blogspot visitor

05 december 2015

Rapport: haat tegen moslims wordt mainstream

Anti-Muslim prejudice 'is moving to the mainstream'
Door Mark Townsend, The Guardian, 5 december 2015

De "counter-jihad"-beweging in Engeland groeit snel, volgens een nieuwe analyse die uitwijst dat 25 verschillende extreemrechtse organisaties momenteel trachten haat tegen moslims aan te jagen en een culturele burgeroorlog te provoceren.