blogspot visitor

21 februari 2009

Twitter: hersenloos collectief denken?


Twitter Nation Has Arrived: How Scared Should We Be?

By Alexander Zaitchik, AlterNet, February 21, 2009

De kijk van Twitter-profeet Clive Thompson (geciteerd in dit artikel) doet denken aan het door Harry Mulisch in De compositie van de wereld (1980) geschetste toekomstbeeld van ultimitieven zonder enige persoonlijkheid, die - ik volg Mulisch in het nu volgende niet getrouw - als een soort neuronen een planetair metabewustzijn constitueren van welks bewustzijnsinhouden ze zelf geen flauwe notie hebben; het internet met de daarin geïntegreerde mensen kan je daarbij à la Mulisch 'octaaf' noemen met het brein, het menselijk lichaam (in het bijzonder het brein) 'octaaf' met het neuron; en de gedachte van hooguit 140 tekens in Twitter 'octaaf' met de door het neuron afgevuurde zenuwprikkel.

Mulisch stelt dat de talloze technologisch geabsorbeerde mensen octaaf zijn met de 'oerhorde' van mensachtige apen in de prehistorie, waarin of waaruit voor het eerst 'bewustzijn' tevoorschijn kwam.
Thompson zou dan de crux van die toedracht - de humanoïde metaneuronen weten zelf niet waarvan ze zich qua collectief bewust zijn en hoe dat bewustzijn zich tot zichzelf verhoudt, wat het 'in zijn schild voert' et cetera - miskennen en maskeren door middel van utopistische newspeak als 'making possible weird, fascinating feats of coordination' en 'it's like the Greek dictum to "know thyself," or the therapeutic [aan Oosterse wijsheid ontleende; K] concept of mindfulness'.
Meest waarschijnlijk is, dat noch Thompsons utopie en deze, noch de dystopieën van Alexander Zaitchik en Mulisch(*), recht doen aan de complexe werkelijkheid.

(*) Mulisch kent aan de (meest begaafde?) ultimitieven overigens wel de cruciale functie van het hebben van 'aha-Erlebnisse' toe, voor zover ik het begrijp het - met een verraste of verrukte kreet en/of een lach gepaard gaande - doorbreken van (het besef van) nieuwe, 'originele' verbanden; hoe deze belevingen zich verhouden tot het metabewustzijn is me nog minder duidelijk geworden dan het bovenstaande.


Een mogelijke ongewenste bijwerking van het verslavende kwetter-, tjilp en giechelmedium c.q de chatbox 2.0 die Zaitchick niet noemt, trouwens, is constante sociale (zelf)controle dan wel uitsluiting als keerzijde van de door Thompson bezongen nearly telepatic unit of kinship, mindfulness en having an audience can make the self-reflection even more acute. Van belang dit in het oog te houden naast het door Zaitchick belichte risico van 'debiliserende uniformering' als keerzijde van de 'weird, fascinating feats of coordination' die Thompson bejubelt.

Zie ook: 17 Ways to Visualize the Twitter Universe

En deze opmerking van een blogger:

Why is Twitter so addictive to people? They use twitter on their phone, at home. You will see on the news one day that someone got into an accident because they were on twitter. I see it as it is becoming an obsession for people. I use twitter just to broadcast my post from my blog. It helps to get traffic to this blog but that’s all. I think Twitter is a good idea but people are taking it way to serious. They are on it every single day. People say that Twitter is easy to use only. It gives you 140 characters so no drown out sentences. Is Twitter going to be a fade like everything that is popular once?

Twitter can also save your life. Look at the guy that used twitter saying he was captured and people helped get him and his interpreter free. So there are good things that can come out of it. People just need to calm down and don’t use it to much.

Follow-ups met positieve kijk op Twitter:
Twitterers Tweet Back at AlterNet (Alternet, 24 februari 2009)
Why You Should Be on Twitter (Alternet, 4 maart 2009)

Zie verder m'n blognotities:
Kladblognotities over de blog (december 2006)
Hardop webdenken (mei 2007)
'Mensen gaan steeds meer lijken op computers'  

En dit interessante artikel van Marianne van den Boomen:
Van gemeenschap via webnetwerk naar datawolk (PDF, 2007)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten