blogspot visitor

05 februari 2012

VN-rapport: mensheid verslindt de aarde razendsnel


UN High Level Panel on Global Sustainability

Door Barbara Debusschere, De Morgen, 4 februari 2012

Rapport Resilient People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing (januari 2012)
Website UN High Level Panel on Global Sustainability

Zie ook:

VN: Groeiende bevolking vraagt om grote economische hervormingen
Door Emma van der Wateren, Trouw, 30 januari 2012

UN Global Sustainability Panel Says a “Future Worth Choosing” must be based on true costs to people and the environment
Duurzaam ondernemen, 30 januari 2012

---

Hulde aan Trouw voor het bericht. NRC, de Volkskrant, de voltallige Nederlandse tv-zenders: geen woord. Tekenend voor de ernstige staat van verdringing en zinsbegoocheling waarin men in dit land verkeert.

Meer in mijn blognotities:
Het grimmige verloop van klimaatverandering
Hebben we de aarde voorbij een omslagpunt geduwd?

Latere toevoegingen:

Achim Steiner: 'We haven't even begun to understand the damage we are bringing to bear on the sustainability of our planet'
Door Michael McCarty, The Independent, 9 april 2012

Beyond .350: Measuring New Thresholds of Global Collapse
Door Carl Zimmer, Yale Environment / Alternet, 23 februari 2012

Tracking carbon in the atmosphere was just the beginning. Scientists offer some new markers to watch to see how close we are to catastrophe

250 Miljoen jaar geleden stierven soorten massaal uit door sterke opwarming van de aarde
Door Joe Romm, 23 februari 2012

In “The Great Dying” 250 million years ago, the devastation came with runaway greenhouse warming. The deadliest mass extinction of all took a long time to kill 90 percent of Earth’s marine life–and it killed in stages–according to a newly published report.

Groeiende vraag naar water baart VN zorgen
Trouw / ANP, 12 maart 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten