blogspot visitor

26 augustus 2013

Docu's gevaren fracking/schaliegas voor drinkwater

's Werelds Henk-Kampen & Wouter-Bossen zullen, met vereende krachten, de aarde desnoods kapot blijven maken tot er alleen nog olie afbrekende bacteriën op kunnen leven. Als gewone mensen zich niet eveneens verenigen, en het proces keren, zal de grootschalige vervuiling doorgaan. Ditmaal met beangstigende risico's voor het grondwater; en dus de drinkwatervoorziening van talloos veel mensen.

Twee zaken springen eruit in de docu's hieronder:
1. voor zover nu bekend, zit het grootste probleem niet in het fracken van het betreffende gesteente, maar in het falen (scheuren, verzakken enzovoorts) van de betonnen wanden van de onafzienbaar vele boorputten;
2. mensen wier land, lucht of drinkwater wordt vergiftigd, worden afgekocht (of geholpen met een waterzuiveringsinstallatie en dergelijke); en daarbij juridisch gedwongen verder hun mond te houden: een groot obstakel voor het onderzoeken en bewijzen van gevallen van ernstige vervuiling.

Zie verder:

Gasland; Indrukwekkende documentaire over de gevolgen van schaliegaswinning in de VS
VPRO Tegenlicht, 4 september 2011

Schaliegas, begin er gewoon niet aan
Trouw Opinie, 23 juni 2013

Dit manifest is ondertekend door o.a. de hoogleraren Theo Beckers, Jacqueline Cramer, Klaas van Egmond, Wim Hafkamp, Lucas Reijnders, Annemieke Roobeek, Jan Rotmans, Herman Wijffels, Aart de Zeeuw en Bastiaan Zoeteman.

The Case for a Ban on Gas Fracking
Onderzoeksrapport Food & Water Watch (2011) | download (PDF)

Factsheet schaliegas
schaliegasvrij.nl/factsheet-schaliegas

Stop Schaliegas!
Milieudefensie coördineert burgerverzet

Campagne Global Frackdown
Globalfrackdown.org

France To Ban Fracking
Door Mamta Badkar, Business Insider, 12 mei 2011

Besluitvorming schaliegas 'te schimmig'
Trouw, 26 augustus 2013

'Onderzoekbureaus hebben financieel belang bij schaliegaswinning'
Nu.nl, 26 augustus 2013

En m'n blognotities:
Pittsburgh verbiedt winning aardgas door 'fracking'
Winning van schaliegas kan drinkwater vervuilen
Hydraulisch fractureren ('fracking') vergiftigt grond en water
Steeds meer gemeenten blokkeren schaliegas
Vitens: winning schaliegas bedreigt ons drinkwater

Tags: schaliegas, hydraulisch fractrureren, fracking, onconventioneel aardaas, methaan, vervuiling, lekken, vergiftiging, dinkwater, grondwater, cement casing, beton, betonnen wanden, boorputten, scheuren, barsten, lekken, chemicaliën, radioactieve stoffen, radium, aquifier, cumulatieve effecten, drinkwaterwet, gifstoffen, tankwagens met gif, brandend kraanwater, lange-termijnrisico's, protest, verzet, actie, activisten, campagne

Geen opmerkingen:

Een reactie posten