blogspot visitor

29 november 2013

Jetta Klijnsma (PvdA) sloopt de bijstand en regelt dwangarbeid onder minimumloonEen staatssecretaris van een gewezen sociaaldemocratische partij gaat mensen in de bijstand hun waardigheid en privacy ontnemen. Vertoonde Joop den Uyl van de Partij van de Arbeid oude stijl figuurlijk - niet qua postuur - nog enige trekken van Batman die vocht tegen onrecht en 'tweedeling van de maatschappij', onder de ontzielende leiding van Joker Diederik Samsom slaat de partij hand in hand met de VVD de bijl aan de wortel van de sociale zekerheid, zelfs aan het absolute bestaansminimum. Want de aanval op de armen die nu door Klijnsma en Samsom wordt ingezet, is des te schrijnender en verwerpelijker, omdat de PvdA niets heeft veranderd aan de geleidelijke verlaging van de bijstand van tenminste 14 procent (over een periode van twintig jaar), die het kabinet Rutte-I al in gang had gezet. Over niet al te lange tijd kan men van de bijstand niet meer rondkomen; en tegelijk zal een snuffelende, bestraffende en dwingende overheid er alles aan doen om bijstandsgerechtigden elke vorm van informele steun te onthouden, die deze regering nu juist met veel tamtam - maar dus alleen voor mensen die daar welvarend genoeg voor zijn - wenst te entameren in het teken van de zogeheten participatiemaatschappij van de toekomst.
Daarom kan de participatiemaatschappij van Rutte, Samsom, Asscher en Klijnsma in een zin zo worden getypeerd: wie afvalt in de ratrace, zal in bittere armoede en onderhevig aan systematische inbreuken in zijn persoonlijke levenssfeer, dwangarbeid verrichten voor een uitkering waar niet menswaardig van te leven valt, en niemand mag hulp bieden.

24 november 2013

Fascist Marián Kotleba wint regionaal in Slowakije


Promofilmpje over Marián Kotleba, leider van de fascistische Slowaakse Broederschap. Met muzikale omlijsting door waarschijnlijk een extreemrechts bandje - let ook op het antisemitische element (0:45) en de lange zwarte leren jas (3:38). Het donkergroen dat Kotleba regelmatig draagt, lijkt op dat van de Roemeense Noua Dreaptă (waarmee Kotleba samenwerkt), teruggaand op de beruchte IJzeren Garde tijdens de Tweede Wereldoorlog; ook komt de vlag van de Tsjechische Arbeiderspartij (met letters DS) voorbij.

Extreemrechts wint in Slowakije
NOS, 24 november 2013

Doodeng. Een van de acht regio's in Slowakije krijgt een fascistische gouverneur. Marián Kotleba draagt vaak het embleem van de fascistische Slovaakse Broederschap (Slovenská pospolitosť). Hij ziet eruit als een commando of paramilitair. Google wijst uit dat Kotleba inderdaad verbonden is aan de Broederschap. Volgens de extreemrechtse site Rechts Actueel en de wikipedia is hij de leider; Rechts Actueel beweert:

17 november 2013

Anti-Zwarte Piet-activiste Gloria Wekker vergoelijkte seks met kinderen

Ja, ook de onvermijdelijke Anja Meulenbelt bemoeit zich met het debat over Zwarte Piet. Op haar blog schreef ze gister het artikel "Racisme en het einde van de onschuld", over de bijeenkomst "Tradition is not given. Feminists debate Zwarte Piet and racism in the Dutch public sphere", eergister in Utrecht. Bovenaan haar verslag staat een grote foto van Gloria Wekker, een van de drie "formidabele" spreeksters in Utrecht en een "veteraan van het zwarte feminisme". De antropoloog Wekker was achttien jaar hoogleraar aan de UU, inmiddels is ze emeritus. Haar specialisatie heet, een hele mond vol, "Gender Studies, Sexuality Studies, African American Studies en Caribbean Studies". Het collectief Redmond Radio, gangmaker aan het anti-Zwarte Piet-front, zat in de persoon van Hodan Warsame zij aan zij met Wekker tijdens "Tradition is not given" - zie de impressie van Meulenbelt en een tweet van Redmond. Ook de prominente anti-Zwarte Piet-activisten Quinsy Gario en Egbert A. Martina zijn bekend met Gloria Wekker; Gario heeft gezegd: "Zelf kijk ik bijvoorbeeld heel erg op naar [...] Gloria Wekker [...]."

15 november 2013

Ondervoorzitter parlement hangt leuk de racist uit: Martin Bosma in Nederland anno nu

Gevraagd naar zijn mening over het Zwarte Piet-debat, voor de camera van Powned op 9 november, deed Martin Bosma eerst op denigrerende wijze een Surinaamse Nederlander na[1] die een punt maakt van de racistische aspecten van Zwarte Piet (zie video Pauw & Witteman van 13 november vanaf 17:05):
"Die multiculti's schieten altijd meteen in de stress als iemand zegt: 'Ah man dass diskrimmináássie man, dass rassisme!' Dan gaan ze meteen húp".

05 november 2013

Handelsverdrag VS-EU fnuikt democratische wetten

This transatlantic trade deal is a full-frontal assault on democracy
Door George Monbiot, The Guardian, 4 november 2013

Op 11-15 november voltrekt zich de tweede ronde van de onderhandelingen voor de Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP); de eerste was in juni dit jaar. Het gaat om de 'Europese variant' van de zeer omstreden Trans Pacific Partnership (TPP).
Monbiot legt uit dat "investor-state dispute resolution" - geheime en eenzijdige arbitragetribunalen die de Europese Commissie deel wil laten uitmaken van TTIP - "een panel van schimmige advocaten van multinationals zou toestaan de wil van het parlement te doorkruisen en onze wettelijke beschermingen te vernietigen". Met andere woorden: "[De TTIP] zou grote bedrijven in de gelegenheid stellen regeringen die hun bugers proberen te verdedigen juridisch te vervolgen tot ze bezwijken". Hij noemt pakkende voorbeelden uit Australië, Argentinië, El Salvador en Canada van de stuitende claims van honderden miljoenen euro's die grote bedrijven neerleggen bij staten die met nationale wetgeving hun activiteiten binnen de perken wensen te houden, bijvoorbeeld om burgers, milieu of natuur te beschermen.

04 november 2013

Economie VS kannibaliseert op gewone burger en gebakken geld

Why Washington Is Cutting Safety Nets When Most Americans Are Still in the Great Recession
Door Robert Reich, RobertReich.org, 1 november 2013

Reich legt uit waarom zoveel Amerikanen maar niet uit de crisis komen en dat mogelijk een nieuwe beurs-zeepbel in de maak is. Grote bedrijven kopen enorme hoeveelheden eigen aandelen terug om de koersen op te krikken en hun investeerders aan zich te binden. Tegelijk blijven ze bezuinigen door het ontslaan van werknemers (verdere automatisering) en het resterende personeel te overbelasten. Intussen blijven de meeste lonen stagneren of teruglopen, zodat er geen koopkracht - binnenlandse vraag - is om de economie te verbeteren (daarom zijn voornoemde methoden de enige die veel bedrijven kunnen toepassen om winstgevend te blijven en investeerders te blijven trekken).