blogspot visitor

28 februari 2010

Piraat Femke Halsema verklaart auteursrechten vogelvrij

Wat een ontluisterende en oneerlijke aanval van GroenLinks op het verbieden van illegaal downloaden. Die partij schroomt niet het zo voor te stellen, dat de 'internettoegang als fundamenteel burgerrecht' door de werkgroep-Gerkens in gevaar wordt gebracht. Toemaar. En men stelt doodleuk, zonder een draadje argumentatie, dat een verbod op illegaal downloaden (door GL tendentieus en vilein 'downloadverbod' genoemd) NIET de auteursrechten van muzikanten helpt beschermen. Huh?! Vroom, doch volkomen misplaatst, stelt men tegelijkertijd dat men vindt dat de 'belangen van auteurs goed beschermd' moeten worden. Maar op welke manier dan? En eveneens zonder een greintje substantie: 'Het is veel belangrijker dat we nieuwe, eigentijdse manieren vinden om geld te verdienen aan muziek en films'. Maar hoe dan?

Sinds Halsema’s weerzinwekkende plan voor een startsubsidie voor beginnende prostituées (Halsema: 'de gedachte erachter is dat vrouwen zich zelfstandig kunnen ontplooien [sic!; K]') heb ik niet zo'n belachelijk en van ernstige geestesvertroebeling blijk gevend persbericht van GL gelezen, moet ik zeggen, al heb ik me vaak geërgerd aan de sociaaleconomisch neoliberale koers die onder Halsema is ingezet. En men gaat er een heuse campagne van maken: een strijd voor het gedogen van het stelen van de vruchten van andermans arbeid, een geregisseerde aanmoediging van de digitale piratenpraktijk. Femke Halsema's twitterfeest stond in het teken van deze populistische hetze tegen de bescherming van de auteursrechten. Aangevoerd door Femke 'Captain Cook' Halsema, stort de horde Informatie is vrij!-scanderende auteursrechtenschenders zich joelend en schransend op de creaties van mensen die hard hebben gewerkt om iets interessants of moois te maken.

Dit schreeuwt om een opiniestuk in een kwaliteitskrant van de werkgroep-Gerkens, waarin helder wordt uitgelegd waarom een verbod op het illegaal downloaden (= stelen) van auteursrechtelijk beschermde items op internet hoogst wenselijk is en hoe dat technisch gezien kan worden geïmplementeerd zonder de privacy van ook de niet-jattende internetgebruiker áán te tasten of (zoals Bits of Freedom stelt) qua infrastructuur tenminste mogelijk te maken en zodoende vroeg of laat over ons af te roepen.

De uitvinder van de term virtual reality, de internet/techno-wizzard Jaron Lanier, heeft pas een boeiend boek gepubliceerd, You Are Not A Gadget - a manifesto, waarin hij de ondermijning - door het illegaal downloaden - van het verdienvermogen en daarmee de bestaansvoorwaarden van creatieve en productieve mensen (muzikanten, schrijvers, journalisten, vormgevers et cetera) scherp over het voetlicht brengt. Het gaat volgens Lanier om een fundamentele weeffout bij het opzetten van het internet: hij valt precies het lekker bekkende dogma 'alle informatie moet vrij zijn' aan, door middel waarvan nu ook GroenLinks, in het voetspoor van de Zweedse Piratenpartij, met name jonge kiezers hoopt te trekken.

En ja, op deze blog plak ik geregeld citaten uit artikelen van kranten en tijdschriften. Moet ik Halsema daarom niet steunen? Nee. Ten eerste is haar stellingname principieel fout; ook wie zelf niet de verleiding kan weerstaan gebruik te maken van een gat in de mazen van de wet of de handhaving daarvan, kan met recht en reden vóór het dichten van dat gat zijn. Ten tweede draag ik door deze blog eerder een pietsje bij aan het vergroten van bezoek aan de oorspronkelijke pagina's, dan dat ik daar bezoekers vanaf troggel. Mijn blog wordt door Google en consorten namelijk pas zo'n beetje als laatste in de lijst zoekresultaten vermeld als je zoekt op de betreffende kop van het artikel of op voor de hand liggende trefwoorden in verband met het onderwerp. Alleen bij 'exotische' combinaties van trefwoorden komt mijn blog via zoekmachines in beeld. Doordat ik altijd een link naar de orginele URL plaats, is dit al bij al geen benadeling van de auteur en uitgever in kwestie. Daarbij is tevens essentieel dat het bezoekersaantal aan mijn blog dicht tegen nihil aanzit (en natuurlijk dat ik er niets mee verdien); het verschilt nauwelijks van een privé dag/plakboek waarin slechts zéér incidenteel iemand anders een blik slaat.

Zie ook m'n blognotities:
Leidt Web 2.0 tot een parasitaire economie en beangstigend collectivisme?
Coolpolitics en Volksempfinden

Links:

Wanted for downloading?!
Puik opiniestuk van hoogleraar intellectueel eigendomsrecht Dirk Visser in Webwereld, 9 maart 2010. Geen speld tussen te krijgen!

XS4ALL ziet niets in downloadverbod
Jammer dat deze ideologisch vaak juist goed opererende provider niet het simpele onderscheid - zie het stuk van Dirk Visser hierboven - tussen een verbod en een redelijke wijze van handhaven inziet en gestalte wil helpen geven. Natuurlijk moet er voor het handhaven van een verbod op illegaal downloaden een systematiek (met technologische component) worden ontwikkeld die niet leidt tot het opslaan / traceerbaar maken van ook de bonafide internetactiviteiten van de burger - hamvraag is of dit kan, ik moet nog bestuderen wat Jaron Lanier daarover schrijft. Ik zou denken dat de oplossing voor de hand ligt (net als bij veel gevallen van wetshandhaving in de niet-digitale wereld): steekproefsgewijs naspeuren van downloadhandelingen, waarbij gescande gegevens van bonafide activiteiten op internet niet worden bewaard.
Als dit in de praktijk een zodanig geringe pakkans oplevert, dat er nog steeds teveel illegaal wordt gedownload, zou je dit kunnen combineren met een (reeds voorgestelde) kleine maandelijkse toeslag (orde van grootte van 1 euro) op elke internetverbinding, geïnd door de providers en doorgesluisd naar artiestenverenigingen.

Interview Jaron Lanier over 'You Are Not A Gadget - a manifesto'

Artikel van de Amerikaanse journalist Chris Hedges over 'You Are Not A Gadget'

GroenLinks lanceert internetcampagne tegen downloadverbod

'Hervorming auteursrechten onvermijdelijk' (artikel op Nu.nl over de opkomst van de Zweedse Piratenpartij)

Reactie Werkgroep-Gerkens op nominatie Big Brother Award op site van Bits of Freedom

Opiniestuk Hoerenlopen is niet normaal van Karin Schaapman over Femke Halsema's plan voor een startsubsidie voor beginnende prostituées

'Downloadverbod heeft weinig effect op koopgedrag'
De conclusies van dit 'onderzoek' blijken vooral te berusten op de antwoorden van illegaal-downloadende lieden, tja...

'Handhaven downloadverbod strijdig met privacy'Ook de PvdA stapt makkelijk heen over het schenden van auteursrechten.

'Blaas downloadverbod af’'
Betreurenswaardig standpunt Bits of Freedom.

Artikel in The Guardian
Eveneens koren op de molen van de piraten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten