blogspot visitor

09 maart 2009

Kopenhagen: raciale bendeoorlog?

In de wijk Nørrebro van Kopenhagen woedt al maanden een gewapende strijd tussen enerzijds de Deense Hells Angels (HAMC) en de extreemrechtse groep AK-81[*] (bijna allemaal autochtonen) en anderzijds onder meer de Black Cobra (merendeels allochtonen). De laatste gang schijnt trouwens grote rellen in de stad afgelopen februari juist te hebben gesmoord, omdat massale aanwezigheid van politie hun criminele activiteiten in de weg zit. Sinds medio vorig jaar zijn er meer dan vijftig schietpartijen geweest. Kort geleden werd door twee allochtonen in een café de (autochtone) Anders Wehage doodgeschoten die niets met de bendes te maken had. Een anoniem lid van de Black Cobra zou hebben verklaard dat de ongeschreven regel niet op vrouwen en kinderen te schieten in het huidige conflict is verlaten omdat de Hells Angels die zouden hebben overtreden. Mensen hebben angst en durven bepaalde delen van de stad ('s avonds) niet meer in. Een bezorgdienst van de Deense thuiszorg ontving dreigementen en levert geen maaltijden meer af in Nørrebro. Een bibliotheek en een sporthal blijven ’s avonds en in het weekend dicht. De politie lijkt tot nu toe geen goed antwoord op het geweld te hebben. De buurt staat overigens al sinds jaar en dag bekend om aan de Hells Angels gerelateerd geweld.

[*] het getal 18 wordt door neonazi's gebruikt als verwijzing naar de eerste en achtste letter van het alfabet, AH, Adolf Hitler; ook de afkorting van Hells Angels.
Art-Brutgedachte: 'Kopenhagen' bevat 'ha' en 'do' honderdtachtig graden geroteerd, in 'Cobra' zit 'do' gespiegeld.
Verder is het embleem van de Hells Angels een doodskop met een helm en verentooi waar je ook een vleugel of hele vogel (kop met snavel gestileerd gesitueerd boven het doodshoofd), bijvoorbeeld een adelaar, in kunt zien; de cobra is uiteraard een slang; een adelaar die een slang verslindt figureert in de oorsprongsmythe van de gewelddadige cultuur der Azteken.
'Black Cobra' is de titel van een serie (slechte) actiefilms (uitgebracht 1987-1990) waarin een criminele motorbende - genaamd Black Cobra, de leider wordt gespeeld door een acteur met de scandinavisch klinkende naam Karl Landgren - te maken krijgt met een wrekende supercop-vechtmachine; in de vierde film van de reeks, 'Black Cobra 4, Code-Name Insallah', speelt Landgren de leider van een Arabische terroristische organisatie. Het kan zijn dat dit toeval is, maar bendes en sektes houden zoals bekend wel degelijk van codes, wachtwoorden en verborgen verwijzingen.


Sommige autoriteiten en onderzoekers vrezen dat het conflict een uitgesproken raciaal aspect krijgt - wat gelukkig nu nog niet (duidelijk) het geval is - en de verhoudingen tussen immigranten en etnische Denen ernstige schade zal berokkenen. Mensenrechten- en migrantenorganisaties waarschuwen voor racistisch getinte interpretaties en tegenmaatregelen, die de gespannen situatie in de wijk verder kunnen doen escaleren. De situatie lijkt er een te zijn van wraak en (w)eerwraak. Een lid van de Hells Angels schrijft op de HAMC-site: "HAMC is made up of proud men with their honour intact, which is why we have the current situation." De onderzoekster Hanne-Vibeke Holst - die zowel van moslimfundamentalisten als extreemrechtsen bedreigingen moest incasseren - stelt dat eergevoel, het niet accepteren van gezichtsverlies, een motor is van het conflict, zowel aan de kant van de Hells Angels als bij de criminele immigranten, mede door hun culturele achtergrond. Ze hamert op meer sociaal-educatief werk en hoopt dat Denemarken niet zal kiezen voor de keiharde 'Amerikaanse' bestrijdingswijze van de bendeoorlog, omdat dit niet blijkt te werken. Holst denkt dat verborgen racisme in Denemarken een van de oorzaken is van de gewelddadigheden. Waarschijnlijk spelen drugshandel en vrouwenhandel bedreven door beide partijen in het conflict, de grootste rol.

Zie verder:

Bandenkrieg in Kopenhagen (Frankfurter Algemeine, 5 maart 2009)
- had ik nog niet gelezen toen ik bovenstaande notitie schreef.

Bendes heersen in buurt Kopenhagen (de Volkskrant, 9 maart 2009)
- had ik evenmin gelezen voor het schrijven van bovenstaande notitie

Fear of ethnic riots (8 maart 2009, artikel op anti-islamsite, de feiten lijken niet onbetrouwbaar)
Denmark moves to combat new wave of gang violence (AP-bericht op MSNBC, 5 maart 2009)
Shootings close library and sports hall (Deense krant Politiken, 3 maart 2009)
Vertaling (3 maart, op anti-islamsite) van artikel in Politiken

Geen opmerkingen:

Een reactie posten