blogspot visitor

05 november 2013

Handelsverdrag VS-EU fnuikt democratische wetten

This transatlantic trade deal is a full-frontal assault on democracy
Door George Monbiot, The Guardian, 4 november 2013

Op 11-15 november voltrekt zich de tweede ronde van de onderhandelingen voor de Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP); de eerste was in juni dit jaar. Het gaat om de 'Europese variant' van de zeer omstreden Trans Pacific Partnership (TPP).
Monbiot legt uit dat "investor-state dispute resolution" - geheime en eenzijdige arbitragetribunalen die de Europese Commissie deel wil laten uitmaken van TTIP - "een panel van schimmige advocaten van multinationals zou toestaan de wil van het parlement te doorkruisen en onze wettelijke beschermingen te vernietigen". Met andere woorden: "[De TTIP] zou grote bedrijven in de gelegenheid stellen regeringen die hun bugers proberen te verdedigen juridisch te vervolgen tot ze bezwijken". Hij noemt pakkende voorbeelden uit Australië, Argentinië, El Salvador en Canada van de stuitende claims van honderden miljoenen euro's die grote bedrijven neerleggen bij staten die met nationale wetgeving hun activiteiten binnen de perken wensen te houden, bijvoorbeeld om burgers, milieu of natuur te beschermen.

Hoogste tijd voor Zembla, Tegenlicht, De Groene Amsterdammer en De Correspondent om hier diepgaand in te duiken. Natuurlijk had elke zichzelf respecterende kwaliteitskrant dat allang moeten doen, en het zal best zijn dat ik een en ander heb gemist, maar mijn indruk dat er in Nederland nauwelijks interesse bestaat voor dit dreigende handelsakkoord - eerder nog applaus - zal er niet al te ver naast zitten.

Zie ook:

Teken de petitie
voor meer transparantie
in de EU besluitvorming.

Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation
Hoofd: Paul de Clerck | Alter-eu.org | Twitter.com/ALTEREU

Born out of the need to provide a cohesive and consolidated approach to campaigning in Europe on curbing the influence of corporations on EU decision-making.


Alternatief handelsakkoord
Alternativetrademandate.org - opgesteld door vijftig organisaties.

Transatlantic Trade: Discussing the good, the bad and the ugly
EFA, 5 juni 2013

De Europese Groenen (European Free Alliance, EFA) lijken al bij voorbaat volledig te zijn ingekapseld in dit neoliberale speelveld [correctie: zie update hieronder!]. Zucht. Wel moet gezegd dat ten tijde van deze conferentie in Europa nog weinig of niet werd gerept over de TTIP en dat men critici van het verdrag in de maak had uitgenodigd. Video van de bijeenkomst hier.
Update! Bas Eickhout, voor GroenLinks in de EFA en voorzitter van de conferentie in juni, laat op Twitter weten: "Dat arbitragetribunaal is echt schandalig. Het komt uit bilaterale verdragen met ontwikkelingslanden ter bescherming van investeerders. Bij wat wankelere regimes snap ik dat nog ergens. Maar bij verdragen met VS en Canada echt onzin. Wij stemmen ook tegen deal met Canada (zie mijn tweets toen ook meteen over teerzanden, zeehondenbont en dergelijke). Dus ja, idem bij VS."

Vrees voor de Noord Atlantische Vrijhandels Organisatie
Door Han van de Wiel, Down to Earth, oktober 2013

Uit het artikel blijkt dat de PvdA zich ook op dit vlak weer eens neoliberaal puur sang toont: Jan Vos keert zich niet tegen de arbitragetribunalen, "maar misbruik moet tegengegaan worden en de PvdA is kritisch over geschillenbeslechting tussen investeerders en staten met goede rechtssystemen: het primaat van de democratisch gelegitimeerde macht mag in die gevallen niet worden verstoord." Bla bla bla.
En natuurlijk blijkt ook de gepolste Freya Baetens, universitair hoofddocent internationaal en Europees publiekrecht aan de universiteit Leiden, een rasechte neoliberaal: maar die werkt dan ook voor de Brusselse advocatenfirma VVGB die al verdient aan schandalige arbitragetribunalen.
Gelukkig is Friends of the Earth Europe (FoEE), bij monde van Paul de Clerck, zeer helder. Men gaat campagne voeren, met als speerpunt de paragraaf over geschillenbeslechting tussen investeerders en staten. "Die bepaling mag níet in het verdrag komen!", aldus een strijdbare De Clerck.

Later toegevoegd:

Europese Commissie twijfelt over Investor-State Dispute Settlement (ISDS) in TTIP
BBC News, 22 januari 2014

Secret Multinational Trade Agreement Reads Like One Big Corporate Wishlist
Door Parker Higgins en Maira Sutton, Parker Higgins, Maira Sutton / AlterNet, 30 december 2013

Uit gelekt TTIP-document blijkt: bedrijfslobby's are ruling the waves
Corporate Europe Observatory, 16 december 2013

Hoe Monsanto profiteert van het Trans-Pacific Partnership
Door Selma Fransen, De Wereld Morgen, 10 december 2013

The lies behind this transatlantic trade deal
Door George Monbiot, The Guardian, 2 december 2013

Secret Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP)
Wikileaks, november 2013

Hoofd transparantiewerkgroep Europarlement onder vuur wegens vermeende lobbypraktijken
Door Lesley Arp, De Wereld Morgen, 6 november 2013

Secret lobbying by law firms shows the need for a mandatory transparency register
Door Vicky Cann, SpinWatch.org, 6 november 2013

Einflüsterer in Expertengruppen: EU-Kommission versagt im Anti-Lobby-Kampf
Door Claus Hecking, Der Spiegel, 6 november 2013

New research reveals Commission still puts big business in charge of key advisory groups, despite promising reform to MEPs
Door ALTER-EU, 6 november 2013

PM: Expertengruppen der EU-Kommission fest im Griff der Großindustrie
Door Helga Trüpel, Die Grünen / EFA, 6 november 2013

Documentaire "Euromania" over de macht van grote bedrijven in de EU
Door Peter Vlemmix, première 11 mei 2014

A filmmaker on a search to uncover the European Union: does Europe provide jobs and democracy, or is it a big business project? A deeply personal and revealing documentary from the creators of the 2012 hit Panopticon. Euromania shows what is happening to people and countries all over Europe. Democracies are being changed in depended states where a small group of people call all the shots.

Zie ook m'n blognotities:
Trans-Pacific Partnership is machtsgreep bedrijven
Boek: multinationals nemen de macht over
Bedrijven in de VS krijgen financieel ongelimiteerde greep op de democratie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten