blogspot visitor

23 april 2012

'Daling CO2-uitstoot Nederland is boerenbedrog'


Energie-mix Nederland; van onderaf: kolen, olie, gas, kernenergie, biomassa/afval en (donkergroen, nauwelijks zichtbaar bovenaan) zon/wind. Bron: IEA. Klik voor grotere versie.

Door Marco Visser, Trouw, 23 april 2012

Cijfers van het conservatieve maar meer betrouwbare International Energy Agency (IEA)[*] lieten al zien dat Nederland belabberd weinig doet aan de overschakeling op duurzame energie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, Zweden, Denemarken en Noorwegen. Beschamend kortzichtig voor een land dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt; ook economisch gezien stom, want technologie met betrekking tot schone energie zal komende decennia een hoge vlucht nemen - Nederland mist die boot met open ogen.
Het aandeel zonne- en windenergie in Nederland is - volgens de IEA-grafiek - zelfs maar ruim 1 procent; van de schamele kleine 6 procent 'duurzame energie' is bijna vijf procent afkomstig van de verbranding van afval - wat vervuiling oplevert[**] - en van 'biobrandstoffen' - die vaak helemaal niet duurzaam zijn.
Nederland is dan ook vooral goed in slachten en wapens leveren. Waarin een klein land 'groot' kan zijn. Pijnlijk.

Zie ook m'n blognotitie:
Wereld kan toe met kwart huidige energie bij meer effeciency

En (later toegevoegd): 

Land van gas en kolen
De Groene Amsterdammer, 23 januari 2013

De Nederlandse overheid is niet echt geïnteresseerd in duurzame energie. Er wordt wel over gesproken en er worden streefcijfers gepresenteerd, maar in feite heeft het energiebeleid vooral geleid tot de inzet van meer kolen en meer gas. Hierdoor ontwikkelt Nederland zich tot dé fossiele energieleverancier van Noordwest-Europa. 

Groene stroom is succes, maar helaas niet groen
Door Sible Schöne en Peer de Rijk, Trouw, 8 augustus 2012

'Duurzame wereld nog in eigen hand'
Door Joep Engels, Trouw, 11 juni 2012

Nederland zakt op ranglijst schone energie
Trouw, 5 juni 2012

Nederland gebruikt weinig duurzame energie
Trouw, 20 juni 2012

Nederland lijkt Europese doelen duurzame energie niet te halen
Door Marco Visser, Trouw, 21 juni 2012

Doelstelling bio-energie niet in zicht
Trouw Groen, 5 mei 2012

'Duitsland kan tegen 2050 volledig op groene energie draaien'
Trouw / IPS, 15 mei 2012

Vuilste centrales draaien voluit, schonere centrales staan stil
Door Joop Bouma, Trouw, 10 mei 2012

Noten

[*] Het wil dan ook iets zeggen dat een behoudende organisatie als het IEA november vorig jaar in haar World Energy Outlook 2011 waarschuwde dat de wereld afstevent op een gemiddelde temperatuurstijging van meer dan 5 graden Celcius.

[**] Fd.nl meldt dat artsen die werken in de omgeving van een grote vuilverbrander bij Napels reppen over een 'dramatische' toename van het aantal tumoren. Maar gaat u rustig slapen: de techniek van de Nederlandse afvalverbranders is zó goed, daar is geen vuiltje aan de lucht; Nederland kan gerúst de smeulende belt van Europa worden...
En hoe goed de Nederlandse autoriteiten de volksgezondheid rond vervuilende bedrijven bewaken, hebben we kunnen meemaken rond de doofpot van de Q-koorts - zie ook hier en hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten