blogspot visitor

17 maart 2007

Zeespiegel van ijsvrije aardeVorig jaar berichtte National Geographic News over de mogelijkheid van een gigantische zeespiegelstijging: "Hot 'Prehistoric' Conditions May Return by 2100" (september 2006):
"There was no ice on any continent as far as we know," said Daniel Schrag, professor of Earth and planetary sciences at Harvard University in Cambridge, Massachusetts.[...] "Sea level was about 100 meters higher - mostly because there was no ice in Antarctica," Harvard's Schrag said.
Elders op het web is te vinden dat omrekenen van geschat totaal-ijsvolume naar water een zeespiegelstijging van 63 tot 75 meter zou kunnen opleveren. Mogelijk ook minder, omdat grote hoeveelheden waterdamp kunnen worden opgenomen door toenemende vegetatie.
Zie bijvoorbeeld deze inschatting van een klimaatscepticus - in deze dus een onverdachte bron.

Het is me niet duidelijk of daarbij de uitzetting van al dat water bij de voorziene temperatuurstijging is meegerekend: zo nee, dan zou je nog wel eens in de buurt van de 100 meter kunnen komen die volgens bovenstaand artikel in prehistorische tijden het geval was.

Over het tempo waarin de gigantische ijsmassa's helemaal zouden kunnen smelten, bestaat geen zekerheid; waarschijnlijk kan dat niet binnen een paar eeuwen gebeuren, maar niemand die het zeker weet. Daarbij speelt onder meer de mate waarin megagrote stukken ijsmassa zullen losbreken en in de oceanen terechtkomen, een rol, lijkt me.

Kortom: veel onzekerheden; maar als de in het artikel beschreven 'Eocene temperaturen' inderdaad terugkeren, wat gezien de over 100 tot 200 jaar mogelijk aan de orde zijnde kooldioxideconcentraties vooralsnog niet onwaarschijnlijk is, kan genoeg ijs smelten om op de lange termijn een zeespiegelstijging van tientallen meters, wellicht zelfs van 50 tot 100 meter, te veroorzaken - zo onvoorstelbaar veel ijs ligt er op aarde, kennelijk.

Later toegevoegd:

If all the ice melted [interactieve kaart kustlijnen]
National Geographic, november 2013

National Geographic Maps Our Coastline After We Melt All Earth’s Ice, Raising Seas Over 200 Feet
Door Joe Romm, Climate Progress, 20 november 2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten