blogspot visitor

03 september 2012

Helpt alleen een opstand tegen het neoliberalisme?

Interview door Mark Karlin, Truthout / Alternet, 27 augustus 2012

Journalist en publicist (en Pulitzer Prize-winnaar) Chris Hedges over zijn nieuwe boek:

Days of Destruction, Days of Revolt
Chris Hedges en Joe Sacco, Avalon Publishing Group, 304 pagina's, juni 2012

Boekbeschrijving:

'Two years ago, Pulitzer Prize winner Chris Hedges and award-winning cartoonist and journalist Joe Sacco set out to take a look at the sacrifice zones, those areas in America that have been offered up for exploitation in the name of profit, progress, and technological advancement. They wanted to show in words and drawings what life looks like in places where the marketplace rules without constraints, where human beings and the natural world are used and then discarded to maximize profit. Days of Destruction, Days of Revolt is the searing account of their travels.
The book starts in the western plains, where Native Americans were sacrificed in the giddy race for land and empire. It moves to the old manufacturing centers and coal fields that fueled the industrial revolution, but now lie depleted and in decay. It follows the steady downward spiral of American labor into the nation's produce fields and ends in Zuccotti Park where a new generation revolts against a corporate state that has handed to the young an economic, political, cultural and environmental catastrophe.'

Disclamer: ik geloof niet in gewelddadige revoluties; misschien wel in vreedzame. 'Het doel heiligt de middelen' is een uitgangspunt dat tot wandaden voert; en verder zaait geweld altijd kiemen voor meer geweld in de toekomst (na misschien een 'interbellum' waarin het lijkt dat de revolutie heeft gewerkt).
Maar Chris Hedges is een interessante observator en denker. Ik vermoed dat bij in dit boek niet zinspeelt op een gewapende opstand, maar natuurlijk zou ik het eerst moeten lezen[*].

Later toegevoegd: 

We Distract Ourselves With Petty Spectacles While the World Goes to Hell
Door Chris Hedges, Truthdig / Alternet, 3 september 2012

[Warm aanbevolen; K]

Zie ook m'n blognotities:
Belangrijkste oorzaken economische crisis
Er zijn nu meer slaven dan ooit in de geschiedenis
'Neoliberalisme maakt velen psychisch ziek'
Nobelprijswinnaar Stiglitz: inkomensongelijkheid ontspoort
Amerika's obscene kloof tussen arm en rijk
Het financieel regime: over de gevolgen van een moderne dwaalleer
Bedrijven in de VS krijgen financieel ongelimiteerde greep op de democratie
Verhoog de belastingen voor bedrijven en welgestelden of geef de doodsteek aan de publieke zaak - de keuze is aan ons 

Noot 

[*] Dat dit vermoeden waarschijnlijk klopt, blijkt uit deze opmerking in Hedges' hierboven vermelde stuk: 'Civil disobedience [...] is the only meaningful form of resistance.' Zoals bekend wordt burgerlijke ongehoorzaamheid algemeen opgevat als een geweldloze vorm van verzet, in de traditie van Gandhi's ahimsa (geweldloosheid waarmee gerechtvaardigde weerbaarheid verenigbaar is).

Tags: neoliberalisme, vrije markt, economische crisis, credietcrisis, piramidespel, uitbuiting, destructie, globalisering, multinationals, corporaties, winstbejag, occupy wallstreet beweging

Geen opmerkingen:

Een reactie posten