blogspot visitor

10 november 2016

Trump-stem gaat om immigratie, niet om ongelijkheid

Trump and Brexit: why it's again NOT the economy, stupid
Door Eric Kaufmann, London School of Economics, 9 november 2016
[...] Why is Trump, Brexit, Höfer, Le Pen and Wilders happening now? Immigration and ethnic change. This is unsettling that portion of the white electorate that prefers cultural order[*] over change.
Uit een van de grafieken zou wel kunnen blijken dat, anders dan voor pro-Brexit-stemmers, voor stemmers op Trump, althans voor de meest overtuigde, de economie als geheel - dus mijns inziens waarschijnlijk de onzekerheid daarover - een net zo belangrijke rol speelt als immigratie.

Een ander aspect:
[And what] counts is the [...] chasm between people who answered that it was important for children to be well-mannered or considerate.
Dat wil zeggen: ouders die kun kinderen autoritair opvoeden stemmen significant meer dan gemiddeld op Trump.

De hoogte van het inkomen van de blanke Trump-stemmer is volgens dit onderzoek nauwelijks of niet relevant. Dat van de witte pro-Brexit-stemmer evenmin.

Wel lijkt er een verschuiving te zijn, wat zou blijken uit andere cijfers: een deel van de kiezers met een laag inkomen dat vorige keer op de Democraten stemde, koos nu Trump; en in veel regio's in ingestorte voormalige industriegebieden ("Rust Belt") deed Trump het opvallend veel beter dan Romney. Ik ben echter niet genoeg thuis in de materie om de betekenis van deze indicaties te beoordelen.

Terzijde - juni vorig jaar schreef ik: "Het verdwijnen van de witte meerderheid in Amerika is daar een hot issue in rechtse kringen".

Later toegevoegd:

Yep, race really did Trump economics: A data dive on his supporters reveals deep racial animosity
Door Sean Mcelwee, Salon, 13 november 2016

Still think economic anxiety and trade policy were the big factors in Trump's win? Data suggests otherwise

Krugman Gets to the Bottom of Why the White Working Class Votes Against Its Own Interests
Door Janet Allon, AlterNet, 25 november 2016

Krugman suggests that the real identity politics right now in America are being played by the white working class, which he defines as "some combination of white resentment at what voters see as favoritism toward nonwhites (even though it isn’t) and anger on the part of the less educated at liberal elites whom they imagine look down on them."

It Was the Racism, Stupid: Explaining Trump's Win Using White Working-Class 'Economic Anxiety' Is Just Wrong
Door Chauncey DeVega, Salon / AlterNet, 5 januari 2017

Another Clinton-Trump divide: High-output America vs low-output America
Door Mark Muro en Sifan Liu, Brookings, 29 november 2016

[...] Our data makes plain that while cultural resentments played a huge role in this month's election, so too did a massive economic divide between relatively prosperous high-output counties [daar won Clinton] and struggling lower-out rural ones [die gingen naar Trump].
[Over de mate van inkomensongelijkheid zegt dit weer niet zo veel; wellicht wijst het vooral op verbittering en angst verder af te glijden als plattelandsregio; ook is het mogelijk dat een flinke rol heeft gespeeld dat die achtergebleven gebieden gemiddeld minder etnisch divers zijn en banger hun 'identiteit' te verliezen zoals in de 'verderfelijke' grote steden; of dat de opvoeding buiten de steden gemiddeld meer autoritair is, zodat een bully als Trump relatief goed in de smaak valt.]

It Was Cultural Anxiety That Drove White, Working-Class Voters to Trump
Door Emma Green, The Atlantic, 9 mei 2017

A new study finds that fear of societal change, not economic pressure, motivated votes for the president among non-salaried workers without college degrees.

The Majority of Trump Voters Are Not Who You Might Think They Are, New Research Finds
Door Celisa Calacal, AlterNet, 5 juni 2017

[...] two-thirds of Trump voters "came from the better-off half of the economy."

Resentful white people propelled Trump to the White House — and he is rewarding their loyalty
Door John Sides, The Washington Post, 3 augustus 2017

Noot

[*] Toegevoegd 12 november: ik ben het oneens met hoe Kaufmann "culturele orde" tegenover "verandering" stelt. Het wekt de indruk dat immigratie per se "culturele orde" zou doorkruisen of er zelfs onverenigbaar mee zou zijn. Maar dat is nu juist de de angst zaaiende, onjuiste overdrijving van het populisme. De uitdaging voor niet-populisten is precies: te laten zien dat en hoe immigratie kan samen gaan met - dynamische maar voldoende stabiele en zekere - 'culturele orde'.

Zie ook m'n blog:
Fascistoïde Trump bespeelt tribale instincten
Martin Bosma, voor al uw genocides

Geen opmerkingen:

Een reactie posten