blogspot visitor

05 januari 2016

Tientallen vrouwen aangevallen bij station Köln in nieuwjaarsnachtÜbergriffe gingen von einer Gruppe von 1000 Männern aus
Door Claudia Hauser, Kölner Stadt-Anzeiger, 4 januari 2016

Politie en autoriteiten van Köln vertelden gister in een persconferentie dat meer dan 60 vrouwen[1], onder wie een agente, aangifte hebben gedaan van beroving en/of aanranding bij station Köln in nieuwjaarsnacht. De daders zijn volgens ooggetuigen waarschijnlijk in meerderheid van Noord-Afrikaanse dan wel Arabische komaf, en maakten mogelijk (eerst) deel uit van een meute van 500 tot 1000 mensen. Mij is onduidelijk hoeveel personen bewust en actief betrokken waren bij geweldplegingen. Videobeelden die ik heb bekeken - zie bijvoorbeeld hierboven en deze - zijn moeilijk te interpreteren; dat de sfeer eerder grimmig en naargeestig dan feestelijk was, blijkt er wel uit. Nader onderzoek moet dit uitwijzen[2]. Dat het om een flink aantal daders gaat, lijkt waarschijnlijk gezien de vele slachtoffers en de mededelingen van omstanders en overheidsfunctionarissen; maar zorgvuldigheid is geboden en snelle conclusies zijn ongewenst.

De autoriteiten zeggen dat het gedrag van velen, die "volledig ontremd waren en vuurwerk in de massa gooiden", "alles overtreft wat we tot nu toe in nieuwjaarsnachten hebben meegemaakt" en spreken van een "nieuwe[3] dimensie van geweld". Men kondigt maatregelen aan om dergelijke ontsporingen tijdens volgende grote evenementen te voorkomen, zoals uitbreiding van cameratoezicht (ook vanaf grote hoogte) en inzet van meer agenten.
Helaas werd later vandaag bekend dat ook[4] in Hamburg in de nacht van Oud op Nieuw vrouwen zijn aangerand door mannen met een waarschijnlijk oriëntaalse achtergrond.

Kortom: een afschuwelijke en beangstigende gebeurtenis, die naar te hopen valt voldoende zal worden opgehelderd, tot en met de bestraffing van zoveel mogelijk daders. Het behoeft geen betoog dat nog meer mensen hierdoor zullen zwichten voor negatieve generalisaties over immigranten met andere culturele wortels. Toch is het zaak mensen nooit over één kam te scheren: de simplistische wij-zij-tegenstelling is een van de giftigste bronnen van gewelddadige escalatie. Tegelijkertijd groeit mijn overtuiging dat een sterke matiging van het immigratietempo geboden is - iets waar ik jaren geleden overigens al voor pleitte. Niet alleen werken te snelle veranderingen ontwrichtend - wat trouwens eveneens geldt voor de neoliberale afbraak van betaalbare basisvoorzieningen en voldoende sociale zekerheid - en is geleidelijkheid en dus tijd nodig om potentieel conflictueuze verschillen tussen subculturen te laten slijten en verwateren; ook heeft Paul Scheffer[5] gelijk dat als redelijke mensen de immigratie niet in de greep krijgen, extreemrechts dit zal doen op een manier waar de honden geen brood van lusten.

Hoe schokkend en absoluut verwerpelijk het in Köln voorgevallene ook is, besef tevens dat overal ter wereld veel te veel vrouwen sowieso slachtoffer zijn van seksueel en ander geweld, vaak gepleegd door familieleden of andere bekenden. De Verenigde Naties kwam gister maar weer eens met een trieste opsomming, bij de lancering van de infographic: "Key statistics on violence against women and girls". Vergeet ook niet dat de meeste 'brave' hoerenlopers er geen moeite mee hebben te riskeren dat ze gebruik maken van de 'diensten' van een verhandelde of anderszins onder dwang werkende jonge vrouw; en zich dus willens en wetens soms schuldig maken aan verkrachting. Ook op dit vlak geldt de parabel van de balk en de splinter, al zal ik de laatste zijn te ontkennen dat de moderniteit met de emancipatie van de vrouw verre de voorkeur verdient boven culturen waarin het patriarchale denken in veel mindere mate is overwonnen.

Naschrift 9 januari: Zeker nu het aantal aangiftes is opgelopen tot 379 [aanvulling 11 januari: 516; 16 januari: en in Hamburg tot 195], waarvan 40 procent van aanranding, vind ik dat m'n stukje - ondanks de oproep tot een "sterke matiging van het immigratietempo" - te relativerend eindigt. Ik ben het hartgrondig eens met het commentaar van WDR-chef  Sonia Seymour Mikich, die stelt: "In nieuwjaarsnacht was het stationsplein van Köln wetteloos: een angstdroom voor vrouwen - en dat is de nieuwe dimensie." Het buitengewone en beangstigende is inderdaad dat te midden van ruim duizend mannen met in grote meerderheid Noord-Afrikaanse of oriëntaalse wortels, in een omvangrijk deel van de publieke ruimte - hamvraag: waarom en hoe heeft men elkaar daar massaal opgezocht - vrouwen vogelvrij zijn gemaakt, gegrepen en beroofd. Het is belangrijk te achterhalen of verreweg de meeste mannen daar stonden omdat het gerucht ging dat er een vuurwerk of feest was; of dat er meer speelde. Die kwestie wordt des te dringender, nu bekend is geworden dat zich behalve in Hamburg tevens - en erger nog - in Bielefeld iets soortgelijks heeft afgespeeld met vijfhonderd mannen. Toegevoegd 10 januari: opmerkelijk genoeg ontbreekt Bielefeld in het overzicht van Die Welt van vandaag; een flinke slag om de arm lijkt hier geboden.
Toegevoegd 10 januari: zie ook het artikel "Das Phänomen "taharrush gamea" [gemeinschaftlich begangene sexuelle Belästigung von Frauen] ist in Deutschland angekommen" (Die Welt; disclaimer: de auteur van het stuk heeft de Egyptische term waarschijnlijk zelf ingestoken, maar wekt de indruk dat het Bundeskriminalamt er gewag van maakt).
Het valt te hopen dat het uitkammen van het dataverkeer van de nieuwjaarsnacht, wat waarschijnlijk nog een behoorlijke tijd zal vergen, duidelijkheid zal geven over de 'logistiek' van de specifieke samenscholingen en misdrijven. 

Update 10 februari: van de 59 verdachten die tot dusver zijn opgespoord, blijkt het overgrote deel uit Marokko en Algerije te komen en hooguit een handje vol uit Syrië en ander oorlogsgebied.

Update 19 februari: van de inmiddels 73 verdachten is de grote meerderheid asielzoeker of illegaal uit de regio Noord-Afrika. Volgens hoofdofficier van Justitie Ulrich Bremer zijn de meesten in de loop van vorig jaar in Duitsland gearriveerd.

Update 6 april: van de 149 buitenlanders onder de 153 verdachten zijn er 103 Marokkaans of Algerijns. 68 verdachten zijn asielzoekers; 18 verblijven illegaal in Duitsland. De verblijfstatus van de andere verdachten wordt nog onderzocht. 

Update 10 juli: volgens een concept-evaluatie zijn in Keulen circa 650 vrouwen aangerand, in Hamburg ongeveer 400 en in Stuttgart, Düsseldorf en andere plaatsen omstreeks 150; opgeteld rond de 1200, waarbij naar schatting van de politie in totaal om en nabij 2000 mannen "betrokken" waren, van wie er slechts zo'n 120 zijn opgespoord. De meeste daders zouden van Noord-Afrikaanse komaf zijn en hooguit een jaar geleden naar Duitsland zijn gekomen.

Update 6 september: Wolfgang Büscher schrijft in Die Welt: "Nach heutigem Stand liegen 1201 Anzeigen vor, davon 505 wegen sexueller Übergriffe. Es soll 27 versuchte und vollendete Vergewaltigungen gegeben haben. Die Ermittler konnten 289 Tatverdächtige namentlich identifizieren, meist aus Algerien, Marokko, Tunesien. 25 kommen aus Syrien, 21 sind Deutsche. Bei den meisten reicht es nicht für eine Anklage. Von 31 Beschuldigten wurden 22 verurteilt, zu niedrigen Geldstrafen oder maximal einem Jahr und neun Monaten Haft ohne Bewährung."

Update september 2016:
lees ten behoeve van een ruimere blik (dan die op 'Köln' en soortgelijke ontsporingen) beslist ook het artikel "Zuwanderer sind nicht krimineller als Deutsche" (Die Zeit, 8 juni 2015):
Die ersten flächendeckenden Zahlen zur Kriminalität von Zuwanderern zeigen nach Darstellung des Bundesinnenministeriums, dass die Gruppe nicht mehr Straftaten begeht als andere.

Noten (toegevoegd later op de dag)

[1] Update 6 januari: Der Spiegel: "Inzwischen sind in Köln mehr als 150 Anzeigen eingegangen. Laut Polizei geht es in drei Viertel der Fälle um sexuelle Belästigung. Zwei Frauen geben an, vergewaltigt worden zu sein." Correctie 7 januari: waarschijnlik heeft Der Spiegel op 6 januari abusievelijk het aantal aangiften in Köln (ruim honderd) en Hamburg (ruim vijftig) opgeteld. Vandaag is sprake van 121 aangiften in Köln. Aanvulling 10 januari: inmiddels 379. Stand 11 januari: "516 Anzeigen, 237 Sexualstraftaten, 19 Verdächtige in Köln". 18 januari: 766 aangiften, waarvan bijna 500 voor aanranding.

[2] Een politiefunctionaris zegt tegen Die Welt (zie de video bij het artikel) dat het "zeer moeilijk" zal zijn individuele daders op te sporen en waarschuwt dat het wellicht tot weinig arrestaties zal komen. Die Welt is overigens voorzichtig met uitspraken over het aantal daders en hun achtergrond(en), ondanks heftige verklaringen van enkele slachtoffers.

[3] Waarschijnlijk qua omvang in een relatief korte tijdspanne, maar een andere politiewoordvoerder, Bundesvorsitzende des Berufsverbands Andre Schulz, zei een dag later: "Das sogenannte Antanzen durch Täter, die oftmals aus Nordafrika oder dem Balkan stammen, ist der Bandenkriminalität zuzuordnen und kein neues kriminalistisches Phänomen". Geen nieuw type criminaliteit dus. Aanvulling 6 januari: dit was een te snelle conclusie van me: zie dit artikel over wat "Antanzen" tot nu toe behelsde en waarom het hooguit deels van toepassing is op het gebeurde in Köln. [einde aanvulling] En inderdaad is voorzichtigheid geboden wat betreft gissen naar achtergrond en nationaliteit: ik denk aan het haatpamflet "Geef ons wapens!" van Paul Belien, die meende dat een roofmoord in het station van Brussel was gepleegd door mensen van Noord-Afrikaanse komaf; later bleken het Poolse zigeuners te zijn.
Aanvulling 6 januari: WDR-chef Sonia Seymour Mikich: "In der Sylvesternacht war der Bahnhofsplatz von Köln rechtsfrei: ein Angsttraum für Frauen. Und dies ist die neue Dimension."


[4] En passant vertelt de presentatrice van Die Welt[2] dat naast Köln en Hamburg ook in Stuttgart sprake is van deze "neue Form von Verbrechen[3]".
Update 6 januari: Der Spiegel: "Auch in anderen Großstädten ermittelt die Polizei wegen ähnlicher Vorfälle. In Hamburg etwa gingen bislang 53 Anzeigen ein. [...] Die Frankfurter Polizei ermittelt gegen eine Gruppe von zehn jungen Männern, die in der Silvesternacht drei Frauen attackiert haben sollen. Die Szene lief offenbar ähnlich ab wie in Köln." Update 10 januari: Die Welt (over Hamburg): "inzwischen liegen der Polizei bereits 108 Strafanzeigen von Frauen vor, die sexuell belästigt oder bestohlen worden sein sollen." Update 16 januari: inmiddels 195.


[5] Aanvulling 30 december 2017: Helaas blijk ik me in Paul Scheffer pijnlijk te hebben vergist. In het FD prijst hij de tegen neofascisten aanschurkende Thierry Baudet als "onafhankelijke denker". Ik hield Scheffer voor een redelijke links-conservatief. Maar nu snap ik dat hij vroeg aanhaakte bij notoire moslimhaters.
 

Lees ook:

Nach sexuellen Übergriffen in Köln: Wie das Medienversagen den sozialen Frieden gefährdet
Door Anabel Schunke, The Huffington Post, 4 januari 2016

[...] Dass solche Szenarien auch hier mittlerweile möglich erscheinen, bestätigt mich als Frau nur einmal mehr in der Auffassung, dass die massive Zuwanderung durch Flüchtlinge aus patriarchalisch geprägten, muslimischen Ländern vor allem zu Lasten der hier lebenden Frauen gehen wird. Als feministisch denkende, selbstbewusste junge Frau, die ihre Freiheit über alle Maßen schätzt, ein Horrorszenario.
[...] Wie weit darf mediale Verschwiegenheit aufgrund etwaiger Erwägungen bzgl. des sozialen Friedens in einem Land gehen? Und wird der soziale Friede wirklich dadurch gewahrt, indem man Dinge verschweigt, die früher oder später ohnehin durch Social Media und Co. herauskommen?
[...] Wenn die Politik nicht konsequent all jene abschiebt, die kein Recht auf Asyl haben, wenn die Justiz nicht konsequent jene bestraft, die sich eines oder mehrerer Vergehen schuldig gemacht haben und wenn die Presse Informationen über die Herkunft der Täter verschweigt, obwohl diese schon längst durchsickern, dann tut man nicht nur den deutschen Bürgern keinen Gefallen, man tut vor allem auch jenen Flüchtlingen keinen Gefallen, die absolut friedlich hier leben und eine gute Chance haben, ihren Platz in dieser Gesellschaft zu finden.

Wie in Köln: Sexuelle Übergriffe auf junge Frauen in Hamburg
Abendblatt.de, 4 januari 2016

In der Silvesternacht ist es auch in Hamburg zu sexuellen Übergriffen auf junge Frauen gekommen. Dies bestätigte die Polizei dem Hamburger Abendblatt auf Anfrage. Auf der Großen Freiheit auf St. Pauli sollen mehrere Männergruppen die Frauen begrapscht, eingekesselt und einige von ihnen ausgeraubt haben.
[...] In Hamburg wie in Köln sollen die mutmaßlichen Täter dem Aussehen nach aus dem arabischen oder nordafrikanischen Raum stammen.

De exodus en ons geweten
Door Paul Scheffer, NRC, 24 oktober 2015

Zelden bleek een essay zo voorspellend als ‘Het multiculturele drama’ van Paul Scheffer uit 2000. Nu, tijdens de vluchtelingencrisis, komt de hoogleraar Europese Studies met een betoog van hetzelfde kaliber: ‘De exodus en ons geweten’. Hij weegt de vier belangrijkste argumenten voor grenzeloze opvang. En vindt ze slecht doordacht. Genereuze opvang vraagt om grenzen.

Vluchtelingen dreigen nieuwe onderklasse te worden in Nederland
De Volkskrant, 5 januari 2016

Onderzoekers [van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie, het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid] waarschuwen voor werkloosheid en misdaad.

Later toegevoegd: 

"Es war wie auf dem Viehmarkt"
Door Timo Steppat, Frankfurter Allgemeine, 13 januari 2016

Sie kamen aus unterschiedlichen Richtungen und unterschiedlichen Ländern. Dann wurden sie Teil der schockierenden Ereignisse in Köln. Auf FAZ.NET erzählen vier Flüchtlinge von der Silvesternacht, die Deutschland polarisiert.
 
Wie ein junger syrischer Flüchtling die Nacht am Kölner Hauptbahnhof erlebte
Door Lukas Koschnitzke, Die Zeit, 11 januari 2016

[...] Der 23-Jährige erzählt von dem, was er in jener Nacht am Kölner Hauptbahnhof sah und hörte: betrunkene Männer, die sich einen Spaß daraus machen, jungen Frauen an den Hintern zu fassen oder ihren Slip herunterzuziehen. Mädchen, die schreien und weinen, weil sie umzingelt werden, als wären sie die Beute einer Jagd.
[...] Viele Flüchtlinge aus Ländern wie Algerien wissen, dass sie kaum eine Chance haben, hier zu arbeiten, hier zu studieren. Sie werden eh zurückgeschickt. Deswegen denken sie, für sie gelten keine Regeln, sie können tun, was immer sie wollen. Das erzählen sie auch so offen. 

Van Casablanca tot Keulen. Wie wil dat de Arabische wereld verandert, moet feministen de ruimte geven
Door Hasna El Maroudi, Joop.nl, 11 januari 2016

[...] De vrouw is in Marokko geen autonoom wezen, ze is bezit. Alleen zij die reeds onder het gezag van een andere man valt, gaat min of meer vrijuit. Het is walgelijk en misselijkmakend.

Muslimisches Frauenbild. Sie hassen uns
Door Samuel Schirmbeck, Frankfurter Allgemeine, 11 januari 2016

Die giftige Mischung aus nordafrikanisch-arabischer Kultur und Religion, die sich in der Kölner Silvesternacht Bahn brach, wird in Deutschland noch immer beschönigt oder beschwiegen. Islamkritik ist überfällig. Ein Gastbeitrag.

Tabuisierte Sexualität sucht sich ihren Weg
Door Deniz Baspinar, 11 januari 2016

Wie kommt es dazu, dass junge Männer sich zusammentun, um Frauen sexuell zu bedrängen? Die Psychotherapeutin Deniz Baspinar über Strategien, Sexualität abzuwehren. 

Warum viele Marokkaner unter den Kölner Verdächtigen sind
Süddeutsche Zeitung, 12 januari 2016

[...] Im Dezember waren Marokkaner erstmals unter den Top fünf der Flüchtlingsgruppen. Bei marokkanischen und tunesischen Familien werde oft der älteste Sohn ausgewählt, um nach Deutschland zu reisen, wo er innerhalb kurzer Zeit das Geld für die Schleuser verdienen müsse, sagt Innenminister Jäger. 

Zweedse politie ontkent verdoezelen aanrandingen
Trouw, 11 januari 2016


[...] "Maar hier hebben we te maken met een grotere groep die haast op georganiseerde wijze te werk gaat. Het is een volledig nieuwe graad van zedeloosheid." "Je ziet een grote groep jongens de meisjes insluiten", aldus [politiewoordvoerder] Ticoalu. "Ze doen alsof ze dansen. Komen dan dichter en dichter bij. Dan beginnen ze hun borsten en geslachtsdelen te betasten. In sommige gevallen gaat dat gepaard met diefstal." 

Drei Stunden in der Angstzone. Eine Rekonstruktion
Door redactieteam Die Welt, 10 januari 2016

Raketenfeuer auf Menschen, bandenmäßiger Raub, sexuelle Gewalt gegen Frauen und Verantwortliche, die schweigen – weil Flüchtlinge beteiligt waren? Das Protokoll einer schrecklichen Silvesternacht.

Das Phänomen "taharrush gamea" ist in Deutschland angekommen
Door Martin Lutz, Die Welt, 10 januari 2016

Das BKA plant neue Maßnahmen gegen gemeinschaftlich begangene sexuelle Belästigung von Frauen. Das Phänomen ist in arabischen Ländern schon lange ein Problem und als "taharrush gamea" bekannt.

Hunderte sollen Bielefelder Disco attackiert haben
Die Welt, 9 januari 2016

Nicht nur Köln, Hamburg und Stuttgart waren an Silvester Schauplatz von Übergriffen auf Frauen. Auch in Bielefeld kam es zu Übergriffen. Ein Augenzeuge lässt nun eine ganz neue Dimension erkennen. [Dit bericht Westfalen-Blatt; K]

Aantal aangiften opgelopen tot 379, 40 procent met aanranding
Presseportal, 9 januari 2016

Insgesamt liegen zu den Geschehnissen in der Silvesternacht am Hauptbahnhof Köln mittlerweile 379 Strafanzeigen vor. In etwa 40 Prozent der Fälle ermitteln die Kriminalbeamten unter anderem wegen Sexualstraftaten. 

Duitsland heeft de verkrachtingscultuur niet geïmporteerd – die was er altijd al
Door Stefanie Lohaus en Anne Wizorek, Vice, 9 januari 2016

[...] Doen alsof de gebeurtenissen tijdens oud en nieuw bij het centraal station van Keulen een geïsoleerd incident zijn, een uitzondering die van buitenaf Duitsland binnendrong, is net zo schadelijk voor de slachtoffers als het bestempelen van de daders als "dansbendes" – een veel te gezellig klinkende term die seksueel geweld en berovingen bagatelliseert. 

Cologne police chief fired as witness says NYE violence was coordinated
Door Kate Connolly, The Guardian, 8 januari 2016

[...] [Getuige Lieli Shabani] said she had been astounded by the police’s nonchalance. “They seemed to just let it happen,” she said. "I watched as men fired large firecrackers horizontally into the crowd and they police just stood at the side of the square with their hands on their hips".
[...] Describing what she called "coordination tactics" among the men, Shabani said: "I watched for some time as three men who were smartly dressed gave out instructions. One time a group of three or four males would come up to them, be given instructions and sent away into the crowd. Then another group of four or five would come up, and they’d gesticulate in various directions and send them off again."
The men occasionally paused to take selfies on their mobiles, she said, [...]
"It looked to me like they were clearly directing the events," [...]

Silvester-Übergriffe. "Das hat auch mit dem Islam zu tun"
Door Hamed Abdel-Samad, Cicero, 8 januari 2016

[...]  Es ist einem gläubigen Muslim untersagt, eine fremde Frau anzufassen, sogar wenn sie die eigene Verlobte ist. Strenggläubigen Muslimen ist es sogar untersagt, einer Frau die Hand zu geben. Salafisten in Ägypten meinen sogar, dass ein Mann im Bus den Sitz nicht einnehmen darf, den eine Frau gerade verlassen hat, weil die Wärme ihres Körpers ihn sexuell erregen könnte.
Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, kann man nicht sagen, dass die sexuelle Belästigung nichts mit dem Islam zu tun hat. Denn diese strenge Sexualmoral, die Hierarchisierung und die Geschlechterapartheid schlägt sich auch oft ins Gegenteil um. Eine Religion, die die Frau entweder als Besitz des Mannes oder als eine Gefahr für seine Moral sieht, ist mitverantwortlich. 

Chaos and Violence: How New Year's Eve in Cologne Has Changed Germany
Team van journalisten van Der Spiegel, 8 januari 2016

Why We Can’t Stay Silent on Germany’s Mass Sex Assaults
Door Maajid Nawaz, The Daily Beast, 8 januari 2016

Unprecedented sex harassment in Helsinki at New Year, Finnish police report
Door Richard Orange, Malmo, 8 januari 2016

Finnish police 'tipped off' about plans by groups of asylum seekers to sexually harass women. [...] police had established a "very massive presence" to control the estimated 1,000 Iraqi asylum seekers who had gathered in the tunnels surrounding the central railway station by 11pm, many of whom appeared to be under the influence of alcohol or drugs. Mr Koskimaki said that sexual assults in parks and on the streets had been unknown in Finland before a record 32,000 asylum seekers arrived in 2015 [...]" 

"Die meisten waren frisch eingereiste Asylbewerber"
Door Wolfgang Büscher, Martin Lutz, Till-Reimer Stoldt, Die Welt, 7 januari 2016

Polizisten dementieren Angaben ihrer Führung, wonach die Täter von Köln unbekannt seien. Die meisten Kontrollierten seien Syrer gewesen. Den Tätern sei es vor allem um "sexuelles Amüsement" gegangen. 

Politie Keulen heeft zestien verdachten in beeld
De Volkskrant, 7 januari 2016

De politie in Keulen heeft zestien verdachten in beeld die tijdens Oud en Nieuw in Keulen vrouwen zouden hebben beroofd en/of aangerand. De meeste verdachten zijn nog niet bekend bij naam, maar op video of video-opnamen duidelijk herkenbaar. Het aantal vrouwen dat aangifte heeft gedaan is donderdag gestegen tot 121. Daarvan gaat driekwart om seksuele delicten, twee vrouwen zouden zijn verkracht. [...] Arnold Plickert, politiechef in deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen., concludeert op basis van [...] verhalen [van anonieme agenten] "dat de incidenten wel degelijk met vluchtelingen te maken hadden". 

Das Protokoll zur Kölner Chaos-Nacht zum Nachlesen
Die Welt, 7 januari 2016

Beschuss durch Feuerwerk, weinende Frauen und Spott von den Tätern: Ein leitender Polizist schildert die Extremsituation der Kölner Silvesternacht. Die Welt dokumentiert seinen Bericht vollständig.
"Schon bei der Anfahrt zur Dienststelle an den HBF Köln wurden wir von aufgeregten Bürgern mit weinenden und geschockten Kindern über die Zustände im und um den Bahnhof informiert. Am Vorplatz (Domprobst-Ketzer-Str.) angekommen, wurden unsere noch nicht abgestellten Fahrzeuge mit Böllern beworfen.
Am Vorplatz und der Domtreppe befanden sich einige tausend meist männliche Personen mit Migrationshintergrund, die Feuerwerkskörper jeglicher Art und Flaschen wahllos in die Menschenmenge feuerten bzw. warfen.
[...] Gegen 22.45 Uhr füllte sich der gut gefüllte Bahnhofsvorplatz und Bahnhof weiter mit Menschen mit Migrationshintergrund. Frauen mit Begleitung oder ohne durchliefen einen im wahrsten Sinne "Spießroutenlauf" durch die stark alkoholisierten Männermassen, wie man es nicht beschreiben kann." 

Cologne Assaults: Police Report Outlines 'Chaotic and Shameful' New Year's Eve
Der Spiegel, 7 januari 2016

[...] The report notes that police officers were "bombarded with fireworks and pelted with glass bottles." Even after the square was cleared, there were "repeatedly multiple physical confrontations between people as well as groups of people, thefts and robberies in several places at the same time." The author of the report draws a grim conclusion: The actions of the police officers was met with a level of disrespect "like I have never experienced in my 29 years of public service." [...] A man is quoted as saying: "I'm a Syrian! You have to treat me kindly! Mrs. Merkel invited me." [...] People reportedly demonstratively tore up residence permits in front of the police, grinned and said: "You can't touch me. I'll just go back tomorrow and get a new one." The report did not, however, confirm the authenticity of the documents.

Chaos-Nacht in Köln. Polizei-Reports zeigen das krasse Ausmaß der Silvesternacht
Focus, 7 januari 2016

[...] Interne Berichten zeigen, dass bereits sehr früh deutlich wurde, dass sich unter den Tatverdächtigen auch Flüchtlinge befinden. Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Polizeipräsident Wolfgang Albers wollten diesen Zusammenhang bisher nicht herstellen. 

Übergriffe in Köln: Die neuen Fakten zur Silvesternacht in Köln
Der Spiegel, 6 januari 2016

[...] Inzwischen sind in Köln mehr als 150 Anzeigen eingegangen. Laut Polizei geht es in drei Viertel der Fälle um sexuelle Belästigung. Zwei Frauen geben an, vergewaltigt worden zu sein. 

'Nur von "Antanzen" und "Ablenkungsmaschen" zu sprechen, vernebelt die Frauenverachtung dahinter'
Door Sonia Seymour Mikich, WDR, 6 januari 2016

"In der Sylvesternacht war der Bahnhofsplatz von Köln rechtsfrei: ein Angsttraum für Frauen. Und dies ist die neue Dimension." 

Dein Freund und Sündenbock
Door Reiner Burger en Eckart Lohse, Frankfurter Allgemeine, 6 januari 2016

[...] "In Köln ist, wie in anderen Großstädten in Nordrhein-Westfalen, seit längerem hingenommen worden, dass sich eine Trickdiebszene etablieren konnte, die immer größer und immer dreister wird. Auch Innenminister Jäger hat das hingenommen", sagte Biesenbach im Gespräch mit der F.A.Z.. "Dass sie überwiegend aus nordafrikanischen Männern besteht und sich massiv im Kölner Hauptbahnhof, seinem Umfeld und auf der Treppe der Philharmonie bewegt [...]"
[...] Antänzern [...] wählten sich [...] bisher vor allem betrunkene Männer als Opfer aus - weil man ihnen das Handy oder die Geldbörse besonders leicht stehlen kann. Innenminister Jäger warnte am Mittwoch davor, die Kölner Ereignisse "mit Antanzen zu verniedlichen". Es sei gut möglich, dass auch Raub ein Motiv war. "Aber es geht hier um noch schwerere Straftaten: sexuelle Übergriffe auf Frauen. Und da ist eine Begrifflichkeit wie Antanzen nicht adäquat."
[...] Das Gewaltpotential der Diebe sei sehr hoch. [...]
[...] Demnach gibt es allein im Stadtgebiet von Düsseldorf eine gut organisierte Bande von 2240 Verdächtigen. Der Großteil von ihnen (1256 Personen) wurde in Marokko geboren [...]
[...] In Bahnhofsnähe hatte sich "ein soziales, kulturelles und wirtschaftliches Zentrum gebildet", das nordafrikanischen Tatverdächtigen als Rückzugsraum dient, wie es in einem Polizeibericht heißt.

"Als meine Freundin hinfiel, haben sich direkt vier Männer auf sie gestürzt"
Door Uschi Jonas, Focus, 6 januari 2016

Polizei-Führer berichtet: Meine Nacht mit dem brutalen Mob
Express, 6 januari 2016

Der Beamte berichtet nun, es habe in der Nacht 15 vorläufige Festnahmen durch seine Gruppe gegeben. Diese Personen seien "definitiv erst wenige Tage oder Wochen" in Deutschland gewesen: "Von diesen Personen waren 14 aus Syrien und eine aus Afghanistan. Das ist die Wahrheit. Auch wenn sie schmerzt." 

Köln, Hamburg, Stuttgart. Was wir bisher wissen
Frankfurter Allgemeine, 5 januari 2016

[...] Ein Polizeisprecher erklärte gegenüber dem "Kölner Stadtanzeiger": "Die bisherigen Hinweise gehen deutlich in Richtung polizeibekannte Intensivtäter, mit Flüchtlingen haben die nichts zu tun." [Maar zie ook een eerder, bij mijn weten nog niet elders bevestigd bericht over "kopierte Papiere dabei, Aufenthaltsbescheinigungen für Asylverfahren"; K] Ob die Vorfälle in Hamburg und Stuttgart einen ähnlichen Hintergrund haben, ist bisher nicht bekannt.
[Update: in een persconferentie (video v/a 9:54) zegt Albers dat bij controle inderdaad mensen met zulke papieren zijn aangetroffen, maar dat dit niet wil zeggen dat het verdachten zijn (dat kan hij op dit moment niet zeggen); update 6 januari: een anonieme agent zegt tegen Express dat van de 15 door zijn groep 's nachts voorlopig opgepakte mannen 14 Syriër waren en een Afghaan; K] 

Was wir bisher über die Attacken wissen – und was nicht
Die Welt, 5 januari 2016

Köln sucht den fünften Tag in Folge nach Antworten auf die sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht. Vieles ist unklar, was den Hintergrund und die Zahl der Täter anbelangt. Eine Übersicht.

Frauen überfallen - was bisher bekannt ist
Tageschau, 5 januari 2016

In der Silvesternacht sind am Kölner Hauptbahnhof Frauen belästigt, sexuell bedrängt und beraubt worden. Aus Hamburg und Stuttgart werden ähnliche Vorfälle berichtet. Kölns Oberbürgermeisterin Reker hat für heute ein Krisentreffen einberufen. tagesschau.de mit einem Überblick: Was bisher bekannt ist. 

Kein Hinweis auf Flüchtlinge als Täter in Köln
Lausitzer Rundschau, 5 januari 2016

'Es gibt keinen Hinweis, dass es sich hier um Menschen handelt, die hier in Köln Unterkunft als Flüchtlinge bezogen haben", sagte Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) am Dienstag. [...] Kölns Polizeipräsident Wolfgang Albers sagte: "Wir haben derzeit keine Erkenntnisse über Täter." [cursivering door mij; K] 

Kriminalbeamter: Übergriffe von Köln "kein neues Phänomen"
Die Presse, 5 januari 2016

"Das sogenannte Antanzen durch Täter, die oftmals aus Nordafrika oder dem Balkan stammen, ist der Bandenkriminalität zuzuordnen und kein neues kriminalistisches Phänomen", sagte [Bundesvorsitzende des Berufsverbands Andre] Schulz.

Überforderte Polizisten, aggressive Täter. Zeugen schildern schreckliche Silvesternacht im Hbf Köln
Door Tobias Christ en Jenny Filon, Kölner Stadt-Anzeiger, 4 januari 2016

[...] Er beschreibt, wie sich "eine große Gruppe Ausländer" von vorne in die Besuchermenge drängte. Schneider wurde abgedrängt, verlor seine 48-jährige Lebensgefährtin und die Kinder in der Menschenmasse. [...] "Das war kein Zufall. Die wussten, was sie da taten. Sie schrien und lachten, während sie die Menge umzingelten. [...]" Nach 20 Minuten kam seine Lebensgefährtin mit den Kindern dazu. "Sie waren geschockt und zitterten", erzählt Schneider. Seine 15-Jährige Tochter habe geschrien und geweint. "Die Angreifer hatten ihr und meiner Lebensgefährtin an die Brust und zwischen die Beine gegriffen. Sie hatten versucht in Jeans und den Slip zu kommen."

Keulen tijdens de nieuwjaarsnacht: dit zijn de feiten
Door Tommy Thijs, HNL, 5 januari 2016

[...] Een ooggetuige vertelt tegenover het magazine Focus: "We werden langs alle kanten betast door heel veel handen. Mijn vriendin sloeg wild om zich heen om zich te verweren." Aan Der Spiegel getuigt een 27-jarige vrouw dat [sic] rond 22 uur op het plein aankwam samen met haar vriend. "Ik was in shock toen ik uit het station kwam. Het hele plein stond vol mannen met tussen hen in jonge meisjes en vrouwen die aangestaard werden. Het leek wel een veemarkt."
Ze beschrijft hoe ze niet veel later "de eerste hand op mijn achterwerk voelde. Meteen verdween de man in de menigte. Het was zo'n chaos, je zag alleen nog mensen lopen en springen om de vuurpijlen te ontwijken. Toen heb ik mijn ogen gesloten en heeft mijn vriend me uit de menigte bevrijd." Een andere getuige vertelt dat ze toen ze de stationshal uitliep "ontvangen werd door tientallen jonge buitenlandse mannen. We liepen door de groep, plotseling voelde ik een hand op mijn achterwerk, dan aan mijn borsten en uiteindelijk overal. Het was de horror. Ik denk dat ik op 200 meter 100 keer betast ben." 

Sexuelle Übergriffe Polizist: So brutal war das Chaos am Kölner Hbf an Silvester
Door Oliver Meyer, Chris Merting en Florian Jocham, Express, 4 januari 2016

[...] Dem Polizisten gelang es, etwa acht verdächtige Männer aus der Menge zu holen und festzunehmen. "Sie hatten alle kopierte Papiere dabei, Aufenthaltsbescheinigungen für Asylverfahren."
[Update: in een persconferentie (video v/a 9:54) zegt Albers dat bij controle inderdaad mensen met zulke papieren zijn aangetroffen, maar dat dit niet wil zeggen dat het verdachten zijn (dat kan hij op dit moment niet zeggen); K]

Köln Sexuelle Übergriffe: Opfer erzählt vom Horror am Hauptbahnhof

Door Oliver Meyer, Express, 3 januari 2016

Reaktion auf die Übergriffe in Köln: Zornig, aber nicht blind
Door Stefan Kuzmany, 5 januari 2016

[Boos maar het hoofd koel houdend: goed artikel; K]

Frauen sollen zu Fremden "eine Armlänge" Distanz halten
Door Jessica Kuschnik, RP Online, 5 januari 2016

Kölns OB [burgemeester; K] Henriette Reker hat sich zum Krisentreffen mit Polizeipräsident Wolfgang Albers und Wolfgang Wurm von der Bundespolizei getroffen. Sie sprachen über Präventionsmaßnahmen, damit Großveranstaltungen nicht wie in der Silvesternacht ausarten. Es gibt "Verhaltensregeln" – auch für Frauen im Karneval.
[Fout en dom dat Reker nu, in deze context, over gedragsregels onder meer voor vrouwen begint; maar kop en lead van dit artikel zijn tendentieus: de "armlengte afstand" stond als ik het goed begrijp al in de bestaande "Verhaltenskatalog" voor carnaval; en Reker wil juist nieuwe regels voor mensen "uit andere cultuurkringen" toevoegen; K - zie ook een video van de persconferentie waarin Reker een en ander zegt, met name vanaf 16:00; haar goedwillende maar tenenkrommende en wereldvreemde gestuntel doet denken aan dat van - voorheen, het is op z'n retour - PvdA-bestuurders inzake integratie; de vandaag tijdelijk heel populaire hashtag heeft ze dan ook over zichzelf afgeroepen.]

Reports of Attacks on Women in Germany Heighten Tension Over Migrants
Door Melissa Eddy, The New York Times, 5 januari 2016

"We stood with our backs to the wall and could see how people were robbed and German girls were groped. I was surrounded by a group of 50 to 60 people from Arabic countries. They would come up to us, shake hands and then try to reach into our bags."

Die Krawalle von Köln und die große Verunsicherung in Medien und Politik
Door Stefan Winterbauer, Meedia, 5 januari 2016

Veel vragen over massaal geweld in Keulen onbeantwoord
Door Saskia Jonker, Trouw, 5 januari 2016

[...] Hoeveel mannen van de groep van 1000 er strafbare feiten hebben gepleegd is eveneens een vraagteken. Voorlopig houdt de politie het op een schatting van 80. 

Duitse justitie zoekt aanranders tijdens jaarwisseling Keulen
Nu.nl, 5 januari 2016

Politie heeft daders aanrandingen Keulen in het vizier
Nu.nl, 6 januari 2016

[...] Het aantal aangiftes is opgelopen tot 106, waaronder twee wegens verkrachting. Driekwart van de aangiftes heeft een seksuele achtergrond, zei de politie woensdag.
[...] Ook jonge vrouwen in Hamburg hebben meer dan vijftig aangiftes gedaan naar aanleiding van gevallen van aanranding, mishandeling of beroving rond oud en nieuw [...] er [zijn] geen aanwijzingen dat deze zaken iets te maken hebben met het seksueel geweld rond oud en nieuw in Keulen.

Weer later toegevoegd:

Een paar eerste voorzichtige overwegingen naar aanleiding van het seksuele geweld in Keulen
Door Kustaw Bessems, BNR, 14 januari 2016

[...] Er wordt veel gewezen op de alomtegenwoordigheid van seksuele intimidatie maar het insluiten van vrouwen in een openbare ruimte door een grote groep in een Europese stad is uitzonderlijk.

"Komst grote groepen jonge mannen bedreigt bevolkingsevenwicht"
Door Dominique Fiers, deredactie.be, 18 januari 2016

De meerderheid van de asielzoekers die naar Europa komen bestaat uit jonge, ongehuwde en niet-begeleide mannen. Dat leidt in een land als Zweden nu al tot een verstoring van de geslachtsverhoudingen, zegt de Amerikaanse politicologe Valerie Hudson in een opiniebijdrage in De Standaard. Hudson verwijst naar Canada waar sinds alleenstaande, mannelijke asielzoekers sinds november geweigerd worden.

Gros verdachten Keulen kwamen uit slechts twee landen
Joop.nl, 10 februari 2016 | Die Welt

Uit het onderzoek naar de massa-aanrandingen op oudjaarsnacht in Keulen blijkt tot nu toe dat de overgrote meerderheid van de verdachten uit slechts twee landen afkomstig is: Algerije en Marokko. Van de 58 verdachten zijn er slechts drie afkomstig uit een oorlogsgebied.

Meeste verdachten Keulen waren pas kort in Duitsland
Door Jeroen Wollaars, NOS, 15 februari 2013

[...] De vraag of het nu 'asielzoekers' of 'vluchtelingen' waren, speelt in Duitsland minder dan in Nederland. Zelfs de Duitse justitie maakt dat onderscheid niet altijd. 

Auch Deutsche unter Beschuldigten nach Kölner Exzessen
Die Welt, 15 februari 2016

The Sexual Misery of the Arab World
Door Kamel Daoud, The New York Times, 12 februari 2016

[...] The attacks on Western women by Arab migrants in Cologne, Germany, on New Year’s Eve evoked the harassment of women in Tahrir Square itself during the heady days of the Egyptian revolution. [...] Sex is a complex taboo, arising, in places like Algeria, Tunisia, Syria or Yemen, out of the ambient conservatism’s patriarchal culture, the Islamists’ new, rigorist codes and the discreet puritanism of the region’s various socialisms.

Cologne, lieu de fantasmes
Door Kamel Daoud, Le Monde, 31 januari 2016

[...] On voit le survivant et on oublie que le réfugié vient d’un piège culturel que résume surtout son rapport à Dieu et à la femme.

'Keulen', de islam en de seksuele moraal. 'Van vrouwen blijf je af'
Door Hassan Bahara, De Groene Amsterdammer, 2 maart 2016

'Merendeel aanranders Keulen komt uit het buitenland'
Trouw, 6 april 2016

Herderschülerinnen wurden in Trams und Bussen belästigt
HNA, 8 juni 2016

[...] Kassel. Schülerinnen aus dem Landkreis Kassel, die die Herderschule in Kassel besuchen, erzählen von sexuellen Übergriffen von Südländern in Trams und Bussen. [...] Steffi Burmester [van Arbeitskreis "Gemeinsam gegen sexuelle Gewalt aktiv (Gesa)": Ja, wir haben mit den Flüchtlingen leider auch ein Riesenpaket an sexualisierter Gewalt von Männern dazu bekommen.

1200 Frauen wurden Opfer von Silvester-Gewalt
Door Georg Mascolo en Britta von der Heide, Süddeutsche Zeitung, 10 juli 2016

An den Taten in mehreren deutschen Städten sollen mehr als 2000 Männer beteiligt gewesen sein, heißt es in einem Entwurf zur Abschlussbilanz des BKA. Bislang wurden erst 120 von ihnen gefunden - und das könnte auch so bleiben.  so bleiben. [...] Die meisten Verdächtigen sollen aus Nordafrika stammen.

"Zuwanderer sind nicht krimineller als Deutsche"
Die Zeit, 8 juni 2015

Die unfassbaren Aussagen der Opfer über die Polizei
Die Welt, 24 oktober 2016

En mijn blognotities:
Het antwoord van 'links' op Wilders - een gratis advies
Scandinavië: groepsverkrachtingen door Arabische immigranten
Site toont seksuele intimidatie in Caïro
Seksueel geweld bij 1 op 3 vrouwen 
De hel van de vrouwenhandel
Bijna 20 procent vrouwen VS is ooit verkracht
Verkrachting op grote schaal in Congo
28 Procent Z-Afrikaanse mannen geeft toe te verkrachten
Protesterende vrouwen in Egypte aangevallen
'Ik draag geen hoofddoek meer'
Het verhaal achter de nikab
Afgeslacht in naam van de eer
Turkse vrouwen in opstand tegen verkrachtingsamusent op tv
Help vrouwen in hun strijd tegen de moskee en familiepatriarchen
Seksuele prooi in Saoedi-Arabië
De oorlog tegen vrouwen in Darfur
'Toestaan prostitutie slecht idee'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten