blogspot visitor

29 augustus 2013

Waarom Joost Niemöller zo goed als een racist is

Lees ook: 'Waarom de 'identitairen' neofascisten zijn, beste Joost Niemöller' .Van Dale: Racist 1. Voorstander, aanhanger van het racisme. Racisme 1. Opvatting dat het ene ras superieur is aan het andere en, daaruit voortvloeiend, dat ten aanzien van het ene ras andere maatstaven kunnen (mogen) worden aangelegd dan ten aanzien van het andere.

Joost Niemöller, vaste publicist op de website De Dagelijkse Standaard, schrijft[1] vandaag in zijn artikel 'Welkom in de gelijkheidsdroom van King':

1. 'De droom van King was dus dat zijn kinderen niet meer afgerekend zouden worden op hun huidskleur, maar op hun karakter.'

2. 'Als het gaat over de zwarten ligt het probleem in al zijn helderheid op tafel, niet te vermijden. Bij zwarten is er meer werkeloosheid, heel veel meer criminaliteit, minder gezinsstructuur, meer armoede. En er zijn nu wel gelijke rechten. Hoe zit dat? Zijn zwarten dan misschien toch gezamenlijk anders van karakter, en gaat dit dus verder dan de huidskleur?'

3. 'De gelijke rechten [waar King over sprak] zijn er gekomen. We hebben zelfs een min of meer zwarte president. En kijk eens, de puinhoop is nog groter dan hij ooit was. [...] We zien dat eenderde van alle zwarte mannen in de VS in de gevangenis komen.'

4. 'We leven allang in de droom van King. Het is de nachtmerrie van het niet willen weten, het niet mogen weten en van een nationale onmacht, vertaald als raciale woede die angstige vormen aanneemt.'

In een conversatie van André van Es met Niemöller over dit artikel, gebeurde het volgende [screenshot]:

5. Van Es: 'Deze column van Joost Niemöller grenst toch aan racisme? [...] Ik erger me aan jouw botte generalisaties op basis van huidskleur.'

6. Niemöller: 'Ik kom met concrete voorbeelden. Zoals: eenderde van de zwarten in de gevangenis. Dat is een probleem, geen generalisatie.'

7. Van Es: 'Dat is een probleem? En wat is volgens u de oorzaak?'

8. Niemöller: 'Is deels cultureel, grotendeels genetisch, deels politiek.'

Dus:

Niemöller stelt - logisch samengetrokken:
a. dat de droom van Martin Luther King[2] - mensen niet afrekenen op hun huidskleur maar gelijke rechten ongeacht huidskleur - heeft geleid tot[3] een maatschappelijke puinhoop en nachtmerrie, een verbod op kennis ter zake, nationale onmacht en raciale woede;
b. dat een belangrijk element van die maatschappelijke puinhoop en nachtmerrie de oververtegenwoordiging is van mensen met een donkere huidskleur in de gevangenissen in de VS én dat de oorzaak van die oververtegenwoordiging grotendeels genetisch is.

Daaruit volgt dat Niemöller het volgende beweert:
A. het geven van gelijke rechten aan zwarten heeft maatschappelijk uiterst onwenselijke gevolgen gehad;
B. er zijn in het bijzonder relatief veel zwarte criminelen en dat zit'm vooral in hun genen.

Uit B. volgt dat Niemöller verkondigt dat tenminste een of meer rassen superieur zijn aan een ander (zwarten) op een maatschappelijk bijzonder belangrijk vlak, de mate van criminaliteit.
A. en B. impliceren zo niet naar de letter, dan zonder twijfel naar de geest dat ten aanzien van het ene ras (zwarten) andere maatstaven kunnen of mogen worden aangelegd dan ten aanzien van een of meer andere rassen. Want wat kan Niemöller met A. en B. anders bedoelen, dan dat het onwenselijk is dat ten aanzien van zwarten dezelfde maatstaven - gelijke rechten, niet worden afgerekend op de huidskleur - worden aangelegd, als ten aanzien van blanken of andere rassen?[4]
Dat hij deze vanzelfsprekende gevolgtrekking uit zijn betoog niet opschrijft, heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit dat hij zeker dán in juridische moeilijkheden kan worden gebracht[5].

Bij wijze van uitsmijter durft hij te beweren - in plaats van te zien dat hij met zijn vrijwel loepzuivere racisme, geventileerd op een populaire website, de racistische woede in ons land aanjaagt - dat racistische woede het gevolg is van de onwil ernstige maatschappelijke problemen te benaderen zoals hij dat doet - i.e. op een nagenoeg expliciet racistische manier!
Afgezien van Niemöllers onbeschaamde besmeuring van een held als Martin Luther King: sommige mensen raken kennelijk niet gehéél hersendood door zo'n verschrikkelijke kortsluiting[6]. Misschien wel jammer, ergens.

Dit stuk is later op 29 augustus iets bijgewerkt (niet inhoudelijk).
30-31 september: noten toegevoegd.

Toegevoegd 2-3 september: twee andere stukken van Niemöller op De Dagelijkse Standaard laten maar één conclusie doe: de man is een dolgedraaide hetzer. De komst van Poolse arbeidsmigranten noemt hij, zonder een spoor van ironie of sarcasme, een 'groepsverkrachting'. Kort na het hier besproken artikel over King publiceerde Niemöller een haattirade onder de kop 'Obama is de duivel' - ja, echt, dit staat ook letterlijk zo in zijn tekst -, met als boodschap: 'Hij maakt deze wereld kapot.' En passant vertelt Niemöller dat hij Wagners personage Siegfried (met wie hij Obama vergelijkt) een duivelse figuur acht die 'de heilige wereld van de oude Germaanse mythen vernietigt, in plaats van herstelt, zoals een andere Wagner held, Parsival [sic, dit moet zijn Parsifal; K], wel deed, in die gelijknamige opera die een van de mooiste muziekstukken is die ik ken.' Niemöller: 'Siegfried kende zijn vader en moeder niet. Net zoals Obama zijn vader nooit kende, en als kind met zwarte roots werd opgevoed in een blank gezin'.
Het klinkt alsof Niemöller nog maar één stapje is verwijderd van het verheerlijken van een vermeend Arisch Glorierijk, dat door de instroom van het bloed van lagere rassen te gronde is gegaan. En hard werkt aan een 21ste eeuws equivalent van Der Mythos des Zwanzigsten Jahrhunderts van Alfred Rosenberg (uiteraard met moslims en zwarten in de rol van joden).

Op 3 september kwam naar buiten dat de hoofdredacteur van het radioprogramma NCRV Lunch Niemöller de wacht heeft aangezet (eindelijk en terecht); wegens zijn artikel over King.


Toegevoegd oktober 2013: Niemöller bereikt een nieuw dieptepunt. Naar aanleiding van het (lafhartig en afschuwelijk) molesteren van een blanke vrouw door zes jongens van vermoedelijk Marokkaanse komaf, schrijft Niemöller: 'Het zijn er oneindig veel meer'; 'We zijn nog in de meerderheid.' 'Waarom trappen wij niet terug'. Hieruit blijkt dat mijn kwalificatie 'dolgedraaide hetzer' (zie hierboven) volkomen terecht was. En dat Niemöller in bijna niets nog is te onderscheiden van Geert Wilders' adviseur Paul Belien.

Toegevoegd november 2013: de bepaald niet linkse Ebru Umar tweette op 18 november: "Ja mensen, ik heb Joost Niemoller geblokt. Vind hem een racist. Alles onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Hey prima, niet in mijn TL."; en: "Ben er klaar mee. Creep. Oppercreep. Maar ja, dat is een compliment".

Toegevoegd februari 2014: sensatieblaadje Nieuwe Revue publiceert een kritiekloos interview met Niemöller onder de kop 'Zwarten hebben een lager IQ en verkrachten vaker' (26 februari 2014). Daarin bevestigt Niemöller zijn nagenoeg racistische denkbeelden. Hij zegt bijvoorbeeld: "Als je begrijpt wat je plaats is in de maatschappij, weet wat je beperkingen en mogelijkheden zijn, is dat in ieders voordeel. Het voorkomt teleurstellingen en torenhoge kosten." Dit valt in de context van het interview niet anders uit te leggen dan als de opvatting dat de staat beleid - c.q. het investeren in mensen - moet afstemmen op veronderstelde genetische groepskenmerken; en dat is een regelrecht racistisch uitgangspunt.

Toegevoegd juni 2015: Niemöller schrijft over immigranten naar Europa: "[...] het gaat om mensen die goeddeels arm zullen blijven, gezien hun etnische bepaaldheid." De cursivering is van hem. Met "etnisch" bedoelt Niemöller gewoon "genetisch". Want in een ander artikel beweert hij: "De discussie wordt pas echt interessant als er een concreet meetinstrument wordt ingevoerd. Het DNA. Via het DNA onderzoek komen er duidelijke groepsgewijze verschillen aan het licht. Dat er zoiets bestaat als 'rassen' en ook 'etnische groepen', en dus van 'volkeren', om een meer cultureel gestuurd begrip te gebruiken, blijkt voor honderd procent uit het DNA." Eerder wees Niemöller het af om kansrijke immigranten (uit EU-landen) de toegang tot ons land te bemoeilijken. Aangezien hij "kansrijk" klaarblijkelijk koppelt aan "etnisch", "ras" en "DNA", moet de conclusie zijn dat hij voorstander is van een op vermeende (genetische) raskenmerken gestoeld immigratiebeleid - en dat is een vorm van racisme.

Toegevoegd juni 2017: Niemöller retweet [screenshot] op 14 juni ene "Racist" (met Twitter-account "@edelewolf"), die, reagerend op een tweet van Niemöller over de zogenaamde "omvolking" (een nazi-term) van Europa [screenshot], stelt: "Zolang de Europeaan niet beseft dat dit fundamenteel een rassenkwestie is en niet alleen een cultureel gevaar, geraken we nergens."
Inmiddels houdt Niemöller zelfs tot neonazi's geen afstand meer. Op 14 oktober 2017 zal hij - naast de opper-racist Jared Taylor van American Renaissance en de neonazi Marcus Folling - spreken op een conferentie van de neofascistische splintergroep Erkenbrand, die (net als de vorige conferentie) live zal worden uitgezonden door Red Ice TV van neonazi Henrik Palmgren - zie deze reeks tweets van mijn hand.

Update 26 juni: Niemöller zegt af voor de Erkenbrand-conferentie, in een stuk vol listig gedraai en vertroebeling van feiten. Hij "las" niets over Joden op Erkenbrand.nl; maar hun antisemitisme was allang onthuld (waarna een pagina werd weggehaald of aangepast) en er staat nog genoeg van dien aard. Hij blijft de racistische activist Jared Taylor hoog achten, die onlangs uit de kast kwam over Joden en die samenwerkt met neonazi Richard Spencer (die zelfs volgens Niemöller te ver gaat). Niemöller blijft de Erkenbrand-fascisten "intelligente en aardige jongens" noemen; ze "scherpen je geest". Hij zwijgt over Erkenbrand-held Greg Johnson, de beruchte neonazi-activist. Johnson over Hitler: "a loyal white man who fought and died not just for Germany, but for our race as a whole."
Grappig genoeg wijzen verbolgen Erkenbrand-adepten - terecht - op het gedraai van Niemöller rond Spencer, door wie Niemöller zich februari 2017 nog liet interviewen (dus na het beruchte "Hail Trump!"-optreden van Spencer). En Niemöller promoot onverdroten Edwin Wagensveld van Pegida, ook al zo'n smiecht die alleen in de schaduw met neonazi's heult. Vorig jaar hielp Edwin Wagensveld Bulgaarse fascisten met letterlijk jagen op illegalen. Op 24 juni j.l. werd Wagensveld in Birmingham gearresteerd samen met Poolse fascisten, onder wie iemand met een strafblad en de geschorste priester Jacek Międlar, die joden een "kanker" en "de grootste vijanden van de wereld" heeft genoemd. Międlar is populair bij de ONR - een fascistische beweging die in 2015 een orthodoxe Jood voorstellende pop heeft verbrand. De opperrabijn die hiertegen protesteerde, stelde: "haat tegen migranten komt van dezelfde plek als de klassiek haat tegen Joden." Hij hekelde ook dat de toenmalige Poolse minister van Defensie, Antoni Macierewicz, heeft verklaard dat er een kern van waarheid zit in de beruchte antisemitische De Protocollen van de Wijzen van Zion.

Update 31 juli 2017: Niemöller schrijft op zijn website:
Enkele intelligente en aardige jongens vroegen me of ik een lezing wilde houden voor het studiegenootschap Erkenbrand. Jared Taylor zou daar ook een lezing komen houden. Ik vond het heel eervol om in het gezelschap van Taylor iets te kunnen zeggen. Ik las de boeken van Taylor en volg met interesse zijn website American Renaissance. (Momenteel werk ik aan een artikel over Taylor dat ik snel op mijn website ga zetten.)
De beruchte racist Jared Taylor, die een witte etnostaat wil, trok onlangs op een van zijn conferenties opvallend veel jonge medestanders. Verbaal (niet fysiek) hield Taylor altijd strategisch wat afstand tot antisemieten - om hun typering van Joden heen draaiend -; totdat hij vorig jaar vrijuit sprak in een obscure podcast:
A strong case can be made the extent to which Jewish intellectuals have undermined white racial consciousness, and I think there’s not doubt that a certain number of elite Jews have been very energetic in coming up with reasons to somehow denigrate any kind of white racial homogeneity or sense of integrity in European countries.
De neonazi Richard Spencer ("Heil Trump!") was en blijft welkom op bijeenkomsten van Taylor. Spencer publiceerde op een van zijn websites het artikel: "Is Black Genocide Right?" Op de zojuist genoemde conferentie van Taylor lagen bovendien boeken te koop van de club Counter-Currents van Greg Johnson. Taylor presenteert op zijn site American Renaissance een lovende recensie door Johnson van een van Taylors boeken en een interview door Johnson van de Franse neofascist Alain de Benoist (Nouvelle Droite); en Johnson wordt er meermaals positief vermeld.
Greg Johnson is een halve of hele nazi, die onder meer heeft gezegd:
And make no mistake: Adolf Hitler, whatever his faults, was a loyal white man who fought and died not just for Germany, but for our race as a whole. Blaming Hitler is also morally obscene because it absolves a whole host of villains who are the real architects of our race’s doom [...]
[...] Blame must also be placed on the organized Jewish community which has used its control over the entertainment and news media, academia, and the professions, as well as its vast wealth, to corrupt all aspects of American politics, business, and culture and to engineer and promote multiculturalism, mass non-white immigration, miscegenation, racial integration, and a poisonous culture of white self-hatred and non-white truculence.
Niemöller heeft op zijn website twee reacties laten staan (hier en hier) waarin wordt gelinkt naar Counter-Currents, onder meer naar een walgelijk stuk over de holocaust. Daaromtrent neemt Niemöller trouwens ook zelf een onfris standpunt in. Hij breekt een lans - hoewel hij erkent dat het om een antisemiet gaat - voor de notoire revisionist David Irving, die beweert dat er veel minder dan zes miljoen joden zijn omgebracht en dat Hitler daar bovendien niks vanaf zou hebben geweten. Dat laatste standpunt vindt "geleidelijk aan meer ingang", stelt Niemöller geheel ten onrechte - alle serieuze historici wijzen het af. Verder bestaat Niemöller het over Hitler te zeggen:
Volgens [...] [Irving] valt Hitler helemaal niets te verwijten. Hij was volgens Irving de grootste mens van de twintigste eeuw. Dat vind ik een absurde uitspraak. Hij is niet de slechtste en niet de beste. Iemand die zelfs zijn eigen volk te gronde wil richten, daar heb ik geen respect voor. [...]
[...] Toen Irving de tafelgesprekken met Hitler las, dacht hij: die man had gewoon gelijk! (Mein Kampf werd volgens Irving niet of nauwelijks door Hitler geschreven. Dat boek interesseert hem dan ook nauwelijks.) De echte schoften waren Stalin en Churchill.
[...] De meeste mensen zullen zeggen: wie zoiets zegt is gek. Dat is mij te makkelijk.
Volgens Niemöller was Hitler "niet de slechtste en niet de beste" mens van de twintigste eeuw. Een soort middenmoter kennelijk. Als hij nou maar niet "zijn eigen volk te gronde" had willen richten, nou, dan had het nog wat kunnen worden. En wacht even: de Joden wegvagen wilde hij niet, suggereert Niemöller; dus kennelijk valt het Hitler voornamelijk te verwijten dat hij zijn Arische landgenoten naar de ondergang voerde in plaats van ze tot heer en meester over Europa en Rusland te maken? Als Niemöller dit niet bedoelt, wat insinueert hij in vredesnaam dan wél met dit groezelige geglibber?

Zie ook m'n blognotitie:
Waarom de 'identitairen' neofascisten zijn, beste Joost Niemöller

Noten

[1] Ook de naargeestige foto boven het artikel is van Niemöller. Het is moeilijk met zekerheid te zeggen wat het gekiekte object is, maar zo te zien gaat het om een sculptuur - donker hout - van een gestalte waarin dicht op elkaar veel spijkers zijn geslagen (in het hoofd?). De uitstraling is er een van wreedheid, kwelling en/of voodoo. Of het de kunstenaar (als het een kunstwerk betreft) is gegaan om een aanklacht tegen mishandeling van zwarten of juist om het suggereren van hun gewelddadigheid of duistere praktijken, is door de compositie van de foto onduidelijk en daarin zit precies het venijn - vrij geraffineerd corresponderend met de valse tournure in de tekst.

[2] Niemöller verwaardigt zich niet de naam ook maar éénmaal in zijn stuk voluit op te schrijven en spreekt telkens over 'King',

[3] Niemöller zegt niet letterlijk dat de gelijke rechten hebben geleid tot de (vergroting van de) 'puinhoop', maar stelt het evident wel zo voor: 'De gelijke rechten zijn er gekomen. [...] En kijk eens, de puinhoop was groter dan hij ooit was' [cursivering door mij; K]. Toch presteert hij het in een dialoog met Jan de Weijer te beweren: 'Ik zeg helemaal niet dat de gelijke rechten de oorzaak zijn van het probleem.' Evenals de verdoezeling tegenover Carel Brendel - zie noot[4] hieronder - dat een genetische opvatting in zijn artikel de olifant in de kamer is, beschouw ik deze opmerking van Niemöller als oneerlijk en maskerend - óf het zou zo moeten zijn, dat de man een pathologische warhoofd is. Veel waarschijnlijker is dat Niemöller zijn woorden zorgvuldig kiest en letterlijk bedoelt dat gelijke rechten niet de oorzaak zijn in de zin van een voldoende voorwaarde. Hij noemt immers tegen Van Es (zie punt 8. hierboven) nog twee mogelijk noodzakelijke voorwaarden (cultuur en politiek). Maar het punt is dat als aan de noodzakelijke voorwaarden afgezien van gelijke rechten wordt voldaan, het wel degelijk het instellen van gelijke rechten is dat het laatste zetje geeft aan het ontstaan van Niemöllers 'puinhoop'. Anders benaderd: het is onmiskenbaar dat Niemöller, als ik het woord 'oorzaak' nu gebruik op een vrij gangbare wijze, gelijke rechten voor zwarten als een oorzaak ziet van belangrijke vormen van maatschappelijke ellende.

[4] Bij het schrijven van dit stuk had ik nog niet de conversatie gelezen [screenshot] die Carel Brendel met Niemöller heeft gevoerd over zijn artikel. Brendel geeft zich - bewonderenswaardig, net als de interventie van Van Es - de moeite Niemöller even onder de neus te wrijven waarom zijn aanval op King niet deugt. Brendel legt als volgt de vinger op een pijnlijke hoofdlijn van Niemöllers betoog: 'de rassenscheiding waar hij [i.e. King; K] tegen ageerde was wel erg' (nota bene: volgens Niemöller dus, in de woorden van Brendel). En als rake repliek op Niemöllers opmerking 'Maar ik geef dus aan hoe de werkelijkheid nu is [i.e. een 'puinhoop' en 'nachtmerrie; K]. Met gelijke rechten. En dat er dus meer speelt. Waarover wordt gezwegen', zegt Brendel: 'Ha, er wordt weer eens gezwegen over jouw genetische groepskunde.' Waarop Niemöller: 'Het hele woord genetisch valt niet in het stuk.'
Voilà, combineer de interventies van Van Es en Brendel, en het is duidelijk dat Niemöller zijn benadering tegen Brendel verdonkeremaant omdat Brendel hem helemaal klem had.

Op een ander moment van het gesprek met Brendel zegt Niemöller: 'Ik ben niet voor ongelijke rechten hoor, echt niet.' In mijn stuk wordt duidelijk waarom ik zo vrij ben ook dit voor een onoprechte en verdoezelende opmerking te houden. Zie ook noot[3] hierboven.

[5] Niemöller moet nu al op zijn tellen passen: het zich publiekelijk beledigend uitlaten over een groep mensen op grond van hun ras is strafbaar volgens Artikel137c. Daarbij geldt: 'Het begrip ras wordt naar vaste jurisprudentie ruim uitgelegd. "Ras" houdt ook in huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming. Ook begrippen als "buitenlanders", "vreemdelingen" en "asielzoekers" kunnen onder het begrip vallen.' En volgens Artikel 137e is strafbaar: 'Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving, een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras [...] beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras [...].'
Het lijkt mij helder dat de combinatie van Niemöllers opmerkingen: 'Bij zwarten is er meer werkeloosheid, heel veel meer criminaliteit, minder gezinsstructuur, meer armoede' en: 'Zijn zwarten dan misschien toch gezamenlijk anders van karakter, en gaat dit dus verder dan de huidskleur?' strafbaar is, of - vanwege het woord 'misschien' - op een háár na strafbaar. Zelf neig ik naar het oordeel 'strafbaar', omdat de misschien-vraag duidelijk een retorische vraag betreft waarop Niemöllers antwoord bevestigend is.
Aanvullende correctie augustus 2013: volgens Artikel 137c moet de belediging opzettelijk zijn en in 137e gaat het om niet-zakelijke berichtgeving. Kortom de - moeilijk aantoonbare - bedoeling van de uitlating weegt zwaar en dat zal in praktijk leiden tot terughoudendheid bij de rechter. [einde aanvulling]

[6] Oftewel omkering van oorzaak en gevolg, dan wel blaming the victim of victimizing the perpetrator.


Anderen over Niemöller:

Onvervalst racisme op webstek Joshua Livestro
Door Prediker, Sargasso, 22 maart 2011

Niemöllers Genen
Door Matthijs Krul, Frontaal Naakt, 9 december 2012

Jammer dat De Dagelijkse Standaard racisme podium biedt
Door Miko Flohr, The Post Online, 25 februari 2013

Het Joost Niemöller taboe
Door Ewout Klei, Joop.nl, 26 februari 2013

Nu doorpakken, Miko!
Door Peter Breedveld, Frontaal Naakt, 27 februari 2013

Factcheck: etnisch taboe
Door Johan van der Knijff, Frontaal Naakt, 4 maart 2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten