blogspot visitor

14 juli 2009

Ierland terug naar de middeleeuwen. Wie volgt?


Door Erik, Godvoordommen.nl, 13 juli 2009

De Ierse atheïsten staan op de achterste poten. En terecht. Enkele dagen geleden is er een nieuwe wet aangenomen die het mogelijk maakt om ieder die ‘een substantieel deel van de volgelingen van een religie’ beledigt te straffen op basis van een nieuwe blasfemiewet. De gevolgen voor het loochenen van ‘god’ en zijn volgelingen zijn niet misselijk ook: maximaal € 100000 boete.

Alsof het nog niet genoeg is dat politici niet beseffen dat iedere religie inherent blasfemisch is ten opzichte van een andere religie, daarmee blasfemie voornamelijk een zaak makende van geloofsbelijdenis, draaien zij ook de bewijslast nog eens om: Er is pas sprake van blasfemie indien de beschuldigde niet heeft kunnen aantonen dat ‘een redelijk persoon geen literaire, artistieke, politieke, wetenschappelijke of academische waarde kan vinden in de geuite belediging [van god of geloof]‘.

Volgens het voorstel mag blasfemie omschreven worden als ‘uitingen die in verregaande mate beledigend zijn ten opzichte van zaken die die door welke religie dan ook als heilig beschouwd worden’, als zij tenminste ook voor ‘hevige onrust zorgen onder volgelingen van genoemd geloof óf zelfs bedoeld waren om voor hevige onrust te zorgen’.

Het is opvallend hoezeer deze aanpassing van de ‘defamation law’ niet bedoeld is om enige godheid te vrijwaren van kritiek, maar voornamelijk in het leven geroepen is om godsdienstcommentaar de kop in te drukken. Het begint er, met de aanwezigheid van de vele sharia-rechtbanken in buurland Engeland, meer en meer op te lijken dat redelijke kritiek moet wijken voor onredelijk geloof.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten