blogspot visitor

16 september 2017

Erkenbrand begraven

"Witte genocide", "volksvervanging" en "homeopathische verdunning" zijn extreemrechtse memen. Weg ermee.

Er is al het nodige geschreven en getweet over Erkenbrand, sinds de journalist en activist Wierd Duk deze extreemrechtse splintergroep, opgericht in 2016, voor het AD portretteerde als de Nederlandse "alt-right". Duk noteert dat de leden "hopen op een ecologisch zuiver Nederland, dat etnisch homogeen (blank) is"; dat de groep exclusief blank is; en dat een van hen "racist" als een geuzennaam beschouwt. Ook vermeldt Duk dat men affiniteit heeft met een van de bedenkers van de term "alt-right", de Amerikaan Richard Spencer, "die een nazi wordt genoemd", en met Julius Evola, "wiens ideeën het Italiaanse fascisme beïnvloedden". Maar de lezer krijgt niets mee over de Jodenhaat die Erkenbrand karakteriseert. De afstand die het gezelschap zegt te nemen van het nationaalsocialisme wordt niet in twijfel getrokken. Wel gebruikt Duk positieve of neutrale (zelf)omschrijvingen van de club, zoals "studiegenootschap", "moderne nationalisten" en "tijdens druk bezochte praat- en studiebijeenkomsten filosoferen de leden over een toekomst waarin cultuur belangrijker is dan economie en waarin spiritualiteit het wint van materialisme."

Erkenbrand stelt op Facebook, Twitter en YouTube niks voor (circa 500 volgers). Alleen wat extreemrechtse randfiguren reageren instemmend op de postings en zelfs uit die hoek is er weinig aanspraak. De "boswandelingen" trekken waarschijnlijk ook maar een handjevol onbegrepenen en de podcasts halen vaak de 1000 hits niet eens. September vorig jaar kregen ze een zaaltje aardig gevuld voor een "conferentie", echter vermoedelijk grotendeels met oudgedienden en wat jonge aanwas uit de hoek van oud-bruine clubs als Voorpost, NVU en dergelijke. Waarom dan toch deze blog?

Hoewel alt-rechts volgens de politicoloog Cas Mudde zelfs in de VS een gehypet fenomeen is, hangt het nog boven de politieke markt in ons land. Thierry Baudet (Forum voor Democratie) stelde dat hij het een "interessante beweging" vindt, hoewel hij er meteen bij zei er niet genoeg vanaf te weten om überhaupt een oordeel te kunnen vellen (typisch Baudet: iets kwalijks beweren en dan een rookgordijn optrekken). Over Erkenbrand in het bijzonder zegt hij: "Soms vliegen ze uit de bocht, maar het zijn jonge mensen die bezig zijn de wereld te ontdekken". Toen de Volkskrant dit polste, stelde Baudet weliswaar: "Wij willen geen mensen die ideeën van blanke suprematie uitdragen", maar hij wilde niet zeggen hoe (on)wenselijk het is als extreemrechtse groeperingen FvD steunen.
Daarom ben ik er niet 100 procent gerust op dat de volgende "conferentie" (14 oktober) van Erkenbrand - waarover meer verderop in deze blog - in de reguliere pers de aandacht zal krijgen die het verdient (te weten: geen of anders louter zeer negatieve). En zal ik dit verhaal afronden met sprekende staaltjes van Jodenhaat, racisme en (neo)nazisme bij Erkenbrand. Plus een stichtelijk slotwoordje, voor de liefhebber.

Zo'n twee maanden na het genoemde Volkskrant-artikel vond de leider van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie (NVU), Constant Kusters,  de houding van Baudet kennelijk te ambivalent. Eerder had NVU-gangmaker Adé Jansen in het NVU-partijblad geschreven dat hij door Baudet persoonlijk was uitgenodigd voor een bijeenkomst van zijn Forum voor Democratie; en dat hij Baudet in het verleden had geboekt als spreker voor een katholieke organisatie waarvoor Jansen werkzaam was (dat moet Civitas Christiana zijn geweest). Nu begon Kusters erop te hameren dat diverse NVU'ers lid waren van FvD en dat de NVU welkom was op FvD-bijeenkomsten (op een ervan zou hij genoeglijk hebben gekletst met tweede man Theo Hiddema, een vermeende bekende van hem sinds diens verdediging van "zwarte weduwe" Florrie Rost van Tonningen). De NVU heeft handtekeningen verzameld voor Forum voor Democratie. Bovendien zou Baudet hebben moeten weten, aldus Kusters, dat een FvD'er die een FvD-bijeenkomst in Badhoevedorp hielp organiseren, NVU-lid was. En er zou door FvD geld zijn overgemaakt op een NVU-rekening.
FvD sprak daarop van een "infiltrant" van de NVU, die meteen de partij werd uitgezet. Van een betaling aan de NVU zou geen sprake zijn. En NVU'ers waren niet (meer) welkom als FvD-leden.

Vertelden Kusters en Jansen fabeltjes? Wellicht hebben ze een en ander overdreven en zelfs verkeerd voorgesteld, maar zo onwaarschijnlijk is het niet dat Baudet zich de steun van de NVU een tijd lang liet aanleunen of meer dan dat. In 2012 verzorgde hij immers zelf het "openingsreferaat" van een conferentie van het neofascistische Vlaams Belang; en in 2014 sprak hij voor de IJzerwake (waar het extreemrechtse Voorpost nauw bij is betrokken). Front National, Vlaams Belang, FPÖ en PVV ziet hij als de "avant garde"; Baudet zei in 2014, geïnterviewd door Vlaams Belang: "het is ook essentieel dat ze daar in het Europees Parlement een vuist kunnen maken". In 2015 sprak Baudet op een manifestatie in Polen van de Europese fractie ENF van Marine Le Pen, met onder meer Michał Marusik en Stanisław Żółtek van de extreemrechtse partij Congres van Nieuw Rechts (KNP).

Er is meer. "Ik wil graag dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is", riep Baudet in 2015. Het einde van het Romeinse Rijk had er volgens hem mee te maken dat er "geen etnische Romein meer over" was. Bij de lancering van de jongerenafdeling van FvD (juni jongstleden), sprak de activist Laurence Urbain, die opereert in het veld van Voorpost. Julien Rochedy, gewezen jeugdleider van Front National en medestander van het neofascistische Action française, die toejuicht dat Poetin homoseksuelen kort houdt, is een "heel interessante jonge Fransman", meent Baudet. Op Twitter etaleert hij hun vriendschap. Eveneens op Twitter zette Baudet een boek van de Franse fascist Dominique Venner in het zonnetje en verklaarde hij zijn liefde voor een tekst van de dandy-collaborateur Pierre Drieu de la Rochelle. In januari beval Baudet een "zeer lezenswaardig artikel" "op de site van Joost Niemöller" van de neofascist, racist en homohater Guillaume Faye aan. Onlangs retweette Baudet de Zweedse neofascist Peter Imanuelsen (nadat dit bekend werd, trok hij het in). En hij... de lijst van min of meer bruine manoeuvres is lang.

Daarbij komt dat niet alleen Kusters en Jansen van de NVU zeggen dat ze goede contacten hadden met Baudet. Paul Dox - P.P. volgens de linkse activist Frank van der Linde - van Identitair Verzet tegen de NRC: "Hij [Baudet] sprak op huiskamerbijeenkomsten van patriotten". Erkenbrand-activist "Sam van der Hyden" tweet als reactie op de wens van Marcel Bas (die heeft samengewerkt met uiterst rechtse katholieken[1]) dat Afrikaners makkelijker Nederlander kunnen worden: "Benader @thierrybaudet van @fvdemocratie Ik vroeg hem er laatst over en hij staat er voor open!" Op een forum, maart jongstleden, schrijft Van der Hyden bovendien: "Ik praat met zowel Erkenbrand als Thierry, en neem van mij aan dat die twee een goede band hebben met elkaar. Thierry is de meest Alt-Right politicus die we hebben in Nederland." En op de stelling "The best would be to not associate FvD or whatever with Erkenbrand" zegt hij: "Both Thierry and Erkenbrand agree on this. We have a mutual understanding and respect."[2]

Dan is er het clubje - overigens nog kleiner dan Erkenbrand - Batavieren Podcast, gedragen door Zlata Brouwer en Sander van Luit en verder onder meer bevolkt door een aantal auteurs van The Post Online. Baudet liet zich door ze interviewen bij wijze van promotie van zijn partij. In andere uitzendingen zaten Michiel Hemminga van Civitas Christiana, de voor alt-rechts reclame makende libertariër Victor van der Sterren en de eveneens libertarische Frank Karsten, die op z'n site linkt naar de racistische alt-right-cultleider Stefan Molyneux en extreemrechtse sites. Brouwer prijkte op de kandidatenlijst van FvD voor de Kamerverkiezingen in maart. Van Luit handhaaft tot op heden als Twitter-ava hondsbrutaal een variant van hét symbool van alt-right, de groene kikker Pepe. Ook nu lang en breed bekend is dat alt-right barst van de haters en in wezen een misleidende verpakking is van 'oud' extreemrechts, nieuwe meelopers en afglijdende conservatieven. Van Luits 'outfit' is temeer kwalijk, omdat hij moet weten dat Erkenbrand zichzelf afficheert als alt-right in ons land.
Baudet retweette begin dit jaar een gefotoshopte afbeelding van hemzelf met Pepe en noemde het alt-right-symbool een "energiek stripfiguur dat staat voor een positieve campagne-energie".

Intermezzo: op de oude site AlternativeRight.com van alt-right-medeoprichter Richard Spencer verscheen in 2012 het essay "Is Black Genocide Right?", waarin wordt betoogd dat "we" ons de volgende vragen moeten stellen: "'Does human civilization actually need the Black race?' 'Is Black genocide right?' and, if it is, 'What would be the best and easiest way to dispose of them?'" (Spencer beweert dat hij toen geen redacteur van de website meer was, maar valt de auteur van het stuk nauwelijks af.) Paul Gottfried, naast Spencer de tweede godfather van de strategische operatie alt-right, heeft zich na hun aanvankelijke nauwe samenwerking hooguit halfslachtig van Spencer gedistantieerd; onder meer voerden ze nog in 2015 samen de redactie over een door Spencers uitgeverijtje Radix Imprint uitgegeven boek. Gottlieb schreef trouwens een voorwoord in een boek van de Russische fascist Alexander Doegin.

In een Batavieren-podcast over de bovengenoemde start van de JFvD werden enkele bezoekers van deze gebeurtenis voor de microfoon gehaald. Een van hen achtte het obscure boek Imperium (1948) van de neonazi Francis Parker Yockey "geniaal" en een slijpsteen voor de geest voor ieder die wil nadenken over het fascisme, al was het maar om het er niet (helemaal) mee eens te zijn. Laat nu op de site van Erkenbrand een bewonderende (en antisemitische) bespreking staan van dit boek - overgenomen van de website Counter-Currents van de notoire extreemrechtse activist en Hitler-apologeet Greg Johnson.
Gezien de hoop die Erkenbrand stelt in FvD, is het waarschijnlijk dat meerdere leden lid van de partij van Baudet zijn geworden. Dit geldt in elk geval voor Luc Stenekes, die zijn lidmaatschapskaart in een tweet heeft getoond.

Is hiermee bewezen dat Baudet bewust samenwerkt met Erkenbrand of tenminste weet dat andere FvD'ers met deze groep substantieel de handen ineen slaan? Nee. Maar hij heeft de schijn tegen en het is aan hem om die weg te nemen, door radicaal te stoppen met zijn welwillende houding jegens alt-right en andere extreemrechtse figuren en bewegingen; wat alt-right betreft dus zeker Batavieren Podcast c.q. Brouwer en Van Luit. En door desgevraagd expliciet afstand te nemen. Ik moet dat nog zien[3], gegeven zijn weinig goeds voorspellende trackrecord.
Er is immers sowieso de ideologische verwantschap.

Het centrale geloofsartikel van Erkenbrand - naast de Jodenhaat - is de complottheorie over een zogenaamde "witte genocide". De term is voor zover mij bekend omstreeks 1995 gelanceerd door de neonazistische terrorist David Lane en circuleerde sindsdien tot voor kort bijna alleen in de bruine krochten van het internet en dito clubjes. Als "mantra" en meme is deze leugen - invloedrijke Joden zouden bezig zijn met het vernietigen van het blanke ras door middel van immigratie en "rassenvermenging" - zoveel mogelijk verspreid door geestverwanten van Lane, zoals Robert Whitaker en Timothy Gallaher Murdock.
Je kunt het zien als een brandbare update van een oudere, eveneens bruine complottheorie rond graaf Von Coudenhove-Kalergi. Deze diplomaat zou de vader zijn van een vermeend streven van de Europese Unie: het verwoesten van het blanke ras door vermenging met donkerhuidige nieuwkomers. Hij was niet joods, maar in de meeste versies van het verhaal wordt zijn bewondering voor het Jodendom benadrukt. Op Erkenbrand.nl staan stukken over Coudenhove-Kalergi en "witte genocide".
Conform ditzelfde schrikbeeld spreken de neofascistische Identitairen in Duitsland van "der große Austausch" en vraagt de prominente AfD'er Björn Höcke zich hardop af of "multiculturalisering" een vorm van "volkerenmoord" is (AfD'er Christina Baum spreekt van "schleichender Genozid", AfD-lijsttrekker Alice Weidel zou in een oude, gelekte e-mail hebben getierd over "Ueberfremdung"). Geert Wilders spreekt al jaren van "volksvervanging" en lijkt nog een tandje bij te zetten. Hij sloot zich onlangs op Twitter aan bij een protest op het dak van een islamitische school door de minuscule Nederlandse tak van de Identitairen. Aanvulling 3 januari 2018: Baudet retweet iemand die spreekt van een "omvolkingsplan" van Schulz; en verwijst naar een artikel van Joost Niemöller over een "agenda van schaamteloze omvolking" (toegeschreven aan Schäuble) en naar het artikel "Politieke elite wil via omvolking van Nederland af" op de hetzestek Opiniez. Einde aanvulling.

Het is verbazingwekkend en omineus hoe een neonazistisch angstvisioen als "witte genocide" kan oprukken in de richting van salonfähig rechts. Baudets metafoor "homeopathische verdunning" - het door de elite(s) tot niets reduceren van het "Nederlandse volk" (gezien zijn wens Europa dominant blank te houden moet hij hebben gedoeld op vooral witte burgers) - is een variatie op dit schrikbeeld. Deze woorden hadden zo "uit een handboek voor rassenleer gelicht [...] kunnen zijn", merkt Stevo Akkerman op in Trouw. Zelfs de aan de touwtjes trekkende Jood duikt op bij Baudet, die zich gretig aansluit bij de hetze tegen George Soros. De geldmagnaat en filantroop financiert hulp aan vluchtelingen en op dat vlak heeft hij nationale grenzen als obstakels bestempeld; maar zijn invloed wordt grotesk opgeblazen, vergelijkbaar met karikaturen uit akelige tijden. Zoals de socioloog András Kovács onlangs zei in debatcentrum De Balie over de campagne van de Hongaarse premier Victor Orbán tegen Soros: door een rijke Jood voor te stellen als marionettenspeler, moedig je willens en wetens het antisemitisme aan dat leeft bij een aanzienlijk deel van de bevolking.
Een kompaan van Erkenbrand, "Überfeld", tweette enthousiast: "Veel kijkers zullen zien dat Thierry Baudet gewoon gelijk had in dat fragment over het verdunnen van ons volk."

Een vroege evocatie van deze ondergangsfantasie is de roman Le Camp des Saints (1973) van de crypto-racist Jean Raspail. De tekening op de cover toonde een ware 'tsunami' van belagers met een bruine huid. State of Emergency: The Third World Invasion and Conquest of America (van de antisemiet Pat Buchanan, 2006); Deutschland schafft sich ab (Thilo Sarrazin, 2010); Le Grand Remplacement (2010/2011), Le Changement de peuple (2013) en France: suïcide d'une nation (2014, Renaud Camus, veroordeeld wegens aanzetten tot haat); Le Suicide français (Éric Zemmour, 2014, ook bestraft wegens haatzaaien); Adios America! The Left's Plan To Turn Our Country Into A Third World Hellhole (van de racist Ann Coulter, 2015); Soumission (Michel Houellebecq, 2015); The Strange Death of Europe (Douglas Murray, 2017) - het zijn alle moderne versies van Der Untergang des Abendlandes (Oswald Spengler, 1920), nog extremer dan het origineel. Nu worden niet (alleen) de Joden bestempeld als het "ontwrichtende element" (Spengler) dat zich nooit zal aanpassen aan de vigerende cultuur en vernietigend werkt "waar het ook ingrijpt", maar (ook) andere mensen met een migratieachtergrond, vooral moslims.

De visie van steeds meer 'normale' burgers stemt dus inmiddels op een explosief punt overeen met het verwrongen wereldbeeld van de neo-nazi fringe, waaronder Erkenbrand. In de Volkskrant stookt de rechtsconservatieve publicist Derk Jan Eppink ijverig het vuurtje op. Hij spreekt van "West-Europa's voltooid levensgevoel" en prijst Jean Raspail en andere hierboven genoemde auteurs. "Van alle burgers in de wereld hebben de Afrikanen de sterkste levenswil", aldus Eppink. Wat een nette (kuch) formulering is van dezelfde overtuiging als die van Björn Höcke, volgens wie Afrikanen "lebensbejahende Ausbreitungstypen" zijn, waartegen Europeanen zich moeten beschermen. Het racistische beeld van de zwarte als primitieve maar levenslustige diersoort. Vintage Erkenbrand ook.
Eppink is een van de sprekers op de manifestatie De Nederlandse Leeuw (januari aanstaande), georganiseerd door xenofoben die zichzelf megalomaan presenteren als "Nationale Brainstorm" over immigratie en integratie. Van de twee gangmakers, trouwens eerder beiden door Duk in het AD gehaald, theoretiseert (kuch) de een, Rutger van den Noort, over een staatsgreep; de ander, Elisabeth Hunyadi, promoot - je verwacht het niet - de "volksvervanging"-leugen. Men had trots een "expert op het thema 'Afrikaanse migratie naar Europa'" aangekondigd, die eerder de Protocollen van de Wijzen van Zion heeft verspreid. De man werd afgezegd nadat ik hierop had gewezen. Van den Noort probeerde het overigens eerst nog weg te wimpelen.

Wat de situatie potentieel nóg gevaarlijker maakt dan destijds - men neemt algemeen aan dat Spenglers werk de geesten rijp hielp maken voor maatregelen tegen de Joden en we weten welke vorm die uiteindelijk kregen -, is dat er vandaag wel degelijk (in het Westen veelal vreedzaam) islamisme gericht op expansie aan de orde is en daarnaast het terrorisme door jihadistische moslims. Verder bestaat er een flinke kans op geleidelijk toenemende migratie ten gevolge van de klimaatcrisis. Ik wil niet verhelen dat ik vanaf mijn zeepkist heb gepleit voor een prudent toelatingsbeleid. En dat ik daar nog steeds achter sta. Er zijn evident problemen die om (betere) oplossingen vragen. Maar die zullen er zeker niet komen door het met extreemrechtse wanen annex hetzes verzieken van democratische besluitvorming in het kader van de rechtsstaat, dus met inachtneming van grond- en mensenrechten. En trouwens evenmin door à la Van Haersma Buma landgenoten met een Afrikaanse of islamitische achtergrond zo'n beetje en masse negatief af te schilderen en tegenover "gewone Nederlanders" te plaatsen.

Terzijde: mogelijk is het spookbeeld dat mensen met een donkere huid volkerenmoord komen plegen op blanken, een verdringing en een daaruit ontstane projectie[*]. Voor veel mensen is de wetenschap dat (ook) witte Westerlingen genocides hebben begaan, zeker in hun koloniale verleden, onaanvaardbaar en daardoor grotendeels onbewust. Toch speelt ergens een kwaad geweten, gepaard aan een angst voor vergelding. En een nieuwe, nog 'verboden' opwelling tot in het uiterste geval genocide - het ergens willen verwijderen van zwarten en moslims nu de wereld in hoog tempo dicht bevolkt raakt en de natuurlijke hulpbronnen zwaar onder druk staan[4] -, wordt als drogbeeld overgeheveld naar de gewantrouwde ander. Opdat die de schuld kan krijgen van de "burgeroorlog" waar steeds meer nieuw-(extreem)rechtse agitatoren althans verbaal de wapens voor smeden, bezwerend dat ze er alleen voor waarschuwen. Een mogelijke, levensgevaarlijke selffulfilling prophecy.
Ik drijf het even op de spits met deze te beperkte duiding, maar vrees dat er zeker wat in zit. Denk ook aan de samenwerking van Geert Wilders met de haatblog Gates of Vienna, waar ene "El Inglès", onder het mom van een beschrijving (kuch) van mogelijke scenario's, de lezers warm maakt voor doodseskaders tegen islamitische sleutelfiguren in het Westen en zelfs de eventuele noodzaak van genocide op Westerse moslims. Martin Bosma heeft Gates of Vienna hartelijk geprezen als "my daily stop when it comes to news on Islam, and other parts of life".

Een topadviseur van Baudet is Robert de Haze Winkelman. Hij was betrokken bij de samenstelling van de kandidatenlijst van FvD. In mei tweette hij: "Plan van Kalergi was om via massa immigratie de Europese mens te mengen tot een volgzame soort, komt erg dichtbij", met een link naar het artikel "Europe's 'refugee' crisis and the Kalergi plan for white genocide" op een extreemrechtse website. In dat stuk ontbrak een antisemitische wending niet: Coudenhove-Kalergi zou "Joodse suprematie" verkondigen. Na de nodige ophef verving De Haze Winkelman deze tweet door een andere: "Inzake Kalergi gaat het me om de vragen die in de link worden gesteld, en het onderwerp te agenderen, that's all"; de link betrof opnieuw een extreemrechtse site, Curiales, en wel het artikel "De ideologie die Europa in haar greep houdt", waarin een crypto-antisemitische suggestie staat: "Langzaam maar zeker begon Coudenhove-Kalergi's Pan-Europeanisme aan een opmars. Het gedachtegoed werd al snel overgenomen door een groot deel van de Europese elite en verspreid via de vele vrijmetselaarsloges op het continent". Korte tijd later (ik had getweet over de verwijzing naar Curiales) verving De Haze Winkelman ook deze tweet, ditmaal door een tekst zonder link: "Inzake Kalergi gaat het me er om vragen te stellen, en het onderwerp te agenderen, that's all".

Het is tekenend dat deze prominente FvD'er niet begrijpt (of erger) dat dit "onderwerp" onmogelijk valt te "agenderen" zonder de betreffende bruine waandenkbeelden in roulatie te brengen over een geplande vernietiging van volk en cultuur. En er klopt vrijwel niets van die complottheorie. Graaf Von Coudenhove-Kalergi - zijn vader was van Europese, zijn moeder van Japanse adel - mag dan inderdaad hebben geschreven dat de "mens van de toekomst" van "een gemengd ras" zal zijn (dat hij "Euraziatisch-Negroïde" noemde en met de Oude Egyptenaren vergeleek) en dat de "diversiteit der volkeren" zou worden vervangen door een "diversiteit der individuen"; hij was ook een conservatieve katholiek, die het gewelddadige nationalisme zag groeien en daarom de "Paneuropese Unie" oprichtte, een club voorstanders van de christelijke cultuur in harmonie met de Joodse Europeanen. Na zijn dood nam nota bene Otto von Habsburg de fakkel over.
De Paneuropa-Union bestaat nog steeds, het bescheiden gezelschap is verwant met de rechtsconservatieve CSU. Om het beeld van een samenzwering staande te houden, moet men dus aannemen dat zo'n beetje alle politieke partijen gemene zaak maken. En voilà, Baudet spreekt dan ook van een "partijkartel" dat en bloc in de greep zou verkeren van "cultuurmarxisme" (een hedendaagse versie van wat de nazi's "Kulturbolschewismus" noemden, opnieuw een complottheorie die voorgeeft dat niet te zijn), met de arme blauwbloedige Coudenhove-Kalergi als een van de aanstichters. Wonderlijk hoeveel gekheid op een stokje past.
(De volgende 'logische' stap is natuurlijk: het christendom als zodanig aanwijzen als iets dat de Westerse mens zwak zou hebben gemaakt. In ons land gaat de nieuw-(extreem)rechtse warhoofd Sid Lukkassen op die toer.)[5]

Foto rechtsboven: Otto von Habsburg verleent de Coudenhove-Kalergi-Prijs in 1991 aan Helmut Kohl (CDU).

Verder raadpleegt De Haze Winkelman gezien een tweet van hem het extreemrechtse blad Zuerst! van Manuel Ochsenreiter, die onder meer Doegin en de revisionist Gerd Schultze-Rhonhof promoot.
Er is zelfs een 'link' met Erkenbrand. De naam "Bart Bohemen", van de beheerder van Curiales, de site waarop volgens De Haze Winkelman de juiste vragen omtrent Coudenhove-Kalergi worden gesteld, stond letterlijk in het webadres (de URL) van een pagina op Erkenbrand.nl over auteur "Bart de Boer" (mogelijk zijn beide pseudoniemen). In een interview met het neofascistische Red Ice TV zegt "Bart" een van de oprichters van Erkenbrand te zijn; op de YouTube-pagina met de betreffende video reageerde hij als "Bart Bohemen".
Op Curiales staat tevens een verdediging van oorlogsmisdadiger Ratko Mladić, die zoals bekend een bijna genocidale massamoord op zijn naam heeft staan. En Bohemen zet het initiatief Project Nova Europa voor een "soeverein thuisland voor etnische Europeanen" in het zonnetje. Zeer naar het hart van Erkenbrand. En we mogen alleen maar hopen niet naar de zin van De Haze Winkelman.
Ondanks dit alles heeft Baudet laten weten dat hij de formuleringen van De Haze Winkelman weliswaar "wat onhandig" vindt, maar dat hij de man "zeer" blijft waarderen.

Conferenties

Op de Erkenbrand-conferentie van 14 oktober aanstaande zouden aanvankelijk - zie de oude poster van juni (rechts) - naast de Amerikaanse 'keurige' (kuch) racist Jared Taylor (American Renaissance), de Nederlandse haatzaaier Joost Niemöller en de Zweedse neofascistische bodybuilder en compleetmafkees Marcus Follin aantreden.
Op Twitter liet ik zien dat Follin een antisemiet is - hij ventileert ter zake het klassieke complotdenken en zoals vaker in die hoek wil hij doen geloven dat hij niks heeft tegen brave Joden die niet samenzweren. Verder verkondigt hij dat Hitler allerlei goede kanten had. De stamelende spierbundel heeft een pagina op AltRight.com van Richard Spencer.
Ook legde ik in een serie tweets (en zie verder hieronder) in de voetsporen van andere critici nog eens bloot hoezeer Erkenbrand een fascistische club is.

Nog geen drie weken later zegde Niemöller af. Hij had echter veel eerder kunnen en moeten weten dat Erkenbrand antisemitisch is, Jelmer Renema had in april al gewezen op een sprekende passage op hun website (die vervolgens werd verwijderd). Als bij toverslag drong het tot Niemöller door dat alt-right de schepping is van Richard Spencer, dat de laatste een beruchte neofascist is en dat Erkenbrand zich vrolijk het Nederlandse alt-right noemt. Zo komt het tenminste over in de uitleg die Niemöller geeft op zijn website.
Daar vermeldt hij niet dat hij zich dit jaar door Spencer heeft laten interviewen - geruime tijd na diens infame "Heil Trump!"-optreden (waarbij mensen in het publiek de Hitlergroet brachten). Erkenbrand liet terecht niet na Niemöller daar na zijn hypocriete afzegging met de neus op te drukken. En de opstelling van Niemöller tegenover antisemieten is sowieso kwestieus: hij neemt het op voor holocaustontkenner en Jodenhater David Irving.

Niemöllers held Jared Taylor liet Spencer spreken op een conferentie van American Renaissance in 2013. Een artikel (2014) van Spencer staat op Taylors website. Nog dit jaar werd Spencer op de site als een bonafide activist opgevoerd. Taylor en Spencer streven beiden naar een witte etnostaat.
Taylor heeft altijd de schijn opgehouden dat hij niks heeft tegen Joden. Maar vorig jaar verried hij zich in de obscure podcast The Darwin Digest, waarin hij zegt: "A strong case can be made the extent to which Jewish intellectuals have undermined white racial consciousness, and I think there's not doubt that a certain number of elite Jews have been very energetic in coming up with reasons to somehow denigrate any kind of white racial homogeneity or sense of integrity in European countries." Hetgeen niets anders is dan een omslachtige formulering van de neonazistische "witte genocide"-waan.
Op Taylors website staat een lovende recensie van een van zijn eigen boeken, geschreven door Greg Johnson van Counter-Currents, over wie hieronder meer. Johnson wordt meermaals positief vermeld op de site. Op een conferentie van Taylor in juli jongstleden lagen boeken van Counter-Currents te koop.

Op de conferentie van 14 oktober zal ook de Franse neofascist Guillaume Durocher een praatje houden. Volgens Durocher is de Franse politicus Manuel Valls een soort crypto-Jood, die er onder invloed van zijn Joodse vrouw en andere Joden hard aan trekt - daar gaan we weer - het Franse volk te vervangen door Afrikaanse en islamitische immigranten. Op de website van Taylor staan twee stukken van Durocher. De Fransman heeft zich laten interviewen door Greg Johnson en Richard Spencer.
Durocher was mogelijk betrokken bij de totstandkoming van de eerste Erkenbrand-conferentie. Op Erkenbrand.nl staat een artikel van hem over "de intellectuele en morele degeneratie van het Westen van de laatste decennia"; de beroerde vertaling eindigt met: "immigratie wat niet in staat is om te assimileren, kan alleen maar leiden tot conflict. Dit conflict kan vervolgens alleen worden beëindigd door separatie, wat alleen kan worden bereikt door de indringers dwingen te remigreren, of door de autochtonen te laten verdwijnen van hun voorouderlijke landen."
Een opmerkelijke diagnose in het licht van wat Wierd Duk optekende over Erkenbrand: "ze pleiten niet voor de gedwongen deportatie van minderheden".

De oudgediende extreemrechtse activist Robert Steuckers, een Belg, is ook te gast op 14 oktober. Hij is de oprichter van de organisatie Synergie Européennes, die zich met name laat inspireren door het werk van de Italiaanse fascist en obscurantist Julius Evola. Ze is een dochter van de club GRECE van de Franse neofascist Alain de Benoist (Nouvelle Droite). Bij een "zomeruniversiteit" van de Italiaanse afdeling van Synergie Européennes in 2000 waren de notoire fascisten Enzo Cipriano en Mario Consoli betrokken, alsook de bovengenoemde Guillaume Faye - van wie Joost Niemöller stukken op zijn site heeft staan.

Op de eerste Erkenbrand-conferentie, 27 september vorig jaar, werd de zaal vanuit Amerika toegesproken door de racistische, misogyne activist Roger F. Devlin, populair bij alt-right, over het feminisme als vermeende ondermijning van een vruchtbare maatschappelijke orde. Devlin was op de "Hail Trump"-bijeenkomst van Spencer. Hij keurde het af dat daar de Hitlergroet werd gebracht, maar zei ook dat er aan een nazi-saluut "niets intrinsiek verkeerds is". Kennelijk vond hij het alleen publicitair slordig.
Als "mystery guest" gaf de Nederlander "Stijn" (of Stein, of een dergelijke naam, het was moeilijk te verstaan) een lezing. Omdat hij de politiek in wil, hechtte hij sterk aan een anoniem optreden.
Beide conferenties bevatten een speech van de Schotse totaaldwaas "Millennial Woes". Bekijk een video van deze sluwe half-wit, en je weet genoeg.

Net als vorig jaar zal de conferentie in oktober worden uitgezonden door Red Ice van de Zweedse neonazi Henrik Palmgren. Deze 'zender' maakt veel propaganda voor de "white genocide"-hetze. Zo wordt voornoemde Timothy Gallaher Murdock - onder het pseudoniem Horus the Avenger jarenlang een van de nijverste verspreiders van deze giftige meme -, geïnterviewd. In de intro van het vraaggesprek worden joden ervan beschuldigd het conflict tussen Israël en Palestina moedwillig te importeren in het Westen. Murdock debiteert een hutspot van racisme, Jodenhaat en psychotisch aandoende associaties over de vermeende "New World Order", bij wijze van complottheorie.
Net als twee andere neonazi's, Daniel Friberg van de extreemrechtse uitgeverij Arktos (van onder meer boeken van Doegin) en Tor Westman, zit Palmgren in de directie van de organisatie van Richard Spencer.

Jodenhaat en fascisme

Zoals gezegd werd april dit jaar het virulente antisemitisme van Erkenbrand al aan het licht gebracht. In het artikel "AD trekt nazi's de mainstream in" op Joop.nl (over het bovengenoemde portret van Duk), staat een citaat dat toen nog op Erkenbrand.nl was te vinden: "Joden zijn een duidelijk distinctief volk van de Europeanen die daarom in hun thuisland horen in plaats van tussen de Europese landen in. En als dat motief alleen niet genoeg is voor het standpunt om Joden niet bij Europeanen te laten wonen, komt er ook nog eens bij kijken dat Joden een agressief volk zijn jegens niet-Joden." Belabberd Nederlands trouwens (ik laat in citaten in deze blog alle fouten staan).

Hierboven wees ik al op een lovende bespreking op Erkenbrand.nl van het boek Imperium van de neonazi Francis Parker Yockey. Een passage: "Yockey zag zeker het jaar 1945 als het begin van een 'pseudomorfose', een soort ziekte die ervoor zorgde dat het Culturele organisme het pad verliet dat overeenstemde met zijn Lotsbestemming. Volgens Yockey was deze ziekte een gevolg van de Culturele vervorming die door Joodse elites in Amerika was opgelegd, nadat zij dit land hadden overgenomen en het voor eigen gewin regeerden."
Het stuk bevat een link naar het oorspronkelijke artikel op Counter-Currents.com. Daarin wordt het volgende beweerd: "In particular, Yockey referred to the revolution of 1933, which saw the full augmentation of Jewish power under Roosevelt in America. Following Yockey's model, the Jewish takeover of power in America led to the hegemony of Jewish influence in the arts and created the possibility for the spread of those ideas peculiar to the Jewish mindset: the atonality of Schoenberg, the development of minimalism by Reich, etc. It is undoubtedly certain that the rise of Jewish power in America has led to an exacerbation of artistic forces that are antithetical to the ethos of the West, but it is still the case that the Culture of the West was already set on course for much of the individualism and triviality that is nowadays often dismissed as 'Jewish'."

Eveneens op de site van Erkenbrand schrijft "Rudi van Schayk" (een schuilnaam) deze krakkemikkige zinnen: "Ik kwam op de punten van biologisch racisme (ook wel rasrealisme genoemd) en het Joodse vraagstuk door middel van observaties, gesprekken met vrienden en kennissen en het lezen van boeken als 'The Bell Curve' (door Richard J. Herrnstein en Charles Murray) en 'The Culture of Critique' (door Kevin MacDonald). En het was dankzij dat, dat ik de waarde, en eigenlijk ook de waarheid, in kon zien van de Oud Rechtse ideologieën. Voordat ik 'The Culture of Critique' had gelezen, zag ik het antisemitisme namelijk als een grote fout in de ideologie van het nationaalsocialisme - een ideologie die ik verder, naast deze kwestie, wel kon waarderen en ik me ook tot aangetrokken voelde, op zowel esthetische als politiek-filosofische wijze."
MacDonald betoogt in ellenlange 'studies' dat antisemitisme wordt veroorzaakt door de Joodse subcultuur. Overigens doet in ons land Peter Edel iets dergelijks in zijn boek De schaduw van de ster (2002). Artikelen van Edel (over Turkije) zijn niettemin welkom op Joop.nl.

Meer bewijzen van de Jodenhaat en zelfs het nazisme bij Erkenbrand zijn misschien onnodig. Maar ik zal er nog een serie geven. Om het helemaal af te maken.

Op Erkenbrand.nl wordt de loftrompet gestoken over de hierboven meermaals genoemde Greg Johnson van Counter-Currents, een oudgediende extreemrechtse activist, auteur, podcastmaker en uitgever. Ik stipte al aan dat hij Hitler heeft verdedigd. Het gaat me om deze passage, in het artikel "The Burden of Hitler, 2014": "The claim that Hitler is the problem is basically a rejection of an intolerable burden of guilt by association. Hitler is the most hated man in our whole Judaized culture. [...] Adolf Hitler, whatever his faults, was a loyal white man who fought and died not just for Germany, but for our race as a whole."
Johnson stelt verder: "Blaming Hitler is also morally obscene because it absolves a whole host of villains who are the real architects of our race's doom: the slave traders and plantation owners who introduced blacks into the Americas [...]. Blame must also be placed on the organized Jewish community which has used its control over the entertainment and news media, academia, and the professions, as well as its vast wealth, to corrupt all aspects of American politics, business, and culture and to engineer and promote multiculturalism, mass non-white immigration, miscegenation, racial integration, and a poisonous culture of white self-hatred and non-white truculence."
 
Foto: Greg Johnson. Bron: documentaire Undercover in the alt-right. My year in Kekistan (door Patrik Hermansson / Hope not Hate, première 3 oktober 2017, University of Georgia (UGA))

Dan zijn er opmerkelijke tweets van het account @Erkenbrand_NL. "Goed teken wanneer een hoer+shekelgraaier het eensgezind met je oneens zijn. Alle invloeden die ontwrichtend werken dienen te worden geweerd". "Het boeit, omdat jij denkt dat joden jou als gelijke zien. En zodra je ziet dat dit niet zo is valt de rest van je argument weg." "Oy veyyy" - vergezeld van een antisemitische cartoon waarin een variant figureert van de onder neonazi's geliefde "Happy Merchant" van A. Wyatt Mann, die in zijn tekening deze handenwrijvende, bebaarde Joodse man vergelijkt met een rat[6]. Voorts retweette Erkenbrand het account "We want Mosley!", een kennelijk Nederlandstalige fan van de fascistische Engelse politicus Oswald Mosley, met als ava een soldaat met bivakmuts en automatisch wapen, geposteerd voor de nazistische "zwarte zon".
Erkenbrand tweet naar een (historisch) artikel van Meindert Fennema over Hitler op The Post Online, met de aanbeveling: "Ongeacht het punt dat Fennema ogenschijnlijk hier wil maken, zijn de quotes zelf zeer het lezen waard."

Op een forum met Erkenbranders wordt gegrapt over "onze musketten" en zegt iemand: "Of course, if shit goes south in our countries, like in France, we are also organised and can unite for defence purposes."
Verder: "Waarom zijn we tegen negers joden en moslims? Oh ja, omdat ze het blanke ras ondermijnen en onze landen vernietigen. Dus daar moeten we ons rond verenigen." "[...] kamertje speciaal voor jou gereserveerd. Onder het gasstel." "We vinden ras belangrijk, en vertrouwen de joden niet. Het gaat om Nederlandse waarden en cultuur verdedigen en het blanke ras. Niks geen negers, mocro's of wat dan ook." "We trekken hun broek uit op de WC om te checken. Filtert ook moslims eruit. Werkt super." "Zolang we maar geen negers, moslims en joden in ons geheime clubje hebben." "Alleen blanken. We hebben al meerdere Indos moeten afwijzen. ZEKERS geen Joden."

Op het inmiddels gesloten account @FaustPanzerNL was F.L. actief[7] als "hoofd van media voor Erkenbrand. 14 maar geen 88. Manager van nature, econoom van opleiding". "14" staat voor de beruchte "14 woorden" van de voornoemde neonazi David Lane, bedenker van de "witte genocide"-meme: "We must secure the existence of our people and a future for white children."
F. tweette als 'grapje' bij een hulpvraag aan een geestverwant: "[...] are you willing to promote this, or do I need to throw you some shekels first, you fucking jew?" Hij haalde een tweet aan van "Thule-gezelschap" met een link naar een video van een gesprek met Europarlementariër Alexandros Lyris van de neonazistische Griekse partij annex knokploeg Gouden Dageraad. "By the by, care to shill this" (met een affiche van de Erkenbrand-conferentie in oktober), tweette F. aan de Amerikaanse neofascist Nathan Damigo, een jongen met losse handjes die in de VS de club Identity Evropa is begonnen. De podcast van Erkenbrand heet "Radio Evropa".

Erkenbrand.nl staat op naam van "Reinout van Hulst" (mogelijk een pseudoniem). Hij zit waarschijnlijk in het veld van Voorpost: hij plaatste video's van activiteiten van die club en sprak met de notoire extreemrechtse activist Alfred Vierling (van Centrumpartij tot Voorpost) in een Vrije Tribune-podcast van Sjors Remmerswaal van Voorpost (de laatste is tevens auteur op Erkenbrand.nl).
Van Hulst deelt op Facebook berichten van de expliciet fascistische Italiaanse beweging Casa Pound, neonazi Ben van der Kooij (die bezoeker was van het eerste Erkenbrand-congres), Identitair Verzet, de extreemrechtse Duitse studentenvereniging Burschenschaft Germania en de dito Belgische studentenvereniging NSV (de aankondiging van een bijeenkomst met Doegin, de identitaire neofascist Manuel Ochsenreiter en John Morgan van Arktos).
Van Hulst kletste op Facebook met Q.B. over "Untermenschen" en plaatste minstens twee antisemitische items (het contact van Doegin, overigens zelf een crypto-antisemiet, met sympathiserende Joden zinde hem niet en het verhaal over het verjagen van kooplieden uit de tempel door Jezus kietelt nog steeds zijn Jodenhaat).
Ik tweette in september 2015 dat ik Reinout van Hulst had zien staan als auteur op de neonazi-site Frissekijk.info - waar een zwarte lijst van Joodse Nederlanders op stond. Helaas heb ik toen geen screenshot gemaakt; en ik kan het niet terugvinden en bevestigen.[8]

"Othala" (Q.B.), zit ook in het expliciet fascistische Zwart Front, een zo mogelijk nog enger clubje dan Erkenbrand. Natuurlijk haat hij homo's. Hij zette een erg smerige antisemitische cartoon op Facebook (Soros als monsterachtige spin die zombies maakt van het volk) en heeft een reactie geplaatst op de Facebook van de extreemrechtse club Kameraadschap Noord-Nederland. Dana Lokteff van Red Ice behoort tot zijn Facebook-vrienden.
Erkenbrand heeft een keer een tweet met een link naar een video van Zwart Front instemmend geretweet.

M.H. heeft Alfred Vierling uitgenodigd op Facebook. Vierling heeft ex-KKK-leider David Duke en Guillaume Faye geïnterviewd.

Sam van der Hyden (waarschijnlijk een pseudoniem) tweet naar een video over "Adolf Hitler's Warning"[9]. Hij retweet Richard Spencer en "Mike Enoch" (waarschijnlijk een satirisch account, verwijzend naar de man van de The Daily Shoah-podcast) die zegt: "Dude, you're Jewish, Just Stop".

"Brodaviing"[10] tweet: "Ik heb niets tegen de Joden zolang ze geen blanke genocide proberen te realiseren. Zoals ik al zei is Erkenbrand zeer divers."

Aanvulling 18 september: "Borislav" tweet: "Pino doet in de regel niet schuw over het idee dat joden achter alles zitten." Einde aanvulling.

"Überfeld" retweet David Duke en Richard Spencer.

Bezoeker van het eerste Erkenbrand-congres J. van S. - fiere drager van een knisperend aluhoedje - kreeg op Facebook een "vind-ik-leuk" van Dana Lokteff van Red Ice.

Aanvulling januari 2018: Erkenbrand promoot maar eens het zwaar antisemitische, revisionistische vod 'Hellstorm: The Death of Nazi Germany' (2010) van Thomas Goodrich; (hier een lovende bespreking op Counter-Currents).

Tot slot

Het moge duidelijk zijn waarom het de hoogste tijd is Erkenbrand te begraven. Onder minachting. Of liever medelijden misschien, met de verdoolde zielen. In elk geval onder een dikke laag vergetelheid. Wie weet komen een paar van die jongens - ik heb ze expres lang niet allemaal genoemd en enkele niet onmiddellijk te vinden namen afgekort - nog bij zinnen en stappen ze uit. Je mag het hopen.

Dat betekent ook: alt-right (dus extreemrechts) in Nederland nergens de kop op laten steken en waar dat nog gebeurt - denk aan Batavieren Podcast - doen wat je kan om ze nog kleiner te krijgen dan ze al zijn.

Het wil verder zeggen: de atavistische gestalte van de edelgermaan die kwaadaardige hordes "Donkerlanders" in de pan hakt - ons clubje phantasy-fascisten noemt zich naar de held Erkenbrand ("Kostbaar Zwaard") in The Lord of the Rings van Tolkien - achter ons laten. De verering van Wilders en Baudet als Blanke Redders des Vaderlands bespotten. Het "witte genocide"-fantasma in zijn gezicht uitlachen. De "volksvervanging"-leugen laten verpieteren. Gestook over "homeopathische verdunning" in de media geen 'hoorn' aanreiken.
En tenzij Thierry Baudet op héél veel schreden terugkeert: zijn partij een roemloos bestaan in de marge gunnen, in plaats van hem hijgerig te helpen uitgroeien tot een machtige Erkenbrand die 'welgemanierd' is - zolang de strategie zulks vereist.
Zonder verf, taarten of ander geweld. Dat is laaghartig (en geeft hem juist allure).

Erkenbrand begraven, dat is: racisme afleggen - stap voor stap. Werken aan veelkleurig burgerschap. In varietate concordia (het motto van de EU) en E pluribus unum (sinds de spreuk van Cicero het motto voor een democratische samenleving) nieuw leven inblazen. Ook van onderop. Door jou en mij dus.Mijn dank gaat uit naar de tweeps en andere partijen met wie ik samen een deel van de informatie in deze blog boven water heb gekregen.
Vragen om een nadere toelichting op specifieke punten - zoals over links naar artikelen, screenshots en andere bewijsplaatsen - kunnen hieronder worden gesteld; op beleefde verzoeken zal ik altijd ingaan.
 
Noten 

[1] Aanvulling oktober: Ik had hier eerst abusievelijk vermeld dat Bas "ultrakatholiek" is. Een artikel in Trouw over hem is echter gerectificeerd. Zie ook de reactie van Marcel hieronder. Wel presenteerde Bas zichzelf in 2015 als "orthodox" - het is me onduidelijk of dit is bedoeld als zijnde (alleen maar) geestig. Sterker: op een van zijn Facebook-profielen noemt hij zich "Oosters-orthodox". Enerzijds heeft hij kennelijk iets met het orthodoxe geloof, anderzijds: "
Ik geloof niet zo in Opperwezens, en sociaal ben ik evenmin. Dus ik overwoog geen lidmaatschap ;-)". Die laatste opmerking is echter wel van zes jaar geleden.
De uiterst rechtse katholieken met wie Bas samenwerkte zijn Erik van Goor en Tom Zwitser van Bitter Lemmon (dat eerst Open Orthodoxie heette). Beiden publiceren nu op de blog Novini.nl (voorheen Pharos.cc).
Marcel Bas was een vrij vroege gast van Erkenbrand in hun podcasts (de eerste is van 10 oktober 2016, Bas trad op in eentje van 20 december dat jaar: de tweede aflevering van de serie "Erkenbrand in gesprek").


[2] Aanvulling november: Op een internetforum zegt een anoniem persoon van Erkenbrand, kennelijk een van de presentatoren van de podcasts, die zich "Fausto" en "Constant" noemen, mogelijk (ongeveer) jaargenoten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR): "Ik en mijn co-host zijn allebei economische historici. We interviewen bijvoorbeeld Marcel Bas, een linguist en lid van project zuid afrika. If nothing else, Thiery Baudet luistert naar de podcast." Op de vraag: "Hoe weet je zo zeker dat Thiery Baudet naar jullie podcast luistert?", volgt als antwoord een screenshot van een tweet van Baudet die "LOL" zegt bij het aanhalen van een tweet van Erkenbrand met een plaatje van Pepe liggend op een vleugel en de tekst "Erkenbrand Radio Evropa over @fvdemocratie van Thierry Baudet" (Radio Evropa is de naam van een Erkenbrand-podcast). Alsmede: "Hij volgt Erkenbrand ook op Twitter"; en bovendien: "Omdat hij ons een compliment over de show op twitter heeft ge'DMd. En ons heeft geretweet." Plus een screenshot waaruit blijkt dat Baudet een tweet van @JuliusSeg - die een Pepe-ava gebruikte - heeft geliked: "Pepe komt overal voor waar internet is. Pepe knows no boundaries."
Ook Erkenbrand-kompaan @VonUberfeld heeft - op Twitter - gesteld dat Baudet Erkenbrand volgde, maar daarmee is gestopt in de aanloop naar de verkiezingen van de Tweede Kamer in maart.


[3] Aanvulling oktober: Baudet blijft - in navolging van de nieuw-(extreem)rechtse agitator Sietske Bergsma - doodleuk alt-right-hitser Milo Yiannopoulos promoten, ondanks onder meer de recente onthulling dat hij samenwerkte met neonazi's. Zie deze screenshot van 25 oktober 2017.
Daarnaast promoot Bergsma het neofascistische forum Gab (met Pepe-logo).
Aanvulling 26 november en 16 december: in een NRC-interview zegt Baudet over Erkenbrand: "Ik heb daar duidelijk afstand van genomen [kuch, eerder niet, zie hierboven; K]. Tegen die club zeg ik: hou op, en zoek een andere held. Wij hebben niets met antisemitisme, racisme, geweld, etc. Als [sic, alsof daarover bij Erkenbranders nog ruimte voor twijfel bestaat, vergelijk een opmerking van Wierd Duk; K] mensen dat wel hebben, flikkeren we ze eruit." En over het alt-right-symbool Pepe: "Mij was volstrekt niet duidelijk dat die groene kikker iets te maken had met zulke nare ideeën." Maar FvD'er Zlata Brouwer leidt Batavieren Podcast met Sander van Luit (zie hierboven). Wat nu?
Aanvulling 28 november: Nadat ik naar aanleiding van Baudets opmerking over Pepe (zie aanvulling 26 november hierboven) op Twitter maar weer eens had gewezen op de Pepe-ava van Sander van Luit, die met FvD-kandidaat-Kamerlid Zlata Brouwer Batavieren Podcast draait, heeft Van Luit dan eindelijk deze extreemrechtse ava vervangen door een portretfoto van hemzelf. We weten echter wat zijn affiniteiten zijn. Op de homepage van Batavierenpodcast.nl stond op 14 september 2017: "Sander van Luit (hoofdredacteur, alt-rechtse Pepe muppet en mede-oprichter)" en "Zlata Brouwer (Mater Batavorum, naait confederate battle flag rokjes)". Zie ook het artikel: "Why The Confederate Battle Flag Is Even More Racist Than You Think" (The Huffington Post, Hilary Hanson, 22 juni 2015).

[*] Aanvulling april 2019: Jelani Cobb merkt op: "The demographic paranoia is simply another form of projection that is starkly at odds with actual history. Indeed, it’s not as much paranoia as a fear of a specific kind of historical karma—one that sees in immigration a mechanism by which what has been sown now will be reaped." In: "The New Zealand Shooting and the Great-Man Theory of Misery" (The New Yorker, 20 maart 2019).


[4] Aanvulling 29 oktober: Vergelijk wat Timothy Snyder betoogt in het artikel "Hitler’s world may not be so far away" (The Guardian, 16 september 2015). "Misunderstanding the Holocaust has made us too certain we are ethically superior to the Europeans of the 1940s. Faced with a new catastrophe – such as devastating climate change – could we become mass killers again?"
Aanvulling 10 januari 2019: En vergelijk: "That’s what 'winning' in the climate-changed future amounts to, and that’s the world the Republican Party has committed itself — and the rest of us — to endure: a social-Darwinist survival of the 'fittest,' 'wealthiest,' or most prepared, at least in the sense of stockpiling the most guns and canned food. It’s been painfully apparent since the term ecological refugee was popularized by a UN report in the mid-1980s that unthinkable numbers of people would be forced into migration in coming decades by climate change. Immigration, national borders, and food, water, and energy distribution will be the central issues facing all governments. From there it’s a short step, if it’s even a step at all, to a vehement resurgence of open racism and bigotry among those with the good fortune to inhabit the least immediately vulnerable areas, be they the highlands of Burma, the fertile Pannonian plain of Hungary, or the plunder-enriched sprawl of the United States. The looming prospect of a panoply of belligerent, Blut und Boden regimes has always been one of the scariest potential political outcomes of widespread ecological collapse. Through a series of accidents and “influences,” we got our version early in the United States." In "The Best of a Bad Situation" (n+1 Magazine, Winter 2019).

[5] Aanvulling 26 december: zie hier; en lees Lukkassens verwarde betoog "Hoe universalisme kon radicaliseren tot anti-Westers schuldgevoel" (The Post Online, 25 december 2017): "D
e conclusie is dat hoewel het universalisme haar wortels in de Oudheid heeft, het de specifieke toevoeging is van het christendom - en de nadruk die daarin ligt op zondigheid, zelfreflectie, nederigheid, jezelf wegcijferen, biechten, 'de tweede mijl gaan' en 'de andere wang toekeren' - die maakte dat het universalisme kon radicaliseren tot anti-Westers schuldgevoel."
Verder presteert hij het in dat stuk - door middel van een bizar samenstel van non-sequiturs - te stellen dat juist progressieven die een einde willen maken aan discriminatie naar sekse, geaardheid, ras of handicap een maatschappij nastreven waarin het omgekeerde de praktijk is.

[6] Aanvulling 18 september: Kort na het verschijnen van mijn artikel heeft Erkenbrand de tweet met de "Happy Merchant" verwijderd - helden op sokken zijn het. Screenshots hier en hier. En hier de oorspronkelijke cartoon met de Joodse man en de rat van A. Wyatt Mann.

[7] Fausto L. is op 23 november 2017 uit Erkenbrand gezet, zogenaamd omdat de anderen hem te ver vonden gaan.
Update 2 mei 2018: het bijwoord "zogenaamd" hierboven blijkt correct als Elsevier-journalist Nikki Sterkenburg gelijk heeft dat Fausto L. weer deel uitmaakt van Erkenbrand [screenshot].

[8] Aanvulling 20 november: Net als Fausto promoot "Reinout" de 14 woorden van de terroristische neonazi David Lane [screenshot].

[9] Aanvulling 26 oktober: Sam van der Hyden retweet (26 oktober) warme opmerkingen over Adolf Hitler en een verdedigende tweet over de Hitlerjugend [screenshots].

[10] Aanvulling 17 september: "Brodaviing" stelt dat hij niet bij Erkenbrand zit. Zie zijn reactie hieronder en mijn antwoorden daarop.


De blog is sinds de publicatie op enkele details bijgewerkt.

Later toegevoegd:
 

Erkenbrand, alt-right in Nederland
Onderzoeksgroep Kafka, 13 december 2017

In het voorjaar van 2016 richten enkele jongemannen een extreemrechts studiegenootschap op. Ze dopen het Erkenbrand. Na bijna twee jaar van groei en ontwikkeling, heeft de organisatie flink aan betekenis gewonnen. Er is sprake van een behoorlijk grote en brede aanhang en er lopen diverse lijntjes naar het Forum voor Democratie. En dat is opvallend, gezien het zeer extreme gedachtegoed van het studiegenootschap.
[...] Jared Taylor [held van Joost Niemöller; K]: "[Joden] zijn extreem bedreven in het uitbuiten van deze specifieke zwakte [i.e. altruïsme; K], of kracht die wij hebben. En:"[...] [Joden] dragen zeker bij aan de demoralisatie en de ineenstorting van onze samenleving. [...] Veel van jullie zullen dit al helder voor de geest hebben."

Alt-right in Nederland: Hoe Erkenbrand zich opmaakt voor de strijd om een blanke natie
Door Hassan Bahara en Annieke Kranenberg, de Volkskrant, 19 november 2017

Een extreem-rechtse groepering waarvan een groot aantal leden hoger opgeleid is, hebben we in Nederland lang niet gezien. Opvallend, vindt ook de AIVD. Wat is Erkenbrand, waar staat het voor en wie zijn de mensen erachter? Over Erkenbrand en de opstand van de blanke man.
[Zie ook mijn tweet betreffende de in het artikel figurerende en gesitueerde Milan en deze Powned-uitzending met Fausto (vanaf 29:58).]

The Extreme Right Is Increasingly Organized, Globalized and Winning Over Gen-Z
Door Mack lamoureux, Vice, 23 oktober 2017

A new study [Institute for Strategic Dialogue] suggests the far right is one step ahead of efforts to counter its message. [...] The once perpetually fractured eco-system of the far-right, from white nationalists in the US to anti-migrant groups in Europe, has become cohesive and highly adaptable. [...] Essentially, the extreme right - many of which state isolationism and nationalism as key ideologies - has globalized.
[...]  one of the major shared goals of the groups is to push what is known as the "Overton window." The Overton window is the range of ideas that are acceptable in public discourse [...].

Far-right extremists targeting UK as they 'weaponise internet culture' to spread hatred around the world
Door Lizzie Dearden, The Guardian, 23 oktober 2017

Far-right extremists are "weaponising internet culture" in an increasingly coordinated effort to spread their radical ideas around the world - and the UK is their next major target.
Researchers [Institute for Strategic Dialogue] who spent three months undercover inside European and American movements said Britain was seen as key a "bridge" to link up growing radical movements in the EU and US.

Here's How Breitbart And Milo Smuggled Nazi and White Nationalist Ideas Into The Mainstream
Door Joseph Bernstein, Buzzfeed, 5 oktober 2017

A cache of documents obtained by BuzzFeed News reveals the truth about Steve Bannon’s alt-right "killing machine." 

My year inside the international alt-right
Door Patrik Hermansson, Hope not Hate, 21 september 2017

For the past year, Patrik Hermansson, a young, gay, anti-racist activist from Sweden has been undercover inside the alt-right for HOPE not hate. He risked all to go undercover in some of the most notorious far-right networks in the US and the UK, culminating in the violent clashes in Charlottesville. This is his story. 

Undercover With the Alt-Right
Door Jesse Singal, The New York Times, 19 september 2017

A Swedish graduate student goes undercover in the alt-right movement for nearly a year. This video, and those below, are excerpts from the resulting documentary by the organization Hope Not Hate.
[...] A co-founder of a prominent alt-right media group [...] laid out a future of expulsions, concentration camps and war in Europe. [...] "We will have a Europe, in 2050, where the bank notes have Adolf Hitler, Napoleon Bonaparte, Alexander the Great".
[...] Greg Johnson, a reclusive leading American far-right figure who is editor in chief of Counter-Currents Publishing, explained the need to "mainstream this stuff [...]".
[...] Colin Robertson, a far-right YouTube personality who goes by the name Millennial Woes, explained to an older extremist the importance of putting forward a friendly, accessible face [...].
[...] The extreme alt-right are benefiting immensely from the energy being produced by a more moderate — but still far-right — faction known as the "alt-light."

How white supremacy went global
Door R. Joseph Parrott, The Washington Post, 19 september 2017

Breitbart editor Stephen K. Bannon has been grabbing headlines lately, not least for an appearance in Hong Kong. It might seem strange that the economic nationalist and self-proclaimed media ally of the white supremacist alt-right is taking his message abroad, but it fits with the publication’s strategy of international expansion. [...] Such a strategy makes sense.
[...] To be sure, the nationalism of Bannon, Nigel Farage or Marine Le Pen does not fully overlap with the extremist ideology of Roof or the white demagogues who invaded Charlottesville last month. Yet each consciously and subconsciously draws upon the rhetoric of deluge, catastrophe, righteousness and control that emerged from this global history of white supremacy.

The alarming rise of Indonesia's neo-Nazi subculture
Door Risyiana Muthia, South China Morning Post, 18 september 2017

Some Indonesians have no qualms showing respect for the strong image projected by Nazi Germany, saying it does not make them neo-Nazis. Are they just unable to fathom the horror of the time, or does the problem run deeper?

Japan and the Alternative Right
Door Simon Murdoch, Hope not Hate, 20 april 2018

The rise of fascist fashion: Clothing helps the far right sell their violent message
Door Cynthia Miller-Idriss, Salon, 21 april 2018

T-shirts and other garb that promote white supremacy should be taken seriously as an entry point into hate.

Hoe alt-right online Jodenhaat verspreidt
Door Annieke Kranenberg en Hassan Bahara, de Volkskrant, 9 november 2018

Erkenbrand onder druk. Afsplitsing: Identitair Nederland
Kafka, 16 januari 2019

Zie ook m'n blogs:
De neonazi-breinen achter de witte genocide-meme
Hoe rechts-extremisten het taalgebruik ontremmen
Is Thierry Baudet geen fascist 2.0? Echt niet?
Martin Bosma, voor al uw genocides
Lutz Bachmann scheldt vluchtelingen uit op neonazi Facebook-pagina
Het groeiende gevaar van selffulfilling apocalyptiek
Zwarte zon: mythologische inslag van het nazisme. Speelt iets dergelijks in onze tijd?
Wilders' grote experiment en de schaduw van de Protocollen van Zion
Wilders' schaduw Bjorn Larsen zit diep in netwerk rond genocideblog Gates of Vienna

16 opmerkingen:

 1. Niemoller nam het op voor de vrijheid van meningsuiting van Irving. dat is iets anders dan anti-semiet zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. 1. Ik zeg niet dat Niemöller een antisemiet is. Wel lezen wat er staat hoor.

   2. Niemöller over Irving:

   "[...] de geestelijke moed over het uiterste onderwerp".

   "Zelfs al ben je van mening dat ‘het merk Holocaust’ een geslaagde Joodse PR uitvinding van vele jaren na de oorlog is, en dat de werkelijkheid in Auschwitz een andere is dan die ons wordt voorgespiegeld (Irving ontkent de Holocaust niet, hij geeft aan dat er een aantal vernietigingskampen waren in Polen met gaskamers, waar miljoenen Joden omkwamen), dan nog vind ik dat je over de rol van de Joden met empathie moet schrijven."

   "Hij bestudeerde naar eigen zeggen alle bekende archieven voor zijn dikke, en fascinerende, biografie over Hitler (ik las het in een adem uit), en concludeerde dat Hitler niets van de Holocaust wist. Dat is een mening die geleidelijk aan meer ingang vindt."

   "Irving gaat verder dan dat. Volgens hem valt Hitler helemaal niets te verwijten. Hij was volgens Irving de grootste mens van de twintigste eeuw. Dat vind ik een absurde uitspraak. Hij is niet de slechtste en niet de beste. Iemand die zelfs zijn eigen volk te gronde wil richten, daar heb ik geen respect voor."

   Maar het oordeel dat Hitler "niet de slechtste en niet de beste" is, komt neer op een absurde mate van opschuiven van je moraal in de richting van die van Irving.

   En Niemöller vindt het kennelijk vooral ontluisterend dat Hitler "zijn eigen volk" te gronde heeft gericht?

   En "dat Hitler niets van de Holocaust wist" is helemáál geen "mening die geleidelijk aan meer ingang vindt".
   Ja, bij revisionisten…

   Verwijderen
 2. Anoniem10:43

  Sinds peter edel kritiek heeft op gulen wod hij vab alle kanten aangevallen. Laat je niet misbruiken, lieve dame..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik ben je "lieve dame" niet. En ik heb er al in 2011 over geschreven.

   Verwijderen
 3. Anoniem22:07

  Pardon? Hoe durven jullie mij te quoten zonder na te kijken of ik wel bij Erkenbrand zit? Graag mijn tweet verwijderen, ik zit niet bij die groepering. Deze poging tot smaad zal ik niet vergeten!!

  -Brodaviing

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Gezien je tweet deel je de kern van hun gedachtegoed: de "witte genocide"-waan waarbij invloedrijke Joden de boosdoener zijn. En je kent ze in elk geval goed genoeg om te stellen dat ze "zeer divers" zijn.

   Ik heb in het artikel opzettelijk bij een paar tweeps, onder wie jij, in het midden gelaten of ze tot (de harde kern van) Erkenbrand behoren. Maar om de reden die jij zelf aangeeft: een precieze scheiding tussen "leden" en sympathiserende "niet-leden" is moeilijk te maken.

   Jij stelt hier dus dat je er helemaal niet bij zit. Bij deze is je reactie toegelaten en als aanhangsel onder mijn blog verschenen. En ik heb in de tekst een verwijzing naar je reactie toegevoegd.

   Verwijderen
  2. Ik zie overigens (het is nu 18 september 00:44) dat je Twitter-account is "opgeschort".

   Twitter laat onder meer het volgende weten over de reden dat accounts worden opgeschort: "We kunnen accounts opschorten die de Twitter-regels overtreden om een veilige omgeving voor gebruikers op Twitter te handhaven."

   Doordat je account is opgeschort, zijn je tweets op dit moment niet zichtbaar in deze reeks antwoorden van mij op 23 juni jongstleden - maar er blijkt nog duidelijk genoeg uit dat jij je volop mengde in een discussie over de inhoud van Erkenbrand.nl.

   Verwijderen
  3. Anoniem15:08

   Graag niet meer reageren als Anoniem onder mijn naam, wie je ook moge zijn. Ik ben de echte Brodaviing namelijk. Wist niet eens dat deze onzin bestond tot vanochtend. Mijn twitteraccount is idd geblokkeerd. Bovendien Ikje, guilt by association zegt geen flikker. Veel groetjes
   -échte Brodaviing

   Verwijderen
  4. O, nu duikt opeens de "échte Brodaviing op"? Tja.

   Verwijderen
 4. Evola is dochter? Evola was een man

  Raar dat je mensen rt's verwijr, als je zelf defend euripe retweet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Ze" verwijst uiteraard naar "de organisatie Synergie Européennes", die een dochter is van GRECE.

   En ik retweet "Defend Europe" niet, maar heb er op gewezen dat Jan van de Beek - een van de sprekers op de bovengenoemde megalomane bijeenkomst De Nederlandse Leeuw, de neofascistische Identitairen die met deze boot vluchtelingen op de Middellandse Zee wilden tegenhouden, "dapper" heeft genoemd. Ook al zei hij er - na kritiek - bij "het zou niet moeten want 't monopolie op geweld ligt bij de overheid".

   Verwijderen
 5. Eigenaardig...

  In deze tekst heeft u het bijvoeglijk naamwoord 'ultrakatholieke' voor mijn naam geplaatst. Dat heeft u onterecht gedaan. Ik ben niet en ben nooit katholiek geweest, en ultra- evenmin.

  Ik heb een vermoeden waar u dit vandaan heeft - dagblad Trouw? Trouw heeft destijds deze en de andere beweringen over mijn persoon gerectificeerd. Ik verzoek u hetzelfde te doen en voor beweringen over mijn persoon bij mijzelf te rade te gaan.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het klopt dat ik het uit Trouw had en over het hoofd had gezien dat dit later in die krant is gerectificeerd.

   Inmiddels heb ik dit recht gezet in mijn blog. Er staat nu "die heeft samengewerkt met uiterst rechtse katholieken". Dit gaat zoals je weet om je bijdrage(n) aan het blaadje Bitter Lemmon, voortgekomen uit Open Orthodoxie van Erik van Goor en Tom Zwitser. De laatste drijft de nieuw-(extreem)rechtse uitgeverij De Blauwe Tijger.

   Verwijderen
 6. Bravo voor het zo nauwgezet en hardnekkig bijhouden van al deze vertakkingen tussen onsmakelijke figuren, hun clubjes en uitlatingen. Het lijkt al gauw zo’n miasma dat je niet weet waar je moet beginnen; de dingen in kaart brengen en bij hun naam noemen is dan hard nodig, en hard werk.
  Temeer daar ze allemaal met hun "dogwhistle"-technieken posities innemen waarmee ze dan later verontwaardigd weiegeren geassocieerd te worden. Die kwidam hierboven die stelt "guilt by association zegt geen flikker" dient te weten dat je er wel verantwoordelijk voor bent met wie je je verkiest te associeren.
  Hulde en dank. Keep up the good work.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Anoniem13:07

  Goed stuk. Thierry Baudet is zeker een fascist, ik ken hem van voordat hij 'beroemd' werd en toen was hij al virulent rechts en gecharmeerd van rassentheorieeen, cultuurabsolutisme en het patriarchaat. Verder was hij ook opdringerig naar vrouwen. Wat je merkt is dat hij en alt-right nu vooral dog-whistle technieken probeert te creeeren door gecodeerde woorden te gebruiken voor dezelfde rascistische onzin.

  BeantwoordenVerwijderen