blogspot visitor

06 november 2014

Oorzaken en motieven van jihadisme

Begrijpelijkerwijs verzuchtte Bas Heijne onlangs in de NRC: "Er is inmiddels al ontzettend veel geschreven over de mindset van de westerse jihadist. [...] Experts mogen leeglopen over hun psychologische, religieuze, sociale beweegredenen."

Er verschijnen echter vooral artikelen waarin het hedendaagse jihadisme van maar een paar verklaringen wordt voorzien, waardoor het probleem wordt gesimplificeerd - vaak naar gelang politieke kleur.

Omdat brede inventarisaties door 'gewone' publicisten van oorzaken en motieven van jihadisme dun zijn gezaaid, doe ik een duit in het zakje. Zie de bijlage hieronder, waarvoor ik me baseer op de literatuurlijst daar weer onder. Van een min of meer strakke, laat staan 'wetenschappelijke' systematisering heb ik afgezien. Veel items overlappen elkaar. Het geheel is bedoeld voor een handvol zeer geïnteresseerden, zoals misschien enkele politici, bestuurders, journalisten en opiniemakers.