blogspot visitor

19 augustus 2012

De Jodenhaat van de invloedrijke Salman al-Awdah

Klik voor de video.

Naast de rabiate antisemiet Salah Soltan[1a] en naast sjeik Yusuf al-Qaradawi[1b] blijkt ook sjeik Salman al-Awdah (ook wel geschreven als Salman al-Ouda of Salman al-Odeh) een in islamitische kringen prominente[2] Jodenhater te zijn. Evenals Soltan verkondigt hij het oude antisemitische verhaal dat Joden bloed van geofferde mensen door het deeg van matses mengen; zie bovenstaande video (Saoedi-Arabische tv van 13 augustus j.l.) voor dit staaltje - en verschillende andere - van diepgewortelde Jodenhaat.

Enkele citaten:

- [Nadat Al-Awdah heeft gezegd dat veel verhalen omtrent de holocaust weliswaar goed gedocumenteerd zijn:] 'Het probleem is, op de eerste plaats, de overdrijving van de holocaust'.

- 'De Joden begonnen hetzelfde te doen met het Palestijnse volk: een holocaust te begaan in Gaza en op bezet gebied' [door de - weliswaar verwerpelijke - schaal van Israëls oorlogsmisdaden gelijk te stellen aan die van de holocaust, ontkent Al-Awdah in feite de holocaust, ook al zegt hij van niet; K].

- 'De rol van de Joden is vernietiging en oorlog in te luiden en de boel te bedriegen en af te persen [...]; al duizenden jaren.'

- 'De Joden zijn onderhevig geweest aan vervolging, deportatie, moorden en beschuldigingen. Wellicht komt veel daarvan door hun morele waarden; hun verraderlijke natuur, hun intriges en hun trucs.'

- 'Joden denken dat ze iedereen die hun religie niet aanhangt, mogen vermoorden. Dat staat in de Talmoed'[3].

- '[Een Joodse familie vroeg aan een dokter]: "We hebben bloed nodig, geef ons wat menselijk bloed"; [...] [de dokter ontdekte] dat ze matses maakten met mensenbloed. Ze eten dit, gelovend dat het ze dichter zal brengen bij Jahweh, hun valse god.'

- '[in Bloed voor de matses van Zion [boekomslag: zie hiernaast; K], het beste verhaal dat Naguib al-Kilani[4] heeft geschreven, bespreekt hij] hoe het toeging in de Joodse buurten van Damascus en elders. [...] Ze lokten kinderen om ze te offeren [...].'
Later toegevoegd: volgens deze (zeer rechtse) blogger sprak Al-Awdah in dezelfde uitzending ter gelegenheid van Ramadan goedkeurend over de bekende uiterst antisemitische tekst De Protocollen van de Wijzen van Zion en beweerde hij verder dat er een eindstrijd tussen moslims en Joden komt. Dit strookt met de vertaling door Google van een tekst vol Jodenhaat, over het tv-programma of in elk geval over uitlatingen van de sjeik. In het steenkolen-Engels van Google: 'He also pointed out that God wanted to bring the battle between Muslims and Jews [...] he stated a number of scholars, including Sheikh Asaad al-Tamimi, a number of researchers that these verses nodding to the battle to come between Muslims and Jews in the land of Palestine and the victory of the Muslims and that is repeated year in, and the Prophet - peace be upon him - made the remarks in saying: «are fighting the Jews even hid them behind the stone says O slave of Allah there is a Jew behind me kill him».'[5]
Ook Salah Soltan is trouwens een liefhebber van de Protocollen (omslag Arabische editie: zie hiernaast, alweer met een menora en bloed) en van deze uitspraak in de hadith, niet de eigenlijke koran, in Sahih Muslim, Book 041, Number 6985: 'Abu Huraira reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: The last hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews and the Muslims would kill them until the Jews would hide themselves behind a stone or a tree and a stone or a tree would say: Muslim, or the servant of Allah, there is a Jew behind me; come and kill him; but the tree Gharqad would not say, for it is the tree of the Jews.' Deze passage is opgenomen in het handvest van Hamas, dat tevens refereert aan de Protocollen. [einde toevoeging]
Al-Awdah zit in de 'Board of Trustees' (Raad van Toezicht) van de  International Union for Muslim Scholars (IUMS), voorgezeten door Yusuf al-Qaradawi, de informele leider van de Moslimbroederschap. Verder is hij onder meer directeur van de website Islam Today en verschijnt hij in een eigen programma op de Saoedische tv, waar deze ex-mentor van Osama Bin Laden weer mag figureren sinds hij, al dan niet onder druk van de Saoedische regering, Bin Laden sterk heeft veroordeeld. Op Youtube zijn vrij veel video's te vinden van de man (in het Arabisch, zelden of nooit ondertiteld). Op moment van dit schrijven staat op de homepage van de Arabische versie van Islam Today een lange video van Al-Awdah (ruim 50 minuten), waarschijnlijk de meest recente aflevering van zijn tv-show.

De tot de islam bekeerde Nederlander Jacob van der Blom, die aan de weg timmert met bijeenkomsten voor kersverse moslims, liet zich in juni 2010 op een vergadering van de Union for Muslim Scholars in Istanbul fotograferen naast Al-Awdah (Van der Blom schrijft, onder de betreffende foto, 'al-Awdan'; de 'n' is waarschijnlijk een tikfoutje), die hij, evenals Salah Soltan, een van de 'grote geleerden' noemt die op de conferentie aanwezig waren. [Later toegevoegd: de link loopt inmiddels dood; screenshot genoemde foto hier; rechts Jacob van der Blom naast Al-Awdah; tenzij ik me sterk vergis, is de tweede persoon van links (allen het hoofd zichtbaar) Mahmoud al-Saify; K.]

Salah Soltan was een van de sprekers op een werkweek voor Nederlandse bekeerlingen (zie ook hier) onder auspiciën van de bekeerlingenorganisatie Native European Muslim Assembly (NEMA).

Op de site van Islam Today wordt aangegeven dat bij overspel (zie ook hier) steniging een gepaste straf is. Wel wordt de mogelijkheid open gehouden dat de dader zijn straf ontloopt door aantoonbaar berouw te hebben.

Een van de auteurs van Islam Today was Bilal Philips (zijn naam verschijnt in de titelbalk van je browser). De betreffende auteurspagina op de site is weggehaald. Wel staat er elders, zonder commentaar en onder de zo te zien zelfgemaakte kop 'Germany Expels Famous [sic] Canadian Muslim Preacher', een nieuwsbericht over de uitzetting van Philips uit Duitsland, waarbij zijn verdediging van de doodstraf voor homoseksuelen wordt genoemd.

Op de site is weinig te vinden over homoseksualiteit. Een jongen met homoseksuele gevoelens krijgt het advies zich op andere dingen te concentreren, geen gehoor te geven aan zijn neiging en extra te vasten.

Illustraties: de hatelijke cover van de 2de druk van Najib Al-Kilani's Bloed voor de matses van Zion (bron hier). De tekenaar heeft het vlammetje (dus het licht) van de kaars van een Joodse menora vervangen door een rode druppel bloed. De eerste druk is mogelijk van 1971, onder de titel Blood for Zion's unleavened bread;
cover van een recente Arabische editie van de Protocollen van de Wijzen van Zion (bron hier), met Talmoed of Thora, keppeltje, menora en bloederige davidster

Noten

[1a] en [1b] Salah Soltan (ook wel geschreven als Salah Sultan) en Yusuf al-Qaradawi:Hoezeer Al-Qaradawi zich als voorman van de Moslimbroederschap uitspreekt volgens de lijn van Hassan al-Banna, de oprichter van deze organisatie, blijkt bijvoorbeeld uit zijn geschrift 'Priorities of The Islamic Movement in The Coming Phase' (1990). In de introductie daarvan schrijf hij over: '[...] the revival of the neglected faridas (enjoined duties) of enforcing the Sharia (Islamic Law) sent down by Allah; unifying the Muslim nation around the Holy Quran; supporting Allah's friends and fighting Allah's foes; liberating Muslim territories from all aggression or non-Muslim control; reinstating the Islamic caliphate system to the leadership anew as required by Sharia [...]'.
Vergelijk Al-Qaradawi's introductie met een mission statement van de Moslimbroederschap (het gaat om een inmiddels weggehaalde pagina in het Arabisch op de site Ikhwanonline.net).

[2] Salman al-Awdah staat op plaats 19 in de 'Muslim 500' - met overigens de theocratische fascist Abdullah bin Abdul-Aziz Al Saud op 1 (sowieso veel politieke leiders staan hoog), de baas van de Moslimbroederschap Mohammed Badie op 8, Yusuf al-Qaradawi op 13 en Fethullah Gülen op 15; Salah Sultan zie ik er niet bij staan

Terzijde: weer zo'n signaal waar je als supporter van de kleine minderheid van uitgesproken vrijzinnige moslims zo moedeloos van kunt worden - in diezelfde 'Muslim 500', van 2011, staat onder het kopje 'Islamic Modernism': 'Islamic modernism is a reform movement started by politically-minded urbanites with scant knowledge of traditional Islam. These people had witnessed and studied Western technology and socio-political ideas, and realized that the Islamic world was being left behind technologically by the West and had become too weak to stand up to it. They blamed this weakness on what they saw as 'traditional Islam,' which they thought held them back and was not 'progressive' enough. They thus called for a complete overhaul of Islam, including—or rather in particular—Islamic law (sharia) and doctrine (aqida). Islamic modernism remains popularly an object of derision and ridicule, and is scorned by traditional Muslims and fundamentalists alike' [cursivering door mij; K].

[3] Dit geldt slechts voor bepaalde orthodoxe extremisten in het judaïsme en voor hun aanhangers. Wat Al-Awdah zegt, is vergelijkbaar met wat ik zou doen als ik op grond van zijn uitlatingen zou concluderen dat de Arabieren Jodenhaters zijn. Overigens lijdt het weinig twijfel dat antisemitisme in de islamitische wereld wijdverbreid is; zij het dat veel gewone moslims dit wellicht of in elk geval hopelijk vooral voelen met betrekking tot Joodse Israëliërs en minder of niet voor hun eventuele Joodse buurtgenoten of bekenden, voor zover die Israël niet openlijk steunen. Maar de grens tussen 'anti-zionisme' en antisemitisme is in veel gevallen niet of nauwelijks te trekken. Zeker voor zover 'anti-zionisme' zo onverzoenlijk is dat men - de erkenning van Israël door de VN naast zich neerleggend - het aanvallen van Israëlische Joodse burgers propageert of billijkt.

[4] Ook wel geschreven als Najib al-Kilani.

[5] Al-Awdah maakt ergens nog wel een onderscheid tussen Joden die Israël steunen en 'een klein aantal katholieke en orthodoxe Joden zonder invloed' die dat niet doen, maar dat verandert weinig aan de zeer antisemitische teneur van zijn betoog - geheel in de geest van de Protocollen van de Wijzen van Zion waaraan hij ook refereert -: dat Joden boosdoeners zijn en de grote manipulators van de wereldpolitiek. 

Zie ook m'n blognotities:
Voorman opstand Syrië: joden willen ons bloed voor matses
Fanatieke antisemiet Salah Soltan sprak op congres Nederlandse moslimbroeders
Dar-al-'Ilm, bruggenhoofd van Saoedische sharia
Veel jonge moslims blijven extremisten adoreren
Bijna helft Joodse Israëliërs wil apartheid
Radicale rabbijnen bepleiten moord op niet-Joden
Israël: architectuur van een bezetting

En in zijdelings verband:

Ahmadinejad: 'Israël is kankergezwel dat vernietigd moet worden'
Trouw, 17 augustus 2012

[De tragiek is, zoals overbekend, dat bijna alle Israëlische regeringen zijn doorgegaan met het (laten) bouwen van nederzettingen op de Westoever van de Jordaan, volgens de VN - de beste internationale maatstaf in deze - bezet gebied. Dat de Joodse Israëliërs geen staatslieden aan de macht hebben gebracht die werkelijk tot een verzoening met de Palestijnen wilden komen én dit wilden bewijzen door alle illegale nederzettingen af te bouwen, is - naast de onverzoenlijkheid van Hamas of nog militanter groepen Palestijnen - een fatale causale factor van de eindeloze (feitelijke of sluimerende) oorlogstoestand; K]

Complot européen sur scène dans le monde arabe: Le Protocole des sages de Sion dans les médias arabes
Harissa.com, 13 september 2011

Verder is relevant:
Mohammed Morsi, moslimbroeder en demagoog

Geen opmerkingen:

Een reactie posten