blogspot visitor

03 april 2012

Biobrandstof vaak vuiler dan fossiele brandstoffen


Grootschalige ontbossing. Foto Greenpeace.

Door Nienke Schipper, Trouw, 3 april 2012

Schipper bericht dat biodiesel en bio-ethanol volgens onderzoek van bureau CE Delft, in opdracht van Greenpeace, vaak slechter voor het milieu zijn dan gebruikelijke fossiele brandstoffen.

Zie verder (deels later toegevoegd):

Benchmark biobrandstoffen: biodiesel slechter dan gewone diesel
Greenpeace, 2 april 2012

Onderzoek 'Duurzaamheidsmeetlat biobrandstoffen'
CE, 2 april 2012

Download notitie (PDF) | Download hand-out (PDF)

Biobrandstoffen: een valse oplossing
Greenpeace

[...] Er is [...] geen sprake van een verminderde uitstoot van broeikasgassen maar van een verschuiving (en soms zelfs toename) van [...] de uitstoot van broeikasgassen. Die verschuiving gebeurt ten koste van de ontwikkelingslanden. De uitstoot van broeikasgassen is niet meer afkomstig van voertuigen in de geïndustrialiseerde landen maar uit bosgebieden die worden omgezet in landbouwgrond in de ontwikkelingslanden.

Biobrandstoffen putten fosfaatvoorraad uit
Nu.nl, 1 juni 2012

'Biobrandstoffen gevaar voor voedselzekerheid'
Trouw, 25 juni 2012

EU ignoring impact of biofuels on food security
Door Natalia Alonso, Oxfam International, 8 juni 2012

En m'n blognitities:
Productie biobrandstof verdubbelt CO2-uitstoot
De schaduwzijde van biobrandstof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten