blogspot visitor

08 augustus 2012

VS: Republikeinen in de greep van extremisten, zoals Paul Ryan

Fussbudget - How Paul Ryan captured the G.O.P.
Door Ryan Lizza, The New Yorker, 6 augustus 2012

In dit bericht op een christelijke site wordt Ryan een 'Tea Party heavyweight' genoemd. Ook op de ultrarechtse Nederlandse blog De Dagelijkse Standaard wordt Ryan een 'favoriet van de Tea Party' genoemd. Het is zonneklaar dat politiek commentator Frans Verhagen er falikant en pijnlijk naast zat toen hij de Tea Party (in november 2010) kenschetste als iets dat al op zijn retour zou zijn - zie zijn artikel 'Dinsdag kwam een einde aan het Tea Party fenomeen', dat vreemd genoeg niet meer op Joop.nl is te vinden maar (op moment van dit schrijven) nog wel in de cache van Google (en vermeld in deze tweet). Zie ook hier over de liefde van de Tea Party voor Ryan - al is hij volgens sommigen van hen nog niet extreemrechts genoeg. En kijk hier hoe Ryan een Tea Party-bijeenkomst toespreekt (juni dit jaar) en het publiek maant zich in te zetten voor de herverkiezing van Tea Party-bestuurder Scott Walker - wat helaas zou gaan gebeuren, ondanks hevige protesten vorig jaar tegen Walkers afbraakbeleid.

The New Yorker’s Terrifying Profile of Ayn Rand-loving Paul Ryan
Door Digby, Hullaballo / Alternet, 6 augustus 2012

GOP Insider: How Religion Destroyed My Party
Door Mike Lofgren, Viking Press / Alternet, 7 augustus 2012

In the new book, The Party Is Over; How Republicans Went Crazy, Democrats Became Useless And The Middle Class Got Shafted, veteran Republican Mike Lofgren writes about the rise of politicized religious fundamentalism and how the GOP devolved into anti-intellectual nuts.

Later toegevoegd: 

Paul Ryan Called for Ending Social Security in Speech to Ayn Rand Fans
Door Adele M. Stan, Alternet, 20 september 2012

Ryan called Romney "inarticulate" for characterizing 47 percent of Americans as moochers. How would Ryan say it better? They're "collectivists." [According tot Ryan] Democratic "collectivists" seek to create a ' victimization class ' largely populated by minorities.

Ryan's 'Secret' Tape Is Even More Extreme Than Romney's
Door Richard (RJ) Eskow, Blog for Our Future / Alternet, 25 september 2012

Paul Ryan's recording reveals his radical hostility toward the nation's most popular social programs. 

4 Ways Romney & Ryan Would Roll Back the 20th Century
Door Jake Blumgart, Alternet, 31 augustus 2012

[...] [on] drone attacks, the endless conflict in Afghanistan, the drug war, civil liberties, or the seemingly endless expansion of executive power [...] the parties presently do not differ greatly [...].
[But] this election will decide the future of our welfare state. Romney / Ryan will: 1. gut medicaid; [...] 2. eliminate low-income housing; [...] 3. stamp out food security; [...] 4. give the ax to education. 

Ten Big Lies Paul Ryan Keeps Repeating That the Corporate Media Refuses to Push Back On
Door Juan Cole, Informed Comment / Alternet, 31 augustus 2012

6 Right-Wing Zealots and the Crazy Ideas Behind the Most Outrageous Republican Platform Ever
Door Peter Montgomery, Alternet, 28 augustus 2012

Republican Party Officially Embraces ‘Garbage’ Agenda 21 Conspiracy Theories As Its National Platform
Door Stephen Lacey, Climate Progress, 15 augustus 2012

Mark Potok: '[...] the bottom line [...] is that from the political right, or the far right, that we are seeing almost nothing but a string of conspiracy theories that have virtually nothing to do with reality. So we cannot even have a rational debate about things that we admittedly disagree about. Instead, we spend our time fending off utterly baseless, fear-mongering conspiracy theories that prevent us moving forward in any way as a society.'

12 Things You Should Know About Vice Presidential Candidate Paul Ryan
Door Igor Volksky, Think Progress / Alternet, 14 augustus 2012

GOPer Confesses: Republicans Have Gone 'Nuts' With Religious Fundamentalism
Door Joshua Holland, Alternet, 13 augustus 2012

'An Extreme Choice' - What Two of Wisconsin's Leading Progressive Journalists Think About Mitt Romney's Pick of Paul Ryan
Door Amy Goodman, Matthew Rothschild en John Nichols, Democracy Now! / Alternet, 13 augustus 2012

Paul Ryan's Biggest Influence: 10 Things You Should Know About the Lunatic Ayn Rand
Door Jan Frel, Alternet, 12 augustus 2012

Meet Paul Ryan: Climate Denier, Conspiracy Theorist, Koch Acolyte
Door Brad Johnson, Climate Progress, 11 augustus 2012

[...] A favorite of the Koch brothers, Ryan has accused scientists of engaging in conspiracy to “intentionally mislead the public on the issue of climate change.” He has implied that snow invalidates global warming. Ryan has voted to prevent the Environmental Protection Agency from limiting greenhouse pollution, to eliminate White House climate advisers, to block the U.S. Department of Agriculture from preparing for climate disasters like the drought devastating his home state, and to eliminate the Department of Energy Advanced Research Projects Agency [...].
[...] In short, Paul Ryan stands with Big Oil against scientific fact and the future of human civilization. 

The Ryan Budget- An Attack on Clean Air, Clean Water and America’s Treasured Landscapes
National Wildlife Federation, 2011 (PDF)

[...] The Ryan budget recommends that millions of acres of public lands be sold to generate revenue.

Statement of Robert Greenstein, President, on Chairman Ryan's Budget Plan
Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), 21 maart 2012

The new Ryan budget is a remarkable document - one that, for most of the past half-century, would have been outside the bounds of mainstream discussion due to its extreme nature. In essence, this budget is Robin Hood in reverse - on steroids.  It would likely produce the largest redistribution of income from the bottom to the top in modern U.S. history and likely increase poverty and inequality more than any other budget in recent times (and possibly in the nation’s history).

Koch brothers have Paul Ryan's back
Door Bob King, Politico, 8 november 2012

Gitarist Rage Against The Machine sabelt running mate Romney neer
Trouw, 17 augustus 2012

Ryan Refuses To Say Abortions Should Be Available To Women Who Are Raped
Door Ian Millhiser, 22 augustus 2012

How the White, Conservative South Took Over the GOP - And May Take Over America
Door Michael Lind, Salon.com, 10 oktober 2012

Terzijde: een van de politieke initiatieven van Paul Rand, de privatisering van de Amerikaanse Social Security voor gepensioneerden, doet in zijn opzet sterk denken aan de aanval die de econonoom Lans Bovenberg in Nederland heeft ingezet op de collectieve verzekering voor zorg en sociale zekerheid op onze oude dag. Verslaggever Lizza van The New Yorker schrijft: 'Under Ryan’s initial version, American workers would be able to invest about half of their payroll taxes, which fund Social Security, in private accounts. As a plan to reduce government debt, it made no sense. It simply took money from one part of the budget and spent it on private accounts, at a cost of two trillion dollars in transition expenses. But, as an ideological statement about the proper relationship between individuals and the federal government, Ryan’s plan was clear'.
Tot en met de weerlegging van dit Ryan-plan, is dit zeer van toepassing op de hoofdlijn van de ideeën van Bovenberg, die vindt: '[...] dat  mensen verplicht een deel van hun arbeidsinkomen moeten sparen voor de oude dag. Om dit te bewerkstelligen zullen pensioenfondsen, woningbouwcorporaties, banken, overheid en zorgverzekeraars goed moeten samenwerken.'
Is Lans Bovenberg een 'christelijke libertariër' à la de rechts-extremist Paul Ryan?

Vergelijk onderstaande passages uit:

Economie als ideologie; Economie is een morele en politiek ideologische techniek
Door Michiel W. van den Bergh, Master wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, 31 augustus 2011

Toen ik in 2010 aan het onderzoek voor mijn masterscriptie begon, koos ik [...] het artikel Rhineland Exit van Lans Bovenberg en Coen Teulings uit 2008 als casus. Het artikel is een prachtig voorbeeld van het neoliberale denken in een notendop en het is daarom bij uitstek geschikt voor een nadere beschouwing van dit gedachtegoed, ook in een breder verband.

[...] [Ayn] Rand was een ‘gelovige’ wat betreft het vrijemarktmechanisme en vond dat er geen sociale vangnetten gecreëerd mochten worden ten tijde  van de neoliberale revolutie in Chili in 1973 en die in Rusland in 1989. De toekomstige ‘stabiliserende kracht’ van de vrije markt zou eens alles ten goede keren. De enorme ellende en armoede die deze vernieuwde laissez-faire houding teweeg bracht, is historisch gedocumenteerd. Ook Bovenberg en Teulings onderschrijven echter deze laissez-faire anno 2008 t.a.v. de arbeidsmarkt in hun Utopia.

[...] Binnen dit paradigma is er maar één prikkel (incentive) voor menselijk economisch handelen, en dat is financieel gewin. Indien een samenleving hier volledig op wordt ingericht, blijkt [zo laat Van den Bergh in zijn scriptie zien] het samenleven zelf in gevaar te komen, met alle politieke, culturele en maatschappelijke gevolgen van dien.

En m'n blognotities:
De populistische ziekte in de VS
Rechtse ideoloog Ayn Rand bewonderde seriemoordenaar
VS: rijken injecteren Ayn Rand's gif in studenten
Toch is de Tea Party machtiger dan ooit
De leugens en spelletjes van de gebroeders Koch
Het grote geld en de media achter de Tea Party; anatomie van een ultarechtse machtsgreep
Het hardvochtige Amerika van Mitt Romney
Is Mitt Romney pion in mormoons masterplan?
VS: schatrijken kopen de democratie op
Boek legt aanval op klimaatwetenschap bloot
VS: Republikeinen censureren klimaatwetenschap

En:
Bovenberg c.s.: lage inkomens goede buurten uit!
Zorg-technocraten openen aanval op kwetsbare groepen
GroenLinks wordt GroenRechts: huren 'marktconform'
'Wij zitten gevangen in onze jacht op rijkdom'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten