blogspot visitor

03 februari 2018

Ollongren versus Baudet. Morrelt FvD aan het taboe op racisme?


Oervideo van de Identitairen, waarin "rassenvermenging" wordt gelaakt. Thierry Baudet promoot [screenshot] een video van volgens hem "lieve, sterke vrouwen" van de Duitse tak van de Identitairen. De Nederlandse poot, Identitair Verzet, is opgericht door de extreemrechtse activist Paul Peters, schenner van Joodse graven.

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens vicepremier, Kajsa Ollongren zei gister in haar Burgemeester Dales Lezing:
De gemene deler? In mijn ogen het gelijkheidsbeginsel uit artikel 1 [...] "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." [...]

Het populisme valt dit fundament van onze samenleving geregeld aan. Aan het begin van deze eeuw koos Pim Fortuyn - in een oneigenlijke tegenstelling tussen artikel 1 en artikel 7 van de Grondwet – ervoor om artikel 1 te schrappen. [...]

Wilders pleitte er in 2006 zonder enige nuance voor om artikel 1 te schrappen. [...]

De nieuwste afsplitsing van het populisme gaat verder waar Wilders ophoudt. De partij van Baudet lijkt geobsedeerd te zijn door één van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht: Het praten over rassen in het politieke debat.

Rassenmenging kwam al voorbij uit de mond van Forumleden. Rassenverdunning ook.

De afgelopen weken ging Baudet opnieuw verder. Geconfronteerd met uitspraken dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zouden zijn dan andere rassen, een uitspraak van een kandidaat van Forum bij de verkiezingen aanstaande maart, zei de voorman van Forum dat hij daar geen afstand van wilde nemen. Volgens Baudet was dit een wetenschappelijk debat. Daar wilde hij zich niet in mengen. Zo laat hij het dus onweersproken als zijn partijgenoten openlijk discrimineren op basis van ras.

Het populisme wil sommige Nederlanders dus anders behandelen dan andere.

En daarmee bedreigt het kernwaarden van Nederland. Het is in deze tijd dan ook belangrijker om artikel 1 van de Grondwet te koesteren dan ooit.
Thierry Baudet en de tweede man van zijn partij FvD, Theo Hiddema, deden vandaag aangifte tegen Ollongren wegens smaad en laster. Volgens Theo de Roos, oud-hoogleraar straf- en procesrecht in Tilburg, is dat kansloos.

Naast de punten die Ollongren aanvoert in haar lezing, zijn er inderdaad nogal wat andere uitspraken van Baudet en partijleden, die steun geven aan haar kritiek.

"Het populisme wil sommige Nederlanders dus anders behandelen dan andere."

Wat betreft Wilders en Fortuyn is dat evident, zoals Ollongren schetst. Geldt het ook voor Baudet c.s.?
Baudet zegt in april 2015 tegen het Reformatorisch Dagblad: "Een verbod op discriminatie is onzin"; "Vrijheid van godsdienst is een overbodig grondwetsartikel"; "...waarom zou je onze publieke ruimte verklaren tot neutraal territorium?"; en: "Een christelijke school moet een homoseksuele leraar kunnen weigeren of ontslaan." Verder laat Baudet weten een PVV-stemmer te zijn. Conclusie: alleen al op grond van dit interview, rekent Ollongren Baudet terecht, met Wilders en Fortuyn, tot het populisme dat sommige Nederlanders anders wil behandelen dan andere.
Ollongrens "dus" hoeft niet specifiek terug te verwijzen naar het direct voorafgaande over Ramautarsing, maar kan refereren aan de strekking van haar betoog over diverse populisten.

Aanvulling 6 februari: FvD-programma: "Tevens moet remigratie als alternatieve straf kunnen worden opgelegd [screenshot]."

"De partij van Baudet lijkt geobsedeerd te zijn door één van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht: Het praten over rassen in het politieke debat. Rassenmenging kwam al voorbij uit de mond van Forumleden. Rassenverdunning ook."

Rassenmenging. Robert de Haze Winkelman, lid[*] van de Raad van Advies van FvD, tweet (mei 2017) naar een artikel waarin de - in het bruine circuit al decennia woekerende - racistische complottheorie omtrent Richard Coudenhove-Kalergi wordt verkondigd [screenshot]. De Haze Winkelman: "Plan van Kalergi was om via massa immigratie de Europese mens te mengen tot een volgzaam soort, komt erg dichtbij"[1].
Baudet stelt - na ophef - dat De Haze Winkelman "wat onhandig formuleert", maar "ik waardeer de man zeer". Een reprimande, laat staan een royement, blijft uit.
Historicus en publicist Ewout Klei merkt op[2]: "De uitlatingen van partijvoorman Thierry Baudet over 'homeopathische verdunning' zijn geen incident, maar maken onderdeel uit van de alt-rechtse ideologie van de partij."

Rassenverdunning. "Door de Nederlandse bevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkeren van de wereld, zodat er nooit meer een Nederlander zal bestaan", zegt Baudet in een speech over "nationale zelfhaat" (maart 2017).
In zijn boek Oikofobie (2013) schrijft Baudet: "Vanuit een houding die alleen als oikofobie kan worden gekenschetst, begon men op sluipende wijze aan [...] systematische verdunning van de homogene bevolking door golven van massa-immigratie [...]."

Schijnbare obsessie met publiekelijk praten over rassen. Baudet: "Ik [wil] niet dat Europa Afrikaniseert [...] Ik wil graag dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is" (september 2015)[3a].
Aanvulling 10 februari: Hierover korte tijd later ondervraagd door Filemon Wesselink[3b], zegt Baudet niet letterlijk, maar wekt hij des te meer de indruk dat volgens hem cultuur samenhangt met ras of etniciteit; hij noemt ze (opnieuw) in één adem. Voorts: "Ik heb wel gezegd dat ik [...] graag wil leven in een [...] land dat hoofdzakelijk blank is, of dominant blank [...]. Ik wil geen etnische minderheid worden [...], als je dat racistisch noemt dan ben ik dus racistisch ja."
Na kritisch tegenspel van Wesselink stelt Baudet: "...evident dat de cultuur veel belangrijker is dan de etniciteit [sic - dus het blijft hem wel degelijk óók om etniciteit gaan; K], [...] maar in de situatie zoals die nu is [Baudet doelt op het huidige scala aan immigranten; K], is dat natuurlijk niet zo te scheiden."
Baudet beaamt niet dat - zo oppert Wesselink - blanken in zijn opvatting "superieur" zijn aan zwarten. Het hangt er van af "langs welke meetlat" je het legt, beweert hij. Jammer genoeg vraagt Wesselink vervolgens niet: "Nou, neem intelligentie bijvoorbeeld." Maar het lijkt plausibel dat Baudet veronderstelt dat zwarten op relatief 'hoogstaande' vlakken inferieur zijn aan blanken[3c].
Een "morele superioriteit" van de "ene mens" [c.q. ras of etniciteit; K] aan "de andere" is er niet, aldus Baudet. Maar waarom dan zijn uitspraak over immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten als "ongehoorde aantallen" "kwaadwillende, agressieve elementen" en de stelling van Hiddema dat 'zwart' racisme "veel virulenter" is dan 'blank' racisme (zie hieronder)?

Na ophef beweert Baudet dat hij het alleen "cultureel" bedoelde. Gezien het boven- en onderstaande is het sterk de vraag hoe geloofwaardig dat is.

Aan de zwarte (conservatieve) Nederlander Kiza Magendane vertelt Baudet: "Er is een reden waarom alle Nobelprijswinnaars blank zijn" (september 2015)[3d]. Vervolgens ontvriendde Magendane begrijpelijkerwijs Baudet op Facebook.
 
Begin 2016 oreert Baudet na afloop van een lezing dat de oorspronkelijke Romeinen een meer Noord-Europees uiterlijk hadden en dat hun rijk ten onder ging door immigratie vanuit de periferie naar het centrum. "Er was op een gegeven moment geen etnische Romein meer over."
Samen met historicus Geerten Waling promoot [screenshot] Baudet op Twitter boeken van de witte supremacist James Ronald Kennedy, volgens wie slavendrijvers in de VS "respectvol" met slaven omgingen (juli 2016).
Baudet retweet (januari 2017) - onder het uitroepen van "LOL"- een gefotoshopte afbeelding van hemzelf als Pepe liggend op een vleugel, verspreid door de neonazi's van Erkenbrand. Deze groene kikker is het symbool van de racistische beweging alt-right, met als naamgever en belangrijke gangmaker de neofascist Richard Spencer die streeft naar een witte etnostaat.
Baudet wast Erkenbrand in feite wit door te stellen: "Soms vliegen ze uit de bocht, maar het zijn jonge mensen die bezig zijn de wereld te ontdekken."

Opnieuw na ophef distantieert Baudet zich op den duur van Erkenbrand en 'Pepe'.

De Haze Winkelman tweet (april 2017) [screenshot]: "Zo vanzelfsprekend is het niet in Frankrijk om een door Soros gesteunde Rothschild-bankier aan de macht te hebben."
Update 4 februari: de tweet is vandaag gewist.

Baudet sluit zich aan bij het agenderen van de complottheorie omtrent Richard Coudenhove-Kalergi door De Haze Winkelman en Wierd Duk. Hij spreekt daarbij van een "plan" - een gebruikelijke aanduiding in bruine krochten: "Coudenhove-Kalergi was een ideoloog. Hij had een visie, een plan [...] voor Europese federatie, waarin de oorspronkelijke volkeren van Europa zijn verdwenen en opgegaan in alle andere volkeren op aarde?" (juni 2017) [screenshots].

De rechts-conservatieve publicist Joshua Livestro herinnert zich dat FvD-penningmeester - en vierde op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer - Henk Otten zich tegen hem heeft uitgelaten over "teveel negers op straat" [screenshot]. "Griezelige man", aldus Livestro.

Tegen Jeroen Pen van Brandpunt (juni 2016) zegt FvD'er, libertariër en Ayn Rand-fan Yernaz Ramautarsing - momenteel tweede op de lijst voor Amsterdam: "Door IQ-testen weten we het gemiddelde IQ van bevolkingen. En wat blijkt? Er is een verschil in IQ tussen volkeren. Dat is wetenschappelijk bewezen. [...] Ik had ook graag gezien dat het anders was, dat zwarte mensen hyperintelligent waren, dat Surinamers het hoogste gemiddelde IQ van de wereld hadden. Maar het is niet zo."[4]
Ramautarsing stelt (augustus 2017): "ik snap de zorg van etnische Nederlanders die niet willen uitsterven. Dat komt door lage geboortecijfers [...] massaimmigratie en hoge belastingen [...][5a]". Opmerkelijk dat hij de "etnische" factor opvoert. In 2014 meende hij nog: "Niemoller ziet 'etnische patronen' dat wil zeggen de patronen hebben een etnische oorsprong. Dat heet racisme."
Aanvulling 3 maart: Annieke Kranenberg en Hassan Bahara berichten in de Volkskrant (ongeveer gelijktijdig met De Telegraaf) dat Yernaz Ramautarsing in de WhatsAppgroep "Polariserende Politici" onder meer zegt: "Zelden een ras meegemaakt met zoveel zelfhaat en weinig behoefte tot zelfbehoud. White People crazy." Ook stelt hij daar (na kritiek op de voornoemde uitspraak van Baudet) dat Europa "dominant blank houden" een "gezond fenomeen" is. Verder laat Ramautarsing zich dwaas uit over homorechten.
Nadat dit bekend werd en consternatie veroorzaakte, heeft Ramautarsing zich teruggetrokken als FvD-kandidaat voor de gemeenteraad van Amsterdam.
Verder blijkt Ramautarsing idolaat van de racistische alt-right-ideoloog Stefan Molyneux, die in een video een versie van de neonazistische "white genocide"-waan verkondigt[5b]. Aanvulling 19 mei 2018: Molyneux verkondigt: "Blacks are collectively less intelligent."

Baudet verkeert (oktober 2017), wanneer de Amerikaanse activist Jared Taylor in ons land is voor een optreden op de Erkenbrand-conferentie twee dagen later, een uur of vijf privé in een gezellig samenzijn met deze notoire racistische ideoloog, held van de vaak door Baudet geretweete neoracist Joost Niemöller[6] en van Erkenbrand - zo onthulde De Correspondent[7].
De rechtse columnist Nausicaa Marbe merkt terecht op: "Verklaring van Forum dat het ging om 'allerlei visies tot ons nemen' slaat nergens op. Daarvoor lees je de boeken van Taylor. Hoef je niet 5 uur met deze white supremacist en propagandist van 'wetenschappelijk racisme' te tafelen. Zoiets doe je alleen als je er plezier in hebt." 


Baudets fractiegenoot Theo Hiddema betoont zich in de Tweede Kamer (november 2017) een quasi-racistische treiteraar door te spreken van "de trotse, fiere neger". Tot de (terechte) verontwaardiging van onder anderen Jan Paternotte van D66, die tweette: "De fascinatie met ras van Thierry Baudet en Theo Hiddema wordt met de dag misselijker."

In een debat (januari 2018) met Baudet parafraseert Femke Halsema Ramautarsings eerdere uitlatingen: "[hij] zegt dat zwarte mensen een lagere intelligentie hebben dan blanken en dat dit nou eenmaal onomstotelijk is bewezen, ben jij het daar mee eens?" Baudet: "Dat is een wetenschappelijke discussie. [...] Ik weet niet of hij dat gezegd heeft overigens [...] maar als hij dat gezegd heeft, wat moet ik daarvan vinden?"
Merk op dat het van minder belang is of Halsema Ramautarsings woorden goed samenvatte; zelfs al had Ramautarsing het precies zo gezegd, Baudet zou zich er niet van hebben gedistantieerd[8].


Baudet prijst op moment van dit schrijven [screenshot] nog steeds een video (zie ook hier) van @120dezibel aan, verspreid door het haatkanaal Voice of Europe, dat een permanente hetze voert tegen immigranten[9]. Het gaat om een bruin 'antwoord' op #MeToo: vrouwen die uitsluitend mannen van buitenlandse komaf beschuldigen van aanranding, verkrachting en moord. Een blik erop en een beetje onderzoek brengt snel aan het licht dat het gaat om een actie van de neofascistische Identitäre Bewegung (Wikipedia: "die ethnopluralistisch-kulturrassistische Konzepte vertreten")[10].
Aanvulling 19 mei 2018: Veelzeggend genoeg haalt Baudet deze tweet nog steeds niet weg, hoewel hij er door meerdere mensen op is gewezen wie er achter de video zitten.

Aanvulling 19-20 februari: Bij de oprichting van FvD speecht Baudet over de noodzaak "ons boreaal Europa" te beschermen. "Boreaal" is een klassiek begrip in het Europese fascisme, het staat soms voor "arisch", in elk geval voor "blank", belicht Marijn Kruk voor De Correspondent. Hierbij komt dat Baudet tweemaal (in 2009 en 2012) de racist en Holocaustontkenner Jean-Marie Le Pen heeft bezocht (telkens met bovengenoemde Waling, FvD-medestander van het eerste uur), die de term "boreaal" regelmatig in de strijd heeft geworpen in verband met zijn visioen dat immigranten uit het Zuiden (lees: zwarten) "de blanke wereld" zullen "overspoelen". Volgens Daniel Knegt (destijds als geschiedenisstudent in Parijs voor scriptieonderzoek, inmiddels gepromoveerd[11]) kwamen Baudet en Waling dolenthousiast terug van hun eerste gesprek met Le Pen en stelden ze dat hij ten onrechte werd gedemoniseerd[12]. De tweede keer bood Baudet Le Pen zelfs zijn proefschrift aan. Meer info in dit Twitter-draadje.

"Zo laat hij het dus onweersproken als zijn partijgenoten openlijk discrimineren op basis van ras."

Inderdaad valt Baudet De Haze Winkelman niet af bij zijn "agenderen" van een racistische complottheorie - integendeel. Ook van de suggestie van Ramautarsing dat "zwarte mensen" nu eenmaal minder intelligent zijn, neemt Baudet geen afstand, hoewel hij kan weten dat daar volstrekt geen wetenschappelijke consensus over is[13].
Aanvulling 6 februari:
Vandaag in De Telegraaf valt Hiddema Ramautarsing doodleuk bij.

Ollongrens term "discrimineren" is in dit verband ongelukkig gekozen, maar het is duidelijk dat ze doelt op het aanmerken van mensen met een donkere huidskleur als zijnde minder intelligent. En zie in een ander verband de bovenstaande opmerking van Baudet zelf over discrimineren.

Ramautarsing heeft het niet over "Nederlandse mensen met een donkere huid", maar een andere opmerking van hem in het interview laat zien dat hij niet alleen doelt op bevolkingen van arme landen: "Als je naar Amerika kijkt: Aziaten doen het daar beter dan blanken. Toch heeft niemand het over Asian privilege. Waarom? Omdat ze gemiddeld genomen nou eenmaal een hoger IQ hebben."

Minister Ollongren heeft dus groot gelijk dat het populisme, waar ze FvD terecht toe rekent, "kernwaarden van Nederland" bedreigt en dat FvD'ers abject morrelen aan het taboe op racisme.
In 2010 trok ik daarover - grondig gedocumenteerd - aan de bel in mijn blog "Waarom Wilders een gevaar is voor de rechtsstaat".

De noten staan onder de bijlage.Bijlage: nog meer blijken van een 'obsessie' met ras

Voor een zeer uitgebreid overzicht van kwalijke uitlatingen en activiteiten van Baudet, zie mijn blog "Is Thierry Baudet geen fascist 2.0? Echt niet?"

Baudet heeft het boek Die Intelligenz Und Ihre Feinde (2012) van de extreemrechtse[14] Volkmar Weiss in z'n boekenkast. Deze auteur betoogt dat intelligentie genetisch wordt bepaald. Aanvulling 20 februari: Weiss trekt daar "etnopolitieke" conclusies uit[15] Einde aanvulling. Dat zou op zichzelf weinig of niets over Baudet hoeven te zeggen, maar past nogal goed in het totaalbeeld dat oprijst.
In Weiss' boek Die alternative Geschichte 1941–2099 sticht een succesvolle Hitler het rijk Artam dat een bolwerk wordt tegen de islam.
Saillant detail: de uitgever van het eerstgenoemde boek is Ares, een dochter van de extreemrechtse Leopold Stocker Verlag, waar ook werken verschenen van Holocaust-loochenaar David Irving en over "Jüdischer Bolschewismus". En... waar de Duitse vertaling is verschenen van Baudets Oikofobie.

Annabel Nanninga, momenteel lijsttrekker van FvD Amsterdam, introduceert (in 2013 als ik het wel heb) de quasi-racistische term "dobbernegers" voor Afrikaanse migranten die in vaak gammele boten, die nogal eens omslaan of zinken door overbelasting, dreigen te verdrinken in de Middellandse Zee.

Aanvulling 7 februari: Volgens Baudet behoort Vlaams Belang, evenals Front National en de PVV, tot de "avant garde", die in het Europees Parlement een "vuist" moet maken (januari 2014). Nog geen half jaar later waarschuwt kopstuk Filip Dewinter voor de "verbruining" van Vlaanderen. Mij is niet bekend dat Baudet zijn steun voor Vlaams Belang heeft ingetrokken. Sam van Rooy van de partij was te gast op een FvD-bijeenkomst op kasteel Sterkenburg in maart 2016. De daar eveneens aanwezige Annabel Nanninga kon het zo te zien al eerder prima vinden met Sam [screenshot]. Ook Waling was op Sterkenburg.
Sam van Rooy tweet: "Ik lees een boek van Jo Otten: 'De #neger die wit wilde zijn'." En: "Ik vind wel dat de spleetogen beschaafder reageren op vermeend racisme dan de negers. Mag ik dat zeggen zo? Ja, dat mag ik." Al tweet hij ook: "'Neger' op een huisgevel: verwerpelijk racisme (inderdaad). Racistische jihadisten: relativering, begrip, onze schuld."

Baudet: "Kwaadwillende, agressieve elementen worden ons maatschappelijk lichaam in ongehoorde aantallen binnengeloodst" (Algemene Ledenvergadering FvD, januari 2017).

Hiddema (2016/2017): "Als je het hebt over racisme, dan is 'zwart' racisme - noem het maar even zo -  veel virulenter dan 'blank' racisme. Ik heb geen enkele neiging om iemand met een kleurtje anders te behandelen."

Baudet verwijst (juni 2016) in een tweet - "het oude Duitsland en Europa moeten worden opgeheven. Alle grenzen met Afrika en het Midden Oosten moeten open" - instemmend [screenshot] naar een stuk van Niemöller, die in een zoveelste hysterische uitbarsting op zijn blog de Duitse politicus Wolfgang Schauble de nazi-term "omvolking" naar het hoofd slingert.
In juli 2017 retweet Baudet Jan Gajentaan, scribent op de hitsblog Opiniez [screenshot]: "Schulz wil alle EU-subsidie koppelen aan bereidwille [sic] medewerking aan EU-omvolkingsplan". En in een tweet over "cultuurmarxisme", verwijst Baudet naar een stuk over "omvolking" op Opiniez.
Baudet zet dus vol in op deze variant van de levensgevaarlijke - oorspronkelijk racistische en antisemitische - "witte genocide"-meme van neonazi's [screenshot].

Baudet tweet (juli 2017) naar Peter Anshof [screenshot], een beroepshater en oerdomme treiterracist [screenshots], die in april 2017 tweette: "Wanneer gaat onze #Politie eindelijk eens preventief op #moslims schieten?" (een tweet die hij na consternatie wiste).

Augustus 2017 retweet Baudet een hoax van de beruchte kastnazi Peter Sweden, die voortdurend de gemoederen ophitst tegen immigranten met een donkere huid en tevens een antisemiet en homo- en vrouwenhater is. In december retweet Baudet Sweden.

Baudet verwijst naar hitser Katie "final solution" Hopkins inzake de islam, in een show van de racistische agitator Tucker Carlson (augustus 2017) [screenshot | oudere screenshot].

Hiddema (september 2017): "de beste integratie [...] vindt plaats door rassenvermenging". "Als al die Marokkanen zich gingen vermengen met Hollandse vrouwtjes is er verder niks aan de hand. Dan heb je geen integratieclubjes en deskundigen nodig [...] Integratie onder de lakens, dat is toch prachtig?" 

In een Kamerdebat (Algemene Politieke Beschouwingen, november 2017) zegt Baudet: "Wie de cijfers bestudeert ziet dat de Nederlandse bevolking in werkelijkheid krimpt. Zij groeit enkel door immigratie. Bovendien was in 2016 van de nieuwgeboren kinderen 31 procent allochtoon".
Hiermee suggereert hij dat nieuwe burgers niet behoren tot de "Nederlandse bevolking".


Aanvulling 11 februari: Baudets "goede vriend" Julien Rochedy, voormalig jeugdleider van Front National, heeft een uitgesproken mening over het verband tussen etniciteit en IQ: de Europeanen hebben een "perfecte balans tussen IQ en testosteronspiegel", volgens hem. Aziaten (die regelmatig hoger scoren op IQ-testen) vervallen nogal eens in apathie en stagnatie; Europa daarentegen heeft "zowel de impuls (de T) als het genie (het IQ)", aldus Rochedy. Dit mag je tegenwoordig niet zeggen, stelt Baudets geestverwant (die het net dus pontificaal heeft verkondigd), want het is "niet politiek correct"; maar het betreft een "onomstotelijke waarheid".

Aanvulling 11 februari: Baudet retweet vandaag de seriële hitser (tegen immigranten) "Mirjam152", de zegt geen racisme aan te treffen in het FvD-programma. Hoe dit ook zij: laat "Mirjam" nou november vorig jaar op de tweet "Blanke verworvenheden? Wat moet jij je superieur voelen", hebben gereageerd met: "Voelen? Wie heeft het over voelen? We hebben het over 'zijn'."

Aanvulling 25 februari:
Baudet retweet het account "@ThomasSowell" dat uitspraken van de libertarisch-conservatieve publicist Thomas Sowell (die schreef voor onder meer National Review) tweet. Sowell legt in zijn boeken Race and Culture en Intellectuals and Race een troebele kijk aan de dag op het verband tussen ras, etniciteit, cultuur en intelligentie. Hier wordt hem op de man af gevraagd of er een correlatie bestaat tussen IQ (volgens tests) en ras; Sowell antwoordt in eerste instantie: "O zeker, en dat is altijd zo geweest onder allerlei groepen in de wereld". Waarna hij de oorzaak opeens een "geïsoleerde cultuur" noemt. Deze ambivalentie, gecombineerd met zijn komaf, maakt Sowell geliefd onder (crypto)racisten.Noten

[*] Update 5 februari: Fvd maakt vandaag bekend (zie ook hier) dat De Haze Winkelman uit de partij is gezet, evenals Betty Jo Wevers. FvD beschuldigt beiden ervan door middel van "dreigementen en kwaadsprekerij" de uitbouw van de partij te hebben tegengewerkt, in een poging "het partijbestuur over te nemen" - zonder verdere toelichting.
De Haze Winkelman noemt het een "bloody shame" en spreekt van een FvD-"schrikbewind"; hij zou slechts voor meer interne democratie hebben geijverd. "Dit muisje gaat een staartje krijgen, veel meer leden willen democratie", aldus De Haze Winkelman.
Het royement lijkt dus niets te maken te hebben met extreemrechtse tweets van De Haze Winkelman. Dat is logisch, want (zie hierboven) Baudet en De Haze Winkelman zitten inhoudelijk - wat betreft 'Coudenhove-Kalergi' en Soros - op dezelfde bruinige lijn.

[1] De Haze Winkelman verving na ophef deze tweet door eentje waarin hij verwees naar een artikel op de site Curiales van Erkenbrander "Bart Bohemen" (Milan B.), die elders op de site het initiatief Project Nova Europa voor een "soeverein thuisland voor etnische Europeanen" promoot. Ook deze tweet verving De Haze Winkelman na mijn tweets erover [screenshot van beide versies].
De Haze Winkelman heeft dus de links naar extreemrechtse sites gewist maar trekt de woorden van zijn eerste tweet niet in: hij wil nog steeds het onderwerp Kalergi "agenderen" - en wie "Kalergi" opvoert, brengt uit de aard der zaak racistische waanzin te berde over een complot ter vernietiging van het Europese blanke ras door vermenging met niet-Westerse immigranten.
Update 20 februari: het artikel op Curiales over Nova Europa is verwijderd. Wel geeft Google nog een fragment als zoekresultaat.

[2] Klei signaleert en situeert dat op de rechts-conservatieve blog Jalta.

[3a] Amsterdam FM, Vluchtweek, 17 september 2015 (vanaf 1:10:08 - tot 1:10:45). De geluidsopname is op moment van dit schrijven niet meer beschikbaar op de pagina. Het betreffende fragment is op YouTube gezet.

[3b] Deze noot is toegevoegd op 10-11 februari. Radioprogramma "De Overnachting" (20 september 2015); luister vanaf 16:13.
Aardig detail: Baudet zegt zelfs: "Ik heb wel gezegd dat ik heel veel mensen hier wil welkom heten, maar dat ik wel graag wil leven in een wereld... [corrigeert zichzelf; K] of in een land dat hoofdzakelijk blank is" [cursivering door mij; K]. Dat betekent dus dat hij een racistisch immigratiebeleid wenst, als hij de komst van "heel veel mensen" met een andere etniciteit (c.q. die niet blank zijn) wil beletten en "heel veel" blanke nieuwkomers welkom zijn.

[3c] Deze noot is toegevoegd op 25 februari. Merk op dat Baudet de suggestie van Wesselink, dat het toch niet zou uitmaken als een zwarte meerderheid een christelijke of humanistische cultuur - zoals tot dusver in ons land - zou belichamen, niet wil beamen; hij reageert met: "Nou ja, eh, iedereen moet dat voor zichzelf bepalen." Duidelijk is dat hij zelf meent dat dit wel degelijk uitmaakt en van groot belang is.

[3d] Zie [3a]. Het precieze tijdstip zou kunnen worden vastgesteld als de hele geluidsopname weer beschikbaar kwam.
Aanvulling 7 februari: Mogelijk is Baudet beïnvloed door het boek Het menselijk genie (2004) van de (crypto)racist Charles Murray (vertaling van Human Accomplishment, 2003), berucht door zijn boek The Bell Curve (1994).

[4] Ramautarsing voegt eraan toe: "Je kunt iemand uit Syrië halen waar het gemiddelde IQ 84 is, en in Nederland plaatsen, waar het gemiddelde IQ 101 is. Die gaat dan inderdaad minder verdienen dan veel autochtonen. Maar is dat racisme? Nee, er is een verband tussen IQ en inkomen. [...] Hoe volkeren zich hebben ontwikkeld tot een gemiddeld IQ, dat kan met klimaat en voeding te maken hebben. Natuurlijk. Maar wat moet ik daar nu aan doen?"

[5a] Het idee dat "etnische Nederlanders" aan het uitsterven zijn door "massaimmigratie" zit dicht aan tegen de "witte genocide"-waan van neonazistische makelij.

[5b] Let op Molyneux's term "experiment" en zijn stelling dat blanken die op Obama stemden een "anti ingroup preference" zouden hebben (omdat Obama niet blank is) en wilden "bewijzen dat ze niet racistisch zijn". Dat blanken gewoon voor Obama kozen omdat ze hem een betere kandidaat vonden dan zijn Republikeinse concurrent, is in de tribaal-racistische denkwereld van Molyneux kennelijk onbestaanbaar. Totaal verwrongen en ongeloofwaardig is zijn bewering dat hij zelf graag naar een "post-raciale maatschappij" toe zou willen, maar dat dit helaas "niet aan het gebeuren is", omdat de bevolkingsgroep die niet tribaal denkt zal "verliezen" van groepen die wel zo denken.

[6] De zo goed als racistische agitator Niemöller hamert al jaren op de vermeende lagere intelligentie van zwarten. Hij prijst de notoire racist Jared Taylor, die ijvert voor een witte etnostaat (dus ongelijke behandeling van mensen met een donkere huidskleur) [screenshot]; toegevoegd mei 2018: al beweert Niemöller zelf geen etnostaat te willen. Baudet prees in februari 2017 een "heel mooi interview" met Niemöller en verwees in juni naar een artikel van diens hand.
"onlangs mocht Joost Niemöller, de journalist die gelooft dat zwarte mensen veel vaker crimineel zijn door hun dna-structuur, zijn nieuwste boek presenteren op een avond van FvD".

[7] Een van de mannen die Taylor of Baudet begeleidden droeg een speldje van de Nederlandse vlag; onderzoeksgroep Kafka suggereert dat hij Fausto L. van Erkenbrand geweest kan zijn, met wie Baudet in 2015 al dan niet toevallig in een uitzending (vanaf 29:58) van Powned zat [screenshot].

[8] Bedenk verder dat Baudet aan de lopende band een belangrijke en overduidelijke wetenschappelijke consensus die er wél is, namelijk over de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde, ridiculiseert en verdoezelt. In dat licht is zijn schijnbare neutraliteit inzake etniciteit en intelligentie ongeloofwaardig.
Aanvulling 14 februari: Baudet beveelt een artikel op TPO aan waarin de oude prak over inherente IQ-verschillen tussen bevolkingsgroepen wordt opgewarmd. Tot zover zijn zogenaamde neutraliteit.

[9]
Deze noot is toegevoegd op 27 februari. Linda van der Pol en Coen van de Ven onthullen in De Groene Amsterdammer, in een onderzoek naar nepnieuws, dat Voice of Europe wordt gehost door de Nederlander Daan van Seventer en gefinancierd door zakenman Erik de Vlieger, een eveneens Nederlandse vrouw en minstens een derde investeerder. Lars Buursma wijst erop dat de vrouw Annemiek Ploumen is, volgens De Groene directeur van een douanebedrijf in de regio Schiphol. Onderzoeksgroep Hope not Hate bericht dat de bovengenoemde, door Baudet ge(re)tweete neonazi Peter Sweden - zijn echte naam is Peter Imanuelsen - een medewerker is van Voice of Europe. Erik de Vlieger tweet: "Die dekselse @PeterSweden7 is interessant bezig. I support".

[10] Is deze promotie van neofascisten - in Oostenrijk en Duitsland geleid door Martin Sellner - alweer een zogenaamde "vergissing" van Baudet, die hij zoals vele andere gaat intrekken (of domweg wissen), omdat hij van de prins geen kwaad zou hebben geweten?
Belangrijk: Baudet is door meerdere mensen gewezen op de herkomst van de video [screenshot]. Toch blijft hij (minstens tot op moment van dit schrijven, 4 februari 22:30 uur) deze hatelijke propaganda retweeten van een extreemrechtse organisatie die door de Duitse geheime dienst wordt gevolgd.
Aanvulling 6 februari: In een ARD-documentaire over de Identitairen maakt Sellner duidelijk dat hij de oprichting van de Franse Génération Identitaire (screenshot 'stichtingsmanifest'-video zie helemaal bovenaan) geestdriftig volgde op internet en hoezeer dit hem inspireerde tot het opzetten van een Oostenrijkse tak. Sellner hield in september 2017 een lezing in stamkroeg La Traboule van de Fransen in Lyon.

[11] Deze noot is toegevoegd op 19 februari. Afgelopen 16 februari presenteerde Knegt een bewerking van zijn proefschrift: het boek Fascism, liberalism and europeanism in the political thought of Bertrand de Jouvenel and Alfred Fabre-Luce, over de oorsprong van fascistische partijen en stromingen. Verrassend genoeg ontwaart Knegt "interessante continuïteiten" tussen het denken van deze zich tot het fascisme bekennende Fransen en het latere neoliberale project van de EU. Tegen Folia merkt Knegt op: "We kunnen goed lering trekken uit de gebeurtenissen. Zo hoop ik dat mensen beseffen dat eufemistische uitspraken van Thierry Baudet over een boreaal Europa helemaal niet zo nieuw zijn. De retoricatechnieken van Geert Wilders zouden we eigenlijk gewend moeten zijn. Ze zijn allemaal geworteld in decennia oude politieke ideeën. Hopelijk zullen we aan het einde van de presentatie kunnen concluderen dat zij op dezelfde wijze succesvol kunnen zijn, maar ook op dezelfde manier zullen falen als de fascisten aan het begin van de vorige eeuw." (Wellicht had Knegt voor hij met Folia sprak al contact gehad met Kruk over diens artikel over Baudet.)
Nausicaa Marbe over het artikel van Kruk: "Voor wie 'demonisering' of 'was maar 1 uitspraak' blijft roepen: Baudets jarenlange fascinatie voor extreemrechts, o.a. racist & antisemiet Le Pen en homohater Rochedy, ex-jeugdleider van FN. En voor hun nazitermen over Europa. Feiten ontkennend rechts valt nu definitief door de mand [screenshot]."

[12] Deze noot is toegevoegd op 19-20 februari. Waling zegt op Twitter dat het een "kritisch interview" met Le Pen betrof. Maar Olivier van Beemen, destijds correspondent voor Elsevier in Parijs, stelt dat Baudet en Waling het over Le Pens "interessante ideeën" hadden. En als Waling de eerste keer echt vond dat Le Pen maar "rare uitspraken" deed, waarom vergezelde hij Baudet dan nogmaals, op een zonder twijfel amicaal treffen met Le Pen? Tel daar bij op (zie hierboven) dat precies weer het duo Baudet & Waling later de slavernij-apologeet James Ronald Kennedy - volgens Baudet een "gedistingeerde auteur" - zou opzoeken en een boek van hem promoten. En Baudet & Waling bezochten in juni 2016 een feestje van Milo Yiannopoulos [screenshot], fellow traveler van het extreemrechtse alt-right, vrouwenhater en antisemiet - en, zo bleek later, netwerker met neonazi's.
Verder zegt Waling: "Overigens werd LP [i.e Jean-Marie Le Pen; K] ook wel gedemoniseerd, maar daar vroeg hij zelf een beetje om met zijn racistische grapjes en dubieuze uitspraken." Zo verharmlos je dus een fascistische gangmaker van de eerste orde: "een beetje", "grapjes", "dubieuze" [screenshot].

[13] Deze noot is bijgewerkt op 10 februari. Zie dit overzicht in Wikipedia. Om te beginnen is het begrip "volk" - laat staan "ras", dat Ramautarsing overigens niet gebruikt, hij stelt: "Sowieso heeft dit meer te maken met intelligentie dan met ras - al problematisch. Maar 1. hij voert dus wel "zwarte mensen" op; en 2. hij gebruikt "intelligentie" en "IQ" door elkaar, hoewel het verband tussen de score op een IQ-test en iemands intelligentie nu juist omstreden is.
Aanvulling 18 februari: In een ander verband merkt Theo de Roos op: "Het gaat hier om een interpretatie van het begrip 'ras' volgens het wetboek van strafrecht. Die interpretatie is heel ruim. Maar als je een heel volk, in dit geval Russen, wegzet als een groep mensen die de waarheid niet serieus neemt, dan ga je generaliserend te werk [cursivering door mij; K]."
De Roos heeft gelijk, zie ook hier (hoewel het niet de grondwet betreft): "Het begrip ras wordt naar vaste jurisprudentie ruim uitgelegd. 'Ras' houdt ook in huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming. Ook begrippen als 'buitenlanders', 'vreemdelingen' en 'asielzoekers' kunnen onder het begrip vallen [cursivering door mij; K]."

[14] Weiss heeft op verzoek van de NPD in een politieke commissie gezeten en publiceerde in het NPD-krantje Deutsche Stimme.

[15] Aanvulling 20 februari: Duitse Wikipedia: "Soziale Klassen und Ethnien unterscheiden sich nach Weiss' Meinung durch verschieden hohe IQ-Mittelwerte, wofür er als Ursache u. a. die Verteilung von Genvarianten innerhalb dieser Gruppen annimmt. Weiss' Thesen haben in der Wissenschaft nur eine Randposition. Aus den Ergebnissen seiner Intelligenzforschungen zieht er konkrete bildungs-, minderheits-, migrations- und ethnopolitische Schlussfolgerungen [cursiveringen door mij; K]."Zie ook mijn blogs:
Is Thierry Baudet geen fascist 2.0? Echt niet?
Waarom de 'identitairen' neofascisten zijn, beste Joost Niemöller
Erkenbrand begraven
Karskens, Baudet, Brussen, Roos en Duk entameren de oorlog die ze 'voorspellen'

En lees:

Domme vraag, maar wat is IQ eigenlijk?
Door Marilse Eerkens, De Correspondent, 18 september 2015

In veel artikelen op De Correspondent komt het begrip IQ langs. Een handig cijfer, dat desondanks vaak verkeerd gebruikt wordt. Hoog tijd voor een explainer over de vraag: wat is IQ eigenlijk?

Alt-right in Nederland: Hoe Erkenbrand zich opmaakt voor de strijd om een blanke natie
Door Hassan Bahara en Annieke Kranenberg, De Volkskrant, 19 november 2017

Thierry Baudet ontmoette in het geheim een Amerikaanse racist van Alt-right

Door Dimitri Tokmetzis, Dennis l'Ami en Mick van Biezen, De Correspondent, 20 december 2017

The Notorious Book that Ties the Right to the Far Right
Door Sarah Jones, New Republic, 2 februari 2018

The enduring popularity of the racial-dystopian novel "The Camp of the Saints" sheds light on nativists' historical opposition to immigration.

Tussen aangifte en partijideologie: de spagaat van Thierry Baudet
Door Wiek van Gemert, HP De Tijd, 5 februari 2018

The enduring popularity of the racial-dystopian novel "The Camp of the Saints" sheds light on nativists' historical opposition to immigration.

Toegevoegd vanaf 6 februari:

Kamer valt over rassenuitspraken Forum voor Democratie
Door Avinash Bhikhie, Nu.nl, 6 februari 2018

Forum voor Fascisme
Door Ewout Klei, Jalta, 6 februari 2018

Kristina Türkmen, kandidaat-raadslid voor Forum voor Democratie (FvD) in Amsterdam, twitterde doodleuk over het afhakken van "handen en geslachtsdelen" en het "direct ophangen" als remedie tegen radicalisering (van moslims, niet van FvD-kandidaten). De PVV heeft niet het monopolie op 'debielen'.

Ollongren moet zelf beter op de kernwaarden letten
Door Maxim Februari, NRC, 6 februari 2018

[Februari miskent het volgende.
1. Ollongren verzet zich tegen het praten over ras en IQ in het politieke debat. Terecht, omdat daar al snel spelletjes zullen worden gespeeld met op zichzelf al ingewikkelde statistische gegevens en - bovendien - omdat er geen enkele wetenschappelijke consensus is. En dat kan beroerde gevolgen hebben voor de publieke opinie over (superioriteit of inferioriteit) van rassen. Met een negatieve impact de op bejegening van bepaalde bevolkingsgroepen.
2. Februari gaat er domweg vanuit dat Baudet geen "conclusies" wil verbinden aan bepaalde opvattingen over ras en IQ. Maar dat is onwaarschijnlijk.
a. Ramautarsing geeft er al een voorschot op met zijn opmerking dat groepen met een lager IQ minder verdienen. Het laat zich raden dat Baudet c.s. immigratie vanuit "bevolkingen" met een (vermeend) lagere gemiddelde intelligentie (extra) zal willen afremmen met het oog op onze welvaartsontwikkeling en de belasting van onze sociale voorzieningen. Latere aanvulling: zie ook noot [3b] hierboven.
b. Waarom zou Baudet c.s. niet op de lijn gaan zitten van Dolph Kohnstamm, die in 1994 en 2000 (in de Volkskrant) het thema 'ras en IQ' weer op de kaart probeerde te zetten, onder meer wegens het in zijn ogen - ik chargeer het slechts een beetje - verspillen van belastinggeld aan extra onderwijsinspanningen om de schoolresultaten van bepaalde bevolkingsgroepen met achterstanden (volgens Kohnstam niet verklaarbaar door met name sociaaleconomische factoren) op peil te brengen? (Februari is overigens bekend met in elk geval andere publicaties van Kohnstamm.)
In tegenstelling tot wat Februari suggereert, belooft de benadering van Baudet c.s. dus niet veel goeds voor "het individu"; K.]

Rassismus neuer Färbung
Door Thomas Kirchner, Süddeutsche Zeitung, 9 februari 2018

Die Niederlande sind an sich einiges gewohnt aus der rechten Ecke seit den Tiraden der Populisten Pim Fortuyn und Geert Wilders. Doch was sich derzeit die im Parlament vertretene Partei FvD leistet, empört nicht nur die Gemäßigten im Lande.

Hoe racistische flutstudies er weer tussendoor glippen. Journalist Angela Saini laat racisme in wetenschap zien
Door Emsa Linnemann, De Volkskrant, 9 februari 2018

Zwarte mensen een lager IQ dan witte? Totale onzin, stelt de Britse wetenschapsjournalist Angela Saini. Toch ziet ze hoe rassentheorie en eugenetica terug kruipen in de wetenschap en zo ook het politieke debat beïnvloeden.

Dit zijn de waanideeën waarop ‘rassenleer’ is gebaseerd
Door Dimitri Tokmetzis, De Correspondent, 14 februari 2018

Ras als biologisch gegeven bestaat niet. Er is geen ‘gen’ dat menselijke eigenschappen zoals intelligentie bepaalt. De suggestie dat dit wel zo is, komt voort uit onjuiste (en in de politiek vaak misbruikte) interpretaties van wetenschappelijk onderzoek.

Parlementsverkiezingen Italië. 'Mussolini' is niet langer taboe
Door Marc Leijendekker, NRC, 16 februari 2018

Op 4 maart worden in Italië parlementsverkiezingen gehouden. Extreemrechts is gewoner geworden. "Wij willen de soevereiniteit over deze natie terug." 

Hoe Thierry Baudet aan de lippen hing van Jean-Marie Le Pen
Door Marijn Kruk, De Correspondent, 19 februari 2018

Dat Thierry Baudet graag flirt met radicaal rechts, is inmiddels geen geheim meer. Wat wij nog niet wisten is dat de populaire politicus twee keer Jean-Marie Le Pen bezocht en dat er opvallende ideologische overeenkomsten tussen hen bestaan.

The Picture of Thierry Baudet
Door Ewout Klei, Jalta, 19 februari 2018

Hoe een prominent FvD-lid [Yernaz Ramautarsing in gesprek met onder meer andere FvD'ers] in een besloten appgroep praat over ras, homoseksualiteit en de doodstraf
Door Annieke Kranenberg en Hassan Bahara, de Volkskrant, 2 maart 2018De blog is op 4 en 5 februari heringedeeld, aangevuld en gecorrigeerd.
In de loop der tijd zijn nog enkele onjuistheden rechtgezet.
Alle latere toevoegingen (afgezien van een paar details) zijn gemarkeerd, op de afbeelding bovenaan met bijschrift na.

2 opmerkingen:

  1. Hulde! Ik zou er eén principieel ding aan wilen toevoegen: wat ik als oude katholiek beschouw als een "zonde van omissie" (i.t.t. tot een "zonde van commissie"). Baudet is racist door stelselmatig na te laten, zich te distantiëren van de racistische implicaties en associaties die hij oproept. Als je beladen woorden en begrippen gebruikt waarvan je als gepromoveerd Leids academicus dient te weten dat ze thuishoren in een nazistisch of raciaal-haatzaaiend semantisch veld, en je neemt de moeite niet om daar afstand van te nemen, dan beken je jezelf impliciet, door die nalatigheid, tot die haatzaaiende implicatie. De bewijslast ligt in dit geval niet bij degene die aanstoot neemt aan ’s mans uitlatingen, maar bij degene die verzuimt om die voorspelbare aanstootgevendheid weg te nemen of te voorkomen.

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Dank voor je commentaar! Inderdaad geeft het te denken dat er tot dusver steeds ophef nodig is, voordat Baudet de bruinige troebelheid die hij - inderdaad een belangrijk punt - niet anders dan bewust aan de dag kan leggen, enigszins opheldert of lijkt op te helderen. Vergelijk in Duitsland Björn Höcke, die op een dergelijke manier hengelt in gevaarlijke wateren en na consternatie terugtrekkende bewegingen maakt, al dan niet welgemeend.

      Verwijderen