and then to your mother; and then to your mother; then to your father." Said Nursi draws attention to women being "heroes of affection and significant teachers." If women are told to stop in certain situations, like "you are not supposed to keep watch at the battlefield or fight the enemy with arms" this should not be understood as depriving a woman of her rights, but rather of protecting her'.
Alle reden dus om het oprukken van dergelijke denkbeelden van Nursi/Gülen met argwaan te bezien voor wie niks wil hebben van een autoritair mannenbroedersysteem waarin vrouwen een valse verering ten deel valt zolang ze zich maar ondergeschikt betonen aan hun betweterige kerels.

Toevoeging 12 januari 2011:

Diepgewortelde taboecultuur heeft Turken in zijn greep
Door Yavuz Baydar, NRC Handelsblad, 12 januari 2011

Het gaat om een soap waarin de tiende Sultan van het Ottomaanse Rijk, Süleyman, figureert als zijnde dol op vrouwen, een dronkelap en een tikje gestoord. Fundamentalistische moslims zetten politici onder druk en vice-premier Bülent Arinc maande fluks de auteurs van de soap hun verhaal meteen aan te passen.

En dan te bedenken dat in Turkije een soap wordt vertoond (waarop mij alleen kritiek van vrouwenorganisaties ter ore is gekomen) over een verkrachte vrouw - het misdrijf wordt op een weerzinwekkende manier in beeld gebracht, met de geweldplegers als verlekkerd kijkende, bedaard sadistische, coole krachtpatsers - die wordt gedwongen met haar verkrachter te trouwen. Maar ja, dat laatste is waarschijnlijk conform de sharia... 

Illustratie Sefer Selvi: premier Erdogan bereden door een zakenman

Geen opmerkingen:

Een reactie posten