blogspot visitor

02 juli 2012

VN: wereldwijde armoede gehalveerd

Trouw, 2 juni 2012

[Ook het aantal mensen zonder toegang tot schoon drinkwater is gehalveerd en er wonen minder mensen in sloppenwijken, aldus Trouw op gezag van de VN (PDF).
Welkom maar onverwacht positief nieuws, omdat er vorig jaar nog sprake van was dat de zogenaamde millenniumdoelen niet (volgens plan, in 2015) gehaald zouden worden; je vraagt je af hoe groot op deze gebieden de 'meetfouten' zijn; in elk geval zal de verbetering of verslechtering per regio sterk verschillen; K]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten