blogspot visitor

30 september 2012

De Volkskrant omarmt racist Charles Murray

Dat de Volkskrant onverteerbaar is geworden door toedoen van tegen extreemrechts aan schurkende figuren als Martin Sommer, Nausicaa Marbe en Amanda Kluveld, wist ik allang. Daarom lees ik die krant nog maar zelden. En was me een tijdje ontgaan dat de redactie van de nieuwe bijlage Vonk doodleuk de ultrarechtse pseudowetenschapper Charles Murray - bekend van het racistische[1] boek The Bell Curve; Intelligence and Class Structure in American Life (1994) - op de kaart zet van vermeend weldenkend Nederland.

Kustaw Bessems, de chef van het nieuwe VK-katern, schrijft er bij wijze van minuscuul schaamlapje nog wel bij dat Murray 'omstreden' is. Om vervolgens vol in te zetten op zijn visie[*]. Het gaat hier om Murray's recente boek Coming Apart (januari 2012). Daarin richt Murray zijn pijlen niet op zwarten, maar op de leefwijze van blanke Amerikanen in slechte buurten, c.q. in een deel van Philadelphia.
In onderstaand artikel wordt dit boek bekritiseerd:

The right's newest welfare queen is white. And from Philly.
Door Daniel Denvir, Philadelphia Citypaper, 13 februari 2012

De belangrijkste fout die Murray maakt, signaleert Denvir, is dat hij vermeende tekenen van de teloorgang van de 'vlijt' (industriousness) die de betreffende bevolkingsgroep ooit eigen geweest zou zijn, verzuimt te relateren aan een uiterst voor de hand liggende oorzaak: het verval van de industriële infrastructuur (industry). Een sociologische doodzonde. Zodoende wekt Murray de indruk dat het eerste niet (in hoge mate) het gevolg is van het laatste, maar omgekeerd: zedelijk verval als (belangrijkste) oorzaak van economische achteruitgang.

Wat in zo'n benadering onder meer buiten schot blijft, zijn de desastreuze sociale gevolgen van het massaal ontslaan van fabrieksarbeiders omdat de productie wordt verplaatst naar landen waar de lonen een stuk lager liggen (lees: waar men arbeiders nog ongehinderd kan uitbuiten). Precies het soort maatregelen dat bazen à la Mitt Romney aan de lopende band nemen. Maar die behoren nu juist tot de 'successful people in managerial and professional occupations - the elites who are in positions of influence over the nation’s economy, media, intellectual life, and politics', aldus Murray.
Kortom: de laan uitgestuurde arbeiders trekken Amerika het moeras in; bedrijven opdoekende en belasting ontduikende managers maken het land tot een economisch en financieel succes. Dat u daar zelf nog niet op was gekomen, zo simpel is het, nietwaar?

Toen Bessems de zienswijze van Murray in Vonk ('Nederland bekeken door de bril van Charles Murray') lanceerde, was nog niet het filmpje gepubliceerd waarin Mitt Romney 47 procent van de bevolking van de VS uitmaakt voor types die menen dat de regering maar voor ze moet zorgen en die geen inkomstenbelasting betalen (de feitelijke onjuistheid van het laatste wordt hier uit de doeken gedaan). Het zou me niet verbazen als Murray's Coming Apart een van de zetjes is geweest die Romney onvoorzichtig en loslippig heeft gemaakt.

Het is griezelig en kwalijk dat Kustaw Bessems een elitistische, racistische, sociologische kwakzalver annex neocon introduceert als een bonafide leverancier van ideeën voor het publieke debat hier te lande.

Welke vonk[2] wil die beste Kustaw laten overspringen? De vonk van neoconservatief racisme? Van het opstoken van maatschappelijke tegenstellingen? Van broeierig-ultrarechtse vooroordelen in den brede?
Wat zit nog in dit Volkskrant-vat? Surinamers bekeken door de bril van Charles Murray? De Bell Curve van Turken? Het IQ van Randstedelijke rifapen[3]?

[*] Later toegevoegde noot: deze blog is polemischer van toon dan ik nu voor terecht houdt. Ik ben Kustaw Bessems geleidelijk juist gaan waarderen als een integere journalist.

Zie verder de noten onderaan; en: 

Is the White Working Class Coming Apart?
Door David Frum, The Daily Beast, 6 februari 2012

Charles Murray's New Book 'Coming Apart' Shamelessly Blames the Victims of Our Economic Collapse
Door Naomi Cahn en June Carbone, Alternet, 8 februari 2012

The self-appointed moral Czar condemns working people for lack of character while ignoring economic realities. 

Uitvoerige en vernietigende bespreking[4] van The Bell Curve door de gerenommeerde wetenschapper en intellectueel Stephen Jay Gould:

Curveball
Stephen Jay Gould, The New Yorker, 28 november 1994 

The Bell Curve Flattened
Door Nicholas Lemann, Slate, 18 januari 1997

Debunking The Bell Curve

Links naar kritische artikelen over theorie van Murray en Herrnstein 

Myth: The Bell Curve is a top-level work of science; Fact: Most psychologists and geneticists regard it as crank science.
Huppie.com - met veel referenties

Racism Resurgent; How Media Let The Bell Curve's Pseudo-Science Define the Agenda on Race
Door Jim Naureckas, Fair, januari/februari 1995 

You've got to be taught to hate and fear...; The Bell Curveball (Part I,II and III)[5]
Door Eric Alterman, MediaMatters for America, 4 april 2007 (eerder gepubliceerd in 2003)

Andrew Sullivan Revives Racist "Bell Curve" Argument - Here's Why He's Wrong
Steven D., Booman Tribune / Alternet, 30 november 2012 

Later toegevoegd: 

Rijke kinderen veel vaker naar vwo
Nu.nl, 8 oktober 2012

[Maar - en daarom vermeld ik dit bericht bij deze blognotitie - beleid om meer kinderen van ouders met relatief lage inkomens op het VWO te krijgen, blijkt te werken; K]

En m'n blognotities:
Martin Sommer kukelt over het extreemrechtse randje
Marbe vergoelijkt fascistoïde gebral van Holman
Groene Amsterdammer de fout in met Holman
Joop.nl herbergt extreemlinks en een antisemiet
De PVV achter het masker van vrijheid en fatsoen
Jeroen Wollaars (NOS) als spreekbuis van Breivik
De neoconisering van het NOS-nieuws 

Noten

[1] Zie verder noot[4b] hieronder en het lemma IQ and Race in Skeptic's Dictionary:

[...] 'The research on IQ and race by Arthur Jensen, William Shockley, Herrnstein and Murray (The Bell Curve) and others have not found any significant correlations between race and intelligence. They have found correlations between race and IQ, which has been used to support the notion that some races are intellectually inferior to others. Not surprising is the fact that different researchers using different data get different results. Richard Lynn and James Flynn came to quite different conclusions regarding Asian IQ, for example.'

[...] 'Are the studies of no value that show African-Americans or Asians doing differently than so-called "white" Americans on standardized IQ tests? That is, is the work of people like Herrnstein and Murray worthless? No. It is valuable data, but it is also explosive data because of our racist political history. The data is also often wrong [c.q. non-IQ-factoren krijgen veel te weinig gewicht, zoals in deze studie is aangetoond; K]. Such data will inevitably be exploited by white supremacists, twisted for their own political goals and used not to improve racial relations in America but to encourage further racial strife. Such data consists mainly of correlations. And while correlations should convince orthodox empirical scientists of nothing, to the racist researcher, correlations are the heart and soul of their work. [...] In fact, Herrnstein and Murray, in chapter after chapter, call for social reforms to improve the status of blacks in America. They may be disingenuous calls, but they are nevertheless inconsistent with the notion that the social condition of blacks in America is due to genetic factors. If genes led to the black underclass of young thugs who murder each other on a daily basis in almost every city in America, then there would be no point in calling for educational or vocational programs, no point in urging a change of focus for black men and women in their families [...].'

[2] Toegevoegd 10-2012: De Vonk was een communistische verzetskrant en in deels andere handen een verzetsblad van de Internationaal-Socialistische Beweging (ISB) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gedrukt door Johannes Hoogendoorn, die stierf voor het vuurpeloton in mei 1944. De bijbehorende verzetsgroep wordt de Vonk-groep genoemd. Een lid van de ISB-verzetsgroep was de Surinaamse schrijver en anti-kolonialist Anton de Kom (foto rechts). Wikipedia: 'De naam De Vonk is een vertaling van het Russische woord Iskra, wat de naam was van een ondergronds blad uit 1903 dat Lenin vanuit Zwitserland naar Sint-Petersburg liet smokkelen. Lenin op zijn beurt had de naam aan Poesjkin ontleend, die geschreven had: "Uit de vonk zal de vlam oplaaien", waarmee het vuur van de revolutie bedoeld werd.'
De Volkskrant mocht trouwens van de nazi's blijven verschijnen, omdat die zich - net als De Telegraaf en het Algemeen Dagblad - keurig aan de Duitse censuur hield, in tegenstelling tot Het Parool en Vrij Nederland. Het is dus niet voor het eerst dat zielloze conformisten aan de tijdgeest (ik druk me maar even beleefd uit) als Philippe Remarque en Martin Sommer op sleutelposities zitten van de Volkskrant.
Ik hou het er maar op dat Bessems c.s. zich van het bovenstaande niet bewust zijn geweest en het (dus) ook niet even hebben nagezocht. Anders is de keuze van de titel van de VK-bijlage wel bijzonder ongepast, temeer met een racistische socioloog in het eerste nummer en de grimmige, evenals de naam 'Vonk' retro-achtige en onheilspellende tekening in (oranje)rood, zwart & wit op de cover.

[3] Bert Brussen, door de Volkskrant binnengehaald als columnist, heeft het 'volk' van Marokkaanse Nederlanders op Twitter (in 2010) uitgescholden voor 'rifapen; onderontwikkelde agressieve primaten'.

[4] Fragment bespreking van The Bell Curve door Stephen Jay Gould:

[...] Herrnstein and Murray discuss only the issue that seems to support their viewpoint, while virtually ignoring (and in one key passage almost willfully hiding) the other. Their numerous graphs present only the form of the relationships; that is, they draw the regression curves of their variables against IQ and parental socioeconomic status. But, in violation of all statistical norms that I've even learned, they plot only the regression curve and do not show the scatter of variation around the curve, so their graphs do not show anything about the strength of the relationships—that is, the amount of variation in social factors explained by IQ and socioeconomic status. Indeed, almost all their relationships are weak: very little of the variation in social factors is explained by either independent variable (though the form of this small amount of explanation does lie in their favored direction). In short, their own data indicate that IQ is not a major factor in determining variation in nearly all the social behaviors they study—and so their conclusions collapse, or at least become so greatly attenuated that their pessimism and conservative social agenda gain no significant support.

'[...] The Bell Curve is scarcely an academic treatise in social theory and population genetics. It is a manifesto of conservative ideology; the book's inadequate and biased treatment of data display its primary purpose—advocacy. The text evokes the dreary and scary drumbeat of claims associated with conservative think tanks: reduction or elimination of welfare, ending or sharply curtailing affirmative action in schools and workplaces, cutting back Head Start and other forms of preschool education, trimming programs for the slowest learners and applying those funds to the gifted. (I would love to see more attention paid to talented students, but not at this cruel price.)

The penultimate chapter presents an apocalyptic vision of a society with a growing underclass permanently mired in the inevitable sloth of their low IQs. They will take over our city centers, keep having illegitimate babies (for many are too stupid to practice birth control), and ultimately require a kind of custodial state, more to keep them in check—and out of high IQ neighborhoods—than to realize any hope of amelioration, which low IQ makes impossible in any case. Herrnstein and Murray actually write, "In short, by custodial state, we have in mind a high–tech and more lavish version of the Indian reservation for some substantial minority of the nation's population, while the rest of America tries to go about its business."

The final chapter tries to suggest an alternative, but I have never read anything more grotesquely inadequate. Herrnstein and Murray yearn romantically for the good old days of towns and neighborhoods where all people could be given tasks of value, and self–esteem could be found for people on all steps of the IQ hierarchy (so Forrest Gump might collect clothing for the church raffle, while Mr. Murray and the other GL bright ones do the planning and keep the accounts—they have forgotten about the town Jew and the dwellers on the other side of the tracks in many of these idyllic villages). I do believe in this concept of neighborhood, and I will fight for its return. I grew up in such a place in Queens. But can anyone seriously find solutions for (rather that important palliatives of) our social ills therein?

However, if Herrnstein and Murray are wrong, and IQ represents not an immutable thing in the head, grading human beings on a single scale of general capacity with large numbers of custodial incompetents at the bottom, then the model that generates their gloomy vision collapses, and the wonderful variousness of human abilities, properly nurtured, reemerges. We must fight the doctrine of The Bell Curve both because it is wrong and because it will, if activated, cut off all possibility of proper nurturance for everyone's intelligence. [...]'


[5] Fragmenten van het artikel

[a] '[...] in 1982, however, Charles Murray, was still a "nobody" in the words of William Hammett, president of the Manhattan Institute, and about to be Murray's chief patron. Murray's ascendancy would never have been possible without the patient, far-sighted investments in his work by a conservative network of funders and foundations, including the reclusive billionaire, Richard Mellon Scaife, the Olin Foundation, the Manhattan Institute, the American Enterprise Institute, and, perhaps most significantly, Milwaukee's Lynde and Harry Bradley Foundation. They not only supported Murray when he needed time to research and write his books, they funded elaborate publicity campaigns to ensure that Murray's argument would dominate media discourse.'

[b] 'Interestingly, while The Bell Curve sets out to achieve the same aims as Losing Ground [een eerdere publicatie van Murray; K] - the reduction and eventual elimination of all transfer payments [zoals sociale uitkeringen; K] to the poor and indigent - it does so by directly contradicting Losing Ground's central argument. In Losing Ground, Murray placed the lion's share of responsibility for the creation of the American underclass at the feet of government anti-poverty programs, primarily welfare. "Focusing on blacks cripples progress," he declared in a 1986 op-ed piece (titled "Not a Matter of Race"), as Mickey Kaus later noted, traditional explanations of the special problems facing blacks nearly all begin with the assumption that blacks are different from everyone else, whether because of racism or because of their inherent qualities. But in The Bell Curve, Murray attributed the existence of an underclass to the "true" difference between blacks and whites - the intellectual deficiency of blacks (among others), whose IQ scores averaged 15 points below those of whites. Moreover, in The Bell Curve, Murray argues that entry to the welfare rolls almost qualifies as prima facie evidence of a low IQ, while in Losing Ground, he purported - albeit using cooked statistics - to demonstrate that in many instances, it was a perfectly rational choice over certain job choices and even sometimes marriage.
Though he contradicted his earlier argument, Murray marketed his book by relying on the same psychological insight he made in his proposal for the first one: namely that many people worried that, privately, they were racists who yearned for expert reassurance that the rest of the nation shared their prejudice. "The private dialogue about race in America is far different from the public one," he wrote in The New Republic. The Bell Curve aimed to replace the public dialogue - the one in which all peoples were deemed created equal, their genetic makeup considered to be only a portion of their destiny - and replace it with the private one in which blacks and Latinos were understood to be inferior to whites and Asians.'

28 september 2012

Iraanse atoombom, martelaarschap en Apocalyps

En de Westerse tegenhanger: eindtijd-gekken in de VS.

Door Victor en Victoria Trimondi, Aufklärung und Kritik, 2007 (PDF)

[...] Im Zentrum der schiitischen Heilsgeschichte steht das Martyrium des Dritten Imams Hussein. Als dieser das Kalifat antreten wollte, geriet er am 10. Oktober des Jahres 680 in einen Hinterhalt des sunnitischen Umayyaden-Herrschers Yazid. Nach heroischer Gegenwehr wurde Hussein ermordet und sein abgeschnittener Kopf als Kriegstrophäe nach Damaskus gebracht. Um sein Martyriumrituell nachzuempfinden, kultivieren die Schiiten seither einen Märtyrer-Kult ohnegleichen, der jedes Jahr mit Selbstgeißelungen und Selbstverstümmelungen am Ashura Tag seinen Höhepunkt erreicht.
Dabei müssen zwei Aspekte unterschieden werden. Einmal das Shahadat[1], d.h. das Martyrium, als mystisches Urereignis, das aus sich heraus, die islamische Revolution vorantreiben soll, zum andern das Martyrium, um mittels Selbstmordaktionen militärische und terroristische Ziele zu erreichen.

Keiner hat die Mystik des Shahadats so eng mit der Vision von einer islamischen Sozial-Utopie verknüpft wie der charismatische iranische Philosoph Ali Shariati, ein brillanter Kopf, der in Paris studierte, die höchste Bewunderung Jean Paul Sartres genoss und 1977 von der SAVAK, dem Geheimdienst des Schahs, ermordet wurde [dat staat niet vast; K]. Shariati war tief davon überzeugt, dass der revolutionäre Weg des Islam in eine klassenlose Gesellschaft führen werde. In dieser Frage hatte er die Priesterklasse der Ayatollahs als entschiedene Gegner, aber seinen Ausführungen zum Shahadat sind sie gefolgt. Für Shariati ist das Martyrium die ständige und höchste Opfergabe im Kampf für eine von Unterdrückung und Unwissenheit befreite Gesellschaft. Es führt unweigerlich zum Erfolg, weil es aus sich selbst heraus eine transformatorische Kraft gebiert. „Das Martyrium ist kein Mittel, um ein Ziel zu erreichen, es ist das Ziel selbst. Es ist reine Ursprünglichkeit. Es ist Vollendung. Es ist eine Erhöhung. Es ist der direkte Weg zur höchsten Spitze der Menschheit und es ist eine Kultur.“[2]

[...] Auf jeden Fall kommt der Einsatz des Shahadats als ideologische und militärische Waffe unmittelbar auf Khomeinis[3] Konto [die talloze kinderen de dood instuurde in de oorlog met Irak; K - hier een video van een recente preek over shahadat op sjiitische website; tweede deel in het Engels; over de geboorte van het legendarische meisje Hazrat Zainab dat voorbestemd heette te zijn voor het martelaarschap].

[...] Als Beginn des „modernen“ religiös motivierten Suizidkultes wird von Historikern der 11. November 1982 genannt, an dem der siebzehnjährige Ahmad Qassir, aus dem Umfeld der sich im Libanon konstituierenden schiitischen Hisbollah, einen weißen Mercedes, voll gestopft mit Explosivmaterial, in ein israelisches Militärlager steuerte und dort 141 Soldaten und Zivilisten in die Luft sprengte. Dieses spektakuläre Attentat gilt als das Startzeichen der sich immer weiter ausbreitenden islamischen Märtyrer-Kultur, die von den Schiiten im Libanon ihren Ausgang nahm, von den palästinensischen Sunniten aufgegriffen, von ägyptischen Muslimbrüdern fortentwickelt und dann von al-Qaida globalisiert wurde. Vorher galt der Selbstmord nach sunnitisch-koranischer Tradition als verboten (haram).

Ohne es zu wollen, haben just die Israelis zu dieser Entwicklung beigetragen. Sie deportierten in den 80er Jahren palästinensische Aufständische und al-Fatah Kämpfer, die alle Sunniten waren, in den Süden des Libanon, wo diese Kontakte mit der Hisbollah aufnahmen. Aus dieser Begegnung entstand nicht nur eine explosive Waffenbrüderschaft, sondern ein folgenreicher Ideologietransfer. Denn als die militanten Palästinenser aus dem Libanon in die Westbank und den Gazastreifen zurückkehrten, brachten sie das neue „Paradigma des Todes“ mit sich, das heute über die ganze Welt verteilt ist. „Wir haben den Schia-Geist aus der Flasche entlassen“, sagte damals der israelische Premier Itzhak Rabin.[4]

[...] Schon 2005 hatte Mohammad Resa Jafari, Chef einer iranischen Militäreinheit mit dem Namen „Kommando der freiwilligen Märtyrer“, gedroht, 50.000 Kämpfer stünden bereit, um sich nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in den USA und anderen NATO-Staaten in die Luft zu sprengen. „Märtyreraktionen stellen den Gipfel in der Größe eines Volkes dar und sind die höchste Form seines Kampfes.“ – „Der Feind hat Angst, dass die Kultur des Martyriums zu einer Weltkultur aller Freiheitsliebenden wird“, erklärte Jafari[5].
Ähnliche Drohungen sind mittlerweile mehrfach von Sprechern des Mullah-Regimes wiederholt worden.

Dass Propagandisten des Shahadat diesem eine eschatologische Bedeutung geben, wird aus einem Artikel ersichtlich, der Anfang 2006 in der in London herausgegebenen arabische Tageszeitung Asharq al-Awsat erschien und den folgenden Titel trug: „Irans Geheimplan, im Falle, dass er von den USA angegriffen wird, trägt den Codenamen Qiyamah.“ Unter der Schirmherrschaft iranischer Geheimdienste, heißt es dort, hätten sich verschiedene schiitische Djihad-Organisationen koordiniert, um im Falle einer US-Attacke „Märtyrer-Operationen“ in der ganzen Welt durchzuführen. Beschlossen worden sei dieser „Geheimplan“ von Vertretern der Hisbollah aus dem Libanon, des Islamischen Djihad aus Palästina, der Mahdi-Armee aus dem Irak und den al-Quds-Brigaden aus dem Iran. Nach dem Treffen hätten die genannten Gruppen hohe Geldsummen aus Teheran erhalten.
Von besonderem Interesse ist der Codename „Qiyamah“ des Geheimplans. „Qiyamah“ heißt die 75. Sure und bedeutet Jüngstes Gericht. Der Glaube an das Letzte Gericht am Ende der Zeiten (im Koran auch als die „Stunde“ bezeichnet) zählt zu den Kernaussagen der islamischen Offenbarung. Der Sure 22 ist zu entnehmen, dass das „Beben der Stunde“ schrecklich sein wird, denn am „Tag der Abrechnung“ erscheint Allah „grimmiger“ als je zuvor. Theologisch ist es sicher nicht korrekt, den potentiellen, globalen Terror schiitischer Gotteskrieger als Qiyamah (Jüngstes Gericht) zu bezeichnen, aber zweifelsohne annonciert er, dass sich radikale Schiiten endzeitlicher Metaphern bedienen, um sie in realpolitische Strategien umzusetzen.
Auch das iranische Militär schätzt solch[e] eschatologische Etiketten. Die neuesten auf Militärparaden gezeigten Trägerraketen, tauglich für atomare Sprengköpfe, tragen den Namen Zilzal. Al-Zilzal heißt die 99. Sure und bedeutet das Erdbeben, welches dem Jüngsten Gericht (Qiyamah) vorausgeht. Im August 2006 veranstaltete die iranische Armee das größte Manöver der „zweiten Revolution“ mit dem Codenamen „Zarbat-e Zolfaghar“, das bedeutet Schlag durch das Schwert des Imam Ali. Bei dieser Übung wurden als Memento an die Zwölferzahl der heiligen Imame zwölf Divisionen mit insgesamt 120.000 Mann in verschiedenen Regionen des Landes in Marsch gesetzt. Die Namenswahl für Militäroperationen, Manöver und Waffensysteme evoziert bewusst Metaphern der muslimischen Apokalyptik, die sehr wohl als solche im gesamten islamischen Kulturkreis verstanden werden.

[...] 'Die Bombe spielt eine große Rolle im Volksbewusstsein der Muslime als Symbol der Einheit, der Entschlossenheit und des Selbstrespekts. Sie wird von vielen als eine Garantie gegen weitere erniedrigende Niederlagen angesehen, als sicheres Zeichen für ein Umschlagen des Schicksals, und als ein Allheilmittel gegen die Krankheiten, von der die Muslime seit dem Goldenen Zeitalter des Islams befallen wurden', schrieb Pervez Hoodbhoy schon 1993 im Bulletin of the Atomic Scientists.[6]

[...] Der prominente amerikanische Psychologe und Gewaltforscher Robert Jay Lifton hat ausführlich die Faszination untersucht und dokumentiert, die von nuklearen Waffensystemen auf Apokalyptiker ausstrahlt. Er kommt zu dem Schluss, dass religiöse Fanatiker mit gutem Gewissen, ja mit Begeisterung dazu bereit sind, die Welt mit ABC-Waffen zu zerstören, in dem festen Glauben, sie dadurch in einen besseren, wenn nicht sogar paradiesischen Zustand zu versetzen. Lifton nennt dieses Phänomen „apokalyptischen Nuklearismus“. In der Tat spielt in den Doomsday-Phantasien aller radikal-religiösen Gruppierungen gleich welcher Couleur die A-Bombe eine zentrale Rolle. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass in den Endzeit-Prophezeiungen der Religionen ihr jeweiliger Gott mit Erdbeben, Feuerregen, heißen Winden und Rauchwolken seine Gegner vernichtet, – alles Katastrophenbilder, die an Atomexplosionen erinnern. Ganz sicher gäbe eine „Schia-Bombe“ dem Iran und damit auch dem erwarteten Imam Mahdi[7] das wirkliche Prestige apokalyptischen Schreckens und apokalyptischer Macht. [...] 

Foto's: Mahmoud Ahmadinejad, Ruhollah Khomeini en Ali Shariati (bron wikipedia)

Zie ook:  

The Stranglers - Shah Shah a Go Go (The Raven, 1979)
Youtube-filmpje (tekst in beeld); hier live

The Stranglers - Nuclear Device (The Raven, 1979)
Youtube-filmpje

'Zal Israël een potentiële ramp afwenden met een reële ramp?'
Door David Grossman, Volkskrant Opinie, 19 maart 2012 

Boek Krieg der religionen; Politik, Glaube und Terror im Zeichen der Apokalypse
Victor en Victoria Trimondi, Wilhelm Fink Verlag, 597 pagina's, 2006

Christlicher Fundamentalismus 
Victor en Victoria Trimondi 

Gottes Eifer; Vom Kampf der drei Monotheismen
Peter Sloterdijk, Insel Verlag, 218 pagina's, 2008 - ook in vertaling

Superpower Syndrome: America's Apocalyptic Confrontation With The World
Interview met Robert Jay Lifton door Amy Goodman, Democracy Now, 5 januari 2004

Robert Jay Lifton on superpower syndrome
Tom Engelhardt, 8 december 2003

Er zijn ook talloze christelijke 'apocalyptici! Lees Krieg der Religionen (zie boven), mijn blognogitite 'VS: christelijk rechts vergroot geduldig zijn invloed' en zie bijvoorbeeld:

On the Road to Armageddon; How evangelicals became Israel's best friend
Door Timothy P. Weber, Belief Net, 2004

[...] While only 36 percent of all Americans believe that the Bible is God's Word and should be taken literally, 59 percent say they believe that events predicted in the Book of Revelation will come to pass.

End Time Headlines
News and headlines from a 'Prophetic Prospective'

Later toegevoegd:

"Meet the American Hedge Fund Billionaire Who Could Start a "Holy War" in the Middle East
Door Alex Kane, AlterNet, 18 december 2013

Henry Swieca [een orthodoxe Joodse speculant; K] funds Temple Institute[8], an extremist group eyeing Islam's third holiest site.

Lichtpuntje - Iran Seals Nuclear Deal With the West in Return for Sanctions Relief
Door Saeed Kamali Dehghan, The Guardian / Alternet, 24 november 2013

The Radical Christian Right and the War on Government
Door Chris Hedges, Truthdig, 6 oktober 2013

Boek American Fascists: The Christian Right and the War on America
Chris Hedges, Free Press, 2007, 274 pagina's

Ted Cruz's Father Suggested His Son Is 'Anointed' to Bring About 'End Time Transfer of Wealth'
Door Bruce Wilson, AlterNet, 17 oktober 2013

4 Reasons Right-Wing Christians Salivate for the End Times
Door Amanda Marcotte, AlterNet, 11 oktober 2013

Rohani zwijgt over de eindtijd, dat is goed nieuws
Door Robin de Wever, Trouw, 1 oktober 2013

Why We Need to Understand the Apocalyptic Worldview of a Small Group of Radical Muslims
Door Chip Berlet, AlterNet, 21 april 2013

If we want to understand the genesis of much Islamic terrorism by a small handful of Muslims, a speculative tour of their apocalyptic worldview may help us design a more effective response.

Iran committed to 'full annihilation of Israel', says top Iranian military commander
Door Reza Kahlili, The Daily Caller [ultrarechtse site, maar de nodige feiten kloppen], 20 mei 2012

Het gaat om generaal-majoor Seyed Hassan Firuzabadi: zie tevens de wikipedia, die verwijst naar een bericht van het Iraanse Fars News Agency en naar een artikel van het Israëlische Arutz Sheva.

Firuzabadi: 'The Iranian nation is standing for its cause that is the full annihilation of Israel.'

Iran threatens Israel with “complete annihilation” unless it changes its policies
Iranian Defence, 10 juni 2012

Major General Seyed Hassan Firuzabadi, the Chief of Staff of the Iranian Armed Forces today [gedoeld wordt op 20 mei, zie hierboven; K] threatened Israel with 'complete annihilation', during a speech delivered at Tehran. [...] The announcement by Firuzabadi is the first by an Iranian official stating Iran’s intention to destroy Israel. [...]

'Netanjahoe valt Iran echt niet aan'
Door Sander Becker, Trouw, 29 september 2012

[De Israëlische militair-historicus Martin van Creveld stelt dat Israël het Iraanse kernprogramma niet kan kapot bombarderen, maar hooguit een aantal jaren vertragen; K]

The Concept Of Martyrdom In Islam
Door A. Ezzati, Universiteit van Teheran, 1986

[...] The word shahada is derived from the Arabic verbal root shahada, which means to 'see', to 'witness', to 'testify', to 'become a model and paradigm'. Shahada therefore literally means to 'see', to 'witness', and to 'become a model'. A shahid is the person who sees and witnesses, and he is therefore the witness, as if the martyr witnesses and sees the truth physically and thus stands by it firmly, so much so that not only does he testify it verbally, but he is prepared to struggle and fight and give up his life for the truth, and thus to become a martyr. [...] In this process, the keyword is 'truth' (haqq) [...]. 

Meet the 'End Times' Novelist Adored By Glenn Beck Who Is on His Way to Congress
Door Tim Murphy, Mother Jones / Alternet, 28 september 2012

GOP congressional candidate Chris Stewart says America needs a miracle - him.

In Nederland is een prominente eindtijd-gek de zich 'joods-christelijke pastor' noemende Ben Kok, die gelooft (zie zijn bijval op een reactie van 16 mei 2011 @ 16:21 onder een artikel op zijn site) dat moslims de antichrist aanhangen en zullen worden vernietigd in een eindstrijd onder leiding van Christus, verschijnend in Israël, zoals zou zijn voorspeld in de Openbaring van Johannes. 

[Two Christian TV Broadcasters] [...] ready for Messiah in Jerusalem
Door Edmund Sanders, Los Angeles Times, 1 oktober 2012

Zie ook dit bericht in Trouw.


De Oude stad Stad van Jeruzalem. Centraal de Klaagmuur, rechtsboven erachter de Al Aqsa-moskee, links de wijken voor moslims. Bron illustratie Mordechai Ben-Menachem. 

'Hollywood verfilmt bestseller over einde der tijden'
Door Robin de Wever, Trouw, 22 oktober 2012

Wever bericht dat een  filmmaatschappij in Hollywood Left Behind wil verfilmen, de onder Amerikaanse christenen zeer populaire serie boeken van Tim LaHaye and Jerry B. Jenkins. 

Mitt Romney gelooft in 'Mormoonse' Apocalyps
Alternet, 2 november 2012

Watch Mitt Romney get in a heated exchange with a radio host  from a radio interview in 2008 about where Jesus will reign and rule over the Earth for 1,000 years - in Jerusalem and Missouri. Romney displays deep familiarity with the thinking of a Mormon hermit-conspiracy theorist Cleon Skousen, who was also Glenn Beck's great inspiration.

Are Conservative Christians Apathetic About Climate Change Because They Believe Jesus Is Coming?
Door Robin Globus Veldman, Religion Dispatsches / Alternet, 12 juli 2013

Nazi propaganda website starts operation in Iran, government censors do nothing
Door Reza Kahlili, The Daily Caller, 2 juni 2012Iran: verbod van Khamenei op kernwapens is bindend
Trouw, 15 januari 2013

The explosive comedy stylings of Jeremy Gimpel [van de ultrazionistische partij HaBayit HaYehudi in Israël]
Door Gene, Hurry Up Harry, 20 januari 2013

Gimpel zinspeelde eind 2011, zogenaamd voor de grap, voor een publiek van ultrarechtse christenen in de VS op het opblazen van de Rotskoepel op de Tempelberg.

Joden stellen de verboden vraag: zullen we de Tempelberg claimen?
Door Robin de Wever, Trouw, 27 februari 2014

Der Tempelberg im Krieg der Religionen
Victor en Victoria Trimondi, 2006

Noten

[1] Toegevoegd 9-2012: De term shahadat - die niet apart in de wikipedia staat maar wel degelijk correct is - verschilt ietwat omineus maar één letter met shahada, de islamitische geloofsbelijdenis. Als ik de wikipedia goed begrijp, is 'martelaarschap' zelfs een van de betekenissen van shahada.

[2] Ali Shariati in 'Martyrdom – Arise and Bear Witness':
 '[...] martyrdom is the action which a man suddenly and in a revolutionary way performs and throws his inferior being into the fire of a love and a faith and turns it into a light and divine being.
[...] Martyrdom, in summary, in our culture - contrary to other schools where it is considered to be an accident, an involvement, a death imposed upon a hero, a tragedy - is a grade, a level, a rank. It is not a means but it is a goal itself. It is originality. It is a completion. It is a lift. It itself is mid-way to the highest peak of humanity and it is a culture.'
De site Al-islam.org waar dit artikel van Shariati is te vinden, wordt beheerd door de sjiitische organisatie Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project. Wikipedia: 'established in 1996, is a non-Profit Islamic organization; working as group of volunteers operating throughout the world. Their primary project Al-Islam.org intends to digitize and present quality resources related to history, law, and society of the Islamic religion and its personalities with particular emphasis on the Twelver Shi'ah Islamic school of thought. Al-Islam.org is a site which also serves non-Muslims a means of introducing Islam.'


[3] Een veelbetekenende uitspraak van Khomeini is: 'Our movement is but a fragile plant as yet. It needs the blood of martyrs to help it grown into a towering tree.' Dit doet trouwens denken aan de populariteit bij onder meer extreem rechtse, militante leden van de Tea Party in de VS van een opmerking van Thomas Jefferson: 'The tree of liberty must be refreshed from time to time, with the blood of patriots and tyrants.'
Later toegevoegd: anderzijds wijzen de Trimondi's (pagina 356 KdR) erop dat Khomeini zich heftig keerde tegen militante activisten die de wereld in chaos en gruwelen wilden storten om de komst van de Mahdi te bespoedigen. Misschien dat dit deel van zijn geestelijke erfenis het Iraanse regiem terughoudend maakt inzake het daadwerkelijk gebruiken van massavernietigingswapens. De Israëlische schrijver David Grossmann wijst erop dat er al lange tijd een afschrikkingsevenwicht tussen Israël en Iran bestaat, waarbij ook gruwelijke biologische wapens zijn betrokken - en dat dit evenwicht tot nu toe niet heeft gewankeld.
Maar met Khomeini kunnen ook bloeddorstige Iraanse en andere extremisten uit de voeten, want hij heeft tevens geroepen: 'De islam zegt: dood alle ongelovigen, anders zullen ze jou doden! [...] Dood ze, daag ze uit met het zwaard en sla [hun legers] uiteen! De islam zegt: al het goede wat er is, bestaat dankzij het zwaard en de schaduw van het zwaard! [...] Het zwaard is de sleutel tot het paradijs [...].' En: 'Onze natie blikt vooruit op zoek naar een gelegenheid tot zelfopoffering en martelaarschap [...] Ja, wij hebben een bevolking van 35 miljoen mensen, die allen smachten naar het martelaarschap'. En: 'Wie de jihad bestudeert, zal begrijpen, waarom de islam de hele wereld zal veroveren'; - zie KdR, pagina 357-359.


[4] Geciteerd door Patrick J. Buchanan in 'Why are we still here?', WND Commenatry (30 juni 2003):
[...] 'One is reminded of Yitzhak Rabin’s remark after the invasion of southern Lebanon had ignited the peaceful population there: "We have let the Shia genie out of the bottle".'

[5] Iranischer Offizier: 'Wir haben Selbstmordkommandos in den USA und anderen NATO-Staaten' (MEMRI Special Dispatch, 18 augustus 2005).

[6] Pervez Hoodbhoy, Myth-building: The ‘Islamic’ Bomb, Bulletin of the Atomic Scientists, 1993 vol. 49, no. 05, 42–49

[7] Toegevoegd 10-2012: Ahmadinejad eindigde een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN op 26 september 2012 met de apocalyptische mededeling dat er 'een ultieme verlosser komt, een man van liefde die perfect is en die Imam al-Mahdi heet en zal komen in gezelschap van Jezus Christus en de rechtschapenen'.

[8] In Israël ijveren diverse extremistische groepen voor het verwijderen of zelfs verwoesten van de moskeeën op de Tempelberg en het oprichten van de 'derde tempel' van Salomon, zoals de Temple Mount Faithful van Gershon Salomon en de Temple Mount Loyalists van Yehuda Etzion. Dit ter inluiding van de vermeende terugkeer van de Joodse Messias. Tot deze stroming behoort Israel Eldad, de vader van Arieh Eldad, met wie Geert Wilders samenwerkt. De Trimondi's wijzen op diverse, goeddeels verijdelde aanslagen op (een der moskeeën van) de Tempelberg door extreem rechtse Joodse en christelijke terroristen, die de komst van de Messias wilden bespoedigen en die een internationale kettingreactie van geweld hadden kunnen veroorzaken.

Zie ook m'n blognotities:
Jeremy Gimpel van Habayit Hayehudy droomt van opblazen Rotskoepel op de Tempelberg
Mitt Romney gelooft in 'Mormoonse' Apocalyps
'Israëlische aanval op Iran zou bittere gevolgen hebben'
Iran gaat jongeren islamitisch hersenspoelen
Geestelijke wil doodstraf leiders Iraans protest
Winst voor harde lijn Ahmadinejad
Iraanse nazi-site na korte sluiting door censoren weer geopend?
Ronald Reagan: vader van de islamitische atoombom 
Realistisch doemdenken
Theologische speculaties

Tags: islam, moslims, martelaarschap, martelaren, zelfmoordaanslagen, atoombom, h-bom, eindtijd, laatste oordeel, apocalypse, laatste imam, mahdi

CO2-taks kan Amerikaans overheidstekort halveren

Business Green, 27 september 2012

Congressional Research Service says emissions levy would benefit households and businesses, but admits opposition is overwhelming.

CRS-rapport (PDF)

Afrika: leefgebieden van grote apen krimpen sterk

Foto credit David d'O, flickr: jonge gorilla (mannetje) in Congo
 
Trouw, 28 september 2012

Volgens Hjalmar Kühl van het Max Planck Instute for Evolutionary Anthropology in Leipzig, zullen veel van de soorten die nu nog in Afrika leven, gaan uitsterven.

Zie verder:

Recent decline in suitable environmental conditions for African great apes
Jessica Junker, Hjalmar Kühl et al, 23 september 2012

[...] Loss of predicted SEC[i.e. leefgebied; K] appeared highest for Cross River gorillas (−59%), followed by eastern gorillas (−52%), western gorillas (−32%), bonobos (−29%), central chimpanzees (−17%) and western chimpanzees (−11%).

Great ape habitat in Africa has dramatically declined

Door Matt Walker, BBC Nature, 28 september 2012 

Later toegevoegd: 

'Veel apensoorten bedreigd met uitsterven'
Trouw, 15 oktober 2012

En m'n  blognotities:
Apen die gevaar lopen uit te sterven
Doodstrijd orang-oetan als symbool voor stervende bossen
Brits bedrijf wil naar olie boren in Congolees natuurpark voor berggorilla's 

ALEC: stiekeme macht commercie & ultrarechts in de VS; nieuw rapport van 'muckraker' Bill Moyers


 
United States of ALEC
Bill Moyers, 25 september 2012

This week, Moyers & Company reports on the most influential corporate-funded political force most of America has never heard of - ALEC, the American Legislative Exchange Council. A national consortium of state politicians and powerful corporations, ALEC presents itself as a 'nonpartisan public-private partnership'. But behind that mantra lies a vast network of corporate lobbying and political action aimed to increase corporate profits at public expense without public knowledge.

Zie ook:

Bill Moyers Exposes the Stranglehold the Corporate & Right-Wing Alliance Has on Our Democracy
Alternet, 27 september 2012

A special report from the legendary veteran journalist on the American Legislative Exchange Council. 

Later toegevoegd: 

The American Legislative Exchange Council Is Hard at Work Privatizing America, One Statehouse at a Time
Door Bill Moyers, Alternet, 22 juni 2013

In state legislatures around the country, boilerplate ALEC legislation that dilutes collective bargaining rights, blocks Americans from voting, and limits corporate liability is passing without the public knowing who’s behind it.

Pete Peterson’s “Fix the Debt” Astroturf Supergroup Detailed
PR Watch, 21 februari 2013

One of the most hypocritical corporate PR campaigns in decades is advancing inside the beltway, attempting to convince the White House, Congress, and the American people that another cataclysmic economic crisis is around the corner that will destroy our economy unless urgent action is taken. Soon this astroturf supergroup may be coming to a state near you.

Amerikaanse bedrijven kopen lokale macht
Trouw, 6 november 2012

Moyers: How Corporations and Right-Wing Groups Take Aim at Judges Whose Rulings They Dislike
Door Bill Moyers en Michael Winship, 15 oktober 2012

There’s a movement afoot to punish judges for decisions that offend political partisans. 

How the Wealthy Have Turned State Elections All Over America Into Their Own Personal Playgrounds
Door Steven Rosenfeld, Alternet, 24 oktober 2012

2012's unregulated and unrestrained campaign spending isn't confined to the presidential race.

En m'n blognotities:
Trans-Pacific Partnership is machtsgreep bedrijven
Boek: multinationals nemen de macht over
Bedrijven in de VS krijgen financieel ongelimiteerde greep op de democratie
Het grote geld en de media achter de Tea Party; anatomie van een ultrarechtse machtsgreep

27 september 2012

Nieuw coronavirus behoeft nader onderzoek

Update mei 2013:
De
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt het nieuwe SARS-achtige virus een gevaar voor de hele wereld
Trouw, 28 mei 2013


---

Why the New Coronavirus Unnerves Public Health: Remembering SARS
Door Maryn McKenna, Wired Science BLogs, 26 september 2012

Volgens WHO-zegsman Gregory Hartl verchilt het virus van SARS, onder meer omdat het in tegenstelling tot SARS snel nierfalen veroorzaakt - wat weinig geruststellend is.

Maar zie ook: 

Nieuw type SARS-virus in Frankrijk
Nu.nl, 8 mei 2013

Nieuw mysterieus coronavirus opgedoken: reden tot zorg?
Scientias, 25 september 2012

A new coronavirus isolated from humans
Virology Blog, 25 september 2012 

Osterhaus buigt zich over coronavirus
RTL Nieuws, 25 september 2012

Updates:

Mysterieus dodelijk virus nu ook over van mens op mens
Trouw, 13 februari 2013 [zie ook follow up]

Trouw bericht dat inmiddels vijf mensen zijn overleden van de elf besmette gevallen.

The New Coronavirus: More Cases, More Deaths, Unclear Transmission
Door Maryn McKenna, Wired, 13 december 2012

New SARS-Like Virus Infects Both Humans and Animals
Door Carrie Arnold, ScienceNow / Wires, 12 december 2012

'Nieuw virus verspreidt zich niet gemakkelijk via mens'
Nu.nl, 28 september 2012

Meer mensen ziek door virus Midden-Oosten
Trouw, 1 december 2012

Ander nieuw virus: 

Nieuw dodelijk virus gevonden in Congo
Trouw, 28 september 2012
 
Illustratie: een coronavirus (bron wikipedia)

Politie Texas martelt activisten pijplijn teerzandolieTransCanada Actively Encouraged Torture Tactics to be Used on Peaceful Protesters
Tarsandsblockade.org, 25/26 september 2012

[...] two Texans, Shannon Beebe and Benjamin Franklin, were subjected to torture tactics at the hands of police under the active encouragement of TransCanada senior supervisors.

Beebe and Franklin were exercising their constitutional rights to nonviolent protest when they locked themselves to Keystone XL construction machinery outside Winnsboro, Texas and delayed construction for most of the day. Police began using aggressive pain compliance tactics when a senior TransCanada supervisor named John arrived and actively encouraged it. Torture tactics included; sustained chokeholds, violent arm-twisting, pepper spray, and multiple uses of Tasers, all while blockaders where in handcuffs.

Tar Sands Blockade - Stop Keystone XL Pipeline
Tarsandsblockade.org

Zie ook  m'n blognotities:
12000 mensen omsingelen Witte Huis tegen 'Keystone XL'
Winning teerzandolie: Tarmageddon in Canada
Winning teerzandolie: landschapsdestructie
Ook in situ oliewinning uit teerzanden is dirty business
Pijplijn teerzandolie bedreigt Canadees regenwoud
EU verdoezelt rapport over teerzand 
Olie uit teerzand: natuurverwoesting

Onderzoek: Fox News liegt over klimaatverandering in 93 procent van de gevallen

Fox News Climate Coverage 93% Wrong, Report Finds
Door Stepany Pappas, LiveScience, 25 september 2012

Zie ook m'n blognotities:
Bevel baas Fox News: zaai twijfel over klimaatverandering
Het leugenachtige ultrarechtse media-universu

Klimaatverandering kost jaarlijks al 1200 miljard dollar

Climate change is already damaging global economy, report finds
Door Fiona Harvey, The Guardian, 26 september 2012

Zie ook: 

Climate Vulnerability Monitor: A Guide to the Cold Calculus of A Hot Planet
Dara, 2012, download hele rapport of delen ervan 

100 mln will die by 2030 if world fails to act on climate - report
Door Nina Chestney, Reuters, 25 september 2012

Global warming freezes world economy: report
Door Sebastian Smith, AFP, 26 september 2012

Opwarming klimaat kost ons nu al 1.200 miljard per jaar

Door Mick van Loon, HNL.be, 26 september 2012

Wat berichten de Nederlanse media hierover? Ongeveer niks. Tekenend.

Activist tegen geprivatiseerde steden vermoord

Human Rights Lawyer Assassinated in Honduras
Democracy Now, 24 september 2012

A prominent human rights lawyer known for defending peasants in Honduras has been assassinated. [...] [...]  Hours before his death, [Antonio Trejo; foto rechts] [...] had spoken out publicly as part of his vocal opposition to plans for privately run cities in Honduras with their own police and tax system.

Zie ook:

'Catastrophe': Critics Slam Neoliberal Plan for Privatized Cities in Honduras
CommonDreams.org, 6 september 2012

Komen de steden van de toekomst volledig in privé-handen?
Express.be, 10 september 2012

Antonio Trejo, Honduras rights lawyer, killed at wedding
BBC News, 23 september 2012

Honduras: Investigate Killings of Peasants
Human Rights Watch, 9 september 2012

Antonio Trejo solicitó protección
Vos el Soberano, 25 september 2012

Zie ook m'n blognotities:
Aantal moorden op milieuactivisten stijgt enorm
76 vakbondsmensen vermoord in 2011

VS terroriseert Pakistaanse burgers met drones

Terrorism by Drone: How U.S. Bombing Makes Pakistani Civilians Endure a Living Hell
Door Chris Woods, The Bureau of Investigative Journalism, 25 september 2012

Two top university law schools conducted a nine month investigation into CIA drone strikes, finding that civilians are subjected to almost constant trauma.

Later toegevoegd:

Obama verdedigt en beperkt inzet drones
Trouw, 23 mei 2013

[Obama stelt dat een aanval niet doorgaat als er vrijwel zeker burgerslachtoffers zullen vallen. Dus gewoon wel als daar een toch nog aardige kans op is, zeg 20 procent, lees ik hierin; K]

Obama’s Memo on Targeted Killings Is a Drone Strike on the Law
Door David Kravets, Wired, 5 februari 2013

Dodelijke robots die zelf hun handelingen bepalen, willen we dat?
Door Marco Visser, Trouw, 28 november 2012


A 'Kill List' on Steroids: Obama Administration Expands Drone Assassinations to Wage 'Permanent War'
Door Alex Kane, Alternet, 24 oktober 2012 

Pakistan's Imran Khan starts anti-drone protest
BBC News, 6 oktober 2012

Cricketer-turned-politician Imran Khan has begun a motorcade "march" to Pakistan's restive tribal areas to protest against US drone strikes. 

Verenigde Staten overwegen inzet van drones boven Mali
Door Bas den Hond, Trouw, 3 oktober 2012 

Living Under Drones - Chilling First-Hand Testimony of Escalating Drone Attacks by the US
Door John Amick, WarCosts.org / Alternet, 28 september 2012

Drones unleash shocking psychological and social damage to whole families and communities, along with the horrific deaths of many innocents. 

I Was Minutes Away From Ordering a Drone Strike on an 'Insurgent'... Until I Realized It Was Just a Child at Play
Door James Jeffrey, The Guardian Comment is Free / Alternet, 29 september 2012

'Drone-aanvallen zijn onmenselijk'
Suzanna Koster, 17 oktober 2012 

'CIA wil nog meer drones tegen terrorisme inzetten'
Trouw, 19 oktober 2012

Zie ook m'n blognotitie:
VS: Spionerende drones in steden en dorpen op komst

New York begint te lijken op een politiestaat9 Frightening Things About America's Biggest Police Force
Door Tana Ganeva en Laura Gottesdiener, Alternet, 27 september 2012

The NYPD is the biggest police force in the country, with over 34,000 uniformed officers patrolling New York's streets, and 51,000 employees overall - more than the FBI. It has a proposed budget of $4.6 billion for 2013, a figure that represents almost 15 percent of the entire city’s budget.
NYC's population is a little over 8 million. That means that there are 4.18 police officers per 1,000 people.

Here's a round-up of what the department has been up to lately.

1. Army Equipment
2. Relentlessly Expanding Their Global Presence
3. Spying on Muslims and Fabricating the Results
4. Targeting Activists
5. Constant Intrusion and Surveillance
6. Police Brutality
7. Corrupting Summonses Quota System
8. Above the Law
9. Protecting Wall Street from Women Wielding Underwear

Zie ook dit artikel van Henry A. Giroux (website hier): 'The rise of the national security state is no longer an abstraction and can also be seen in the collapse of the traditional distinction between the military and the police, as weapons move freely from the military to local police forces and contribute to the rise of pervasive police abuse against students, African-Americans and immigrants. We also have to include in this list a growing culture of manufactured indifference and cruelty, intensified through a commercially driven spectacle of violence that saturates every element of American society. The latter intensified daily by a language of hate aimed indiscriminately by the right-wing media, many conservative politicians and an army of anti-public pundits against those who suffer from a number of misfortunes including unemployment, inadequate health care, poverty and homelessness.'

Later toegevoegd:

One Nation Under SWAT: The Militarization of America's Police
Door Matthew Harwood, TomDispatch / AlterNet, 13 augustus 2014

Amidst the outrageous police presence in Ferguson, a look at how local law enforcement is turning communities into war zones.

Verder m'n blognotitie:
Hoe in Amerika de privacy bijna is uitgestorven

26 september 2012

Islamisten voeren schrikbewind in delen van Mali

Islamisten houden huis in Mali
Door Ghassan Dahhan, Trouw, 26 september 2012

Trouw bericht dat volgens Human Rights Watch (HRW) dagelijks executies, amputaties, stenigingen en afranselingen plaats vinden.

Zie voor veel details:

Mali: Islamist Armed Groups Spread Fear in North

Human Rights Watch, 25 september 2012

Three Islamist armed groups controlling northern Mali have committed serious abuses against the local population while enforcing their interpretation of Sharia, or Islamic law [...].

[...] The three rebel groups – Ansar Dine, the Movement for Unity and Jihad in West Africa (MUJAO), and Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) – have recruited several hundred children into their forces; carried out executions, floggings, and at least eight amputations as punishment; and systematically destroyed numerous religious shrines of cultural and religious importance. 

Timbuktu Falls; How al Qaeda claimed the legendary city
Door Peter Gwin, National Geographic news, 7 december 2012

Timbuktu Pictures: Before and After al Qaeda
Foto's Brent Stirton / Getty Images, National Geographic, 7 december 2012

Troepen West-Afrikaanse landen naar Mali
Trouw, 12 januari 2013

Illustratie: logo Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM)

Zie ook m'n blognotitie:
Islamisten vernielen werelderfgoed Timboektoe

Hoe Turkije de christenen wegpest

De laatste christenen in Turkije
Door Eildert Mulder, Trouw, 26 september 2012

Mulder schrijft onder meer dat de eindeloze rechtszaak van de Turkse overheid tegen het  klooster Mor Gabriel in het zuidoosten van Turkije, het trauma van de vervolgingen van 1915 wakker roepen.

Boek The slow Disappearance of the Syriacs from Turkey And of the Grounds of the Mor Gabriel Monastry
Peter Omtzigt et al,  LIT Verlag Münster, 280 pagina's, 2012

Zie ook: 

Waar blijft het medeleven met de gekwetste christenziel?
Door Elma Drayer, Trouw, 27 september 2012

Zie ook m'n blognotities:
Erdogan: de Turkse jeugd moet religieus zijn
Turkse journalisten durven niet te schrijven over islamitische broederschappen
Darwin in Turkije: dwang zonder dwang
'Weldra geen christenen meer in de regio van oorsprong
Christenen in Midden-Oosten in het nauw

VS: christelijk rechts vergroot geduldig zijn invloed

The Religious Right's Plot To Take Control Of Our Public Schools
Door Rachal Tabachnick, Alternet, 6 maart 2012

The people who brought you "Jesus Camp" are moving into your neighborhood school. And there's not a damn thing you can do about it.

[...] The Good News Club: The Christian Right's Stealth Assault on America’s Children by Katherine Stewart [zie hieronder; K] uncovers a right-wing conspiracy to infiltrate and destroy the nation’s public school system, using recent Supreme Court decisions as a lever. It’s a must-read for anyone who’s seen public school kids, perhaps their own, targeted for proselytizing by peers, teachers and adult volunteers. And for those who haven’t, it’s a wake-up call. 

Boek The Good News Club: The Christian Right's Stealth Assault on America's Children
Katharine Stewart, PublicAffairs, januari 2012, 304 pagina's

Why Sexual Fundamentalists Dominate Politics and How We Can Stop Them

Door Mandy van Deven, Alternet, 26 september 2012

The author of Delirium: The Politics of Sex in America [de historicus en politiek commentator Nancy Cohen; K] says the extreme right-wing is less popular yet more powerful than we imagine.

[...] 'The sexual fundamentalists[*] began as a grassroots movement on issues like blocking the Equal Rights Amendment. They have been savvy political organizers for a long time and always identified electoral politics as a key battleground. Starting in the 1970s, they basically infiltrated the GOP at the local precinct and school board levels. Gradually, they built their power to the point where they controlled many state Republican parties, and we saw the culmination of their takeover of the GOP in the 2010 elections. The Tea Party was largely a rebranding of the discredited Christian Right; it wasn’t what it portrayed itself to be, and the media cooperated in this inaccurate portrayal.' 

Boek Delirium: How the Sexual Counterrevolution is Polarizing America
Nancy Cohen, Counterpoint, 356 pagina's, februari 2012  

The Littlest Missionaries: A New Christian Plot to Invade Public Schools
Door Katherine Stewart, Comment is Free / Alternet, 1 oktober 2012

The 10 Most Dangerous Religious Right Organizations
Door Simon Brown, Church & State Magazine / Alternet, 2 oktober 2012

Anti-Islam Moviemaker Now Cult Hero
Door Noah Shachtman, Wired Danger Room, 28 september 2012

Man Who Was 'Tortured' by the Prospect of Obama's Re-Election Kills Family, Self
Alternet, 28 september 2012

Pastor John Hagee, calling for 40 days of prayer for Mitt Romney,  insisted that "Four more years of Obama will bring absolute socialism to America [...]". 

Christian Right to the Rescue? How Clueless Romney Could Still Win
Door Adele M. Stan, Alternet, 25 september 2012 

Inside the Islamophobic-Religious Right Alliance Whose Film Sparked a Crisis in the Middle East
Door Alex Kane, Alternet, 14 september 2012

An alliance of Egyptian Coptic Christians, right-wing American Christians and anti-Muslim activists is behind the "Innocence of Muslims" film. 

The US Christian Right is Pushing Anti-Gay, Anti-Women Policies Abroad
Door Malika Redmond, RH Reality Check / Alternet, 26 juli 2012

Is America on the Verge of Theocracy?[*]
4 Fundamentalist Ideologies Threatening U.S. Liberty
Door Henry A. Giroux, TruthOut.org / Alternet, 7 maart 2012

Extremists shape American politics to unabashedly pursue legislative policies that favor the rich and punish the poor. 

How the Right Has Turned Everything Into a Culture War - And Why That's Terrible for Our Democracy
Door Joshua Holland, Alternet, 28 februari 2012 

5 Signs the Christian Right Still Wields Too Much Power in America
Door Peter Montgomery, Alternet, 31 januari 2012

This political and cultural movement will not be sinking beneath the horizon anytime soon - despite media reports to the contrary. 

Texas schools board rewrites US history with lessons promoting God and guns
The Guardian, 16 mei 2010 

Boek Krieg der Relgionen; Politik, Glaube und Terror im Zeichen der Apokalypse
Victor en Victoria Trimondi, Wilhelm Fink Verlag, 597 pagina's, 2005

Zie onder meer hoofdstuk 8, paragraaf 'Die Eroberung des Bildungswesens durch die Christliche Rechte': 'Die Christliche Rechte setzt also auf eine Langzeitstrategie. Sie greift nach den Jugend, um die Politik von Morgen oder übermorgen zu gestalten.' 

Theocracy Watch
The Rise of the Religious Right in the Republican Party

[Website leidt slapend bestaan sinds 2008; K]

Toegevoegd v/a 10-2012:

Almost Two-Thirds of 18-29 Year Olds Believe in "Demon Possession" What Is Happening to America?
Door Bruce Wilson, talk2action.org / Alternet, 30 oktober 2013

The Evangelicals Engaged In Spiritual Warfare
NPR, 19 augustus 2011

Ted Cruz's Father Suggested His Son Is 'Anointed' to Bring About 'End Time Transfer of Wealth'
Door Bruce Wilson, AlterNet, 17 oktober 2013 

Are the Bible Thumpers Losing Their Grip on Our Politics?
Door Amanda Marcotte, Alternet, 20 juni 2013

The Christian Right appears to be in decline, yet Republicans still pander to them. What gives?

With Millions in Assets And Hundreds of Attorneys, Christian Right Is Waging War on the Church-State Wall
Door Rob Boston, Americans United for Separation of Church and State / Alternet, 5 maart 2013

Orthodoxe evangelicalen zien invloed in Washington afnemen
Marco Visser, 8 november 2012

In Nederland is een prominente eindtijd-gek de zich 'joods-christelijke pastor' noemende Ben Kok, die gelooft (zie zijn antwoord op een reactie van 16 mei 2011 @ 16:21 onder een artikel op zijn site) dat moslims de antichrist aanhangen en zullen worden vernietigd in een eindstrijd onder leiding van Christus, verschijnend in Israël, zoals zou zijn voorspeld in de Openbaring van Johannes. 

One-in-Five Adults Have No Religious Affiliation
Pew Research Center, 9 oktober 2012

Is America Losing Its Religion?

Door Sarah Posner, The Guardian / Alternet, 10 oktober 2012

'De slavernij is eigenlijk een zegen voor zwarte Amerikanen'
Door Marco Visser, Trouw, 8 oktober 2012 

'Hoe religie de Republikeinse partij vernietigde'
Door Marco Visser, Trouw, 4 oktober 2012

Former GOPer: How Republicans Went Crazy, Dems Lost Their Mojo, and the Middle Class Got Shafted
Interview met Mike Lofgren door Bill Moyer, 5 september 2012

Bill Moyers talks with Mike Lofgren, a long-time Republican who describes the modern dysfunction of both the Republican and Democratic parties. 

Noot

[*] Peter Sloterdijk wijst er in zijn Sferen-trilogie (pagina 259 van de Nederlandse editie van Sferen, Boom 2007/2003) op dat de vlaggenculten zijn afgeleid van het Oud-Egyptische gebruik om de placenta van de farao tijdens processies ter ere van de heerser mee te dragen. Sloterdijk maakt veel werk van het belichten van de in onze cultuur verdrongen psychodynamische betekenis van de moederkoek. Betreffende de opkomst van de Tea Party en religieus extreemrechts in de VS is ook interessant wat Sloterdijk in een noot hierbij laat weten: 'In het licht van deze cultuurhistorische context is het bijzonder pikant wat Harold Bloom in zijn studie over de meest recente nationale theosofie, het zogenaamde American Orphism opmerkt, namelijk dat dit in de vlag en in de foetus zijn centrale symbolen bezit. Zie Harald Bloom, The American Religion. The Emergence of the Post-Christian Nation, New York 1992, pagina 45; 'The flag and the fetus together symbolize the American Religion, the partly concealed but scarcely repressed national faith.'

In hetzelfde verband:


Christian Jihad? Why We Should Worry About Right-Wing Terror Attacks Like Norway's in the US 
Frank Schaeffer, Alternet, 23 juli 2011

There is a growing movement in America that equates godliness with hatred of our government in fact hatred of our country.

Bedenk dat 'Patriarchy, not matriarchy' een van de leuzen was in het filmpje van de christelijke terrorist Anders Breivik.
 
How The Right's Latest Conspiracy Theory Might Unleash a Wave of Domestic Terrorism if Obama Wins
Door Joshua Holland, Alternet, 25 september 2012


Zie ook m'n blognotities:
Romney kan nog winnen door hulp christelijk rechts
VS: Republikeinen in de greep van extremisten, zoals Paul Ryan
Is Mitt Romney pion in mormoons masterplan?
Extreemrechts in Amerika ruikt kansen
VS: christelijk fundamentalisme op scholen