blogspot visitor

29 juli 2010

Klimaatverandering mogelijke oorzaak afkalving basis voedselketen oceanen

Backbone of marine food chain in alarming decline
By Jeremy Hance, Mongabay.com, July 28, 2010

Tiny marine algae, known as phytoplankton, are the backbone of the marine food chain, yet a new study in Nature has found that this backbone is disintegrating. (...) a decline that corresponds to warming waters due to climate change.

Steve Connor, Science Editor van The Independent: 'Microscopic life crucial to the marine food chain is dying out. The consequences could be catastrophic.'

Seth Borenstein van AP legt uit: 'plant plankton found in the world’s oceans are crucial to much of life on Earth. They are the foundation of the bountiful marine food web, produce half the world’s oxygen and suck up harmful carbon dioxide.'

Overigens: dat een sterke afname van de hoeveelheid phytoplankton niet snel leidt tot een duidelijke afname van de zuurstofconcentratie in de atmosfeer, komt omdat zich in de atmosfeer enkele duizenden malen zoveel zuurstof heeft verzameld als er jaarlijks 'vers' wordt geproduceerd door fotosynthese in voornamelijk plankton, planten en bomen: kijk bijvoorbeeld hier en hier.

Zie ook:

Oceans in Peril: Primed for Mass Extinction?
By Wynne Parry, Senior Writer Live Science, 29 juli 2010

En verder de bespreking in Climate Progress. 

Later toegevoegd: 

Rising Ocean Temps Threaten the Ocean Food Chain
Door Michael D. Lemonick, Climate Central, 25 oktober 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten