blogspot visitor

02 juli 2012

Van Liendens G500 vervalst de politiek

Sywert van Lienden vlotjes bezig het CDA-congres te manipuleren. Bron: G500.nl.

Hoe grondig de Nederlandse media zijn verrechtst, blijkt uit de over het algemeen welwillende commentaren op het initiatief G500 van corpsbal-type Sywert van Lienden. Zoals bekend probeert Van Lienden zijn persoonlijke politieke agenda door te drukken, door jongeren te bewegen en group lid te worden van VVD, D66, CDA en PvdA en op congressen van die partijen te stemmen voor grotendeels neoliberale voorstellen[*].

In De Groene Amsterdammer maakte Paul Tang weliswaar een paar vernietigende kanttekeningen. Het VU-studentenblad Ad Valvas stelde de juiste vragen. Een onbekende Groenlinkse blogger maakte een goede analyse (maar vergat te vermelden dat zijn eigen partij onder Jolande Sap trekken begint te vertonen van wat hij bekritiseert). Een nóg minder bekende scribent hekelde terecht Van Liendens hoofdzakelijk neoliberale ideologie, maar prees niettemin zijn initiatief.

De politieke commentatoren van de kwaliteitskranten en weekbladen echter heb ik vrijwel geen kritische noot horen kraken[**]. Wat ongetwijfeld - en met gróót vertoon van afkeer en alarmisme - wel was gebeurd als een linkse club een dergelijke serieuze poging op touw had gezet om de programma's van grote politieke partijen te beïnvloeden. Neoliberale ideeën zijn in de ogen van de doorsnee journalist normaal en zelfs wenselijk geworden: een ideologie derhalve, die men gerust op een slinkse manier nog sterker mag laten doorwerken in de politiek.

Trouw berichtte eergister dat Van Lienden er niet tussen kwam op het PvdA-congres (waarvoor hulde)[***], maar groot succes heeft geboekt bij het CDA. Maar liefst 35 van de 40 voorstellen die hij op het congres van die partij lanceerde, zijn aangenomen, volgens Joop.nl. CDA-leider Sybrand van Haersma Buma: 'Nederland gaat het verschil van de G500 merken'. Van Lienden slaagde er onder meer in het CDA voorstander te maken van de invoering van arbeidscontracten van 3 of 5 jaar - weer een strategisch stapje op de weg van neoliberale 'flexibilisering', lees: afbraak van een fatsoenlijke bestaanszekerheid.

Wat Van Lienden doet, lijkt op het verschijnsel flash mob of anders wel op iets als Groupon. Ad hoc een groep mobiliseren om een particulier doel te bereiken of voordeel te behalen. Zijn werkwijze komt neer op het recht van de sterkste lobby en behelst een regelrechte misvorming van wat democratie behoort te zijn: politiek als vertaling van de wensen van de meerderheid van de bevolking, met respect voor de rechten en noden van minderheden.
Van Lienden blijkt dan ook geen greintje democratisch-politieke ambitie te hebben; Ad Valvas tekende uit zijn mond op: 'ik vind bestuursrecht interessant en politieke economie. Maar ik wil zeker niet de politiek in. Politiek maakt mensen lelijk'.

Van Liendens G500 maakt de politiek lelijk.

Zie ook m'n blognotities:
'Het burgerlijke leven is onderuitgehaald'
Coolpolitics en Volksempfinden

Noten

[*] Om er één uit te pakken: het voorstel voor een 'zorgspaarpot' naast de gewone premies voor de zorg. Dit is een puur neoliberale ondermijning van het uitgangspunt dat goede zorg voor iedereen op de meest rechtvaardige manier kan worden betaald door middel van een collectieve verzekering met premies naar financiële draagkracht. Het past naadloos in de neoliberale agenda van de afbraak van collectieve voorzieningen en de omzetting daarvan in individuele verzekeringen - een aantasting van de solidariteit, want particuliere verzekeraars zullen hogere premies gaan vragen van risicogroepen, al is het maar door arrangementen met lagere premies aan te bieden voor groepen die een hoog eigen risico kunnen nemen.
Dat het relatieve aantal ouderen komende tijd piekt en dat dit een onrechtvaardige piek in de hoogte van de zorgpremie voor jongere generaties met zich mee kan brengen, is op te lossen door gedurende een overgangsperiode de zorgpremie sterk inkomensafhankelijk op te hogen en babyboombejaarden met véél vermogen - vanaf circa 20.000 euro boven de waarde van een gemiddeld huis - extra te laten bijdragen.
Zie ook m'n blognotitie: 'Paul Schnabel olifantert door de porseleinkast'


[**] Later toegevoegd: zie deze dommige lof in Trouw en dit eveneens au fond kritiekloze commentaar in de Volkskrant naar aanleiding van de inbraakpogingen van Van Lienden op de afgelopen partijcongressen.

[***] Later toegevoegd: Herbert Kuiling (PvdA) slaat hier een aantal spijkers op z'n kop: 'Sywert vertelt maar de helft van het verhaal. Hij en zijn vriendjes staan zwaar in het krijt bij de vermaledijde babyboomers'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten