blogspot visitor

11 augustus 2011

Hemel / gravureDetail en door mij bewerkt detail (onder) van een schilderijtje van een bevriende schilder. © Peter. De foto's en wijze van tonen vallen geheel buiten de betrokkenheid van de kunstenaar.

Zie ook:
"Not Dark Yet"
Zwermende boom
Ultramarijn
Citroenen
Lentelicht
Zee van niets
Vlugge schets van berkenbast
Openbaring en illusie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten