blogspot visitor

30 juli 2012

Zorg-technocraten openen aanval op kwetsbare groepen

Trouw / NOS, 29 juli 2012

Trouw bericht dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) het vergoeden van dure medicijnen voor een aantal zeldzame ziekten wil staken.

Dit is waarschijnlijk nog maar het begin, berichtte de NOS gister.

De (rechtse) politiek weigert miljarden binnen te halen door de vennootschaps- en vermogensbelasting voor grote bedrijven en de inkomensbelasting voor circa het rijkste derde deel van de bevolking te verhogen en een Tobin-tax op de jungle van financiële transacties in te voeren. In plaats daarvan tientallen (op den duur misschien honderden) miljoenen schrapen ten koste van het welbevinden van ernstig zieke mensen - grote klasse...

Later toegevoegd:

Rutte in Trouw (29 november of 1 december 2014) over de participatiesamenleving: "De omgeving van een vrouw met borstkanker maakt een schema om haar kinderen naar school te brengen, mensen halen via crowdfunding geld op".

De vraagstelling in het Journaal van 30 juli was al bij al - vooral in het studio-gesprekje tussen Sacha de Boer en een Journaal-redacteur - duidelijk niet objectief, maar in de geest van het advies van het CVZ. Je krijgt de indruk dat het CVZ de NOS de primeur van het nieuws heeft gegeven en dat de Journaal-redactie daardoor onvoldoende distantie heeft bewaard.

Gewogen en te duur bevonden
Door Han van der Horst, Joop.nl, 31 juli 2012

Oppositie wil opheldering over advies schrappen dure medicijnen
Trouw, 30 juli 2012

Pillen zeldzame ziektes afschaffen een statistische leugen
Door Vincent van der Vlies, Joop.nl, 30 juli 2012

[...] Op die manier kun je makkelijk andere ziektes en behandelingen ook niet meer vergoeden op basis van kosteneffectiviteit, denk bijvoorbeeld aan een persoon wier leven na een behandeling tegen kanker met vijf jaar gerekt wordt, maar niet meer zal kunnen werken. Iemand wel of niet behandelen op basis van geld [i.e. moet je die keuze maken op basis van louter financiële overwegeingen; K] is volgens mij de ethische vraag die aan deze discussie ten grondslag moet liggen en niet de kosten-baten verhouding.

CVZ-voorzitter: nu beslissen over zorg, anders keiharde ingrepen
NRC Handelsblad, 8 augustus 2012 

Enqête: Meeste artsen willen af van marktwerking
Trouw, 3 september 2012

Trouw bericht dat volgens een enquête van Medisch Contact driekwart van de Nederlandse artsen en studenten geneeskunde een einde wil maken aan marktwerking in de zorg.

Zie ook m'n blognotities:
RVZ-aso's: ouderen moeten zorg zelf gaan betalen
Driedeling in de zorg met Edith Schippers 

De aanval van deze inhumane afwentelaars van de financiële crisis op mensen die ziek zijn gaat gewoon door: 

Weer vergoeding voor kleine groep ernstig zieke patiënten geschrapt
NRC Handelsblad, 11 september 2012

Nu van mensen met autoimmuum-ziekte SLE en om een bepaalde groep MS-patiënten.   

'Gehandicapte gaat het zelfstandig niet redden'
Trouw, 25 februari 2013

Trouw bericht dat gehandicapten die in veel gevallen het verstandelijk vermogen van een kind hebben straks zelf boodschappen moeten doen, medicijnen moeten innemen en moeten koken.

Kwetsbaar én afhankelijk zijn, dat is niet meer van deze tijd
Door Imrat Verhoeven, Thomas Kampen en Loes Verplanke, Trouw, 20 mei 2013

Tags: zorg, gezondheidszorg, marktwerking, privatisering, bezuiniging, afbraak

Foto (bron Algemene Bestuursdienst): Arnold Moerkamp, voorzitter Raad van Bestuur CVZ

Geen opmerkingen:

Een reactie posten