blogspot visitor

11 december 2014

Pegida-leider Lutz Bachmann scheldt vluchtelingen uit op neonazi Facebook-pagina

Met veel updates, onder meer over de extreemrechtse affiniteiten van "Ed aus Holland", inmiddels leider van Pegida Nederland.


Lutz Bachmann (achtergrond midden) spreekt op een demonstratie van PEGIDA in Dresden (8 december). Foto Flickr / Creative Commons

In Duitsland lijkt zich een nieuwe extreemrechtse beweging te formeren, Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (PEGIDA), aangevuurd door de kleine crimineel Lutz Bachmann. Het is op zich al omineus dat steeds meer mensen - slechts een paar honderd op 20 oktober in Dresden, al bijna 10.000 op 8 december in dezelfde stad naast een kleinere demonstratie elders - achter zo'n proleet met een strafblad aanlopen, zelfs nu zijn verleden van inbraken, toebrengen van lichamelijk letsel, drugshandel en gehussel in de rosse buurt al een tijdje in het nieuws is. De aanhang lijkt vooralsnog Bachmanns pose van eerlijkheid over zijn fouten prachtig te vinden. Dat hij zaken heeft gedaan met de Hell's Angels en een oplichter is (er klopt niets van zijn verhaal dat hij in Zuid-Afrika, waarheen hij was gevlucht na zijn eerste veroordeling, een universitaire opleiding tot grafisch vormgever heeft gevolgd), schrikt velen kennelijk evenmin af.

06 november 2014

Oorzaken en motieven van jihadisme

Begrijpelijkerwijs verzuchtte Bas Heijne onlangs in de NRC: "Er is inmiddels al ontzettend veel geschreven over de mindset van de westerse jihadist. [...] Experts mogen leeglopen over hun psychologische, religieuze, sociale beweegredenen."

Er verschijnen echter vooral artikelen waarin het hedendaagse jihadisme van maar een paar verklaringen wordt voorzien, waardoor het probleem wordt gesimplificeerd - vaak naar gelang politieke kleur.

Omdat brede inventarisaties door 'gewone' publicisten van oorzaken en motieven van jihadisme dun zijn gezaaid, doe ik een duit in het zakje. Zie de bijlage hieronder, waarvoor ik me baseer op de literatuurlijst daar weer onder. Van een min of meer strakke, laat staan 'wetenschappelijke' systematisering heb ik afgezien. Veel items overlappen elkaar. Het geheel is bedoeld voor een handvol zeer geïnteresseerden, zoals misschien enkele politici, bestuurders, journalisten en opiniemakers.

25 oktober 2014

Hoe extreemrechts is de Belgische N-VA?

De Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) van Bart De Wever, sinds 11 oktober mee regerend in België, is de afgelopen weken in het nieuws gekomen door gebeurtenissen die wijzen op extreemrechtse sympathieën tot hoog in de partij.

Vandaag berichtte De Morgen dat de N-VA Matthias Storme (medeoprichter van de partij) heeft aangesteld als bestuurder van het Interfederaal Gelijkekansencentrum in Brussel. Storme wekte in 2005 commotie door te verkondigen dat "discrimineren een fundamenteel mensenrecht is"[1] - en dat uit de mond van een professor Rechten. Evenzo abject is dat Storme in 2004 na de gerechtelijke veroordeling van de neofascistische partij van Filip Dewinter wegens racisme, verklaarde dat het nu "bijna een morele plicht" was op het Vlaams Blok te stemmen. Storme werd uit de N-VA gezet, maar is later gerehabiliteerd. Nu mag deze tegenstander van gelijke kansen dus het beleid gaan meebepalen van het Gelijkekansencentrum - waarmee hij nog een appeltje heeft te schillen omdat dit in 2004 met hem in de clinch lag. Extra verontrustend is dat CD&V en Open Vld, de coalitiepartners van de N-VA, kennelijk een oogje hebben toegeknepen.

11 september 2014

Het groeiende gevaar van selffulfilling apocalyptiek

EEN EXPOSÉ ALS VREEDZAME AANSLAG TEGEN HEILIGE TERREUR 

Veel monotheïsten denken van oudsher dat rond en in Israël de ware God zal zegevieren via een eindstrijd met talloze doden. Verrassend is de actuele terreinwinst van islamitische, christelijke en joodse fanaten die waan tot werkelijkheid willen maken. Ook zijn er opmerkelijke dwarsverbanden.


Voorkant van het tweede nummer (juli 2014) van het blad Dabiq van IS: "Het is of de islamitische staat, of de zondvloed". Het eerste ("De terugkeer van het kalifaat") begint met een hadith over de eindstrijd.

Inhoud

Inleiding
Enquêtes
Apocalyptische Matrix
Radicale moslims
Intermezzo: andere factoren dan apocalyptiek
Rechtse christenen
Extreemrechtsen
Russisch-orthodoxen
Dwarsverbanden
Religieuze zionisten
Slotopmerkingen
Noten en bijlagen
Literatuurlijst

25 augustus 2014

Mooie initiatieven toenadering moslims en joden


Journalist Sulome Anderson van Libanese komaf en haar joodse vriend gingen in juli met deze foto 'viral' op Twitter.

Jews & Arabs Refuse To Be Enemies
The peace, prosperity and security of innocent civilians are threatened due to the Arab-Israeli conflict. As a result, extreme forces on both sides continuously perpetuate an idea that the Jewish and Arab populations of Israel/Palestine are enemies. And as Arab-Israeli political tensions escalate, the social media discourse has become more hateful. It is time to take a clear stance on the stereotypes, generalizations and the incitement of hatred! While we may not agree on the political developments of the Arab-Israeli conflict, we must demonstrate that we refuse to be enemies.
- Facebook.com/JewsAndArabsRefuseToBeEnemies
- Twitter #JewsandArabsRefuseToBeEnemies

Tentoonstelling het 'Andere Verhaal' - dialoog tussen joden en moslims
Op dinsdag 2 september a.s. om 17.00 uur gaan joden, moslims en belangstellenden in gesprek over de tentoonstelling Het Andere verhaal in de OBA-bibliotheek in Amsterdam Oost, Javaplein 2. De expositie gaat over de hulp die moslims in de Tweede Wereldoorlog aan joden gaven. Dialoogbijeenkomsten vinden plaats in de bibliotheek op 2, 9 en 18 september.
- Klik voor meer informatie

24 augustus 2014

Abulkasim al-Jaberi dreigt dat Nederland "ruïne" wordt


Aan de blog GeenStijl heb ik een hekel. Rechtse agitprop, te vaak dik over het randje van de hetze. Bovendien regelmatig racistisch onder het mom van spot en humor. Maar vaste medewerker Annabel Nanninga is wel als (voor zover ik kan zien) enige publicist over de Gaza-demo op de Dam van gister zo alert te signaleren dat een van de sprekers, de journalist Abulkasim al-Jaberi, kennelijk in de microfoon schreeuwde: "Nederland wordt een ruïne, als we geen gerechtigheid krijgen". Nanninga noemt dat "een nauw verholen terroristische boodschap" en daar heeft ze gewoon gelijk in. Dit soort dreigementen is verderfelijk en onacceptabel, niet minder dan Geert Wilders' beruchte uitspraak: "Mocht het ooit tot rellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan. Met die rellen schudt de samenleving de politiek wakker en dwingt haar alsnog daadkrachtig in te grijpen, voordat het echt te laat is en er misschien een revolte uitbreekt."

23 augustus 2014

Moslimhaat; update lijst geweldsincidenten

Republiek Allochtonië, 23 augustus 2014

"Gisteren werd bekend dat een islamitisch gezin uit Lienden sinds dit voorjaar op verschillende manieren wordt bedreigd. Het gezin ontving onder andere dreigbrieven met hakenkruisen en teksten als 'jihad niet in onze straat'. Nadat het gezin woensdagavond een kogel in de brievenbus [vond], werd besloten aangifte te doen van bedreiging.

Eerder dit jaar werd een huis van een Marokkaans gezin in Almere beklad met hakenkruisen en ook kreeg een gezin in Deventer een brandbom naar binnen.

[...] Hier [...] een update van de lijst met geweldsincidenten rond moskeeen."

Oproep aan iedereen ongeacht geloof of levensovertuiging: help mee een burgeroorlog-achtig spanningsveld te voorkomen, draag niet bij aan de oplopende agressie.

Illustratie: logo van de extreemrechtse organisatie Pro Patria. Ik wil niet suggereren dat leden daarvan direct betrokken zijn (geweest) bij geweld tegen moslims of islamitische instellingen. Wel dat deze club - net als overigens de Muslim Defence League Holland die wordt gesteund door de extremistische bekeerling Arnoud van Doorn - een klimaat helpt scheppen waarin zaken gemakkelijk kunnen escaleren.

22 augustus 2014

Israëlische tieners: trots racistisch te zijn

Door Or Kashti, Haaretz, 21 augustus 2014

Etnische haat is een basis-bestanddeel geworden in het alledaagse leven van de Israëlische jeugd, volgens de auteurs Idan Yaron en Yoram Harpaz van het binnenkort te verschijnen boek "Scenes uit het leven op school".

[Het spreekt natuurlijk wel voor Israël dat dit soort kritische boeken en artikelen in het land kunnen verschijnen, in tegenstelling tot de situatie in veel islamitische landen; K].

Toegevoegd 2 januari 2016: Leider Ben Gopstein van Lehava is een volgeling van de extremist Meir Kahane, in de VS veroordeeld wegens terrorisme. Hij deed mee met diens in Israël wegens racisme verboden Kach-partij. Kahane's kleinzoon Meir Ettinger is waarschijnlijk de leider van een eindtijdsekte, De Opstand. Ettinger werd gearresteerd in verband met de brandaanslag op een Palestijnse woning in Doema, waarbij een baby omkwam en twee jongens ernstig gewoond raakten. De daders kalkten de leuze "Lang leve de Koning, de Messias" op een muur. Volgens David Sheen (zie ook hier) is dit het motto van de radicale beweging Chabad, die eveneens sterk op de eindtijd is gericht. Gopstein heeft de Israëlische regering opgeroepen kerken te verwoesten en heeft christenen in Israël "bloed zuigende vampiers" genoemd. Rabbijn Yitzak Ginsburg, gelieerd aan Chabad, rechtvaardigt in zijn boek De Thora van de Koning (Torat Ha'Melech, 2009) het doden van baby's die een gevaar kunnen gaan vormen voor joden.
In december 2015 verbood de Israëlische minister van Onderwijs het gebruik op scholen van een boek over de liefdesrelatie tussen een Joodse vrouw en een Arabische man, onder meer omdat jongeren nog geen "systematische kijk" zouden hebben op "de betekenis van rassenvermenging".

Illustraties: leden van de Joodse extreem rechtse organisatie Lehava (להבה, "Vlam"), gericht tegen het huwen van Joodse vrouwen met niet Joodse (in het bijzonder Arabische) mannen, dragen een zwart t-shirt met een (geel) logo op de linkerborst, wat doet denken aan de t-shirts van de Franse Identitairen (tweede van onder) en de Griekse Gouden Dageraad (daaronder). De davidster wordt omringd door korenaren in plaats van door een lauwerkrans, maar qua type element van het logo is er zelfs op dit detail een overeenkomst.

19 augustus 2014

Is rector Akgündüz (IUR) een crypto-antisemiet?

Dit is het vierde deel van een vijfluik. Lees ook:
Heeft Ahmet Akgündüz de zegen van Rudolf Steiner?
Triodos moet islamitische universiteit volgens zijn eigen criteria de wacht aanzeggen
Wat heeft Ahmet Akgündüz met de Grijze Wolven?
Rector Islamitische Universiteit Rotterdam bidt voor terroristen


Illustratie bij een artikel van Akgündüz, wiens "onthulling Turkije zal schokken", over Said Nursi en Atatürk, waarover hieronder meer.

Rector Ahmet Akgündüz van de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) is vorig en dit jaar in opspraak geraakt door een reeks kwalijke uitlatingen. De wikipedia geeft een kort overzicht[1]; verder hieronder zet ik alles uitgebreider op een rij. Maar eerst iets over de jongste (mij bekende) verontrustende buitenschoolse opmerkingen van de rector. Kort voor ik de wikipedia opsloeg, had ik zelf ontdekt dat Akgündüz in de aanloop tot de presidentsverkiezingen van 10 augustus een van de rivalen van premier Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu, een "kandidaat van de vrijmetselaars" (masonların adayı) had genoemd. Zie ook deze video en dit artikel van de rector, dat besluit met een citaat uit de Münazarat ("Controversen") van de door hem hogelijk vereerde Said Nursi alias Bediüzzaman, waarin sprake lijkt van "Joodse ijdelheid" (Yahut bâtılı). Als Google Translate tenminste niet op het verkeerde been zet; deze disclaimer geldt ook voor het navolgende. Mijn zorg over Akgündüz' mogelijke waanideeën over complotterende Joden wordt versterkt door een interview vorig jaar juni, waarin hij het heeft over een "Joods-Vrijmetselaars spel" (Yahudi-Mason oyunu). De rector brengt dit te berde in verband met de bestemming van de Hagia Sophia in Istanboel - zoals bekend oorspronkelijk een christelijke kathedraal, later moskee en op last van Mustafa Kemal alias Atatürk sinds 1935 een museum. Akgündüz lijkt te suggereren dat Kemal zelf tot vrijmetselaarskringen behoorde of zich daar sterk door liet beïnvloeden. En kennelijk mengt de rector zich in de gevoelige controverse rond dit werelderfgoed en ijvert hij voor het opnieuw tot moskee maken van het gebouw (zie ook de wikipedia over Akgündüz met verwijzing naar dit artikel).
In een eerder blog heb ik laten zien dat Nursi de Joden heeft bestempeld als de aanstichters van velerlei kwaad en in verband heeft gebracht met de antichrist, op een manier die doet denken aan de Protocollen van de Wijzen van Zion.

11 augustus 2014

Zomergast Reinbert de Leeuw: overgave in muziek


Reinbert de Leeuw speelt Sonneries de la Rose+Croix, no. 3 van Erik Satie (VPRO Vrije Geluiden, Bimhuis, april 2011).

Gisteravond bleek dirigent en pianist Reinbert de Leeuw in Zomergasten geen begenadigd en toch een bij vlagen meeslepend verteller. Het was vooral genieten van de muziekfragmenten die hij had uitgekozen. De Leeuw noemde zichzelf een doener, een uitvoerder. Luisteren naar opnamen van muziek doet hij zelden. Liever is hij zijn leven lang actief op zoek gegaan naar het raadsel van de toonkunst, om te ontdekken dat je dat nooit zult oplossen, al kruip je er helemaal in en geef je het gestalte met alles wat je in je hebt. Op veel vragen van Winfried de Jong over wat hem zo trof in het werk van een bepaalde componist, had hij weinig meer te zeggen dan "dat je dat kan maken", "ongelofelijk" en "verbijsterend". Op den duur bijna tot vervelens toe - de spaarzame originele en diepzinnige toelichtingen niet te na gesproken.

06 augustus 2014

Doe mee: maak Nederland fossiel-vrij!


Bovenkant van de blog Fossielvrij.nl
 
"19-21 september komen we wereldwijd in actie"

"Op 23 september komen bijna alle regeringsleiders in New York bij elkaar voor een historische Klimaattop. De gevolgen van klimaatverandering zijn niet te overzien, daarom zullen regeringsleiders zo snel mogelijk de transitie naar een echt duurzame samenleving moeten inzetten. Het is belangrijk dat regeringsleiders NU de maatregelen nemen die nodig zijn voor een economie die ecologische en menselijke waarden boven korte termijn winsten stelt. Tegelijkertijd zijn deze klimaattoppen in het verleden nog niet erg effectief gebleken, de transitie naar een duurzame samenleving lijkt eerder van onderop te komen.
Daarom grijpen wij dit moment aan om het weekend voorafgaand aan deze top wereldwijd te laten zien dat wij zelf de leiding nemen om het klimaatprobleem op te lossen en op te roepen tot meer actie."

"In het weekend van 19-21 september zullen er daarom overal ter wereld acties, demonstraties en bijeenkomsten  georganiseerd worden met de oproep aan regeringsleiders: Action, Not Words!"

Bezoek de blog Fossielvrij.nl | Facebook | @FossielvrijNL

04 augustus 2014

Poetin-adviseur Glazjev: Amerika is in Oekraïne uit op wereldoorlog tegen Rusland en ChinaDe in de Oekraïne geboren econoom Sergej Glazjev, die in 2003 de fascistoïde nationalistische partij Rodina ("Moederland") hielp oprichten en in 2004 een gooi deed naar het presidentschap, is lid van de prestigieuze Russische Academie van Wetenschappen. Volgens Timothy Snyder tekenden in 2005 een aantal afgevaardigden van Rodina een petitie voor het verbieden van alle Joodse organisaties in Rusland - zie ook hier: Poetin veroordeelde de petitie, maar de initiatiefnemers werden niet vervolgd wegens het zaaien van racistische haat. De partij voerde campagne met een prent van mensen met een donkere huid die watermeloenen eten en de pitten op de grond gooien.
In 2012 benoemde Poetin Glazjev tot persoonlijk medewerker bij het optuigen van de douane-unie van Belarus, een stap richting de door Poetin gewenste, door Rusland gedomineerde "Euraziatische" tegenhanger van de Europese Unie.

24 juli 2014

Kaste van schatrijke kinderen zal onze toekomst vernietigen

Clueless rich kids on the rise: How millennial aristocrats will destroy our future
Door Tim donovan, Salon, 21 juli 2014

Prevailing neoliberal ideology, which perverts capitalism as an economic system into capitalism as an unyielding political ideology, lurks in the shadows of almost every major issue in America, though nowhere is its influence more obvious or profound than in the spiraling rise of income and wealth inequality today.

Today's wealthy are far more likely to have inherited their fortunes. Here's why that's going to doom our politics.

23 juli 2014

Studie: Zuidpool zal sneller smelten door veranderende windenDoor Paul Spence at al., Geophysical Research Letters, 12 juli 2014

Projected changes in the winds circling the Antarctic may accelerate global sea level rise significantly more than previously estimated. Changes to Antarctic winds may have a profound impact on warming ocean temperatures under the ice shelves along the coastline of West and East Antarctic. Projected Antarctic wind shifts were included in a detailed global ocean model, and the authors found water up to 4°C warmer than current temperatures rose up to meet the base of the Antarctic ice shelves.

24 juni 2014

Bulgaar in EU-fractie ECR werkt nauw samen met Jobbik en spreekt van "het zigeunervraagstuk"


Banner (2012) op een nu leegstaande website voor de VMRO-jeugd.


Een VMRO-knokploeg valt jehova's aan in Burgas (april 2011).


Marine Le Pen en Geert Wilders hebben niet de deadline van vandaag[1] gehaald voor het formeren[2] van hun verhoopte extreemrechtse fractie (EAF) in het Europarlement. Na het binnenloodsen van de Auschwitz-goedprater Janusz Korwin-Mikke van de Poolse KNP - een politieke hystericus die de democratie wil vernietigen, vrouwen het stemrecht wil ontnemen en de Nederlandse soldaten van Srebrenica wil laten executeren, een man die Wilders nu "een brug te ver" zegt te vinden, maar Korwin-Mikke beweert dat er geen enkel probleem was van de kant van Wilders - probeerde het Frans-Nederlandse haatduo volgens vage geruchten als hekkensluiter Angel Dzhambazki te charteren van de Bulgaarse Nationale Beweging (Българско Национално Движение, VMRO). Een coalitie van zijn partij met Bulgarije Zonder Censuur, Landbouw-Unie van het Volk en Beweging van de dag van Sint-Joris haalde bij de afgelopen Europese verkiezingen in Bulgarije bijna 11 procent van de stemmen. De cluster bemachtigde twee Europese zetels: naast nieuwkomer Dzhambazki werd herkozen Nikolay Barekov van Bulgarije Zonder Censuur. Dzhambazki besloot vandaag zich in navolging van Barekov bij de ultraconservatieven van de ECR te voegen.

20 juni 2014

Haagse islamitische PvdE steunt ISIS


Later weggehaalde Facebook-pagina van Arnoud van Doorn (15 juni) met een bloederige ISIS-propagandafilm[1].

Trouw berichtte gister dat de tot de islam bekeerde ex-PVV'er Arnoud van Doorn tweets verspreidde van Abdoe Khoulani, de fractievoorzitter van de Haagse islamitische Partij van de Eenheid (PvdE), die onder meer roept "leve ISIS" en "op naar Bagdad om dat schorem aldaar aan te pakken". Van Doorn, verbonden aan dezelfde partij, noemt het geluid van Khoulani "verfrissend". Zijn PvdE-collega zou "de beeldvorming in westerse media willen nuanceren" en een "roepende in de woestijn" zijn.

Eerder (15 juni) plaatste Van Doorn op zijn Facebook - meteen toegejuicht door de taliban-pion Maiwand al-Afghani[2] - een walgelijke propagandavideo van ISIS zonder zich daarvan te distantiëren (deel screenshot zie hierboven).

10 juni 2014

Wilders' grote experiment en de schaduw van de Protocollen van de wijzen van Zion

Deel van het schilderij Het grote experiment (1990) van Ilja Glasunov. De rode lijnen zijn van een groot pentagram, waarbinnen - centraal op het doek - een klein, wit pentagram is geplaatst met onder meer een kabbalistisch teken.

Op 31 mei vierden in het Weense Stadtpalais des Fürsten Liechtenstein extreemrechtse gangmakers uit Europa en Rusland feest en gaven ze lezingen. Helaas laat de Nederlandse pers het ter zake weer eens afweten. Eregast op deze zo strikt mogelijk geheim gehouden viering van het Weens Congres van 1814-1815 was de Russische ideoloog Alexandr Doegin. Men sprak in de sjieke entourage, verzorgd door de Russische oligarch Konstantin Malofeev, onder meer over de "satanische" homo-lobby in Europa. Dit schrijft de correspondent in Wenen van de Zwitserse Tages Anzeiger, Bernhard Odehnal, die een dikke pluim verdient voor zijn onthulling[1a]. Lees zijn verhaal! Naast Doegin en Malofeev waren onder anderen aanwezig Heinz-Christian Strache van de FPÖ, Volen Siderov van de Bulgaarse partij Ataka, Marion Maréchal-Le Pen en Aymeric Chauprade van Front National en de populaire, bejaarde Russische schilder Ilja Glasunov.
Laten we het gezelschap eens bekijken door een iets andere lens dan die van Odehnal, om het beeld dat hij geeft te verdiepen.

29 mei 2014

Korwin-Mikke en Gražulis, twee van de oprukkende politieke hysterici in Europa

Update 16 juni 2015: KNP maakt alsnog de Europese fractie ENF van Le Pen en Wilders rond. Partij en lid Michał Marusik persoonlijk prijzen Jodenhater Stanisław Michalkiewicz aan. Zie hieronder.


Voorkant van het boek "Niet alleen over Joden" van de Poolse politieke blaaskaak Janusz Korwin-Mikke.

De leider van de Poolse partij Kongres Nowej Prawicy (KNP, Congres van Nieuw Rechts), Janusz Korwin-Mikke, is een oudgediende extremistische agitator. Hij probeerde keer op keer in eigen land politiek door te breken, zonder al te veel succes. In Nieuwsuur van 25 mei j.l. noemde verslaggever Saskia Dekkers vanuit Warschau KNP, die met vier man in het Europees parlement komt, "behoorlijk extreemrechts" en een partij "die Hitler vergoelijkt". Dat kan kloppen.

20 mei 2014

West-Antarctica en Groenland smelten sneller dan gedacht: catastrofe bijna onafwendbaar


(c) Google Flood Maps bij 20 meter zeespiegelstijging

Door Joe Romm, Climate Progress, 20 mei 2014

Several new studies underscore scientists' concerns we're headed toward a coastline at least this [zie kaartje boven; K] flooded (20 meters or 69 feet) over many hundreds of years.

The worst-case scenario for sea level rise has now become simply the "business-as-usual" scenario, recent studies from NASA make clear. NASA glaciologist Eric Rignot, co-author of a new Greenland study, says that, taken together, the new papers "suggest that the globe's ice sheets will contribute far more to sea level rise than current projections show."

That means if we don't reverse carbon pollution emissions trends ASAP, sea level rise will likely be 4 to 5 feet or more by century's end. Also, the rate of sea level rise in 2100 could be upwards of 1 inch per YEAR! [...]

26 april 2014

25 april 2014

Gerard Reve als mysticus in het slot van De Avonden

Gister vertelde mijn oudste vriend dat hij onlangs de laatste vijf bladzijden van De Avonden van Gerard Reve had voorgelezen aan zijn vriendin en dat hij gaandeweg zijn tranen nauwelijks kon bedwingen (wat hij tevoren niet had zien aankomen). Gelukkig nam zij hem in haar armen.

Dit bracht mij tot herlezing van het slot van het boek, dat ik niet meer in mijn hoofd had. Ook mij ontroerde het zeer. Bij de eerste lezing, lang geleden, viel mij voor zover ik het me herinner niet op dat Reve zich hier onmiskenbaar een mysticus betoont[1]. De bezwerende zin: "Ik adem, ik beweeg, dus ik leef", gevolgd door: "Wat kan er nog gebeuren? Er kunnen rampen komen, pijnen, verschrikkingen. Maar ik leef", doet me denken aan wat Iris Murdoch schrijft[2] geïnspireerd door Simone Weil:

22 april 2014

Alleen wanneer je bent als niets, is genade mogelijk? Iris Murdoch en Jiddu Krishnamurti


Iris Murdoch in gesprek met Jiddu Krishnamurti, 18 oktober 1984. Deel 1 | 2. "Grace" brengt Murdoch (die overigens eerder vertelt niet in God te geloven) ter sprake in deel 2 vanaf circa 23:52.

Krishnamurti gaat na een aanvankelijke aarzeling of lichte irritatie mee met Murdochs suggestie dat je de levendige staat van aandacht - misschien wel het centrale begrip bij Krishnamurti - die liefde is en waarin hij naar eigen zeggen verkeert, "genade" kunt noemen. Wel voegt hij er met nadruk aan toe: "Be in a state to recieve it". Het hele gesprek is zeer de moeite waard. Murdoch stelt - uiterst vriendelijk en beleefd op z'n Engels - bij al haar welwillende interesse precies de juiste kritische vragen[1a].
In zijn dagboek[1b] van 1973-1975 gebruikt Krishnamurti zelf meerdere malen de woorden "zegening" en "het heilige" als aanduiding van het beleven van of opgaan in wat hij verder beschrijft[1b] als "liefde", "geest", "vervulling", "schepping", "ware intelligentie", "het immense", "stilte", "kracht", "extase", "zuiverende explosie", "roerloosheid die alle beweging in zich lijkt te dragen" en zelfs als volslagen "vernietiging" - die tevens schepping is.
Zie ook:

15 maart 2014

Wilders: "Hoe minder Marokkanen in Nederland, hoe beter!"Geert Wilders, die drie dagen geleden op campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag voor de camera verkondigde dat zijn partij staat "voor een stad met minder lasten en als het even kan wat minder Marokkanen", zou volgens sommigen alleen doelen op criminele Marokkanen. In bovenstaand vraaggesprekje blijkt dat het hem - als puntje bij paaltje komt - echt gaat om Marokkanen in het algemeen:

26 februari 2014

'Vader van de anti-homolobby' is radicale christen Scott Lively


Video: "Scott Lively In Uganda: What Causes Homosexuality" (Youtube, december 2009)

Door Robin de Wever, Trouw, 30 januari 2014

In het Westen kreeg [...] Scott Lively geen voet aan de grond, maar sommige Afrikanen en Russen ontvangen hem met open armen.

22 februari 2014

Extreemrechts in Oekraïne spint garen bij revolutieLogo's van Svoboda (linksboven); Trident (rechtsboven, tevens algemeen wapenschild van de Oekraïne), kern van de huidige Rechtse Sector; het oude wolfsangel-logo van Svoboda, te zien op armbanden van "Patriotten van de Oekraïne", militanten van Svoboda; Rechtse Sector in nazi-kleuren rood-zwart-wit (linksonder); schild met de neonazistische "zwarte zon" (rechtsonder): zie video Rechtse Sector. De rood-zwarte vlag en de Trident werden gevoerd door fascistische nationalisten tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Vooraf: dat ik deze kant van de zaak hier in de schijnwerper zet, betekent geenszins dat ik het bloedvergieten door (ex-)president Janukovitch en zijn kleptocratische kliek wil vergoelijken.
Update 6 juni 2018: Vandaag verscheen een onderzoeksrapport naar deze materie.

Svoboda (Vrijheid) is de extreemrechtse partij (zie ook hier en foto's hier), een drijvende kracht achter de onlusten in de Oekraïne, die een nazistische wolfsangel-rune als logo had en soms nog gebruikt. En waarmee Bruno Gollnisch en Jean-Marie Le Pen van Front National jarenlang in de Europese groep AENM hebben gezeten. In de huidige protesten lopen soms vechtersbazen met een armband rond met de wolfsangel erop. De partij kwam in 2012 voor het eerst in het parlement met ruim 10 procent van de stemmen.

07 februari 2014

Dieudonné en Tariq Ramadan (deel 5)

Tariq Ramadan bouwt een brug naar... Dieudonné c.s.

Lees ook:
1. De comeback van Jodenhaat
2. Staaltjes Jodenhaat van Dieudonné
3. Het linkse activisme, Dieudonné en antisemitisme
4. Het abjecte netwerk van Dieudonné 


Tariq Ramadan knoopt een praatje aan met Dieudonné en Alain Soral in de wandelgangen van een congres van de Franse moslim-koepel UOIF op 11-12 april 2009 in Le Bourget (Seine-Saint-Denis).

De internationaal bekende, omstreden[1] en onder moslims populaire prediker en schrijver Tariq Ramadan werd in 2009 ontslagen als - zo heette het informeel - "bruggenbouwer" in Rotterdam, waar hij werkte voor de gemeente en de Erasmus Universiteit. Het ontslag had een goede reden: Ramadan was (en is nog steeds) verbonden aan de Iraanse propagandazender PressTV; vrolijk bleef zijn hoofd verschijnen in zijn talkshow "Islam & Life" terwijl in Teheran protesterende studenten door het regiem werden vermoord en gemarteld. In Rotterdam werd Ramadan geacht diverse bevolkingsgroepen dichter bij elkaar te brengen. Niet tot ieders genoegen[1b]. Zoals bekend is hij de zoon van Saïd Ramadan, die in 1961 in Zwitserland met financiële steun uit Saoedi-Arabië het Centre islamique de Genève oprichtte. Volgens de islamkenner Antoine Sfeir is Saïd Ramadan "een van de belangrijkste architecten van de hergroepering van de Moslimbroederschap in het buitenland na 1954" en lijdt het "geen enkele twijfel" dat ook Tariq tot de moslimbroeders behoort.

02 februari 2014

Dieudonné en Tariq Ramadan (deel 4)

Het abjecte netwerk van Dieudonné en Soral

Lees ook:
1. De comeback van Jodenhaat
2. Staaltjes Jodenhaat van Dieudonné
3. Het linkse activisme, Dieudonné en antisemitisme
5. Tariq Ramadan bouwt een brug naar... Dieudonné c.s.


Klik hier voor grotere afbeelding; © Alternative Libertaire, 2009 (bronnen: Le Monde en REFLEX).

Anti-communitaristische en antizionistische Partij

Voor de Parti antisioniste (PAS), gesteund en waarschijnlijk mede gefinancierd door Iran, deed Dieudonné mee aan de Europese verkiezingen van 2009. De namen* hieronder met een sterretje zijn van prominente leden van deze Liste antisioniste (grotere afbeelding van het affiche hier; van links naar rechts: Borreman, Gouasmi, Dieudonné en Soral). De partij deed mee in regio Île-de-France en behaalde daar 1,3 procent van de stemmen.
Voor Dieudonné's uiteindelijk afgelaste deelname aan de presidentsverkiezingen in 2007 schreven de negationisten Serge Thion en Maria Poumier teksten.

30 januari 2014

Dieudonné en Tariq Ramadan (deel 3)

Het linkse activisme, Dieudonné en antisemitisme

Lees ook:
1. De comeback van Jodenhaat
2. Staaltjes Jodenhaat van Dieudonné
4. Het abjecte netwerk van Dieudonné
5. Tariq Ramadan bouwt een brug naar... Dieudonné c.s.

Bas Heijne schrijft in zijn column "Haat" over Dieudonné dat "activistisch links en extreemrechts elkaar snikkend in de armen gevallen" zijn inzake "antisemitisme als systeemkritiek". Bart Schut stelt in zijn artikel "De spectaculaire comeback van Jodenhaat" dat "antisemitisme niet meer als racisme [wordt] beschouwd [...] in kringen [waar men zich ] graag omschrijft als 'progressief', 'links' of zelfs 'antifascistisch'." Volgens Ephimenco heeft "Dieudonné [...] het voor elkaar gekregen om drie stromingen tot zijn publiek samen te smelten: de pro-Palestijnse linkse radicalen, de rechts-extremisten en de (jonge) moslims uit de banlieues." En Stephan Sanders beweert in zijn stuk "De antisemiet heeft de lachers op zijn hand" dat na het ostentatief onderduiken van Dieudonné, voor zijn gedachtegoed een markt zal blijven bestaan: "de boze jongeren uit de banlieus[sic], vaak islamitisch; de extreem linksen die strijden tegen de grote en de kleine satan (de VS en Israël); de oude antisemieten van het Front National, die een nieuw gevolg verwelkomen; een klein kringetje van afro-nationalisten, dat de Holocaust toch al een detail vond vergeleken met de slavernij; en tenslotte de eeuwige horde van sensatiezoekers."

Zo, dat kunnen de linkse activisten in hun zak steken! Maar... klopt het eigenlijk wel, of vliegen hier vier commentatoren dezelfde bocht uit?

28 januari 2014

Dieudonné en Tariq Ramadan (deel 2)

Staaltjes Jodenhaat van Dieudonné

Lees ook:
1. De comeback van Jodenhaat
3. Het linkse activisme, Dieudonné en antisemitisme
4. Het abjecte netwerk van Dieudonné
5. Tariq Ramadan bouwt een brug naar... Dieudonné c.s.


Trailer van "De antisemiet" (februari 2012)


Zoals veel mensen inmiddels weten trad Dieudonné aanvankelijk op met de Joodse komiek Élie Semoun. Ze namen onder meer het racisme in Frankrijk op de hak. Dieudonné's eerste bedenkelijke 'grap' over Joden die opzien baarde dateert van 2003, toen hij in een show, verkleed als Israëlische soldaat, de Hitlergroet bracht, roepend: "Heil Israel", of "Heil Hitler", dan wel "Isra-heil"[1] - in elk geval zette hij de militair neer als een soort nazi. Dieudonné werd vrijgesproken na een aanklacht voor antisemitisme.
Sommige commentatoren menen dat de publieke verontwaardiging na dit optreden en de rechtszaak, die in dat stadium nogal buitenproportioneel was, 's mans radicalisering in gang heeft gezet. Maar de ontstellende mate waarin de waanzin bezit heeft genomen van een ooit sympathieke komediant, blijft raadselachtig.

27 januari 2014

Dieudonné en Tariq Ramadan (deel 1)

De comeback van Jodenhaat

Lees ook:
2. Staaltjes Jodenhaat van Dieudonné
3. Het linkse activisme, Dieudonné en antisemitisme
4. Het abjecte netwerk van Dieudonné
5. Tariq Ramadan bouwt een brug naar... Dieudonné c.s.Vandaag was het Holocaust Remembrance Day. In de vooravond ervan liep door de straten van Parijs een stoet demonstranten, scanderend: "Jood, Frankrijk is niet van jou!" (slot video hierboven).
In Oost-Londen sprak een islamitische scholier op een plechtige bijeenkomst met de burgemeester en een voormalige hoofdrabbijn mooie woorden over de genocide op de Joden. Pijnlijk dat de jongen een fervente antisemiet blijkt te zijn[1], meedraaiend in een moslim-milieu dat fanatiek steun betuigt[2] aan de Palestijnen, tot en met bidden[3] voor "de ware moedjahedien overal ter wereld vechtend voor onze zaak" en "de bevrijding van de Al-Aqsa" (een moskee op de Tempelberg in Jeruzalem), lees: de omverwerping van Israël.
Vers in het geheugen ligt nog de aanslag van Mohamed Merah op een Joodse school in Toulouse in 2012, waarbij een rabbijn en zes kinderen omkwamen. Merah zou hebben gezegd dat zijn daad mede was ingegeven door antisemitisme; het is verdoezelend om antisemitisme als motief weg te praten of om de bij een zeer forse minderheid[4] in Frankrijk levende hekel aan Joden te veronachtzamen.
En dan was er in 2006 de marteling en het voor dood achterlaten door een bende jongeren van de Joodse Ilan Halimi, die kort erna bezweek[*].
Toegevoegd begin juli 2014: helaas is er de laffe terroristische aanslag op het Joods Museum in Brussel op 24 mei 2014 bijgekomen. Vier mensen werden in koelen bloede neergeschoten met een automatisch wapen, dat - zo bleek bij het oppakken van de verdachte - gewikkeld was in de zwart-witte vlag van de extreemgewelddadige, islamistische organisatie ISIS.
[einde toevoeging]