blogspot visitor

24 augustus 2014

Abulkasim al-Jaberi dreigt dat Nederland "ruïne" wordt


Aan de blog GeenStijl heb ik een hekel. Rechtse agitprop, te vaak dik over het randje van de hetze. Bovendien regelmatig racistisch onder het mom van spot en humor. Maar vaste medewerker Annabel Nanninga is wel als (voor zover ik kan zien) enige publicist over de Gaza-demo op de Dam van gister zo alert te signaleren dat een van de sprekers, de journalist Abulkasim al-Jaberi, kennelijk in de microfoon schreeuwde: "Nederland wordt een ruïne, als we geen gerechtigheid krijgen". Nanninga noemt dat "een nauw verholen terroristische boodschap" en daar heeft ze gewoon gelijk in. Dit soort dreigementen is verderfelijk en onacceptabel, niet minder dan Geert Wilders' beruchte uitspraak: "Mocht het ooit tot rellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan. Met die rellen schudt de samenleving de politiek wakker en dwingt haar alsnog daadkrachtig in te grijpen, voordat het echt te laat is en er misschien een revolte uitbreekt."

Grenzen

Verder viel Al-Jaberi provocerend het verbod op vlaggen van Hamas aan dat burgemeester Van der Laan had ingesteld: hij verklaarde zich luid en duidelijk solidair met de terreurbeweging (die de dag ervoor in Gaza Palestijnen verdacht van spionage voor Israël zonder proces had geëxecuteerd, op straat, tijdens het leegstromen van een moskee). Tel daar bij op dat rapper Appa, met een van haat vertrokken gezicht, vanaf hetzelfde podium toeterde: "zionistische honden, die uit zijn op ons geld en bloed", "het moet afgelopen zijn met deze ratten, [...] deze collaborateurs" en "fuck de talmoed" - in die combinatie de grens van Jodenhaat overschrijdend[1 - met update!], wat zelfs een fervent criticus van Israël vaststelt. Dat Dyab Abou Jahjah met zoveel woorden verkondigde dat Israël van de huidige plek op de wereldkaart moet worden verwijderd. Dat een demonstrant die de Hitlergroet bracht en "Heil Hitler!" schreeuwde, slechts een standje kreeg van een agent. En je kunt je ernstig afvragen hoeveel de grenzen van Van der Laan in praktijk waard zijn[2]. Wat zou de burgemeester - en trouwens het Openbaar Ministerie - doen als leden van een extreemrechtse beweging op de Dam hetzelfde zouden zeggen als Appa en als een van hen in het zicht van de politie de Hitlergroet zou brengen?

Hatelijk antiracisme

Een ander omineus aspect van de demonstratie was het op één hoop gooien van de oorlog in Gaza, de rassenrellen in Ferguson, het Joodse getto in Warschau in WOII en, jawel, de figuur van Zwarte Piet in ons land. De boodschap is duidelijk: Nederlanders die Zwarte Piet willen behouden, zijn racisten, sterker nog, een soort nazi's. Van hetzelfde zwart-witte laken een pak was wat Al-Jaberi (in zijn Verbied-Zwarte-Piet-sweater, hij is overtuigd van het "diepgewortelde racisme" in Nederland) uitriep: "Ik weiger me te laten censureren en intimideren door een politiemacht die medeplichtig is aan Israëlische oorlogsmisdaden, omdat ze ook het protest hier in Nederland de mond willen snoeren".
Zo'n groteske gelijkschakeling van zaken die kwalitatief en kwantitatief van een zeer verschillende orde zijn, kan alleen maar voortkomen uit haat en niets anders oproepen dan 'tegenhaat', een vicieuze cirkel van woede en als het even tegenzit geneigdheid tot geweld[3] (onder het stuk van Nanninga haken verschillende reaguurders specifiek in op de dreigende woorden van Al-Jaberi). Betreurenswaardig dat academici als Al-Jaberi en Mitchell Esajas deze heilloze dynamiek in gang zetten. En nogal wrang dat Hamas-fan en ruïne-voorspeller Al-Jaberi in zijn Joop-profiel vermeldt dat hij schrijft voor Waging Nonviolence (waar ik trouwens op dit moment zijn naam niet aantref). Ik roep beide heren op zich te bezinnen en te kiezen voor een andere, constructieve benadering[4].

Foto: Abulkasim al-Jaberi. Bron GeenStijl.
Noten

[1] Update 3 november: Appa zet een stap uit de haat in een radiogesprek met journaliste Natascha van Weezel. Kudo's! Iedereen kan en mag terugkomen van een eerdere, betreurenswaardige koers. Belangrijk dat twee verbaal begaafde jongeren met een islamitische respectievelijk joodse achtergrond toenadering verkiezen boven een escalerend conflict waarbij iedereen zou verliezen.
Het zou mooi zijn als Al-Jaberi en Esajas een vergelijkbare stap wilden zetten.


Journalist Natascha van Weezel en rapper Appa maken zich zorgen
De Nieuws BV, Vara, 2 november 2015 


Eerdere noten:

Toegevoegd maart 2014: in een toespraakje tijdens een door onder andere de Internationale Socialisten en Al-Jaberi cum suis gekaapte manifestatie op de internationale dag tegen racisme, 21 maart, riep Appa, in de geest van Al-Jaberi's eerdere dreigement: "Nou minister president en de rest van die poppenkast om je heen, hier zijn we! [...] Jullie zijn de grootste verantwoordelijken voor de shitstorm die gaat uitbreken straks als dit zo doorgaat!"
In een interview, geruime tijd na het optreden behandeld in de blog hierboven en daarnaar gevraagd, zei Appa: "Als je het over zionisten hebt, dan praat je over een stroming die de Talmoed volgt". Het staat wel vast dat hij dit bedoelde in de zin van: Joden die de Talmoed volgen, zijn zionisten. Het koppelen van de Talmoed aan zionisme is een stokpaardje van klassieke antisemieten, zoals ook van Peter Edel, auteur van Joop.nl. Het is een vorm van Jodenhaat, vergelijkbaar met de haat tegen moslims van mensen die beweren dat moslims die de sunna dan wel Hadith in ere houden, per definitie islamofascisten zijn.
Toegevoegd april 2015: ook Abulkasim al-Jaberi betoonde zich als spreker op deze bijeenkomst weer een onverzoenlijke radicaal: hij hield het publiek de Palestijnse vliegtuigkaapster Leila Khaled ten voorbeeld en riep: "Ons lot is onlosmakelijk verbonden met Palestina en zo lang Palestina niet vrij is zijn wij dat niet en andersom", zodoende het eeuwige conflict in het Midden-Oosten op weerzinwekkende wijze koppelend aan de problematiek van discriminatie in Nederland. Is oproepen "hier een intifada te ontketenen" en in één adem een terrorist eervol vermelden trouwens niet gewoon: aanzetten tot geweld?
Toegevoegd juli 2015: Appa tweette vandaag, na rellen in de Haagse Schilderswijk - waarbij spreekkoren "kankerjoden" riepen, brand werd gesticht, agenten met benzine werden bekogeld en een theater en winkels werden vernield - uit woede over de dood van een Arubaanse man door grof en nalatig politieoptreden bij zijn arrestatie: "Blijf ons maar negeren & demoniseren dames en heren van de politiek. Vooral niet luisteren en in gesprek gaan met ons. Totdat de bom valt ;-). Weliswaar met een knipoog, maar toch [screenshot].
Toegevoegd 11 juli 2015: Al-Jaberi riep vandaag op een Gaza-demonstratie met een nog[2] lagere opkomst: "Wij brengen de Palestijnse intifada naar de poorten van Amsterdam, die een stedenband wil sluiten met Tel Aviv".


[2] Overigens zijn veel commentatoren in zowel de uiterst rechtse als zeer linkse hoek, maar ook anderen, sterk gekant tegen dergelijke beperkingen. Ik vermoed dat sommigen van hen het eigenlijk wel lekker vinden als zaken zullen escaleren.
Later toegevoegd: overigens goed dat de SP besloot van de voorgenomen deelname aan deze demonstratie af te zien vanwege de gastsprekers Abou Jahjah en Appa. En ik had in de hoofdtekst ook even moeten vermelden dat de opkomst slechts een paar honderd mensen bedroeg.

[3] Maatschappijleraar Romeo Grot van Scholengemeenschap Reigersbos in Amsterdam Zuidoost zei op de vraag wat er zou kunnen gebeuren na de uitspraak van de rechter (november 2013) dat de intocht van Sinterklaas met Zwarte Piet in de hoofdstad mocht doorgaan: "Dat elke Zwarte Piet in elkaar wordt geslagen, misschien dat op die manier de openbare orde wel in het gedrang komt, dat men dat van ons vraagt". De schoolleiding en minister Bussemaker keurden Grots uitspraak af, maar hij kreeg steun van een aantal leerlingen.

[4] Noot later op de dag volledigheidshalve toegevoegd: mocht Abulkasim al-Jaberi of Mitchell Esajas op deze blog willen reageren, dan zal ik zijn tekst integraal publiceren (dus er niets aan veranderen bij de moderatie-tussenstap die standaard is ingesteld). Bovendien zal ik dan in mijn tekst verwijzen naar de reactie(s). Mijn artikel is niet bedoeld als aanval, maar komt voort uit oprechte verontwaardiging en zorg. Dialoog juich ik toe.

Zie ook m'n blogs:
Mooie initiatieven toenadering moslims en joden
Moslimhaat; update lijst geweldsincidenten
Israëlische tieners: trots racistisch te zijn
Is rector Akgündüz (IUR) een crypto-antisemiet?
Haagse islamitische PvdE steunt ISIS
Wilders' grote experiment en de schaduw van de Protocollen van de wijzen van Zion
Joop.nl herbergt extreemlinks en de antisemiet Peter Edel

En:

Rapper Appa: "Klaar met deze zionistische honden, die uit zijn op ons geld en bloed"
Door Chris Aalberts, The Post Online, 23 augustus 2014

Gaza-demo op de Dam: zo extremistisch mogelijk uit de hoek komen
Door Chris Aalberts, The Post Online, 24 augustus 2014

Pro-Palestina betoging rustig verlopen
Door Gerri Eickhof , NPO achtuurjournaal

Piet-haters dreigen met geweld
De Telegraaf, 12 november 2013 (video) | artikel

Later toegevoegd:

Internationale Socialisten: "De strijd tegen de onderdrukking van de Palestijnen lijkt ons ook te leren hoe we tegen onze eigen onderdrukking kunnen vechten"
Internationale Socialisten stichting ISRAA (Moslimbroeders), manifestatie 24 september 2014

Organisatoren Gaza demonstraties diskwalificeren zichzelf met Appa
Door Carel Brendel, 25 augustus 2014

Satire door een commentator die het allemaal niet zo zwaar inziet (ik hoop dat hij gelijk heeft):

Journalist De Dagelijkse Standaard aangevallen en bedreigd bij Gazademo – een reportage
Door Jeroen Weghs, De Achteruitgang, 24 augustus 2014

Politie handelde Hitlergroet verkeerd af
AT5, 24 augustus 2014

[...] Hoewel de overtreding werd beëindigd volgde geen aanhouding. De zaak staat op beeld en de politie doet onderzoek.
[Dit bericht verscheen ongeveer gelijktijdig met mijn blog en kende ik niet bij het schrijven ervan; K]

Enough Hate for Everyone; Muslims en Jews Are Targets of Bigotry in Europe
Door Kenan Malik, 21 augustus 2014

[...] In Britain, Muslims make up 4.6 percent of the population; in France, 7.5 percent. The proportion of people who possessed unfavorable views of Jews in those countries was, respectively, 9 percent and 20 percent. But in Spain, where just 2.3 percent of the population is Muslim, almost half the population was ill disposed toward Jews, a figure that had more than doubled in three years. In Poland, there are just 20,000 Muslims, or about 0.1 percent of the population; more than a third of Poles held anti-Semitic views.
In other words, there is no clear correlation in Europe between the level of popular anti-Semitism and the size of the Muslim population. In fact, it is in those countries with fewer Muslims that anti-Semitism seems most prevalent.

De mythe van het gedeelde slavernijverleden
Door Stephan Sanders, Vrij Nederland, 12 juni 2016

Waarom moet terechte aandacht voor discriminatie en racisme zulke groteske wendingen nemen? Je hoeft er niets bij te verzinnen om te overtuigen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten