blogspot visitor

26 maart 2016

VS: hoe de Democraten de lagere middenklasse in de steek lieten - verplichte analyse voor PvdA'ers

Historicus en politiek-analist Thomas Frank legt in dit must-read interview glashelder bloot hoe de Democraten met Bill Clinton zich ontwikkelden tot een hoogopgeleide elite, sterk verweven met 'professionals' op riante posities in de maatschappij (onder meer op Wall Street), die de arbeidersklasse - de lagere middenklassen en de mensen aan de onderkant van de samenleving - in feite een loer heeft gedraaid. De inkomensongelijkheid is onder Clinton sterk toegenomen en is ook onder Obama gegroeid in plaats van teruggedrongen.
Veel van Franks analyse is zeer van toepassing op de sociaaldemocratie in Nederland, de PvdA, sinds Wim Kok en in nog sterkere mate Wouter Bos en Diederik Samsom.
While the battle rages for the soul of the Republican Party, Frank sees Democrats in the throes of their own identity crisis. The one-time party of the working class has been co-opted by a hyper-educated elite, he argues in his just-published Listen Liberal. The book can be read as an argument that the anger propelling Donald Trump's campaign is the product of short-sighted policy decisions made by Democratic technocrats.

By inveighing against the "professional class", a meritocracy that, by his lights, is as rigidly status-driven and as averse to outsider voices as class based upon wealth, Frank is casting himself in the role of heretic.

> Lees het hele interview met Frank op Billmoyers.com
Zie ook m'n blogs:
Ongelijkheid rijk en arm: 35 verbijsterende feiten
De kloof tussen rijk en arm groeit alsmaar door
Nobelprijswinnaar Stiglitz: inkomensongelijkheid ontspoort
Amerika's obscene kloof tussen arm en rijk
Rijkdom van de wereld valt toe aan elite

En:

Diederik Samsom: hoog IQ, domme man
Jetta Klijnsma (PvdA) sloopt de bijstand en regelt dwangarbeid onder minimumloon
Impliciete visie en belangen regeerakkoord 2012
Verkiezingsuitslag 2012: neoliberaal hoe dan ook
VVD-PvdA-akkoord = afbraak sociale huursector

En:

Belangrijkste oorzaken economische crisis
'Het burgerlijke leven is onderuitgehaald'
Oorzaak staatsschuld: bedrijven betalen te weinig belasting
Verhoog de belastingen voor bedrijven en welgestelden of geef de doodsteek aan de publieke zaak - de keuze is aan ons
Belastingparadijzen (b.v. Nederland) voeden crisis

Geen opmerkingen:

Een reactie posten