blogspot visitor

16 september 2012

Gevaar Facebook-mob op feest van meisje in Nederlands dorpIn 2007 riepen jongelui elkaar via MySpace op een aldaar wereldkundig gemaakt feest van een meisje in Durham (Engeland) plat te gaan lopen. Haar ouderlijk huis, de plaats van handeling, werd ongeveer afgebroken. Vorig jaar was het raak bij een party in Hamburg. Momenteel doen de ouders van een Nederlands meisje [toegevoegd 9-2012: in Haren, Groningen] er alles aan - tot en met het inschakelen van de burgemeester van hun woonplaats - om te voorkomen dat een aankondiging op Facebook van de viering van haar zestiende verjaardag ('sweet sixteen') gaat leiden tot een bestorming van hun huis.

Een 'vriend van een vriend' - lees: een regelrechte hufter - op Facebook heeft met succes geprobeerd een sneeuwbaleffect te veroorzaken door met de uitnodiging aan de haal te gaan, bericht Joop.nl. Een rotstreek in de trant van de - eveneens schofterige en cynische - film 'Project X' (trailer hierboven). Op een gegeven moment waren er 24.000 mensen uitgenodigd, waarvan er 2400 zeiden te zullen komen, aldus de ouders.

Uit de brief die de ouders aan alle medebewoners van hun straat hebben gestuurd, spreekt nog net geen paniek, maar het is duidelijk dat het gebeuren ze de stuipen op het lijf jaagt.
De ouders schrijven en passant dat ze bij het Meldpuntcybercrime.nl, Pestweb.nl en Vraaghetdepolitie.nl domweg nul op het rekest kregen: 'We kunnen u niet helpen', 'Er is weinig aan te doen meneer', enzovoorts. Typisch de laffe en lamlendige staat van een te groot deel van de Nederlandse georganiseerde hulpverlening.

Toegevoegd 18-12-2012:

Project-X-feest is Woord van het Jaar 2012
Trouw, 18 december 2012

Toegevoegd 27-9-2012:

Vijftien agenten gewond bij rellen Haren
Trouw, 27 september 2012

Toegevoegd 26-9-2012:

'Het viel eigenlijk wel mee, daar in Haren'

Door Willem Pekelder, Trouw, 26 januari 2012

Pekelder bericht alert dat Matthijs van Nieuwkerk en de VARA na de nacht van de rellen de oproep voor een 'explosieve afterparty' in het gemeentehuis van Haren, galanceerd door VARA's Lucky TV aan het einde van DWDD voorafgaand aan de dreigende gebeurtenissen, verdonkeremanen en net doen of hun neus bloedt. Op de site van Lucky TV is de oproep niet (meer) te zien.
Van Nieuwkerk liet, na de gewelddadige nacht, in een terugblik allerlei media de revue passeren, behalve Lucky TV. 'Ach, als programmamaker denk je: verrek, wat geestig! Wat gebeurt er allemaal?' Tot zover de moraal en de  betrouwbaarheid van de platte, oververhitte nieuwtjes-DJ Van Nieuwskerk.
Ook Jeroen Pauw heeft trouwens weer eens laten zien wat een oetlul hij is. Pekelder: 'Na een aantal sturende vragen [aan ooggetuigen uit Haren; K] sloot hij geruststellend af met: "Je vraagt ze uit de boom te komen of te stoppen met het rukken aan de vlaggenmast en ze doen het. Het lijken me heel toegankelijke jongeren".'

'Project X Haren leek me een leuke grap'
Joop.nl, 26 september 2012

Een winkelbediende met een wapenvergunning in Nieuw Zeeland en een internet-treiteraar die een hakenkruis gebruikt, blijken twee belangrijke gangmakers van 'Project X Haren'. Joop stelt niet de cruciale vraag die bijna alle andere journalisten eveneens laten liggen: waarom roep je op tot geweld, door de gebeurtenis te noemen naar een film waarin jongeren een huis en een tuin afbreken?
Een andere klootzakkerige promotor van 'Project X Haren' is ene Jasper Slofstra, vakkenvuller voor Albert Heijn in Groningen. Bij hem evenmin enige kritische zelfreflectie. Wel klopt het waarschijnlijk dat hij stelt dat het pas echt 'groot' werd toen de traditionele media erover gingen berichten, met links naar zijn video op Youtube.

Toegevoegd 25-9-2012: 

De held van Haren
Door Chris Klomp, Joop.nl, 25 september 2012

[...] Jongeren rukken met hun blote handen takken van de bomen. Trekken verkeersborden om. Buigen lantaarnpalen door.Het is middernacht in Haren en ik sta pal naast de leider. Dicht genoeg om de complete waanzin in zijn ogen te zien. 

Toegevoegd 22-9-2012: 

Haren likt zijn wonden na nacht van geweld
Trouw / ANP, 22 september 2012

Trouw bericht dat volgens de politie circa 5000 jongeren de stad hebben belaagd en dat het er volgens verlaggevers van het ANP veel meer waren. Ondanks de inzet van 500 politiemensen, waarvan 250 ME, moesten volgens de Groningse korpschef Oscar Dros agenten 'vechten voor hun leven'. 

Project X Haren mondt uit in 'slagveld'
Joop.nl, 21-22 september

Joop meldt dat tienduizenden mensen erop af zijn gekomen. Het leek eerst rustig te blijven, maar het werd een chaos, met ingrijpen van de ME [knullig en te laat dus; K]. Er is brand gesticht (onder meer auto's), winkels zijn geplunderd, politiewagens en ambulances gesloopt. Tuinen en schuren werden platgetrapt. Volgens een verslaggever van het Dagblad van het Noorden vlogen de dranghekken door de lucht. Ook werd gegooid met flessen, stenen en vuurwerk. Hulpverleners werden met straatstenen bekogeld! Jongeren gingen zelfs op daken staan en belaagden passerende automobilisten. De journalist meende hooligans van FC Groningen te herkennen.
Bizar genoeg stelde hij dat er genoeg ME aanwezig was.

Ravage Haren na Facebook-feest
Nu.nl, 22 september 2012

Nu bericht dat de straten bezaaid liggen met blikjes, glas en andere rotzooi. Verschillende winkelpuien zijn ingegooid. Een van de straten ligt vol met supermarktartikelen, onder meer was- en afwasmiddel (over vandalistische ironie gesproken...). De vernielingen zouden volgens de gemeente zijn gepleegd door een kleine groep van enkele tientallen jongeren. Wat betreft het overal neerpleuren van afval ligt dit aantal ongetwijfeld véél hoger. Ongeveer 30 jongeren hebben zich bij het UMCG-ziekenhuis in Groningen laten behandelen aan snij- en hoofdwonden en kneuzingen. Dat is een aanwijzing dat de totale groep vandalen aanzienlijk groter moet zijn geweest; als een op de vier zich ernstig genoeg heeft verwond om naar de eerste hulp te gaan, kom je al op meer dan 100.
Slechte beurt van de gemeente dat ze dit niet tijdig hebben gesmoord, hoewel ze dagen van tevoren waren gewaarschuwd. Typisch Nederlands laks gedrag van verantwoordelijken voor de openbare orde.
20 mensen zijn gearresteerd; de gemeente wil de schade op hen verhalen, met gebruikmaking van camerabeelden.

De gebeurtenissen illustreren maar weer eens wat een ontluisterend oppervlakkig, sensatiebelust en harteloos, op leedvermaak belust kuddedier de doorsnee mens is. Gewoon naar een 'feestje' komen waar je weet niet welkom te zijn, in de hoop op een spektakel dat lijkt op dat van een cynische rotfilm ('Project X', zie hierboven). Dat de kans dat een minderheid zijn 'vijftien minuten  roem' wil vergaren door te pogen dat spektakel daadwerkelijk te leveren, zeer reëel is, weet men van tevoren. Ook de zogenaamd slechts nieuwsgierigen zijn daarom mede schuldig. Bepaald niet alleen aan de kolossale berg afval die men - zoals te doen gebruikelijk op hedendaagse evenementen - achteloos dumpt op de plaats waar men zich heeft 'vermaakt', wat al boekdelen spreekt over de troebele mentaliteit van de betrokkenen. 

Korpschef: Agressie tegen hulpverleners was extreem
Trouw, 22 september 2012 

400.000 tweets over Project X Haren
Trouw, 22 september 2012  

Relschopper Haren lijkt de 'nieuwe hooligan'
Trouw, 22 september 2012

Trouw bericht dat het Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement (COT), dat de ernstige rellen in Hoek van Holland onderzocht, en het Auditteam Voetbal en Veiligheid eerder dit jaar vaststelden dat het gaat om ongrijpbare groepen. Er is geen duidelijke structuur of hiërarchie. Men beveelt aan uit te pluizen hoe deze hooligans nieuwe stijl met elkaar communiceren [ik vrees dat dit weinig meer zal opleveren dan dat het gaat om zichzelf spontaan en razendsnel via internet organiserende netwerken van agressievelingen; K].
Zie ook dit bericht van Binnenlands Bestuur: 'Jonge gelegenheidshooligans onzichtbaar voor politie'.

Toegevoegd 24 september: een 84-jarige man is met een tegel mishandeld; hij liep een gebroken kaak, gekneusde ribben en een hersenbloeding op. [einde toevoeging] 

Wereld verbijsterd over rellen in Haren
Trouw, 22 september 2012 

'Ook in Gouda dreigen rellen à la Haren'
Trouw, 22 september 2012

Trouw bericht dat de organisatoren van 'Project X  Gouda' - zie Twitter en Facebook - op 27 oktober zeggen te willen laten zien dat het ook anders kan dan in Haren. Maar waarom noemen ze hun feest dan naar een film waarin jongeren zich gewelddadig uitleven? Dit is het bewust creëren van de kick van een risicovol collectief proces. Mocht het inderdaad dit keer goed gaan, dan doet dat niks af aan het ontoelaatbare van een dergelijk spelen met vuur. Gezien het gebruik van het steekwoord 'Project X', roept men in feite op tot geweld. Daarom is er veel voor te zeggen dit soort oproepen strafbaar te stellen (het zal wel maanden of langer duren voordat de politiek en het bestuur tot die conclusie komen), ook al helpt dat maar een beetje omdat anonieme initiatieven zullen blijven komen.
Update 22 september: de uitnodiging voor 'Project X Gouda' is inmiddels weggehaald. Hopen maar dat een andere idioot het niet overneemt. 

'Berichtgeving media heeft escalerend effect'
Trouw, 22 september 2012 

'Twitteroproepen voor diverse feesten'
Trouw, 22 september 2012

[Misschien wordt de spoeling zo dun, dat de opkomst per feest klein is - in dat geval zou het fenomeen zichzelf uitdoven, een mooi scenario. Maar er zullen wel trucs worden bedacht om toch weer 'X-large' varianten uit de grond te stampen; K] 

Duitse minister: Facebook is medeschuldig aan rellen
Trouw, 23 september 2012

[De minister van Consumentenbescherming stelt dat Facebook dringend de privacy-instelling moet verbeteren. Ik zou zeggen: standaard maken, met 'publiek' als aanvinkbare optie; K] 

Toegevoegd 20-9-2012:  

'Feestvarken' uit Haren zelf niet van de partij
Nu.nl, 20 september 2012

In zijdelings verband:

Jinhua K. krijgt maximale straf voor Facebookmoord
NRC Handelsblad, 3 september 2012

Gekte in Duitsland bij verkoop iPhone 5
Nu.nl, 21 september 2012

Duwende mensenmassa voor Apple-winkel in Oberhausen.
Zie ook Trouw: 'Hollandse invasie bij iPhone-verkoop in Oberhausen'. 

Air Force Video Compares Facebook, iPhone to Atom Bombs
Door Benjamin Plackett, Wired Danger Room, 21 september 2012

Zie ook m'n blognotities:
Leidt Web 2.0 tot beangstigend collectivisme?
Internetrages escaleren: gek doen op levensgevaarlijke hoogte
Bijna elke wedstrijd misdragingen door hooligans
VS: tieners die bejaarde treiterden nu zelf bedreigd
Beeldschermcultuur verzwakt mogelijk empathie
Facebook: mensonwaardig of mensvormig?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten