blogspot visitor

11 september 2014

Het groeiende gevaar van selffulfilling apocalyptiek

EEN EXPOSÉ ALS VREEDZAME AANSLAG TEGEN HEILIGE TERREUR 

Veel monotheïsten denken van oudsher dat rond en in Israël de ware God zal zegevieren via een eindstrijd met talloze doden. Verrassend is de actuele terreinwinst van islamitische, christelijke en joodse fanaten die waan tot werkelijkheid willen maken. Ook zijn er opmerkelijke dwarsverbanden.


Voorkant van het tweede nummer (juli 2014) van het blad Dabiq van IS: "Het is of de islamitische staat, of de zondvloed". Het eerste ("De terugkeer van het kalifaat") begint met een hadith over de eindstrijd.

Inhoud

Inleiding
Enquêtes
Apocalyptische Matrix
Radicale moslims
Intermezzo: andere factoren dan apocalyptiek
Rechtse christenen
Extreemrechtsen
Russisch-orthodoxen
Dwarsverbanden
Religieuze zionisten
Slotopmerkingen
Noten en bijlagen
Literatuurlijst