blogspot visitor

04 augustus 2014

Poetin-adviseur Glazjev: Amerika is in Oekraïne uit op wereldoorlog tegen Rusland en ChinaDe in de Oekraïne geboren econoom Sergej Glazjev, die in 2003 de fascistoïde nationalistische partij Rodina ("Moederland") hielp oprichten en in 2004 een gooi deed naar het presidentschap, is lid van de prestigieuze Russische Academie van Wetenschappen. Volgens Timothy Snyder tekenden in 2005 een aantal afgevaardigden van Rodina een petitie voor het verbieden van alle Joodse organisaties in Rusland - zie ook hier: Poetin veroordeelde de petitie, maar de initiatiefnemers werden niet vervolgd wegens het zaaien van racistische haat. De partij voerde campagne met een prent van mensen met een donkere huid die watermeloenen eten en de pitten op de grond gooien.
In 2012 benoemde Poetin Glazjev tot persoonlijk medewerker bij het optuigen van de douane-unie van Belarus, een stap richting de door Poetin gewenste, door Rusland gedomineerde "Euraziatische" tegenhanger van de Europese Unie.

Volgens Rusland-kenner Pieter Waterdrinker geeft de visie die Glazjev debiteert in bovenstaand tv-programma op RIA Novosti van 10 juni j.l. een inkijkje in "de huidige sfeer in Rusland". Als dat klopt, is die sfeer nog verontrustender dan ik al wist. Uitgerekend de man die was verbonden aan een racistische partij met antisemitische functionarissen, schildert de Oekraïense regering af als nazi's die door Amerika worden bewapend en aangezet tot het beginnen van een wereldoorlog met Rusland - en met China. In het van halve en kwart waarheden, dus leugens aan elkaar hangende propagandaverhaal van Glazjev, is Oekraïne in feite door Amerika bezet gebied, waar de CIA de dienst uitmaakt. Men zou bezig zijn met een "genocide" op de pro-Russische bevolking in het oosten van het land. Tot slot schroomt hij niet de VS zélf als een nazistaat te bestempelen: "De sleutel tot het beëindigen van de catastrofe in Oekraïne ligt in Washington. Dat is waar het nazisme moet worden verslagen".

Rodina, natie en misogyn fascisme

De Russische fascistische socioloog en politieke goeroe Alexandr Doegin zet zijn "eschatologische ecclesiologie" - de term is van de Russisch-orthodoxe auteur Vladimir Moss van een deels informatief, deels onzinnig en crypto-antisemitisch artikel over Doegin - uiteen in zijn boek Absoljoetnaja Rodina ("Het Absolute Moederland", 1999). Mogelijk is het geen toeval dat Glazjev een paar jaar later de oprichting van het politieke Rodina-blok entameerde. In een stuk in The New York Times noemt de bureauchef "Moskou", Ellen Barry, Glazjev een compagnon van Doegin; ook Moskou-correspondent Shaun Walker van The Guardian doet dit. Inderdaad zit Glazjev met Doegin in de Izborski-Club[*] (Изборский клуб), een griezelige denktank opgericht in 2012 door Doegins vriend Aleksandr Prochanov - zie dit en dit screenshot met portretjes. Izborsk is een van de oudste Russische vestingsteden (negende eeuw).

Izborskiy Club
Vertegenwoordigers van Europese extreemrechtse partijen, waaronder Front National, namen onlangs deel aan een conferentie in Wenen, met Doegin als eregast naast de schilder Ilja Glasunov, die van Poetin de onderscheiding (de medaille, het ordeteken) "Voor het dienen van het moederland" ontving (Орден "За службу Родине" - "родине" is de datief van "родина", rodina).
"Moederland" betekent in het Nederlands "land van oorsprong" of "land ten opzichte van zijn overzeese bezittingen". Wellicht gaat het in het Russisch om het min of meer mythische 'Rusland' ten opzichte van de talrijke, merendeels semi-autonome regio's - zoals oblasten en republieken - van de Russische Federatie. Waarbij je moet bedenken dat Oekraïne door veel nationalistische Russen als onvervreemdbaar deel wordt beschouwd van dat 'moedertje Rusland', de 'Russische ziel'.
Het gebruik van "rodina" in nationalistische propaganda stamt mogelijk uit de Sovjet-tijd, waarin men de voorkeur gaf aan Rodina-Mat (Родина-Мать, "Moeder-Geboorteland" - "Мать" betekent "moeder" en "Родина" kan ook "geboorteland" betekenen) boven Rossija-Matoesjka (Россия-Матушка, "moedertje Rusland") en de aloude gevoelswaarde van rodina cynisch misbruikte. Het is omineus dat het woord dezer dagen opnieuw wordt ingezet, ditmaal door ultraconservatieven en fascisten, in toenemende mate geaccomodeerd door Poetin.

In het mooie, korte essay "The Meaning of Motherland" (2006) wijst Rosamund Bartlett op de spanning tussen de aloude gevoelswaarde van rodina, wellicht teruggaand op matriarchale gemeenschappen uit vroeger tijden, en de latere nationalistische, misogyne inlijving van het begrip door machtige mannelijke heersers - van tsaren tot de bazen van het politbureau. Het woord gaat etymologisch terug op rod, dat te maken heeft met onder meer "geboorte", "volk", "natuur", "lente" en "relatie". Zoals bekend komt "natie" (volksgemeenschap) van het Latijnse natio ("afkomst", "volk"), horend bij het verleden deelwoord natus van het werkwoord nasci ("geboren worden", "afstammen", vergelijk "natuur").
Bartlett stelt:
"The replacement in the 17th century of the icon of St George, traditional protector of Holy Mother Russia, by a secular portrait of the tsar, initiated a process which culminated in Peter I declaring himself emperor of an absolutist [cf. Doegin hierboven; K] secular state. The submissive motherland had passively to watch as Matushka Moskva was supplanted by the distant foreign-looking and foreign-sounding city of Sankt-Peterburg, centre of a new fatherland whose persona was equally contrived."
Maar ik denk dat reeds de installatie van Sint-Joris als de "traditionele beschermer van Moeder Rusland" wijst op een - veel eerdere - patriarchale usurpatie van ooit matrifocale (sub)culturen, die bij de 'vervanging' van Sint-Joris door tsaar Peter I werd verhevigd; meer hieromtrent in de bijlage van een recente blog, over een beeldengroep in een schilderij van Ilja Glasunov; en veralgemeniseerd in een oude blog. Wel is het een aardig toeval dat Poetin afkomstig is uit Sint-Petersburg. En onwillekeurig denk je natuurlijk aan hoe belangrijk in het kader van de Groot-Duitse gedachte de "Anschluss" of "Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich" was voor Hitler, al gaat de vergelijking tussen het Oostenrijk van toen en Oekraïne van nu slechts op enkele - al dan niet betekenisvolle - punten op. De term "Heimat" speelt in Mein Kampf overigens geen (prominente) rol, volgens regisseur en schrijfster Marlene Streeruwitz, die in haar artikel "Heimat. Eine Leerstelle" (2006) treffend opmerkt:
"Heimat scheint hier für einen höheren Wert aufgegeben worden zu sein [cf. Bartlett hierboven en de verabsolutering[#] van de rodina door Doegin; K]. Ein Opfer, wie es der Ministrant Adolf Hitler in der Messe lernen konnte. Die Aufgabe von sich selbst als Kind in den Dienst im Ritus der Geheimnisse der mächtigen Männer [denk aan de huidige rol van Russisch-orthodoxe patriarchen, met name Kirill, en schatrijke gelovigen, zoals Konstantin Malofeev; K]. Die Wandlung in ein Mitglied der Wissenden von den letzten Geheimnissen und der Macht davon [cf. Doegins eschatologie; K]. Herrscher über den Zugang zum Ewigen Himmelreich. Völkisch umgedeutet machte dies die Zerstörung der kindlichen Heimat. Einer weltlichen Heimat also. Völkisch umgedeutet bedeutete diese Zerstörung das Opfer, das die Transzendenz der irdischen Heimat in eine Weltheimat [cf. "Deutsche Reich" hierboven] ermöglicht."
Mijn vermoeden dat een 'archetypisch' fascistisch monster overal ter wereld weer de kop opsteekt, wordt helaas alsmaar sterker.

[#] Aanvulling maart 2015: volgens John B. Dunlop en Krzysztof W. Rath richtte Doegin omstreeks 1990 uitgeverij Arctogaia op. Op internet presenteert dat platform - motto: "De fluistering van het Absolute Moederland" - nog steeds een serie esoterische teksten van Doegin. Dunlop schrijft dat Doegin de naam heeft ontleend aan de uitgeverij van de protofascistische 'ariosoof' Guido von List, inspirator van Jörg Lanz von Liebenfels die op zijn beurt waarschijnlijk de jonge Hitler op ideeën bracht. Helaas heb ik daar nog geen bewijs van gevonden; wel publiceerde List over "Arktogäa". Doegin prijst de invloedrijke Nederlandse nazi Herman Wirth, verbonden aan de Ahnenerbe, in een veelzeggende tekst op de website van Arctogaia.

Update 6 (mei 2015): Markus Willinger van de Oostenrijkse en Duitse Identitairen publiceert fascistische lectuur via uitgeverij Arktos van John B. Morgan, die verder onder meer drukt: de antisemitische klassieker Imperium (1948) van nazi-adept Francis Parker Yockey - de bijbel van menig fascist -, de Engelse editie Germany's Third Empire van de besteller in Weimar-Duitsland Das Dritte Reich (1923) van Arthur Moeller van den Bruck, Towards the White Republic (2009) van de met Nouvelle Droite sympathiserende Amerikaanse racist Michael O’Meara en een reeks titels van de bewonderaarster van Hitler Savitri Devi, die nazisme mixte met Oosterse spirituele zemelarij.
In 2012 woonde Doegin een sociologisch congres bij in Delhi en gaf in de wandelgangen een interview aan hoofdredacteur John Morgan en baas Daniel Friberg van Arktos. Beide heren schijnen te wonen in India [update: India was de vestigingsplaats van Arktos, verschoven naar Zweden en inmiddels Boedapest]. Arktos gaf The Fourth Political Theory (2012) van Doegin uit met een voorwoord van de Franse bruin-rode activist en publicist Alain Soral.

[*] Zie ook:

De Poetin-fluisteraars: op weg naar een Groot-Euraziatisch Rijk
Door Salvatore di Rosa, Apache.be, 2014 | illegale kopie op Doegins site 4PT

[...] Glazjev zou ook de ideologische verbindingsofficier tussen Doegin en Poetin zijn sinds hij twee jaar geleden plaatsnam in de 'Izborski-Club', een besloten overlegforum en neo-eurasianistische lobbygroep die gefinancierd lijkt te worden door de overheid. De initiatiefnemer is Prochanov[#] die met deze denktank zijn droom wil realiseren om de twee sterkste nationalistische en antiwesterse stromingen in Rusland met elkaar te verzoenen: "het nationaal-bolsjevisme van het Stalinistische type" en de "Orthodox-monarchistische" stroming. Met gebundelde krachten kan men dan het liberalisme vernietigen.
Onder de vaste leden van de Izborski-Club vinden we (ex-)Doema-leden, conservatieve academici, neofascistische activisten, orthodoxe priesters, generaals op rust en populaire, aan het Kremlin loyale journalisten. De bekende namen zijn uiteraard Doegin en Glazjev, maar ook Poetins favoriete journalist Michail Leontjev, voormalig Rodina-ideoloog Michail Deljagin, en zelfs de huidige minister van Cultuur Vladimir Medinski. [Aldus Anton Sjechovtsov, een Oekraïner die aan de Engelse Universiteit van Northampton onderzoek doet naar Europees extreemrechts en een expert is op het gebied van Russisch en Oekraïens fascisme.]
[#] Aleksandr Prochanov, uitgever van het extreemrechtse tijdschrift Den en vriend van Doegin
Aleksandr Prochanov
Letter from Moscow: Watching the Eclipse
Door David Remnick, The New Yorker, augustus 2014

[...] Prokhanov could read the signals of encouragement, but he does not pretend to see Putin often. ("My connection to Putin is mystical. We meet each other in our dreams. Which is the best place. No one eavesdrops there.") Together with members of other institutions associated with the Kremlin - the armed forces, the intelligence services, and the Russian Orthodox Church - he started an intellectual group called the Izborsky Club. In the nineties, Yeltsin had called on a group of intellectuals to help formulate a new  "Russian idea", one that relied largely on a liberal, Westernized conception of the nation. It went nowhere. Now, with such notions as "democracy" and "liberalism" in eclipse, groups like the Izborsky Club, Prokhanov says, are a "defense factory where we create ideological weapons to resist the West." He said the group recently organized a branch in eastern Ukraine, led by the pro-Russian separatists. "The liberals used to be in charge in all spheres", Prokhanov said. "Now we are crowding them out."

[Remnick maakt er en passant op attent dat Alexandr Doegin "om mysterieuze redenen" - maar wellicht omdat hij te ver ging in zijn oorlogstaal betreffende Oekraïne en zijn teleurstelling uitsprak in Poetin - zijn ontslag heeft gekregen van de Lomonosov staatsuniversiteit van Moskou; K].

Putin is Not a Nationalist
Door Andrej Tsigankov, Moscow Times, 24 juni 2014

[Een meer pro-Poetin kijk op de zaak; K] [...] The recently established Izborski club, for instance, to which the influential Eurasianist Alexander Dugin belongs, was created to bridge Eurasianist ideas with those of tsarist Russia, but ended up serving as another voice of neo-Soviet Eurasianism.

En (deels later toegevoegd):

Inside Vladimir Putin's Mind: Looking Back in Anger
Door Nina L. Chroesjeva, World Affairs, juli/augustus 2014

Russia's National Identity Transformation and New Foreign Policy Doctrine
Door Igor Zevelev, Global Affairs, 7 juni 2014

Putin's Crimean Anschluss
Door Viktor Davidov, The Moscow Times, 3 maart 2014

Russia to Stage Military Exercises Near Ukraine Border
The Moscow Times / Reuters, 4 augustus 2014

'Kans op Russische invasie fors toegenomen'
Reuters / Kyiv Post / Oekraïne Nieuws, 6 augustus 2014

Politik der Eskalation - Der Irrweg des Westens
Door Gabor Steingart, Handelsblatt, 8 augustus 2014

The Way Out of the Ukraine Crisis
Door  Jeffrey Tayler, The Atlantic, 12 augustus 2014

Essay: Mein Land Krankt. Ick lebe in Russland. Ich schäme mich.
Door Ljoedmila Oelitskaja, Der Spiegel, 15 augustus 2014 (betaalmuur)

Russische schrijfster Oelitskaja neemt afscheid van Europa: "Wij hebben in Rusland de waanzinnigen niet kunnen stoppen".

Russian Rocker Called A 'Traitor' For Performing For IDPs In Ukraine
Door Tom Balmforth, Radio Free Europe / Radio Liberty, 19 augustus 2014

Tv-icoon Dorenko (pro Kremlin) zinspeelt er dreigend op dat dat Kiev de hoofdprijs is van Poetin
Pieter Waterdrinker, tweet van 21 augustus 2014

Waterdrinker wijst op een video met een fragment van een - overigens bijzonder dreigend grafisch vormgegeven (grijs-zwart metalen tandrad met rode gloed tussen de kartels, tekst in wit) en door een agressieve tune ingeleid - televisieprogramma (Russischtalig). Correspondent Bart Rijs schreef in 1999 in de Volkskrant: "Telekillers", zo noemt Ruslands bekendste tv-critica Irina Petrovskaja [...] [propaganda-veteraan Sergej Dorenko en zijn slag]. "Het gevaar voor de vrijheid van meningsuiting komt niet van buitenaf, zoals we altijd dachten, maar van binnenuit - van een hele serie killers die deze vrijheid doelbewust in diskrediet brengt."

Kremlin ideologist Alexander Dugin calls for "genocide" of the Ukrainian "race of bastards"
Tweet van Leonid Ragozin, 24 augustus 2014 

Waarop Andrej Novak tweette: "Analogy to a race coming from the sewers is straight from the Nazi anti-Jewish propaganda".

Russia and the Menace of Unreality
Door Peter Pomerantsev, The Atlantic, 9 september 2014

Alarmerende berichten uit de denktank van Poetin
Vertaald essay van Sergej Glazjev / denktank Izborsk, Trouw, 28 september 2014

New Extremely Right-Wing Intellectual Circles in Russia: The Anti-Orange Committee, the Isborsk Club and the Florian Geyer Club
Door Andreas Umland, Academia.edu, 2013 

Ivan Demidov Appointed Russia's Deputy Culture Minister in Charge of Film Industry
Door Vladimir Kozlov, The Hollywood Reporter, 29 mei 2012

Moscow's New Chief Ideologist: Ivan Demidov
Door Andreas Umland, OpEdNews, 26 april 2008

Putin’s far-right ambition: Think-tank reveals how Russian President is wooing – and funding – populist parties across Europe to gain influence in the EU
Door Tony Paterson, The Independent, 25 november 2014

[...] Germany’s mass-circulation Bild newspaper published sections of a paper put out by the Moscow-based think-tank Centre for Strategic Communications entitled "Putin: the new leader of international conservatism".

World War III Brewing? Putin 'Secretly Plotting' to Rule Europe, Claims Report
Door Gopi Chandra Kharel, International Business Times, 29 november 2014

Alexander Dugin: The Crazy Ideologue of the New Russian Empire
Door Oleg Shynkarenko, The Daily Beast, 4 februari 2014

Putin's Orthodox Jihad
Door John Schindler, The XX Committee, 27 december 2014

[...] Putin's potent fusion of KGB values and Orthodoxy has been building for years, though few Westerners have noticed. [...] Just how seriously Putin took all this was his statement that Russia's 'spiritual shield' was as important to her security as her nuclear shield.

Poetin: 'Oekraïense leger is in feite NAVO-legioen'
Oekraïne Nieuws, 26 januari 2015 | zie ook hier

[Zeer verontrustend; K]

In Moscow, A New Eurasianism
Door Charles Clover, International Security Affairs, herfst/winter 2014

[...] the man who had without a doubt put Mackinder on Patrushev's tongue was an obscure right-wing pamphleteer and ideologist named Alexander Dugin, himself a former dissident, whose works have come into vogue following the arrival of Vladimir Putin in power in 2000.

Aleksandr Dugin's Foundations of Geopolitics
Door John B. Dunlop, Hoover Institution, circa 2002

[...] During the early 1990's, Dugin founded his own publishing house, named "Arktogeya." This name was borrowed from that of the publishing house of German racist writer Guido von List (1848-1918).  It combines the ancient Greek words arktos (north) and gea or gaia (land), a reference to the vanished polar continent that was supposedly the original home of the Aryans. [...]
"The Armenians," Dugin underlines with approval, "are an Aryan people [...] [like] the Iranians and the Kurds". 

Axe is the Name of Mine
Door Alexander Doegin, Arctogaia

[...] The new myth is incarnating, the scarlet sword of Boris Savinkov is scorching the hands of a new youthful Russia, the Russia of the End Times. Axe is the name of that Russia. [...] The most brilliant hypotheses concerning this item - its origin and its Symbolism - was advanced by Herman Wirth, a German scientific genius and a specialist in the sphere of human prehistory and ancient letters.
[...] Moscow Russ [...] is the last stronghold of salvation, the Ark, the ground cleared for New Jerusalem to descend. "There will not be the Forth one.

Hohepriester der Apokalypse – der unwahrscheinliche Aufstieg des Alexander Dugin
Door Krzysztof W. Rath, 16 februari 2015

[...] Natürlich steht außer Frage, dass auch westliche Geopolitikschulen wie etwa die US-amerikanische Monroe-Doktrin der Logik der Macht geschuldet sind. Die neurechten Ideologen Russlands gehen jedoch weit darüber hinaus und resakralisieren die Weltpolitik. Sie führen die Macht zurück in den Mythus, die Nebel des Irrationalen.

Russian Intellectual Antisemitism in the Post-Communist Era
Door Vadim Joseph Rossman, University of Nebraska Press, 319 pagina's, 2002

[Over het antisemitisme inherent aan het Eurazianisme van Doegin (die zelf min of meer ontkent dat hij een racist of antisemiet is: "I am completely against the Antisemite racist ideals"). Hier een korte recensie van Andreas Umland; K]

Aleksandr Dugin: A Russian Version of the European Radical Right?
Door Marlene Laruelle, Wilson Center, circa 2005

[Een van de beste studies over Doegin die ik ken; K]

Is Dugin a Traditionalist? "Neo-Eurasianism" and Perennial Philosophy
Door Andreas Umland en Anton Shekhovtsov, Academia.edu, 2000

A Review of Dugin's "The Fourth Political Theory"
Door James heiser, New American, 31 oktober 2014

[Uit de ultraconservatieve hoek, niettemin een interessante bespreking; K]

The far right "International Russian Conservative Forum" to take place in Russia
Anton Shekhovtsov, 10 maart 2015 

Op 22 maart in Sint-Petersburg worden verwacht, naast mensen van Rodina en vertegenwoordigers van de Russische troepen in Oost-Oekraïne: Ataka,  Forza Nuova (met Roberto Fiore, een neofascistische Traditionalist en bewonderaar van Julius Evola), NPD, Svenskarnas parti (Partij van de Zweden), Chrysi Avgi (Gouden Dageraad), Democracia Nacional (Spanje), Nation (België) en Danskernes Parti (Deense Partij). 
De FPÖ zegde af na een aanvankelijke toezegging te zullen komen.

European Fascists & Neo-Nazis to meet to defend Russian interests
Door Halya Coynash, KHPG, 20 maart 2015

Putin’s friends in the UK are awake and active
Searchlight, 16 mei 2015

Russian politicians building an international extreme right alliance
Door Anton Shekhovtsov, 15 september 2015

[...] Russia is now building what it calls the “World National-Conservative Movement” (WNCM). A number of leaked internal documents provide an insight into the agenda and structure of the WNCM. The driving force behind the movement is the St. Petersburg branch of the extreme right Rodina (Motherland) and the Russian Imperial Movement. Rodina was founded in 2003, and one of its co-founders was current Vice Prime Minister Dmitry Rogozin. While Rogozin is not a member of the party now, he is rumoured to maintain the contacts with the party.

Zie ook m'n blogs:
Zwarte zon: mythologische inslag van het nazisme. Speelt iets dergelijks in onze tijd?
Wilders' grote experiment en de schaduw van de Protocollen van de wijzen van Zion
Het groeiende gevaar van selffulfilling apocalyptiek
Extreemrechts in Oekraïne spint garen bij revolutie
Rusland opent jacht op homo's en 'godslasteraars'
Russische activiste moet 8 jaar de cel in; Pussy Riot 2 jaar strafkamp. Poetins regime van verschrikking
Georgië: christenen bekogelen homoseksuele betogers met stenen
Korwin-Mikke en Gražulis, twee van de oprukkende politieke hysterici in Europa

Deze blog is bijgewerkt op 4 en 5 augustus. In mei 2015 is de "Aanvulling maart 2015" op een punt uitgebreid.

Tags: Sergej Glazjev, Sergei Glazyev, Sergei Glazjev, Alexandr Doegin, Alexander Doegin, Alexandr Dugin, Alexander Dugin, Vladimir Poetin, Vladimir Putin

Geen opmerkingen:

Een reactie posten