blogspot visitor

14 september 2011

Donner ruikt niet de stront waar hij zelf in staat

Geert Wilders, Martin Bosma en Paul Belien linken naar de blog Gates of Vienna, waar een prominente extreemrechtse ideoloog een massamoord op moslims voorziet, als noodgedwongen alternatief voor overgave aan de islam. Aanbevolen door de redactie van de blog en toegejuicht door een stroom bezoekers.
Maar volgens de minister van Justitie is er in ons land géén voedingsbodem voor grof geweld.
'"Anders dan Breivik in zijn manifest suggereert, bestaat er geen georganiseerde internationale terroristische beweging of groepering die zich keert tegen de islam en links. Iets dergelijks bestaat ook niet in Nederland." Dat schrijft minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.'
(de Volkskrant, 13 september;
bron foto: wikipedia)
Een rake repliek op de brief van Donner is het artikel 'Kabinet sluit de ogen voor terroristische realiteit' van Marcel Hulspas (De Pers, 13 september):
'Er is in ons land en in andere West-Europese landen, schrijft Donner:
"wel sprake van steun voor afkeer van de islam en linkse ideologieën. Het nieuwe element in het gedachtegoed van Breivik is dat hij een gewelddadige doorvertaling van zijn ideeën heeft gemaakt. Er zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen dat er in Nederland een voedingsbodem bestaat voor een vergelijkbare gewelddadige doorvertaling."
Let op dat woordje 'zijn'. Eerst stelt de brief dat er (buitengewoon lelijk geformuleerd, maar alla) 'steun voor afkeer' bestaat, en in de daaropvolgende regel is Breiviks gedachtegoed ineens 'zijn' gedachtegoed. Een eigen maaksel, blijkbaar. Hier wordt welbewust de link doorgesneden die Wilders niet wil zien [...]'
Precies.

Een walmend voorbeeld[1] van Breiviks volgens Piet Hein Donner nergens te bekennen voedingsbodem is het stuk 'On Vigilantism' (zie screenshot 1, 2 en 3) door ene 'El Inglés' op de extreemrechtse blog Gates of Vienna (GoV). 'Vigilantism' is een mooi woord voor eigenrichting, het illegaal straffen van vermeende misdadigers door burgers dus.
'[...] the law enforcement institutions of European countries faced with ever-larger Muslim populations are incapable [...] of adequately addressing the criminality of those populations [...]. [...] vigilante activity is likely to emerge in response. [...] in this essay [...] [I propose an analysis of the] vigilantism that will soon be seen in Europe as a consequence of pressures we are all too familiar with.

[...] 'The efficacy of non-lethal violence in persuading these people to behave themselves in a more civilized manner is likely to be close to be zero. This leaves vigilantes with only one obvious option, which is to kill off the people in question. This will have the twin effects of a) making it impossible for them to engage in further crime, and b) creating at least some possibility that others like them might decide on a change of career.' [...]

Executions

[...] The ultimate sanction that can be brought to bear on any given individual is that of execution. Execution has a certain finality to it that would allow vigilantes to avoid the problem posed by property damage above, to wit, that vigilante action that does not decrease the future likelihood of criminal behaviour is likely to simply be counterproductive
[...].
De taal die 'El Inglés' uitslaat doet denken aan - en overtreft zelfs - de hondsdolle retoriek van Paul Belien, adviseur van Wilders en auteur van het haatpamflet 'Geef ons wapens!'. Het mag dan ook niet verbazen dat Belien op zijn extreemrechtse blog The Brussels Journal een lang stuk heeft geplaatst van deze 'El Inglés', die hij aanduidt als 'Engelsman' - alleen op grond van diens pseudoniem, of kent Belien de auteur? Waarbij hij zelfs de moeite heeft genomen de lijvige tekst integraal te (laten) vertalen. Erin opgenomen is een link naar het artikel 'Surrender, Genocide… or What?' (op GoV, ook van El Inglés, zie screenshot 1 en 2), een huiveringwekkende, zogenaamd nuchtere vaststelling dat een genocide nodig zal zijn om de islam uit Europa te verwijderen; verwijzend naar een 'essay' van zijn eigen hand, 'The Danish Civil War', schrijft 'El Inglés' - dus, nogmaals, in een stuk waarnaar wordt gelinkt (zie screenshot) vanaf de blog van een beleidsmedewerker van Wilders:
'The essay finished with the conclusion that Islam constituted an existential threat to the survival of European civilization, and that Islam’s influence on Europe therefore needed to be eliminated. It further concluded that, logically speaking, the various ways of achieving this goal could be broadly subdivided into three categories:

1) inducing Muslims to leave of their own free will,
2) mass deportations, and
3) genocide.

[...] For reasons that I hope to make clear in this essay, I no longer believe that it is possible to solve the problem that Islam has become by means of option one, and I have little confidence that even option two could constitute an effective tool in this regard. I therefore predict that Europe is being swept into a position where it will be forced to choose between relying overwhelmingly on option three and surrendering.'
Het proza van de even ijskoude als bloeddorstige 'El Inglés' is van een berekenende dorheid en geveinsde rationaliteit die sterk aan Adolf Eichmann doet denken. De redactie van GoV beveelt zijn betoog speciaal aan: 'El Inglés’ analysis rewards close scrutiny'.

Schaduwpremier Geert Wilders van de regeringscoalitie waar Donner tot zijn nek in zit en die mede door zijn persoonlijke optreden tegen CDA-dissidenten tot stand is gekomen, laat zich dus adviseren door een sympathisant (Paul Belien) van een figuur ('El Inglés') die massamoord op de Europese moslims als noodgedwongen maatregel ziet. Die visie is zo weerzinwekkend en gevaarlijk, dat contamination by association hier geen loze beschuldiging is. Geert Wilders zelf koestert overigens zoals bekend het plan miljoenen moslims Europa uit te gooien (El Inglés' tweede optie).
Op de website van de partij van Donners coalitiegenoot wordt in de rubriek van ideoloog Martin Bosma gelinkt (zie screenshot) naar Gates of Vienna, waar een serie stukken staat van deze propagandist van een Endlösing betreffende de islam in Europa. [Aanvulling mei 2014:] In 2011 schreef Martin Bosma een uitgebreide lofzang op Gates of Vienna en zijn makers, 'Bodissey' en 'Dymnia': "Gates of Vienna is my daily stop when it comes to news on Islam".[einde aanvulling] 'El Inglés' behandelt op GoV een scala aan mogelijke gewelddadige acties. De redactie van de blog meent zich daarbij juridisch in te dekken door te stellen dat zijn beschouwingen 'descriptive, not normative' zijn. En Bosma is er dus trots op dat een Engelse vertaling van een van zijn opiniestukken is te vinden zij aan zij met een tekst waarin genocide als de enige doelmatige reactie op de aanwezigheid van moslims in Europa wordt aangemerkt.
Het gaat nog verder: ook vanaf Wilders' persoonlijke site wordt gelinkt naar GoV. Zoals hier (zie screenshot) en hier over een vervolg op Wilders' video 'Fitna' (zie screenshot). GoV wordt meegenomen in nieuwsoverzichten (heden meer dan 40 stuks). Wilders verwijst zelfs speciaal naar een verslag op GoV van de vorming van de VVD-CDA-PVV-coalitie door de hoofdredacteur van die blog: 'Baron Bodissey[1b] at the Gates of Vienna (GoV) blog posted a translation of the announcement of the new ruling Dutch coalition, yesterday. Many thanks to RB for bringing this to our attention. Here is the GoV report' (zie screenshot). Wilders presenteert dus dankbaar de aankondiging van het kabinet Rutte-I op een site waar een van de belangrijkste scribenten hardop denkt over massamoord op moslims; en hij behandelt ook verder die site als een bonafide bron van informatie. Als het niet waar was, zou het iets zijn voor een surrealistische politieke thriller. Maar het is gewoon een feit waar de kou je van om het hart slaat.
Iedereen die niet wereldvreemd of leugenachtig is, kan onmogelijk volhouden dat er op internet geen sprake is van een groeiende en innige ideologische connectie tussen de scene van de PVV, Het Vrije Volk[2], Artikel 7[3] en kringen rond sites als Gates of Vienna, Jihad Watch (Robert Spencer) en Atlas Shrugs[4] (van Wilders' vriendin, de krijsende harpij Pamela Geller[3]). Precies ook de bagger waar Breivik zich mee vol zoog.
Een rechtse blogger die het opneemt voor goedwillende moslims wordt met de dood bedreigd door figuren uit deze lunatic fringe, door Donner c.s. gepromoveerd tot politieke mainstream. Een losvast collectief van verblinde burgeroorlogszuchtigen, waarbinnen oproepen tot geweld tegen moslims en 'linkse gutmenschen', inclusief het bedreigen van een volksvertegenwoordiger, nauwelijks minder bon ton zijn dan onder islamisten die bijvoorbeeld Wilders belagen. Types als 'El Inglés', van wiens spreekbuis GoV lieden als Spencer, Geller, Belien, Bosma en Wilders zich allerminst distantiëren[4], zijn de pontificale wegbereiders van fascistoïde kruistochten. Ze ploegen en zaaien hun gronden van geweld dat het een aard heeft, toegejuicht door een horde medestanders[5].
Maar nee hoor... er is in ons land (dat door het internet hecht is verknoopt met de wereld erbuiten) géén voedingsbodem voor rechts terrorisme, beweert minister Donner doodgemoedereerd.

Halleluja!

Een minister van Justitie die zijn ambt waardig is, zou sinds de gruweldaad van Breivik zijn stinkende best doen om blogs als de bovengenoemde en de incrowd daarvan minstens zo goed te laten bespioneren als islamitische groeperingen worden gevolgd in de nasleep van 9/11. En hij zou daar klip en klaar over vertellen in de media.

In dit artikel op GoV staat:
'Below is the first installment of a four-part dossier about Muslim immigration written by El Inglés. This series was originally published as a single dossier in pdf format under the pseudonym "Pike Bishop", but our old friend El Inglés is now able to claim credit for it under his usual pseudonym. An earlier series by Pike Bishop concerning Muslim crime in the UK has now been added to the article list at the foot of this post.'
'Pike Bishop' is de naam van een outlaw in de film 'The Wild Bunch' (1969).

Het genoemde artikel over criminele moslims is 'Muslim Crime in the U.K.'. Het is afkomstig van de site van de English Defence League (EDL), als introductie tot het stuk 'Muslim Crime Dossier' (door Pike Bishop, 36 pagina's, met voetnoten om het de schijn van betrouwbaarheid te geven). De auteur stelt zich in de inleiding van dit staaltje van selectieve waarneming de vraag: 'What qualifies us to talk about crime at all?'; en geeft als volkomen overtuigend antwoord: omdat we dat kunnen.
Op de homepage van GoV staat een oproep (met portretje) om 'Tommy Robinson' (EDL-leider Stephen Yaxley-Lennon) te steunen. Die zit volgens een recente blog van Paul Ray (ex-EDL en mogelijk ex-mentor van Anders Breivik) sinds kort in de gevangenis; Ray: '"Tommy" broke our democratic laws by breaching his bail conditions imposed on him for potentially causing someones death at an EDL demo when he got his sheep to attack someone'.

Het lijkt dus waarschijnlijk dat 'El Inglés', zoals we zagen een man die onomwonden de geesten rijp maakt voor eigenrichting, executies en zelfs genocide vanaf het platform Gates of Vienna, een prominent lid is van de English Defence League of een hot shot dicht in de buurt van die club. Misschien is het Alan Lake[6], de financier en ideoloog van de groep. Maar dat is gissen. Geheime diensten moeten werk maken van het achterhalen van de identiteit en de machinaties van deze bloeddorstige, haat zaaiende intrigant. En ook Nederlandse extreemrechtse sites - de voedingsbodem voor mogelijk geweld[7] in ons land - goed monitoren[8].

Noten

[1] Toevoeging 20 september: Een meer recent voorbeeld is het artikel 'Our Muslim Troubles: Lessons from Northern Ireland', waarin 'El Inglés' schrijft, onder het tussenkopje 'Assassination of Key Muslims': 'Ruthlessly cutting down those Muslims who are seen as being hostile, subversive, or seditious will serve to impress upon Muslims that the days of multicultural genuflection to their sensitivities are over.' Het hele stuk is een bloedstollende uiteenzetting van een moorddadige terroristische strategie gericht op moslims en mensen (met name politici) die een vreedzame integratie van deze minderheid nastreven.
El Inglés' kennis van zaken over de burgeroorlog in Noord Ierland doet overigens de gedachten uitgaan naar Paul Ray's vriendschap met de Noord Ierse terrorist Johnny Adair (zie noot[1] van mijn blognotitie over Anders Breivik). Het taalgebruik van 'El Inglés' heeft ook veel weg van dat van Anders Breivik en van Fjordman. Mijn gevoel - ik speculeer nu dus nog meer - zegt dat er sprake is van een collectief dat al dan niet soms samen geschreven teksten uitbrengt onder roulerende pseudoniemen (om tracering te bemoeilijken, met name na arrestatie van een van hen); en dat het niet zou mogen verbazen als Breivik - al is het misschien incidenteel - via dat collectief heeft (mee)gepubliceerd.


[1b] Toevoeging oktober 2012: onder het pseudoniem van de beheerder van Gates of Vienna, 'Baron Bodissey', gaat de extreemrechtse Amerikaan Edward S. May schuil, woonachtig in Virginia. Zie ook dit artikel.

[2] Google geeft op moment van dit schrijven 90 treffers voor "Gates of Vienna" op Het Vrije Volk (HVV), zoals een stuk van ene Mark Bogaers dat begint met de woorden 'Op de veelgeprezen weblog Gates of Vienna', een bericht met als inleiding 'Gisteren heeft Gates of Vienna na jarenlange voorbereiding een opzienbarende animatie gepresenteerd van alle geregistreerde aanslagen door islamitische terroristen sinds "9/11"', een artikel dat opent met 'Dit is een vertaling van "Judicial Use of Torture: Did Medieval Europe Learn It From Islam?," dat gepubliceerd werd op Gates of Vienna', enzovoorts. HVV heeft echter de site verbouwd en daardoor zijn oude webadressen in Google niet meer geldig, sterker nog, een hele reeks artikelen van de blog lijkt (voorlopig of definitief?) niet meer beschikbaar te zijn en is - misschien nog maar korte tijd - alleen zichtbaar via de cache van Google.
Overigens zijn veel verdwenen of veranderde webpagina's van redelijk goed bezochte sites terug te vinden in Wayback Machine, eenvoudig door de URL daar in te voeren, waarna in veel gevallen op meerdere data gearchiveerde versies van de pagina te zien zijn. Je kunt er ook een snapshot laten maken van een pagina die er nog niet in staat.

[3] Google geeft heden bijna 20 treffers voor "Gates of Vienna" op Artikel 7, het gaat om reacties van lezers die verwijzen naar GoV. Maar 'Pamela Geller' vindt Google 45 keer; dit betreft commentaren van bezoekers, maar ook bijvoorbeeld deze aankondiging van een 'conferentie tegen islamisering' georganiseerd door de club 'Stop the Islamization of America' van Geller en Spencer en een artikel (2010) van ene J.A. Kapteyn waarin staat:

'Maar ook vanuit de Verenigde Staten wordt opgeroepen om het islamiseringsproces te stoppen. Het American Freedom Defense Initiative (met personen als Pamela Geller en Robert Spencer) probeert onder de naam Global Freedom Initiative om een coalitie te vormen met de SIOE (Stop Islamisation Of Europe), een organisatie onder leiding van de Deen Anders Gravers Pedersen. Begin volgend jaar organiseert men een conferentie in Washington DC.'
De auteur vermeldt niet dat Geller en Spencer zich door middel van de American Freedom Defense Initiative hebben geassocieerd - zie dit officiële document - met John Jay, een man die op zijn blog pleit voor het vermoorden van moslims ('er zijn geen onschuldige moslims') en politieke tegenstanders, teneinde de 'ruling class' (lees: met name de liberals, door Nederlandse protofascisten 'linkse gutmenschen' genoemd) omver te werpen:
'p.s. and, this final observation. “you realize, of course, that this means war? …” if we are to preserve those rights and liberties which the ruling classes mean to usurp, to swallow whole and destroy as they work to “perfect” us into their image.

friends, if you wish to retain and preserve individual virtue, you are going to have to kill in order to do so.

if we are to excise the ruling class, it will be with violence. they used violence to attain their privilege, they use it nakedly in the form of the s.i.e.u. and black panther thugs in elective politics to maintain it, they contemplate relocation camps to preserve it, and they will violently resist and suppress any and all efforts to be removed from their privilege.


buy guns. buy ammo. be jealous of your liberties. and, understand, you are going to have to kill folks, your uncles, your sons and daughters, to preserve those liberties.'
Verder schrijft Jay:
'every person in islam, from man to woman to child may be our executioner. […] there are no innocents in islam. […] there is no innocence in islam. [...] muslims are no more entitled to exemption or protection from retaliation that [sic] any of the other ‘non-innocent' combatants in the world. [...] islam is subject to killing on grounds of political expediency on the same basis as islam kills its victims [...].'
[4] Op de blog van Paul Belien geeft Google nu ik dit schrijf ruim 100 treffers voor "Gates of Vienna".
Sinds enkele maanden heeft Pamela Geller mot met de EDL en ook met
Gates of Vienna; de nauwelijks gemaskeerde blijken van racisme uit die hoek heeft ze lange tijd met de mantel der liefde bedekt, maar nu ze het idee heeft dat anti-Joodse figuren er terrein winnen, moet ze er niets meer van hebben. Een blik met Google op haar blog leert dat zij jarenlang vol lof is geweest over beide groepen.[5] Toevoeging 20 september: eindredacteur Peter Breedveld van de rechtse blog Frontaal Naakt meldt: 'De bekende blogger Martien Pennings, actief op tal van islamofobe blogs als Het Vrije Volk, Artikel7 en het blog van schrijver Joost Niemöller, stelt dat de moslims achter het idee van de Holocaust zaten. In een mailwisseling, die ik in mijn bezit heb, mijmert Pennings dat genocide de enige 'humane oplossing' is voor het moslimprobleem.' Breedveld is een onaangename man die mensen graag schoffeert, maar dat hij dit liegt, lijkt me onwaarschijnlijk.
In een stuk van 20 september 2011 op de extreemrechtse blog Amsterdam Post schrijft Pennings: 'De islam bijvoorbeeld is nog nooit anders tegengehouden dan met menselijk waardig, rechtvaardig, eerzaam, maar vooral superieur geweld, want dat is het enige waarvoor de aanhangers van deze ideologie "respect" hebben.'


[6]
Toevoeging 20 september: Channel 4 bericht: 'in April, Mr Lake was interviewed on Norwegian TV, saying he would execute people who believed in Sharia law.
"I call them seditious. They are seeking the overthrow of the state. They're not respecting that which protects the state. As far as I'm concerned I'd be happy to execute people like that," he told TV2.
He added: "It doesn't look good for certain countries in Europe, certainly those with smaller populations. I suspect its going to take the loss of a few countries to wake other people up."'
Voorts zou Lake hebben geschreven: 'In 20 or 30 years the UK will start to fragment into islamic enclaves and non-islamic areas around them. It's time we decided who will be allowed in the non-islamic areas. These are the people we will force into the islamic enclaves (and who we will execute if they sneak out).' Waarna Lake 'to start off' de namen noemt van Rowan Williams (aartsbisschop van Canterbury), David Cameron en Nick Clegg.

[7] 'Mogelijk geweld' is eigenlijk te zwak uitgedrukt. Zie dit overzicht van aanslagen op Nederlandse moskeeën in de afgelopen jaren. Wel is er gelukkig in ons land nog geen
grote rechtse terreurdaad gepleegd en is er - voor zover de autorteiten ons hierover volledig inlichten - geen bewijs dat er in Nederland of Europa een rechtse terroristische groepering is in de zin van een zich daadwerkelijk op aanslagen voorbereidend netwerk.

[8]
Toevoeging 17 september: Iemand als de oud AD-journalist Carel Brendel legt (terecht) de wegen van de Moslimbroederschap in onze contreien pijnlijk nauwkeurig bloot. Maar Wilders' danspassen met hondsdolle, zich hecht organiserende haatzaaiers worden wat lacherig afgedaan als een soort nieuw rechtse folklore – en bepaald niet door Brendel alleen.
Stel je eens voor dat Brendel of Geen Stijl zou ontdekken dat, zeg, een Turkse naaste beleidsmedewerker van Job Cohen op zijn blog direct zou linken naar een artikel op een populaire Turkse site, waarin genocide op de christenen in dat land als noodgedwongen maatregel wordt voorgesteld, wanneer die bevolkingsgroep te invloedrijk wordt (wat de auteur van het stuk voorspelt). En voorts dat die islamitische vertrouweling van Cohen op zijn blog een pamflet had gepubliceerd (later weggehaald wegens de dreiging van juridische vervolging) met de titel 'Geef ons wapens!', waarin hij christenen in één adem met de criminelen onder hen afschildert als roofdieren met scherpe tanden en klauwen, die de brave moslims naar het leven staan en waartegen de moslims zich particulier moeten bewapenen, omdat de politie ze niet beschermt. Ja, dat Cohen zelve vanaf zijn persoonlijke website veelvuldig zou linken naar de betreffende Turkse site.
Brendels blog zou te klein zijn voor de stroom aan stukken waarin hij elke beweging van deze beleidsmedewerker tot op de meter in kaart zou brengen. Op tientallen Nederlandse blogs, Geen Stijl voorop, zou een geloei van woede weerklinken, dat zou aanhouden totdat niet alleen Cohen de medewerker zou hebben ontslagen, maar ook het verder politiek functioneren van Cohen zelf waarschijnlijk onmogelijk zou zijn gemaakt. 


Latere toevoegingen 2011/2012: 

Extreemrechts plukt vruchten van crisis
Door Ilia Maglini, Kathimerini (Athene), 1 mei 2012 

Far right on rise in Europe, says report
Door Peter Walker en Matthew Taylor, The Guardian, 6 november 2012

Alarm om blanke terreurdreiging
Door Bart Olmer, De Telegraaf, 27 maart 2012

Europe's Turn to the Right
Door Ian Buruma, The Nation, 10 augustus 2011

Europe's 'nationalist populists' and far right - interactive
Door Peter Walker en Paddy Allen, The Guardian, 6 november 2011

Het gif van de crisis
Door Gianni Riotta, La Stampa, 14 december 2011

Nazi-ondergrondse mogelijk veel groter
Nu.nl, 18 november 2011

'In Denemarken wordt rassenoorlog voorbereid'
ANP/De Volkskrant, 17 november 2011

'Nieuw rechts terrorisme in Duitsland'
ANP / De Volkskrant, 14 november 2011

Kabinet sluit de ogen voor terroristische realiteit
Door Marcel Hulspas, 13 september 2011

Anders Breivik's spider web of hate
Door Andrew Brown, The Guardian, 7 september 2011

Noorse politie pakt weer extremist met wapens
ANP / De Volkskrant, 9 september 2011

Zie ook m'n blognotities:
Breivik, kruisridders en English Defence League
Wilders is indirect verbonden met de English Defence League
English Defence League knoopt banden aan met Tea Party
Waarom Wilders een gevaar is voor de rechtsstaat
Adviseur Wilders: geef ons wapens!
Geert Wilders werkt samen met exteemrechtse verspreider van complottheorieën over Obama

Geen opmerkingen:

Een reactie posten