blogspot visitor

15 februari 2011

Planten zweten minder door hogere CO2-concentratie

Door Sander Beck, Trouw, 15 februari 2011, pagina 28

In het artikel wordt uitgelegd dat Utrechtse wetenschappers hebben vastgesteld dat blaadjes van planten in moerasbossen in Florida in de loop van de laatste 150 jaar gemiddeld een derde minder huidmondjes hebben gekregen. De verklaring is waarschijnlijk dat door de gestegen CO2-concentratie de planten minder huidmondjes nodig hebben om voldoende van dit gas - nodig voor de fotosynthese - op te nemen. Bijkomend gunstig effect voor de plant kan zijn dat minder water verdampt via de huidmondjes en de plant dus minder water uit de bodem hoeft op te nemen om te groeien, i.e. beter bestand is tegen droogte.

De wetenschappers waarschuwen dat begroeide regio's minder zullen afkoelen doordat bomen en andere vegetatie zoals gezegd minder gaan 'zweten'. Grote gebieden op aarde kunnen ten gevolge van de verwachte CO2-uitstoot - door het verbranden van kolen, olie en gas - zo sterker opwarmen dan gedacht, waardoor het klimaat meer kan veranderen dan nu door de modellen wordt voorspeld. Ook kan er wateroverlast ontstaan, doordat de planten en bomen minder vocht onttrekken aan de bodem. De wetenschappers menen dan ook dat de klimaatmodellen dit effect moeten gaan verdisconteren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten