blogspot visitor

16 maart 2013

Ontdek Islam werft mee voor 'terugkeer kalifaat'De club Ontdek Islam[*], voor met name bekeerlingen tot de godsdienst van Mohammed, heeft de afgelopen weken in zijn 'Islam Agenda' [screenshot] bijeenkomsten opgenomen die in het teken staan van de campagne 'Het is tijd voor Khilafah'; zie ook deze video[1] en de internationale website[2]. Het betreft een initiatief van de extremistische organisatie Hizb ut-Tahrir ('Partij van de Vrijheid', o ironie), die streeft naar een op den duur mondiaal kalifaat: een islamitische staat onder leiding van een oppertheocraat, waarin de sharia volledig is verwezenlijkt. 'El Khilafah is het wereldwijde politieke leiderschap voor alle moslims. Haar rol is de allesomvattende implementatie van de islamitische sharia, en tevens de uitdraging van islam naar geheel de wereld middels dawa en jihad' (bron: video vanaf 2:15).
[*] Update: sinds circa 30 april is de site uit de lucht, men belandt nu op die van Discover Islam van Yahia Bouyafa, een club die gaat samenwerken met het  E-Dawah Committee in Koeweit. Update 2: Ontdek Islam is weer online: Ontdekislam.nu.
.
Belangrijke spreker op de Bekeerlingendag op 31 maart a.s. in de Blauwe Moskee in Amsterdam Slotervaart, bestierd door Yassin Elforkani, is de Griekse bekeerling, voormalig Hizb ut-Tahrir-lid en islamist pur sang Hamza Tzortzis. Hij is berucht geworden door zijn bewering: "wij als moslims verwerpen het idee van de vrijheid van meningsuiting en zelfs het idee van vrijheid". Hier een ontluisterend inkijkje in 's mans denkwereld, waarin kerk en staat één zijn.

Tekst op het affiche: 'Na jarenlange onderdrukking en tirannie zijn de ketenen van angst ontdaan in de moslimlanden en staan de laatste twee jaar in het teken van opstanden en revolutie. De roep om verandering klinkt door de straten en de moslims verlangen massaal naar de terugkeer van de Khilafah welke de wereld leidde van onderdrukking naar rechtvaardigheid. Als onderdeel van de campagne 'Het is tijd voor Khilafah', zal er tijdens de lezingen meer uitleg worden gegeven over de rol van betekenis die de Khilafah speelt in Islam, waarom zij een alternatief is voor het huidige kapitalistische systeem en hoe zij praktische veranderingen teweeg kan brengen om de huidige sociale, politieke en economische problemen het hoofd te bieden. Bovendien zal er worden ingegaan op de belangrijke rol die moslims in Nederland kunnen spelen in het werken voor de terugkeer van de Khilafah.'

Men probeert in te spelen op de 'Arabische Lente' van 2011 en daarbij moslims - ook Europese - te betrekken die leven buiten de landen waar de opstanden zich afspeelden en deels nog voortduren. Dat min of meer seculiere moslims of andere burgers in de betreffende landen de primaire drijvende kracht vormden achter het omver werpen van de dictaturen aldaar, verdoezelt men totaal.
Overigens is ook de Moslimbroederschap daarmee bezig, al spreekt men meestal niet - soms wel - over het kalifaat; zie de slogan 'Revivers' op de Kuwaiti European Convention 2011/2012.

Wellicht is de kans klein dat de kalifaatcampagne van Hizb ut-Tahrir veel zieltjes in het gelid zal krijgen. En het aankondigen van bijeenkomsten in het kader van deze publicitaire veldtocht betekent niet dat Ontdek Islam er net zo over denkt als Hizb ut-Tahrir. Toch is het zorgelijk dat een organisatie voor kersverse moslims in ons land zich hier geenszins verre van houdt[3].

Frappant: Okay Pala, woordvoerder van Hizb ut-Tahrir Nederland zegt in een video (vanaf 3:25) '[...] onze broeders [die voor Pala spraken; K] hebben duidelijk gemaakt, dat islam een ideologie is[4]. Islam is een alomvattende levenswijze. [...] Allah heeft wet- en regelgeving nedergezonden om de staat te stichten en de staat te runnen. Een bepaald samenlevingsmodel volgens islam. Islam is compleet, zonder twijfel! De Khilafah is een verplichting en het werken voor de terugkeer van de Khilafah is een verplichting, zonder meer!' [cursivering door mij; K].
Leuk voorbeeld dat extremistische moslims en ultrarechtse hekelaars van de islam, zoals van Néérlands Partij van de Vrijheid, (zie ook hier) vaak dezelfde nare kijk hebben op deze religie.

Zie ook:

De commentaren ten gunste van het kalifaat van reageerder 'thehardproblemofconsciousness' - een moslim - onder mijn blognotitie 'Triodos moet islamitische universiteit volgens zijn eigen criteria de wacht aanzeggen'.

Radicale dawa in verandering[5]
AIVD-rapport, 96 pagina's, 2007

Moskee [Badr in Amsterdam West] is flyeraars van radicale moslims zat
Het Parool, 16 maart 2013

Later toegevoegd:

'Wij [i.e. Hizb ut-Tahrir] willen geen islamitische staat in Nederland'
AT5, 17 maart 2013

Tegen Joost de Haas van De Telegraaf heeft Okay Pala van Hizb eerder (2008) gezegd: 'Al die types die ons beledigen verschuilen zich achter de vrijheid van meningsuiting. Dat is juist het probleem. Wij zijn het niet eens met de vrijheid van meningsuiting, want we verwerpen de democratie! Ons alternatief is de islam. Er is geen tussenweg: wij kiezen voor de absolute waarheid, het woord van Allah.'
Vergelijk de hierboven genoemde uitspraak van Hamza Tzortzis, die 31 maart a.s. komt spreken voor Nederlandse bekeerlingen.

Jihad of dawah? Mag het van allebei ietsje minder?
Door Carel Brendel, 25 maart 2013 

'AIVD én moslimgemeenschap falen bij radicaliserende jongeren'
Door Ibrahim Wijbenga, de Volkskrant, 10 april 2013


'Belkacem heeft Vilvoordse jongeren geradicaliseerd'
Door Astrid Snoeys, De Morgen, 10 april 2013

Wereldleider Sharia waarschuwt België
De Standaard, 23 april 2013

Noten

[1] Vanaf 00:39 citeert zegsman Okay Pala van Hizb ut-Tahrir Nederland soera 3, aaya 110 uit de koran: 'Jullie zijn het beste volk, dat verkozen is voor de mensheid [weer het naäpen van het judaïsme dus, qua 'uitverkoren volk'; K]. Jullie gebieden wat goed is, verbieden wat kwaad is.' Daarna haakt Pala in op de Arabische opstanden, met als eerste beeld, godbeterut, een klein kind in een legeruniformpje. En het gaat natuurlijk weer om het vergieten van het 'zuivere bloed'.

[2] Er zijn sterke aanwijzingen dat het enge netwerk Shariah4 /
Global Shariah Groups - waartoe het inmiddels opgeheven Sharia4Belgium behoorde - een mantelorganisatie of wellicht nauwkeuriger: een door Anjem Choudary en Omar Bakri opgezette radicale afsplitsing is van Hizb ut-Tahrir. [Deze noot is verbeterd op 19 maart 2013.]

[3] Ik kan het niet bewijzen, maar vermoed dat Abdul-Jabbar van de Ven (de bekeerling Jilles van de Ven, in opspraak geraakt toen hij Geert Wilders een dodelijke ziekte toewenste) en/of Abdelkarim Honing[#] drijvende kracht is achter het promoten van Global Shariah Groups / Hizb ut-Tahrir / 'Het is tijd voor Khalifah' binnen de gelederen van Ontdek Islam. Van de Ven is nauw verbonden met Ontdek Islam, althans in die kring zeer populair. Hij zou eind 2010 nog wel eens de 'broeder' geweest kunnen zijn die bij Noureddine Steenvoorden van Wij Blijven Hier de club Shariah4Holland aanbeval. Later toegevoegd: een andere aanwijzing vormt een dubbel-interview met Honing en de extremistische salafist Maiwand al-Afghani. [einde toevoeging].

[#] Later toegevoegd: Honing is inmiddels gederadicaliseerd. Met journalist Nikki Sterkenburg schreef hij het boek Ongeloofwaardig. Hoe ik mezelf radicaliseerde – en daar weer van terugkwam (2014).
 
Vast staat dat de redactie van Ontdek Islam eind 2010 een interview door Abdelkarim Honing met Abu Imran (Fouad Belkacem van Shariah4Belgium) op haar site had staan. Daaronder stond een reactie van Abdul-Jabbar, waarschijnlijk Jilles van de Ven: 'Goed, kritisch interview van mijn geliefde broeder Abdelkarim. [...] Ik [...] kan zeggen dat het negatieve beeld dat veel mensen over hem [Belkacem] hebben absoluut niet strookt met mijn bevindingen. Hij is geen extreme takfirie [...].' Van de Ven bood zijn lezingen aan op de site van Shariah4Belgium en draaide door middel van 'lessen tahweed' mee met Shariah4Holland.
Al bij al genoeg aanwijzingen dat Ontdek Islam zich - zacht gezegd - allerminst afsluit voor extremisme à la Hizb ut-Tahrir. Je kunt gerust stellen dat de aankondiging van 'Het is tijd voor Khilafah' goed past in de agenda van Ontdek Islam. Wil men die indruk van zich afschudden, dan zal men eens expliciet afstand  moeten nemen van Hizb ut-Tahrir, 'Het is tijd voor Khilafah' én Global Shariah Groups.


[4] Later toegevoegd - zie ook:

Islam: Ideologie of religie?
Door Jacob Hoekman, Reformatorisch Dagblad, 6 augustus 2010

'De islam is een volledige ideologie, gericht op aardse macht.' Nee, dat zijn niet de woorden van een islamcriticus, maar van een orthodoxe moslim [i.e. Okay Pala, toen vanuit Turkije; K].


[5] De AIVD stelt: 'De radicale dawa wordt in Nederland en enkele ons omringende landen vooral vormgegeven door het politieke salafisme, de belangrijkste bron van islamitisch neoradicalisme in Nederland. Maar er zijn nog enkele andere radicale dawabewegingen actief. Deze bewegingen streven ongeveer dezelfde doelstellingen na als de politieke salafieten, maar passen andere strategische tactieken toe. Ook deze bewegingen stimuleren de opkomst van islamitisch neoradicalisme. Denk hierbij aan bewegingen als Hizb ut-Tahrir, Tablighi Jamaat en de Moslimbroeders
[...] De beweging Hizb ut-Tahrir (Partij van de Vrijheid) is in 1952 in Palestina opgericht door Taqi ud-Din an-Nabahani (1909-1979). De beweging is ideologisch sterk beïnvloed door het Saoedische wahhabisme (salafisme). Organisatorisch lijkt Hizb ut-Tahrir van oorsprong te zijn gemodelleerd naar zowel de Moslimbroeders als marxistische bewegingen. De beweging had oorspronkelijk veel leden van de Moslimbroeders die deze beweging hadden verlaten omdat ze deze te gematigd vonden en omdat de beweging bereid was contacten met de autoriteiten te onderhouden.
Hizb ut-Tahrir kan worden aangemerkt als een politieke partij, maar dan niet een in de gebruikelijke zin van het woord. De beweging opereert bijzonder heimelijk en kent een cellenstructuur met een bijna militaire hiërarchie. De ideologie van Hizbut-Tahrir kenmerkt zich door een virulent anti-zionisme, een intense afkeer van seculiere regeringen en ideologieën, het volledig mijden van andersdenkenden en het voorschrijven van een confronterende en sterk polarisende boodschap.
Het uiteindelijke doel van Hizb ut-Tahrir is het op redelijk korte termijn vestigen van het islamitische kalifaat. Eventueel willen ze daarvoor geweld gebruiken als dat echt nodig is, maar dat wordt nu nog niet opportuun geacht. De beweging moet daarvoor eerst krachtiger worden. Een van hun actieve middelen daarbij is de heimelijke intredepolitiek. Hizb ut-Tahrir streeft er bewust naar zoveel mogelijk aanhangers heimelijk op strategische posities in de samenleving te plaatsen. Bij de beoogde islamitische machtsovername kunnen deze heimelijke activisten bovengronds komen en van binnenuit de beweging helpen de doeleinden te verwezenlijken. Mede hierom richt de beweging zich vooral op hoger opgeleiden. In Groot-Brittannië zijn ze onder meer op universiteiten actief.
[...] De beweging telt relatief veel bekeerlingen. In Europese landen als Denemarken, Duitsland en Groot-Brittannië, maar ook in Australië is Hizb ut-Tahrir redelijk succesvol en slaagt men erin steeds grotere groepen jonge moslims te bereiken, onder
andere door een beroep te doen op gevoelens van minderwaardigheid, achterstelling en vervreemding ten opzichte van de omringende maatschappij.
[...] In de Europese landen waar Hizb ut-Tahrir actief is, richt men zich meestal op de grootste etnische gemeenschap van moslims. In Nederland betreft dit de Turkse gemeenschap. Hizb ut-Tahrir heeft onder de Turkse gemeenschap in Nederland ook aanhang en er is hier zelfs sprake van groei, maar deze aanhang is getalsmatig gering.
In Nederland heeft Hizb-ut-Tahrir zich onder meer in de openbaarheid gemanifesteerd ten tijde van de al eerder genoemde Deense cartooncrisis, begin 2006. Ook organiseert deze beweging in Nederland conferenties.'


Zie verder m'n blognotities:
Egypte: Moslimbroeders uit op kalifaat en sharia?
Heeft Ahmet Akgündüz de zegen van Rudolf Steiner?
Shariah4 is net een parodie op Al Qaida
Veel jonge moslims blijven extremisten adoreren
Dar-al-'Ilm, bruggenhoofd van Saoedische sharia
Umar Mirza en de context van de koran
Tariq Ramadan en Al-Qaradawi's fatwa's

2 opmerkingen:

  1. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Jaap Kries15:48

    ontdekislam.nu is volgens mij een zeer foute club. Ze verwijderen alles wat ze niet bevalt gewoon rucksichsloos van het forum. Van mij en andere kritsiche gebruikers zijn zomaar postings verwijderd, terwijl daar toch geen onvertogen woord in viel. Dit helpt bepaald niet om de vooroordelen tegen de islam te verminderen.

    BeantwoordenVerwijderen