blogspot visitor

02 oktober 2013

PVV draagt prinsenvlag van neonazi's parlement in

'Dat is niet de vlag van de NSB, dat zijn echt totale idioten die dat beweren'
- Martin Bosma (27 september 2013) over de prinsenvlag

 'Niettegenstaande het rood-wit-blauw onzen vollen eerbied heeft, móet hebben, omdat onder deze kleuren door Nederlanders groote daden zijn gedaan, veel geleden en gestreden is, kiezen wij doelbewust, op grond van onze beginselen, voor den komenden Nederlandschen Nationaal-Socialistischen Staat het aloude Oranje-blanje-bleu'
- Anton Mussert (circa 1939)

Boven: oorlogsposter van de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland (NSB).

Linksonder:
affiche voor het 'Vrijwilligers-legioen Nederland' (zie ook hier), dat zou uitgroeien tot de Nederlandse afdeling van de SS. Het initiatief werd genomen door Anton Meijer van Nationaal Front, voorheen Zwart Front; de NSB nam dit over. Nederlandse SS-soldaten hadden een prinsenvlaggetje op hun uniform (foto).


Rechtsonder: Twee NSB-speldjes en een stoffen insigne. Over het speldje links: 'Tijdens de derde "Hagespraak" gehouden 6 juni 1938 te Lunteren deelde Mussert mede dat die [sic] het maar niks vond dat zijn leden tijden [sic] de nationale feest- en herdenkingsdagen met flodderige lintjes op het revers rond liepen. En introduceerde het N.S.B.-insigne "De Prinsenvlag" Oranje, Blanje, dat spesiaal [sic] ontworpen werd en ingested [sic] op 18 juni voor zijn leden zodat zijn leden voortaan een waardig insigne konden dragen tijdens de nationale feest- en herdenkingsdagen. Het schildvormig draagteken [is] een uit metaal geperste pin goudkleurig vernikkeld met een afmeting van 17 x 13.5 mm geëmailleerd in de kleuren oranje, blanje, bleu' - aldus deze site.

Bij de eerste door de PVV georganiseerde demonstratie in de geschiedenis van de partij, 21 september j.l. op de Koekamp in Den Haag, zwaaiden leden van de neofascistische club Voorpost met prinsenvlaggen. Dezelfde dag nog meldden de neonazi's dit trots op hun site. Ook van diverse andere extreemrechtse organisaties werden leden gesignaleerd en gefotografeerd door de antifascistische groep Kafka. Onder wie Paul Peters, waarschijnlijk de man achter de Nederlandse afdeling van de 'identitairen' en eerder veroordeeld wegens het bekladden van Joodse graven. Een man is zelfs gekiekt terwijl hij ogenschijnlijk de Hitlergroet brengt.

Vier leden van de PVV-fractie - Martin Bosma, Reinette Klever, Machiel de Graaf en Harm Beertema - meenden op het maatschappelijk tumult dat ontstond na de onthulling door Kafka, te moeten reageren door tijdens de algemene politieke beschouwingen een prinsenvlag-speldje op hun revers te dragen.

Hoe kan men dit anders uitleggen dan: 'het kan ons geen zier schelen dat lieden die door weldenkend Nederland als neofascisten worden gezien, met prinsenvlaggen op onze bijeenkomst verschenen'? Of zelfs als een steunbetuiging aan de betreffende demonstranten - 'wij nemen het stokje, zij het in het klein, letterlijk van hen over'?[1]
Stel je eens voor dat een groep aanhangers van de 'eeuwige president' van Noord-Korea, Kim Il-sung, de Internationale zouden zingen op een SP-demonstratie. Dat daarop commotie zou ontstaan. En dat vervolgens de SP, in plaats van spontaan afstand te nemen, in het parlement luid de Internationale[2] zou neuriën!

Wilders zweeg in alle talen na de berichtgeving over de griezelige gasten op zijn manifestatie. Na afloop van het protestfestijn had hij 'iedereen' enthousiast bedankt. Laten we er vanuit gaan dat hij een en ander niet had opgemerkt en er ook door niemand op attent was gemaakt. Voor zover bekend werd er door de organisatoren van de bijeenkomst op geen enkele manier ingegrepen bij het vlagvertoon en folderen van extreemrechts. Pas toen het CIDI Wilders er later (23 september, dus twee dagen na het juichende bericht van Voorpost) uitdrukkelijk om vroeg, distantieerde hij zich - zij het in abstracto - van dat deel van de aanwezigen.

Op een zorgvuldig geformuleerd verzoek van Alexander Pechtold afstand te nemen van de extreemrechtse demonstranten en commentaar te geven op zijn recente toenadering tot Europese extreemrechtse partijen - waaronder Front National dat een keppeltjesverbod in de openbare ruimte wil - reageerde Wilders als door een wesp gestoken. Tot twee keer toe schold hij Pechtold uit voor een 'miezerig mannetje'. De Kamervoorzitter greep helaas niet in. Tot slot van zijn tirade zei Wilders weliswaar dat zijn achterban 'niks te maken heeft met dat soort idioterie', maar enige toelichting op zijn kwalijke Europese alliantie in wording gaf hij niet. Kennelijk gaat hij onverdroten voort met deze strijd voor Nederlands plaats in het nieuwe Europa. Evenmin kondigde hij aan maatregelen te treffen om neofascisten voortaan buiten PVV-evenementen te houden.

PVV-aanhangers roepen dat de prinsenvlag gewoon een historische variant is van de Nederlandse vlag. In het licht van  het bovenstaande valt dit niet vol te houden[3]. Als je zo begint, kan de swastika ook door de beugel; immers een oud symbool voor welzijn en geluk. En is er niks loos als een Turkse partij met de grijze wolf pronkt; omdat het dier onschuldig figureert in een verhaal over de ontstaansgeschiedenis van het land.

Al met al een brutale nieuwe radicalisering van Geert Wilders, Martin Bosma en hun partij. Het wordt steeds meer evident wat er schuilgaat achter het masker van vrijheid en fatsoen.

Alsof het allemaal al niet hard genoeg bergafwaarts ging, voegde Wilders gister (1 oktober) maar even een nieuw dieptepunt toe. Over Khadija Arib, plaatsvervangend Kamervoorzitter, produceerde hij deze tweet: 'Het zal nooit wennen. Een Marokkaanse (Arib) vanmiddag als Kamervoorzitter met de Koran voor haar neus in de Nederlandse Tweede Kamer.'
Waarmee Wilders dus twee dingen duidelijk maakt:
a. het gaat hem kennelijk niet om integratie, want zelfs een Nederlander van Marokkaanse komaf die volledig meedraait in de maatschappij en die de uitspraak heeft gedaan 'Voor mijn fractie is elke vorm van sharia onacceptabel', zal hij altijd blijven uitkotsen;
b. zijn stelling dat het hem is te doen om de islam als ideologie, niet om de mensen (de moslims), kan bij deze definitief bij het grof vuil. Zelfs beledigt hij hier een Nederlandse burger op grond van haar afkomst; er is jurisprudentie die zulks als racistisch kwalificeert. Bedenk daarbij dat Wilders géén commentaar heeft geleverd toen 'blanke' Kamervoorzitters zetelden achter hetzelfde tafeltje met de bijbel, de koran en het Theologisch-Politiek Traktaat van Spinoza - dat overigens de Joodse religie en sowieso godsdienst in de normale zin van het woord juist 'weerlegt' en verwerpt. Boeken die wat mij betreft trouwens alle drie mogen verdwijnen uit de zaal van onze volksvertegenwoordiging.

Dit stuk is schatplichtig aan onder meer de blog 'Symboliek' van Rob van Kan en aan tweets van deze auteur en van Zihni Özdil.

Noten (later toegevoegd)

[1] Sommige commentatoren vinden dit onaannemelijk, omdat Martin Bosma in zijn boek De schijn-élite van de valse munters (2010) de (absurde) stelling ontvouwt dat Hitler een socialist was. De NSB zou dan tout court 'links' en verfoeilijk zijn in Bosma's ogen. Maar dit lijkt me te simpel gedacht. Het is goed denkbaar dat Bosma en andere PVV'ers zich stilzwijgend verwant voelen met een deel van de NSB-idealen[*], zoals het streven naar Groot-Nederland onder de prinsenvlag en wellicht andere, ultra-nationalistische en fascistoïde programmapunten. Mei dit jaar ontmoetten vertegenwoordigers van het apartheid handhavende Zuid-Afrikaanse Orania een aantal PVV'ers in Den Haag, onder wie Bosma; eerder sprak de PVV zich uit voor een Groot-Nederlandse vereniging met Vlaanderen.
Mogelijk is in de ogen van Bosma c.s. de NSB geleidelijk overgenomen door de in hun ogen socialistische beweging van Hitler. Ik acht echter het geloof in bonafide elementen van de NSB een suspect waanbeeld.
Hoe dan ook: het opspelden van de prinsenvlag pal na publieke verontwaardiging over deelname van neofascisten met die vlag aan je demonstratie, deugt van geen kant en is verdacht in hoge mate. En sowieso:  het is ongeloofwaardig of getroebleerd een bekend symbool van de NSB te gebruiken en affiniteit met het betreffende gedachtegoed te ontkennen; dit nog afgezien van Bosma's groteske loochening dat de prinsenvlag de vlag van de NSB wàs.

[*] Later toegevoegd: mogelijk moet het worden gezocht in de overlap tussen bepaalde waarden en idealen - zoals de Groot-Nederlandse gedachte - van de partij Eenheid door Democratie (EDD) van onder anderen Pieter Geyl, met die van de NSB. De EDD streed echter wel juist tegen het nationaalsocialisme en fascisme zowel als tegen het communisme en was, zoals de naam al zegt, democratisch gezind. Menno ter Braak, die de NSB fel aanviel met 'Het Nationaalsocialisme als Rancuneleer', zag kennelijk overeenkomsten tussen de NSB en de EDD, waar hij trouwens wel lid van was: 'Het gezelschap Eenheid door Democratie, waarvan je beslist lid moet worden', schrijft hij aan Eddy Du Perron, 'is overigens precies een democratisch geperverteerde NSB. Dat wil zeggen, hun middelen zijn niet veel beter, maar het zijn alleen (wat overigens veel waard is) doorgaans fatsoenlijke mensen'. Een deel van Ter Braaks oordeel zal trouwens zijn ingegeven door zijn eigen dubieuze afkeer van democratie.
Zie ook de interessante beschouwing Intellectuelen in het 'roze decennium' door Frits Rovers: 'In De Groene Amsterdammer [...] verklaarde Ter Braak in 1937 het succes van EDD uit het feit dat de beweging niet schroomde suggestieve nationalistische leuzen te gebruiken, leuzen die zijns inziens in hun "geuzen-retoriek" niet zoveel afweken van de "bloed-en-bodemfraseologie" van de nationaalsocialisten. EDD, en dat is even symptomatisch als paradoxaal, was ontstaan als een reactie op de dreiging die van de verkiezingsoverwinning van de NSB was uitgegaan in 1935, maar zij was tegelijkertijd een uiting van hetzelfde anti-modernistische onbehagen dat ten grondslag lag aan het succes van haar fascistische tegenvoeter. De licht nostalgische hang naar een harmonische volksgemeenschap die uit het gedachtengoed van EDD spreekt, wijst onmiskenbaar in de door Ter Braak gewezen richting. Dat neemt niet weg dat EDD juist door deze spiegelbeeldige verwantschap met de NSB veel beter in staat was het nationaalsocialisme te bestrijden dan de Waakzaamheid-intellectuelen.'
[2] Wel moeten PvdA en SP de Internationale - beter laat dan nooit - eens afschaffen. Het lied is te zeer verbonden met het in terreur en massamoord ontaarde communisme. Maar 'context is alles' - vandaar mijn voorbeeld van het zingen van dit lied vlak nadat enge hardliners dit zouden hebben gedaan: dááraan is de actie van Bosma c.s. analoog.

[3] Zelfs hoofdredacteur Joshua Livestro van de extreemrechtse blog De Dagelijkse Standaard - hier en hier - vindt het raar dat Bosma en de meeste PVV-aanhangers ontkennen dat de prinsenvlag een NSB-vlag is geworden. Alleen lijkt hij uit zijn stelling dat de vlag wordt 'gebruikt door extreemrechtsgekkies' niet de logische conclusie te trekken dat Bosma c.s. daar dus inmiddels toe behoren.

Zie ook m'n blognotities:
De PVV achter het masker van vrijheid en fatsoen
Wilders vraagt Marine Le Pen ten dans - het masker valt af
Adviseur Wilders: geef ons wapens!
Wilders is indirect verbonden met de English Defence League
Geert Wilders werkt samen met exteemrechtse verspreider van complottheorieën over Obama
Waarom Wilders een gevaar is voor de rechtsstaat

1 opmerking:

  1. Anoniem12:35

    Wat een bullshit, princenvlag is al honderden jaren oud, waren de geuzen misschien ook NSB'ers? De zwart rode kleuren van de NSB zie ik je niet linken aan de AFA brigades, de zogenaamde antifascisten die zich bedienen van nogal fascistische praktijken om tegenstanders de mond te snoeren...

    En dan de dagelijkse standaard neerzetten als een extreem rechts blog, u is zeker pipo de clown?

    BeantwoordenVerwijderen