blogspot visitor

23 februari 2016

Kanttekeningen bij het Internet of Things

Door Edward Bartlema, Bits of Freedom, januari/februari 2016Bartlema:
Een nieuw buzzwoord heeft zijn intrede gedaan: Het Internet of Things (IoT), oftewel het Internet der Dingen. Doordat steeds meer fysieke producten ('dingen') op het internet worden aangesloten zou de kwaliteit van ons leven worden verbeterd. Maar wat gebeurt er met onze privacy en veiligheid als onbekenden toegang kunnen krijgen tot onze meest basale apparaten? Dit is een serie over het Internet of Things waarin ik de belangrijkste uitdagingen voor onze digitale burgerrechten in kaart breng.

1.
Smart homes
2. Wearables en gezondheidsapps

3. Crowd control en zelfrijdende auto's

4. Smart Cities en de privatisering van de openbare ruimte 

5. Drie lessen over het internet der dingen
i. De discussie rondom het Internet of Things is nog niet volwassen.
ii. Als de mogelijkheden van het Internet of Things volledig worden benut, is een fundamentele herziening van onze wet- en regelgeving noodzakelijk.
iii. De komende jaren zijn cruciaal voor de vrijheid [en de privacy] op het Internet of Things.
Mijn kijk in grove trekken: onze anorganische omgeving - de woning, de stad - wordt 'sensibel' gemaakt en aan applicaties (apparaten ter controle) gekoppeld die massa's gegevens verzamelen over ons doen en laten, vooralsnog via internet grotendeels belandend in de door (grote) bedrijven beheerde cloud[1].
Mensen worden geacht zich steeds meer om te vormen tot wat Harry Mulisch in zijn toekomstvoorspelling in De compositie van de wereld (1980) omschrijft als "bedienaren" van de "totaliteit van apparaten": een "corpus corporum" (lichaam der lichamen) bestaande uit ten nauwste met hun technotoop verknoopte "ultimitieven", wier gedrag is geconditioneerd voor en door talloze interfaces en functionaliteiten - waardoor het iets robotachtigs krijgt.
Kortom: onze niet-levende omgeving wordt 'gevoeliger' en wijzelf gevoellozer (en nog meer vervreemd van de natuur); zodat op den duur het verschil tussen individu, collectief en milieu - en tussen mens  en ding, producent en product - wellicht nagenoeg wegvalt.
In mijn ogen dreigt een horrorscenario dat 'hels' mag heten: een in zichzelf opgesloten, overprikkeld, gefragmenteerd, aan oneindig complexe verstoringen (dus pijnen) onderhevig, radeloos rondtollend bewustzijn.
Uiteraard zien optimisten dit radicaal anders: niet als een beklemmende verarming (leidend tot een soort collectieve psychose), maar als een grandioze verrijking van mens-zijn (ontsluiting van nieuwe vermogens en ongekende vormen van expressie, harmonie en welbehagen).
De zelfverklaarde realist zal geneigd zijn het midden te houden tussen dystopisch en utopisch denken over de implicaties van het Internet der Dingen; misschien kan het eventuele 'einde van de mens' (dat Foucault zoals bekend al koppelde aan de vermeende ontdekking dat ons denken, inclusief de 'vrije wil', in hoge mate wordt bepaald door deels materiële structuren vreemd aan ons zelfbewustzijn[2]) haar of hem niet eens iets schelen - die indruk  krijg ik tenminste meer en meer.

Ilustratie via Bits of Freedom: gebaseerd op Samsung to Launch S Health Buddy, Smart Phone App for GALAXY S4 Users van Samsung Newsroom (licentie: CC BY-NC-SA 2.0

Noot

[1] Mulisch:
Alles heeft zich - opnieuw - binnenstebuiten gekeerd. De machines (in eerste instantie extensies van de menselijke ingewanden) vormen de 'ingewanden' van het corpus corporum; de werktuigen de 'ledematen' en de 'zintuigen'; de apparaten (oorspronkelijk extensies van de menselijke hersenen) de 'cortex' en de 'hippocampus'.
Zoals steeds zal deze entiteit erop uit zijn zichzelf in stand te houden - in een nog weer later stadium misschien in wisselwerking met overeenkomstige entiteiten.
Inderdaad kan men zich de gigantische serverparken van met name Google en Facebook - waar Mulisch in 1980 alleen een visionair vermoeden van kon hebben - gemakkelijk voorstellen als 'hersenweefsel' (en de internetkabels als de 'zenuwbanen') van de nieuwe, aarde omspannende "entiteit".

[2] Vaak vallen in dit verband de namen van drie grote ondermijners van het zelfbeeld van de mens: Marx, Nietzsche en Freud.


In zijdelings verband:

What’s Next in Computing?
Door Chris Dixon, Medium Corporation, 21 februari 2016

Inside Mark Zuckerberg’s Big Bet That Facebook Can Make VR [virtual reality; K] Social
Door Cade Metz, Wired, 21 februari 2016

Andy Rubin Unleashed Android on the World. Now Watch Him Do the Same With AI [artificial intelligence; K]
Door Jason Tanz, Wired, 9 februari 2016

Vrouw volgt navigatie en rijdt de IJssel in
NOS, 21 februari 2016

Scientists develop Matrix-style technology capable of 'uploading knowledge' to your brain
Door Doug Bolton, The Indipendent, 1 maart 2016

Mark Zuckerberg talks about the future of Facebook, virtual reality and artificial intelligence
Door Mathias, Döpfner, Die Welt / Business Insider, 28 februari 2016

Video The Power of Privacy — Documentary
Door Aleks Krotoski, The Guardian, januari 2016

In this documentary, journalist Aleks Krotoski travels the world to explore the challenges of digital privacy in the 21st century and to discover how we can take back control of our personal and professional lives.

Privacy is de nieuwe creditcard
Door Erik Bouwer, toii, 26 juni 2016

If it’s free, you’re the product. We zijn er aan gewend gratis diensten af te nemen in ruil voor data. We hebben inmiddels geen idee meer wie welke informatie over ons bezit, laat staan wie er wat mee kan doen. Laat dat nu net de kern van privacy zijn: zelf in control zijn over informatie die over jou gaat. Het internet of things gaat op dit vlak voor een stroomversnelling zorgen. Want de dingen om ons heen vertellen veel over wie we zijn en wat we doen. Privacy verandert van een grondrecht in een betaalmiddel.

Zie ook:
De toekomst volgens Mulisch
Smart Cities en de privatisering van de openbare ruimte
De slimme stad maakt fascisme 2.0 mogelijk
Gaat de lucht wemelen van drones? Rust en privacy staan op het spel
De iPad, Dalí en de grote metamorfose 
Universiteit Cambridge onderzoekt singulariteit: vormt kunstmatige intelligentie een gevaar?
'Mensen gaan steeds meer lijken op computers'
Google als metabewustzijn
Via web 2.0 op weg naar superintelligentie
Superintelligentie komt eraan! 
Brein-machine-interfaces: heikele ethiek

Geen opmerkingen:

Een reactie posten