blogspot visitor

30 juli 2012

Zorg-technocraten openen aanval op kwetsbare groepen

Trouw / NOS, 29 juli 2012

Trouw bericht dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) het vergoeden van dure medicijnen voor een aantal zeldzame ziekten wil staken.

Dit is waarschijnlijk nog maar het begin, berichtte de NOS gister.

De (rechtse) politiek weigert miljarden binnen te halen door de vennootschaps- en vermogensbelasting voor grote bedrijven en de inkomensbelasting voor circa het rijkste derde deel van de bevolking te verhogen en een Tobin-tax op de jungle van financiële transacties in te voeren. In plaats daarvan tientallen (op den duur misschien honderden) miljoenen schrapen ten koste van het welbevinden van ernstig zieke mensen - grote klasse...

Later toegevoegd:

Rutte in Trouw (29 november of 1 december 2014) over de participatiesamenleving: "De omgeving van een vrouw met borstkanker maakt een schema om haar kinderen naar school te brengen, mensen halen via crowdfunding geld op".

De vraagstelling in het Journaal van 30 juli was al bij al - vooral in het studio-gesprekje tussen Sacha de Boer en een Journaal-redacteur - duidelijk niet objectief, maar in de geest van het advies van het CVZ. Je krijgt de indruk dat het CVZ de NOS de primeur van het nieuws heeft gegeven en dat de Journaal-redactie daardoor onvoldoende distantie heeft bewaard.

Gewogen en te duur bevonden
Door Han van der Horst, Joop.nl, 31 juli 2012

Oppositie wil opheldering over advies schrappen dure medicijnen
Trouw, 30 juli 2012

Pillen zeldzame ziektes afschaffen een statistische leugen
Door Vincent van der Vlies, Joop.nl, 30 juli 2012

[...] Op die manier kun je makkelijk andere ziektes en behandelingen ook niet meer vergoeden op basis van kosteneffectiviteit, denk bijvoorbeeld aan een persoon wier leven na een behandeling tegen kanker met vijf jaar gerekt wordt, maar niet meer zal kunnen werken. Iemand wel of niet behandelen op basis van geld [i.e. moet je die keuze maken op basis van louter financiële overwegeingen; K] is volgens mij de ethische vraag die aan deze discussie ten grondslag moet liggen en niet de kosten-baten verhouding.

CVZ-voorzitter: nu beslissen over zorg, anders keiharde ingrepen
NRC Handelsblad, 8 augustus 2012 

Enqête: Meeste artsen willen af van marktwerking
Trouw, 3 september 2012

Trouw bericht dat volgens een enquête van Medisch Contact driekwart van de Nederlandse artsen en studenten geneeskunde een einde wil maken aan marktwerking in de zorg.

Zie ook m'n blognotities:
RVZ-aso's: ouderen moeten zorg zelf gaan betalen
Driedeling in de zorg met Edith Schippers 

De aanval van deze inhumane afwentelaars van de financiële crisis op mensen die ziek zijn gaat gewoon door: 

Weer vergoeding voor kleine groep ernstig zieke patiënten geschrapt
NRC Handelsblad, 11 september 2012

Nu van mensen met autoimmuum-ziekte SLE en om een bepaalde groep MS-patiënten.   

'Gehandicapte gaat het zelfstandig niet redden'
Trouw, 25 februari 2013

Trouw bericht dat gehandicapten die in veel gevallen het verstandelijk vermogen van een kind hebben straks zelf boodschappen moeten doen, medicijnen moeten innemen en moeten koken.

Kwetsbaar én afhankelijk zijn, dat is niet meer van deze tijd
Door Imrat Verhoeven, Thomas Kampen en Loes Verplanke, Trouw, 20 mei 2013

Tags: zorg, gezondheidszorg, marktwerking, privatisering, bezuiniging, afbraak

Foto (bron Algemene Bestuursdienst): Arnold Moerkamp, voorzitter Raad van Bestuur CVZ

29 juli 2012

Lijkwade van Turijn: zag Jezus er zo uit?

 

Boven: fotonegatief van een helft van de lijkwade. Onder: impressie drie dimensies (bron: DVD Shroud, the full story). Klik voor een groter negatief beeld van de hele doek of bekijk een positief beeld.
Zie verder de Shroud Scope voor details in hoge resolutie.

Wetenschappers - gebruik makend van het beperkte aantal monsters en opnamen met diverse apparaten, dat in de loop der tijd door het Vaticaan is toegestaan - hebben nog niet overtuigend kunnen verklaren hoe de afbeelding op de linnen doek is ontstaan. Het relikwie wordt sinds 1578 bewaard in de ronde kapel van de Johannes de Doper-kathedraal in Turijn.

Intrigerend is (de wikipedia geeft een vrij uitvoerig overzicht):

- Enkele professionele lijkschouwers stellen dat de beeltenis anatomisch correct correspondeert met het lichaam van een man die, na te zijn gegeseld, mogelijk met een specifiek soort zweep gebruikt door de Romeinen, en na een doornenkroon of een kap van doornige stengels op het hoofd gedrukt te hebben gekregen - zoals beschreven in de christelijke overlevering -, is gestorven in de houding van een gekruisigde (afgezien van de bij de graflegging teruggevouwen armen). Zie bijvoorbeeld deze 'rapportage'.
Anderen bestrijden dit (onder meer hier staat meer over deze controverse).

- De beeltenis is sprekender in fotonegatief.

- Het driedimensionale aspect van de afbeelding van de voorzijde van het lichaam (zie ook hier en  hier en de illustraties bij dit stuk).

- De doek bevat geen restanten (zie ook hier) van heterogene kleurstoffen of pigment (verf).

- Alleen een flinterdun bovenlaagje van het linnen is verkleurd (zie ook hier en bijvoorbeeld hier).

- Sterke aanwijzingen (zie ook hier) dat er stuifmeel in het linnen zit van planten uit de regio rond Jeruzalem, alsmede ander stof uit die streek. Idem van planten langs de route die de lijkwade mogelijk heeft afgelegd naar Europa, via de stad Edessa[#] (de huidige plaats Urfa in Turkije).

- De waarschijnlijk onjuiste stelling dat de bloedsporen op de hand zouden wijzen op een pin door het polsgewricht, wat volgens de aanhangers van deze zienswijze (zie ook treffers van Google) historisch correct zou zijn - in tegenstelling tot de bekende afbeeldingen van Jezus aan het kruis met spijkers door de handpalmen, omdat de handen bij een kruisiging zouden uitscheuren (maar zoals gezegd klopt dat wellicht niet).

- Last but not least: de controverse rond de C14-datering van de doek, die doorslaggevend een ouderdom van circa zevenhonderd jaar lijkt aan te tonen - wat zou wijzen op een vroegmiddeleeuwse vervalsing. Later is hierover gerede twijfel ontstaan, omdat de doek vervuild is geraakt in de loop der eeuwen.
[*] Bij het vervolg hieronder: men krijgt de indruk dat de doek in de loop van allerlei onderzoekingen nogal eens als een soort rorschachtest heeft gewerkt. Ik moet daarbij denken aan de door de Mona Lisa geobsedeerde Silvano Vinceti, die in de pupillen van de afgebeelde vrouw de initialen van Leonardo en zijn minnaar meent te ontwaren - volgens deskundigen van het Louvre waarschijnlijk een voorbeeld van de 'over-interpretatie' van het fameuze schilderij. In het vervolg laat ik mijn geest (en Google) eveneens de vrije loop; de wonderlijke samenhang die lijkt op te duiken is wellicht eveneens het gevolg van 'vertekenende gerichtheid'.
Mede esoterisch bezien:

- De omstreden[*] waarneming (zie ook hier en hier) dat er muntjes uit de tijd van Pilatus, grappig genoeg ook nog eens 'leptonen' geheten - tevens de naam van bepaalde elementaire deeltjes - op de ogen van de dode hebben gelegen.

- De wankele hypothese dat de verkleuring van het linnen is veroorzaakt door een corona-ontlading, een elektrisch verschijnsel. Wat de benodigde immens sterke energiebron geweest zou moeten zijn, blijft binnen deze hypothese onverklaard.

- De eveneens aangevochten waarneming - bijna te mooi om waar te zijn - dat op de doek een afdruk is te zien van de Chrysanthemum coronarium. Dat er stuifmeel van deze chrysant in het linnen zit, lijkt wel vrij zeker (tenzij er is gefraudeerd).
Engelse naam is Crown Daisy; Nederlandse: gekroonde ganzebloem.
Veel meisjes vlechten ooit wel eens een krans van madeliefjes om het haar.
De plant is als groente geliefd in de Zuidoost-Aziatische keuken ('neemt en eet, dit is mijn lichaam' :-), wordt in India medicinaal gebruikt tegen gonorroe (Jezus zou zieken hebben genezen, wellicht zelfs ontuchtigen uit Sodom en Gomorra :-) en lijkt wat op kamille en op de margriet (geslacht Aster, 'ster', denk aan de godin Asteria en 'astronomie').
In Spanje wordt de bloem ook wel santimonia genoemd, waar santo ('heilig') in lijkt te zitten (er bestaat heden een klein spiritueel forum Santimonia.com).
Op een forum voor natuurvrienden komt naar voren dat de kroonganzebloem een meter hoog kan worden, de zon volgt en veel insecten aantrekt; en dat op het eiland Samos - dichtbij Patmos, het vermeende verbanningsoord van de evangelist Johannes - wegbermen en veldjes vol staan met dit gewas.
Het eerste deel van de naam doet denken aan 'Christus' en over 'corona' meldt de wikipedia: 'Volgens de overlevering gebruikten Spaanse missionarissen passiebloemen [overigens een andere familie; K] ter illustratie om het kruisigingverhaal van Jezus Christus over te brengen. [...] De corona leek op de doornenkroon van Christus'.
Andere betekenissen van 'corona': kroon of krans in het oude Rome; atmosfeer van de zon; krans van licht (door de diffractie van de zon of de maan door kleine waterdruppels of ijskristallen van een wolk); deel van de Latijnse naam voor twee sterrenbeelden: Noorderkroon (Corona Borealis) en Zuiderkroon (Corona Australis).  En denk natuurlijk verder[**] aan de coronaire of kransslagader van het hart.
[**] Een nog wildere, persoonlijke associatie: ik was mijn haar al heel lang met kamille-shampoo van Urtekram; en mijn favoriete schilderijtje, waarover ik de blognotitie 'Openbaring en illusie' heb geschreven, is opgebouwd uit gele en witte schijven. Verder zijn mijn wandelschoenen van het merk Solomon. Dit als illustratie dat je op moet passen voor het leggen van onzinnige 'verbanden'.
- De - alweer bijna te toevallige, gezien de 'drie-eenheid' in het christendom - vorm van een gespiegelde '3' van het mogelijke bloedspoor op het voorhoofd.

- Het visgraatpatroon (herringbone, haringgraat) van het linnen weefsel past mooi bij Christus zoals hij is gesymboliseerd door een vis. IΧΘΥΣ is het Griekse woord voor 'vis' en volgens een overlevering een acrostichon voor 'Jesus Christus Gods Zoon en Redder'. De Griekse hoofdletters over elkaar heen geschreven leveren een 'wagenwiel' of 'zonnerad' met acht (of zes) spaken op; denk aan het dharma-wiel of 'levenswiel' met acht spaken in het Boeddhisme, dat onder meer de Boeddha zelf symboliseert. In het symbool van de Verenigde Naties zit het wagenwiel (en een lauwerkrans, een oud overwinningsteken, gedragen door de god Apollo en later werkelijk op triomftochten door Romeinse keizers). De wikipedia over 'Sol Invictus and Christianity': 'According to the 1967 New Catholic Encyclopedia [...]: "Besides, the Sol Invictus had been adopted by the Christians in a Christian sense, as demonstrated in the Christ as Apollo-Helios [AH; K] in a mausoleum (c. 250) discovered beneath St. Peter's in the Vatican." Indeed "... from the beginning of the 3rd century Sun of Justice appears as a title of Christ".'

- De veronderstelling van een historica (werkzaam voor het Vaticaan...) dat de doek in bezit zou zijn geweest van de Tempeliers (zie ook hier en een in Wayback Machine gearchiveerd artikel in The Times); anderen zien geen bewijs.
Toen ik hiervan kennis nam, ging de gedachte door mijn hoofd dat de lijkwade identiek zou kunnen zijn met de legendarische 'heilige graal' (die volgens een overlevering door de Tempeliers werd gekoesterd in de door hen bezette Tempelberg in Jeruzalem). Die hypothese blijkt inderdaad te zijn verdedigd.

- Dat de doek grote branden en sowieso de tand des tijds heeft doorstaan (bij de laatste in Turijn redde een brandweerman de lijkwade naar verluidt op het nippertje).

- Vier oude brandgaatjes (waarvan drie gelijkvormig) in de vorm van de letter 'L' (denk aan 'Lux').

Ik ben geneigd me aan te sluiten bij het volgende: 'Many hypotheses have been formulated and tested to explain the image on the Shroud. According to authors Baldacchini and Fanti to date, despite numerous and often media-related claims, it can be said that "the body image of the Turin Shroud has not yet been explained by traditional science; so a great interest in a possible mechanism of image formation still exists", a conclusion also supported by Philip Ball [voormalig eindredacteur van het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature; K] .

Verder vermeldt de wikipedia keurig dat de prominente scepticus Joe Nickell de aanwijzingen dat de doek een afbeelding is van de figuur Jezus die figureert in de bijbel, of van een ander mens uit die tijd, allerminst overtuigend acht; hij schreef daarover het boek Inquest on the Shroud of Turin: Latest Scientific Findings (Prometheus Books: Amherst, NY; 1983, 1998).

Als ik per se zou moeten kiezen, hield ik de beeltenis voor authentiek in de zin van: de 'afdruk' van een gemartelde en gekruisigde man op de manier die in de evangeliën staat beschreven. Een hologram, dus een ruimtelijke gewaarwording, van de gestalte en diens expressie, te zien op een - overigens zwaar door het katholieke geloof gekleurde en daardoor selectieve, maar niettemin interessante - tentoonstelling (korte video hieronder) over de lijkwade in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch, ontroerde mij op de een of andere manier sterk; zoals tevens de huiveringwekkende sporen van het buitengemeen brute, vilein doordachte geweld waarmee de man in kwestie schijnt te zijn gepijnigd en vermoord.

Mocht het een vervalsing betreffen, dan neem ik toch eerbiedig mijn petje af voor de vroegmiddeleeuwse kunstenaar die dit heeft gepresteerd - volgens de kunsthistoricus W.S.A. Dale 'one of the masterpieces of Christian art'.

Overigens: me dunkt dat de ethische inhoud van de christelijke boodschap (en die van enkele andere religies waarin mededogen een grote rol speelt), en je eigen ontvankelijkheid daarvoor, van wezenlijker belang is dan de boodschapper (of het medium). Voor wie dit beseft, is de vraag of de lijkwade van Turijn authentiek is, weliswaar boeiend, maar geenszins 'cruciaal'.


Video over de expositie over de lijkwade in de Sint-Janskathedraal in 's Hertogenbosch.

Bron: DVD Shroud, the full story

Zie ook:

The Real Face of Jesus from the Turin Shroud
History Channel (2011?), video op Youtube, duur 1:27:58

Shroud of Turin Blog (Dan Porter)
Latest news and views on the Turin Shroud - shroudofturin.wordpress.com 

Shroud of Turin Website (Barrie Schwortz)
shroud.com

Shroud of Turin for Journalists
shroudofturin4journalists.com

Casting a critical eye at that Shroud of Turin
shroudofturinwithoutallthehype.wordpress.com

Blog van een aanhanger van de theorie dat de beeltenis is gemaakt door het linnen te schroeien op een bas-reliëf (zie ook de wikipedia daarover), waarna de 'bloedsporen' en 'striemen' met de hand zouden zijn aangebracht. Volgens hem geeft dit ook het negatiefbeeld en het driedimensionale aspect. Verder wijst hij onder meer op wat er inderdaad uitziet als een ketting om het (achter)lichaam dat is afgebeeld op een vaak door lijkwade-adepten als bewijsstuk aangevoerde medaille voor pelgrims.
Naar mijn smaak is een afdruk van een sterk verhit bas-reliëf of beeld op een tamelijk strak gespannen doek dat op een weloverwogen manier toch op veel plekken (tot dicht) op zo'n hete mal is getrokken, waarna vroeger of later met een onbekende substantie de 'bloedsporen' zijn aangebracht, de meest waarschijnlijke verklaring, mocht de doek een vervalsing zijn.
Diverse deskundigen menen echter - totaal in tegenstelling tot veel sceptici - dat de bloedsporen te realistisch zijn om door een middeleeuws persoon te zijn nagebootst.

Verder deze opsomming van kritiekpunten van iemand die niet gelooft in de echtheid van de beeltenis:

'[...] There is no blood on the shroud: all the forensic tests specific for blood, and only blood, have failed. There is no trace of sodium, chlorine or potassium, which blood contains in high amounts and which would have been present if the stains were truly blood. The alleged bloodstains are unnaturally picture-like. Real blood spreads in cloth and mats on hair, and does not form perfect rivulets and spiral flows. Also, dried "blood" (as on the arms) has been implausibly transferred to the cloth. The alleged blood remains bright red, unlike genuine blood that blackens with age. All the wounds, though according to the Gospel accounts made at different times, appear as if still bleeding, even though blood does not flow after death. A corpse does not bleed.

[...]  there are evidently serious anatomical problems with the image - Jesus' face, body, arms, and fingers were unnaturally thin and elongated, one forearm was longer than the other, and his right hand is too long. The man is improbably tall, between 5' 11½" and 6' 2" tall. Jews who lived in the 1st century were much shorter than this. [...] the front and back images, in particular of the head, do not match up precisely, and the back image is longer than the front. The back of the head is wider than the front of the head. The hair is hanging straight down, as if the man was sitting.

[...] So there are in fact no medical details revealed in the image that hadn't already been discovered by the Middle Ages. It is simply an attempt to portray a wounded and bleeding body, a rather poor attempt.'

Zie ook dit relaas van een andere criticaster en als contrast dit 'pro'-gidsje.

Shroud Scope
Foto's van de lijkwade in hoge resolutie, met mogelijkheid tot inzoomen

Noot

Hoe wonderlijk in elk geval de wegen van het toeval zijn: na het zien van de tentoonstelling over de lijkwade zette ik, teruggekeerd in onze vakantiewoning, de tv aan. Binnen drie kwartier zappen stuitte ik op:
- een koptische christen (woonachtig in Nederland) die vertelde dat in de eredienst van zijn kerk de priester nog altijd met de rug naar de gelovigen staat bij de meest betekenisvolle rituelen en waarom dat zo is; de gids van de tentoonstelling in de Bosche Sint-Janskathedraal had in slechts zijdelings verband met het thema van de expositie precies de kwestie van de oriëntatie van de priester in de orthodox-katholieke mis aangeroerd en daarbij vrijwel woordelijk dezelfde verklaring gegeven, namelijk dat de traditioneel van de kerkgangers afgekeerde priester de gelovigen voorgaat naar God;
- een kleine reportage over de bekeringsdrift van twee mormoonse jongens (in het kader van een serie over levensovertuigingen);
- een vroom biddend gezin in een griezelfilm;
- nog iets dat met religie had te maken en wat me nu is ontschoten.
Maar... waarschijnlijk was ik, had ik de tentoonstelling over de lijkwade die middag niet bezocht, snel van een of meer van bovenstaande programma's weggezapt of waren bepaalde details me volstrekt niet bijgebleven. Veel 'toevalligheden' zijn verklaarbaar door selectieve waarneming en dito herinnering.


Nog een toeval: omdat we museum De Pont in Tilburg wilden bezoeken, googelde ik (de dag na ons bezoek aan de Sint-Janskathedraal) de lopende exposities in dat museum. Er bleek onder meer een dubbel-tentoonstelling te zijn van werk van Philippe Vandenberg en Berlinde De Bruyckere. Google gaf (en geeft op moment van dit schrijven) als plaatjes van schilderijen van Vandenberg als tweede treffer het hoofd met doornenkroon van Jezus. Ook de sculpturen van De Bruyckere lijken mede te zijn geïnspireerd op het lichamelijke lijden van Christus, zoals dit beeld.
In De Pont hing niet de voornoemde Christus van Vandenberg. Wel in de vaste collectie het doek 'H.H.' van Thierry De Cordier, het lege graf van Jezus uitbeeldend na zijn wederopstanding, naar een schilderij van Hans Holbein (1521) van Jezus in zijn tombe, liggend op (niet gewikkeld in) een lijkwade - zie hieronder daarvan een foto, waar ik een foto van 'H.H.', te zien op de site van De Pont, bij heb gezet. Verder het werk 'The Greeting' van videokunstenaar Bill Viola, volgens een toelichting op de website van De Pont 'geïnspireerd op een zestiende-eeuws schilderij van Jacopo da Pontormo. Het thema, de visitatie, het moment dat Maria aan Elizabeth vertelt dat ze in verwachting is, is heel indringend geschilderd - alsof in de blik die de twee vrouwen uitwisselen de kruisgang van Jezus al besloten ligt' (zie ook deze bespreking door blogger Toon). En schilderijen van Marc Mulders, die in zijn vroege werk het lijden van Jezus en zijn kruisiging thematiseerde. Plus niet te vergeten 'Het Laatste Avondmaal' van Marlene Dumas - foto hieronder.
In de Grote of Onze Lieve Vrouwe-kerk van Breda die we een paar dagen later tijdens onze vakantie bezochten, fotografeerde ik een muurschildering van de annunciatie (aartsengel Gabriël vertelt Maria dat ze in verwachting is van Jezus) - zie helemaal hieronder.

Mocht een Wezen in den Hoge mij in mijn afgelopen vakantie tot het geloof hebben willen brengen, dan moet worden gezegd dat het geheel aan mij ligt voor zover ik bovenstaande prachtige 'tekenen' toch als coïncidenties ten gevolge van selectieve waarneming blijf beschouwen. Ik weet het niet, ofschoon mijn gevoel in deze nu en dan tegen mijn verstand ingaat - maar ik heb dan ook de neiging tot 'art brut-associaties'.

Het laatste avondmaal (1985/1991) door Marlene Dumas, olieverf op doek, 160 x 200 cm.

H.H. (1993) door Thierry De Cordier, olieverf, lak op doek, 30 x 200 cm; en Dode Christus in de tombe (1521) van Hans Holbein, tempera op paneel, 30,5 x 200 cm.
'H.H.' kan je lezen als 'Heilig Hart' - in Nederlands, Duits en Engels -, als 'His Holiness' - aanspreektitel van hoogste religieuze leider in het Engels - en... als 'Hans Holbein'. Bij de titel denk ik onwillekeurig aan het andere uiterste van het ethische spectrum, zoals bijvoorbeeld belicht in het boek HHhH; Himmlers Hirn heißt Heydrich door Laurent Binet, over de moordaanslag op Reinhard Heydrich (diens voornaam is bijzonder wrang). Op een vakantie van een jaar of vijftien geleden bezochten wij het kerkje in de Resslovastraat in Praag waar de verzetshelden die de aanslag pleegden vechtend aan hun eind zijn gekomen.
Zie ook m'n blognotitie 'De letter H'.


De annunciatie, muurschildering in de Grote kerk van Breda, anoniem, 15de eeuw, geschilderd in de stijl van de Vlaamse primitieven.
Linksboven Maria een kleine voorstelling van de drie-eenheid - vader, zoon (zijn kruis dragend) en heilige geest: uitvergroting van dit detail: afbeelding rechts.
 Terzijde: is het een toeval dat Mohammed verkondigde dat Allah via Gabriël tot hem sprak, waarmee hij het verhaal van de meest indringende goddelijke openbaring aan de mens liet beginnen met de toenadering van Gabriël - dus van God - tot een man, in plaats van tot de vrouw Maria in de christelijke overlevering? (Overigens net als in het Judaïsme, waar Jahweh zich imponerend tot Mozes richtte).|

[#] Toevoeging november 2013: vandaag zag ik een foto terug van een vakantie in Bretagne, van een heel oude beeldengroep naast een kerk: een vrouw toont de beeltenis van het hoofd van Jezus op een stuk stof dat ze ophoudt tussen haar handen (een ander Bretons beeld, iets minder mooi dan wat wij hebben gezien maar vergelijkbaar, wordt hier besproken). Hoogstwaarschijnlijk is dit geïnspireerd door de legende van de "beeltenis van Edessa". Volgens de christelijke traditie vroeg koning Adgar (ook geschreven als Abgar) van Edessa Jezus in een brief om hem te komen genezen. Die maakte de reis niet zelf, maar liet de apostel Thaddeus de koning een doek brengen met een afbeelding van zijn gelaat. Door de overgebrachte woorden van Christus en dit geschenk, zou de koning zijn ziekte hebben overwonnen. Er zijn speculaties dat dit verhaal te maken heeft met de zodanig opgevouwen lijkwade, dat alleen het gezicht van Jezus is te zien.

Aanvulling paar uur later: ik heb een foto op internet gevonden van dit beeld (copyright yanific, flickr)! Het gaat om de Calvaire de Tronoën (dat plaatsje ligt hier), met Véronique, beschermheilige van de fotografen! Volgens de legende zou zij met een doek het gezicht van Jezus aan het kruis hebben gebet en zou dit de afdruk hebben gegeven; maar curieus genoeg bestaat er ook een variant waarin ze een prinses van Edessa is.

Zie ook m'n blognotities:
Drie-eenheid en man-vrouwverhouding
Theologische speculaties
De Mona Lisa als seculier icoon
Grote Kerk Breda: sporen van tempeliers van Oranje?

28 juli 2012

De totalitaire openingsceremonie van 'Londen 2012'

Als je 'totalitarisme' omschrijft als de kern van fascisme en communisme: het samenbinden[1] en hersenspoelen van een volk door middel van een nationalistische, demagogische en spectaculaire vervalsing van de geschiedenis, gepaard aan een verheerlijking van de 'eeuwige jeugd' als fakkeldrager van grootse prestaties ook in de toekomst, waarbij 'de vooruitgang' (lees: de industrialisatie van alles en iedereen) wordt voorgesteld als de smeder[2] van de cultuur, incluis de kunst en de sport...

 ...dan was de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen gisteravond - gestalte gegeven door filmregisseur Danny Boyle - in bijna angstaanjagende mate precies dit: totalitair[3]. (Vervang desgewenst 'volk' door 'mensheid' en 'nationalistisch' door 'antropocentrisch').

Uitwerking van deze diagnose lijkt me zinloos. De weinige mensen die me begrijpen, hebben geen toelichting nodig; de anderen zouden me voor een halve gek blijven houden, al rafelde ik Boyle's populistische potpourri - met als veelbetekenend dieptepunt de lollig bedoelde roedel jonge mannen[4] die als een soort Hitlerjugend in wat oogde als ouderwets ondergoed, Britse vlaggetje op de borst, langs het strand renden, qua wansmaak (à la commercials en videoclips) nog overtroffen door de eveneens verondersteld komische, maar kinderachtige filmfragmenten met, ja echt, versnelde beelden van rollebollende huisdieren, de zogenaamd per helikopter en parachutesprong in het stadion arriverende koningin, enzovoorts, alles in een stomvervelend voortrazende montage - van a tot z uiteen.

Jawel, het schouwspel in de arena was bij vlagen fraai en indrukwekkend geënsceneerd. Maar wie zich daardoor langer dan éventjes heeft laten meeslepen, danst vrolijk mee in de mainstream van de barokke, destructieve en bovenal zichzelf gretig bedriegende diersoort homo 'sapiens'.

Zie ook:

Olympics Opening Ceremony: Britain stays within a tradition begun by Adolf Hitler and cemented by the Beijing fascists
The Slog, 27 juli 2012

Economische voorwaarden zijn bepalend voor olympisch succes
Door Rob Velthuis, Trouw, 28 juli 2012

En m'n blognotities:
Vrouwen hekelen seksisme Olympische Spelen
Coolpolitics en Volksempfinden

Noten

[1] Waarbij zoals bekend in veel gevallen een politiestaat wordt opgetuigd en burgers worden bespioneerd, opgepakt en mishandeld.

[2] Bij de rokende schoorstenen die Boyle uit de grond liet verrijzen nadat de centrale meiboom in het idyllische Engelse landschap van de openingsscène uit de grond was gerukt, waarna even later industriearbeiders een van de Olympische ringen begonnen te smeden, denke men aan een uitspraak (in 1968)van de extreemrechtse, in de VS nog altijd zeer populaire ideoloog Ayn Rand: 'Anyone over 30 years of age today, give a silent "Thank you" to the nearest, grimiest, sootiest smokestacks you can find.' Ook Heideggers Ge-stell komt voor de geest, hier met als associatie het 'sterke gestel' van de topatleet, als een machine functionerend in en qua publiciteit geframed door de sportindustrie.
(Overigens stelde Boyle het door middel van arm- en handgebaren voor alsof de eerste kapitalisten, fabriekseigenaren met hoge hoeden op, zich net zo uitsloofden als de door hen uitgebuite arbeiders - een van de staaltjes van geschiedvervalsing, naast het impliciete eerbetoon aan het Britse kolonialisme.)

[3] Vergelijk Peter Sloterdijk in Die Sonne und der Tod:
'Die Mitte der römischen Kulturindustrie waren grausame Circus-Bilder, man könnte sagen, ihr Hauptartikel waren snuff movies life. Man hat nicht genug darauf geachtet, dass das stärkste Symbol und Medium der antiken Massenkultur, nämlich die römische Arena, in der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts wiedergekehrt ist, und zwar sowohl als architektonische wie als theatralische Form. (...) Man muss eher Nietzsche noch einmal lesen, und Paul Veyne, und Gunther Gebauer, sowie Literatur zur römischen Arena, zur Fußballgeschichte und zu den Olympischen Spielen der Neuzeit, um dann die Informationen zu einem Bild zusammenzusetzen – das allerdings ziemlich bestürzend ausfällt. Die wichtigste Subtextdimension, die in den Medienskandalen des letzten Jahrzehnts mitschwingt, spricht von der Wiederkehr der Arena in den Unterhaltungsmedien der nachchristlichen Gesellschaft.
(...) dass zwischen vulgärer Massenunterhaltung und faschistischer Gewaltlenkung und Ressentimentbündelung ein evidenter innerer Zusammenhang besteht.'


[4] Sportende mannen figureerden in het spektakel, vooral in de vele filmfragmenten, duidelijk veelvuldiger dan atletische vrouwen. Een en ander ademde hier en daar een (masculien) homo-erotische sfeer. De 'tweede sekse' verscheen - afgezien van een vrouwelijke drummer - het meest opvallend in de gedaante van verpleegsters, een dromerig kind, Mary Poppins en een tiener die klaarblijkelijk op de eerste plaats net zo begeerlijk en beroemd wilde zijn als Diana Ross.

Zijn dit de hersencellen die ons bewustzijn geven?

Door Caroline Williams, Neuroscience, 23 juli 2012

[Het zou wel zwarte humor van de Schepper zijn om de cellen die het meest gemoeid zijn met ons bewustzijn te laten ontdekken door een persoon met de naam Von Economo; K].

Zie ook m'n blognotities:
Apen herkennen zichzelf in de spiegel
Hoe werkt bewustzijn?

'Turkse Nederlander en homo, dat kan prima'

Door Saskia Bosch, 27 juli 2012

Later toegevoegd: helaas niet dus:

Opvarenden Turkse boot Gay Pride ernstig bedreigd
Door  Danielle Pinedo, NRC Handelsblad, 8 augustus 2012

27 juli 2012

'Europa slaapwandelt een ramp tegemoet'

Inet Council, 23 juli 2012

Later toegevoegd:

Slechte leningen bij banken naar 1000 miljard
Trouw, 15 augustus 2012

Zie ook m'n blognotities:
Belangrijkste oorzaken economische crisis
Meervoudige systeem-crisis biedt ook kansen'
Nobelprijswinnaar Stiglitz: inkomensongelijkheid ontspoort

Opwarming van de aarde breekt morbide records

Global Warming's Terrifying New Math
Door Bill McKibben, Rolling Stone, 19 juli 2012

Zie ook (deels later toegevoegd):

Poor monsoon rains hit millions of Indian farmers
Daily News, 27 augustus 2012

Unprecedented snow melt and heat in the European Alps
Door Christopher C. Burt, 25 augustus 2012 

Why climate change causes BIG increases in extreme weather
Door Jonathan G. Koomey, 10 augustus 2012 

'Opwarming aarde niet meer onder controle'
Door Barbara Debusschere, Trouw, 28 augustus 2012

Must-Read Hansen: 'Climate Change Is Here - And Worse Than We Thought'
Door Joe Romm, Climate Progress, 4 augustus 2012Drought, Blistering Temperatures and Raging Fires: Are We Screwed? 5 Facts You Should Know
Door Tara Lohan, Alternet, 27 juli 2012
If we combine our knowledge with action, we may have a fighting chance.

We're Already Topping Dust Bowl Temperatures - Imagine What'll Happen if We Fail to Stop 10°F Warming
Door Joe Romm, Alternet, 9 juli 2012

The Earth has warmed only a bit more than 1°F since the catastrophic Dust Bowl, and we are poised to warm an astounding 9-11°F this century.

Biologist On The Midwestern Drought: 'It’s Like Farming In Hell'
Door Max Frankel, Climate Progress, 9 juli 2012

Hell And High Water Strikes, Media Miss The Forest For The Burning Trees
Door Joe Romm, Greanville Post, 2 juli 2012

Why Do Gen Xers Care So Little About Climate Change?
Door Brett Israel, Daily Climate / Alternet, 17 juli 2012

Pre-occupied with careers and families, the Gen Xers - adults in their 30s and 40s - remain almost as indifferent to climate change impacts as their parents.

Why Don't Americans See Climate Change As A Moral Imperative?

Door KC Golden, Alternet, 11 juli 2012

New research uncovers potential strategies to engage our moral intuition to solve the biggest problem of all.

En m'n blognotities:
Bosbranden in VS tonen gezicht opwarmende aarde
Meer droogte en watersnood: klimaatverandering in actie

05 juli 2012

Glijdt de VS af naar fascisme zoals Weimar-Duitsland?

Weimar America: Four Major Ways We're Following In Germany's Fascist Footsteps
Door Robert Cruickshank, Alternet, 5 juli 2012

What happens when a nation that was once an economic powerhouse turns its back on democracy and on its middle class, as wealthy right-wingers wage austerity campaigns and enable extremist politics?
It may sound like America in 2012. But it was also Germany in 1932.

Is the global economy a Ponzi scheme?
Door Joe Romm, Climate Progress, 8 maart 2009 | Serie artikelen

Later toegevoegd: 

Why Chris Hedges Believes That Serious Revolt Is the Only Option People Have Left
Interview door Mark Karlin, Truthout / Alternet, 27 augustus 2012

Hedges discusses his new book 'Days of Destruction, Days of Revolt'.

5 Disturbing Signs Romney Would Steer Us to Towards a Capitalist Dictatorship
Door Juan Cole, Informed Comment / Alternet, 3 november 2012

The lies and activities of Mitt's campaign show a contempt for democracy itself. 

Why You Can Kiss Public Education (and the Middle Class) Goodbye
Door Thom Hartmann en Sam Packs, Alternet, 14 december 2012

[...] Even though studies show that costly private schools don’t produce any better educational results than free public schools, for-profit schools have popped up all around the nation in recent years because of how valuable they are to corporate America.

Zie ook m'n blognotities:
Extreem rechts zal toeslaan tenzij links uitweg biedt
Fascistisch Amerika: komende verkiezingen weer een stap in die richting?
VS: sterke groei extreem rechtse Patriot-beweging
De populistische ziekte in de VS
Toch is de Tea Party machtiger dan ooit
Het hardvochtige Amerika van Mitt Romney
Sarah Palin als 'necrofiele' proto-fascist
Het grote geld en de media achter de Tea Party; anatomie van een ultrechtse machtsgreep
Hoe milities, racisten en antisemieten onderdak vonden in de Tea Party
Het grote geld en de machtige elites achter de Tea Party
Extreemrechts in Amerika ruikt kansen
Scary People, Scary Times - Where Is This Country Going
De grote banken runnen de wereld - op uw kosten

En:
De grote banken runnen de wereld - op uw kosten
De aarde is een piramidespel op het punt van instorten
'Centrale banken VS spelen uiterst gevaarlijk spel
Kredietcrisis en inflatiespook

Pakistan: meute steekt man in brand wegens vermeende koranverbranding

Meute steekt man in brand die koran ontheiligd zou hebben
Trouw, 5 juli 2012

Later toegevoegd:

Pakistaanse man gearresteerd omdat hij zich 'voordoet als een moslim'
Door Sacha Kester, Trouw, 8 augstus 2012

Een godgeklaagde wet tegen godslastering
Door Eildert Mulder, Trouw, 21 augustus 2012

Moslimleiders Pakistan: bestraffing blasfemie loopt uit de hand
Door Robin de Wever, Trouw, 28 augustus 2012 

Imam opgepakt voor korankwestie Pakistan
Nu.nl, 2 september 2012

[De man zou 'bewijs' hebben gefingeerd; maar het gaat er natuurlijk om dat er geen sprake zou moeten zijn van bestraffing óók als er wel bewijs voor 'godslastering' is; K] 

Het recht schiet in de moslimwereld alle kanten uit
Door Eildert Mulder, Trouw, 4 september 2012 

Wereldberoemde pianist voor rechter wegens blasfemie
Trouw, 18 oktober 2012 

Moslimleiders Pakistan steunen uit eigenbelang christelijk meisje
Door Suzanna Koster, 5 september 2012 

Duizenden Pakistanen verdwijnen [door toedoen van de Taliban en het leger], soms komt een lichaam terug
Door Sacha Kester, Trouw, 13 december 2012

Zie ook m'n blognotities:
Farooq Khan was te modern en werd vermoord
Alweer een groepsaanranding op het Tahrirplein
Indonesische moslims slachten Ahmadiyya-leden af
Bloedige aanslag kerkdienst in Nigeria
Islamisten vernielen werelderfgoed Timboektoe
Moslimbroederschap verkettert onafhankelijk Zuid-Soedan
'Weldra geen christenen meer in de regio van oorsprong'
Irans goede voornemen: vaker de doodstrafVrouwen in Afghanistan opnieuw onderdrukt

Ex-PVV'er Nunes actief op neonazi-forum Stormfront

Monica Nunes, (oude) medestander [Hero] Brinkman actief op neonaziforum
Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka, 1 juni 2012

Zie ook:

Statenlid Nunes actief op extreemrechtse website

Noorhollands Dagblad, 5 juli 2012

Zie ook m'n blognotities:
Wilders blijft linken naar genocide-blog Gates of Vienna
Donner ruikt niet de stront waar hij zelf in staat
De PVV achter het masker van vrijheid en fatsoen
Adviseur Wilders: geef ons wapens!

Foto (bron Kafka): Monica Nunes op een PVV-bijeenkomst in Amsterdam in 2010. Volgens Kafka juichte Nunes na afloop van de manifestatie de omstreden aanwezigheid van de neofascistische club Voorpost toe.

04 juli 2012

Kabinet misleidt parlement over Q-koorts

Nieuwsuur, 4 juli 2012

[...] Het kabinet verdraait de conclusies van nieuwe Q-koorts onderzoeken, citeert selectief en informeert de Tweede Kamer daarmee niet volledig.

[...] Nieuwsuur onthulde in juni dat het ministerie van Landbouw al in 2008 wist dat er honderd geitenstallen besmet waren met Q-koorts. Landbouw deed niets met die informatie.

[Nieuwsuur meldt verder dat advocaten nu namens 400 Q-koortspatiënten schadeclaims gaan indienen bij de staat. Tegen geitenhouders lopen al schadeclaims. Heel goed, ik hoopte daar al op in juni 2009 en wens de slachtoffers en hun raadslieden veel succes.

Op dit moment heerst trouwens nog Q- koorts op 37 bedrijven. Vorig jaar kwamen er 81 nieuwe patiënten bij en dit jaar zijn tot nu toe 39 nieuwe gevallen gemeld; K]

Zie ook:

Chronische Q-koorts zal toenemen
Zembla, 12 april 2012

Verder m'n blognotities:
Waarom géén alarm om Q-koorts?
Nederland subsidieert megastallen buitenland
Weer gevaarlijke bacteriën in kippenvlees
Bio-industrie kan leiden tot grieppandemie met miljarden slachtoffers

En treffers van Google op:
Antibiotica in de bio-industrie en resistente bacteriën

02 juli 2012

VN: wereldwijde armoede gehalveerd

Trouw, 2 juni 2012

[Ook het aantal mensen zonder toegang tot schoon drinkwater is gehalveerd en er wonen minder mensen in sloppenwijken, aldus Trouw op gezag van de VN (PDF).
Welkom maar onverwacht positief nieuws, omdat er vorig jaar nog sprake van was dat de zogenaamde millenniumdoelen niet (volgens plan, in 2015) gehaald zouden worden; je vraagt je af hoe groot op deze gebieden de 'meetfouten' zijn; in elk geval zal de verbetering of verslechtering per regio sterk verschillen; K]

Van Liendens G500 vervalst de politiek

Sywert van Lienden vlotjes bezig het CDA-congres te manipuleren. Bron: G500.nl.

Hoe grondig de Nederlandse media zijn verrechtst, blijkt uit de over het algemeen welwillende commentaren op het initiatief G500 van corpsbal-type Sywert van Lienden. Zoals bekend probeert Van Lienden zijn persoonlijke politieke agenda door te drukken, door jongeren te bewegen en group lid te worden van VVD, D66, CDA en PvdA en op congressen van die partijen te stemmen voor grotendeels neoliberale voorstellen[*].

In De Groene Amsterdammer maakte Paul Tang weliswaar een paar vernietigende kanttekeningen. Het VU-studentenblad Ad Valvas stelde de juiste vragen. Een onbekende Groenlinkse blogger maakte een goede analyse (maar vergat te vermelden dat zijn eigen partij onder Jolande Sap trekken begint te vertonen van wat hij bekritiseert). Een nóg minder bekende scribent hekelde terecht Van Liendens hoofdzakelijk neoliberale ideologie, maar prees niettemin zijn initiatief.

De politieke commentatoren van de kwaliteitskranten en weekbladen echter heb ik vrijwel geen kritische noot horen kraken[**]. Wat ongetwijfeld - en met gróót vertoon van afkeer en alarmisme - wel was gebeurd als een linkse club een dergelijke serieuze poging op touw had gezet om de programma's van grote politieke partijen te beïnvloeden. Neoliberale ideeën zijn in de ogen van de doorsnee journalist normaal en zelfs wenselijk geworden: een ideologie derhalve, die men gerust op een slinkse manier nog sterker mag laten doorwerken in de politiek.

Trouw berichtte eergister dat Van Lienden er niet tussen kwam op het PvdA-congres (waarvoor hulde)[***], maar groot succes heeft geboekt bij het CDA. Maar liefst 35 van de 40 voorstellen die hij op het congres van die partij lanceerde, zijn aangenomen, volgens Joop.nl. CDA-leider Sybrand van Haersma Buma: 'Nederland gaat het verschil van de G500 merken'. Van Lienden slaagde er onder meer in het CDA voorstander te maken van de invoering van arbeidscontracten van 3 of 5 jaar - weer een strategisch stapje op de weg van neoliberale 'flexibilisering', lees: afbraak van een fatsoenlijke bestaanszekerheid.

Wat Van Lienden doet, lijkt op het verschijnsel flash mob of anders wel op iets als Groupon. Ad hoc een groep mobiliseren om een particulier doel te bereiken of voordeel te behalen. Zijn werkwijze komt neer op het recht van de sterkste lobby en behelst een regelrechte misvorming van wat democratie behoort te zijn: politiek als vertaling van de wensen van de meerderheid van de bevolking, met respect voor de rechten en noden van minderheden.
Van Lienden blijkt dan ook geen greintje democratisch-politieke ambitie te hebben; Ad Valvas tekende uit zijn mond op: 'ik vind bestuursrecht interessant en politieke economie. Maar ik wil zeker niet de politiek in. Politiek maakt mensen lelijk'.

Van Liendens G500 maakt de politiek lelijk.

Zie ook m'n blognotities:
'Het burgerlijke leven is onderuitgehaald'
Coolpolitics en Volksempfinden

Noten

[*] Om er één uit te pakken: het voorstel voor een 'zorgspaarpot' naast de gewone premies voor de zorg. Dit is een puur neoliberale ondermijning van het uitgangspunt dat goede zorg voor iedereen op de meest rechtvaardige manier kan worden betaald door middel van een collectieve verzekering met premies naar financiële draagkracht. Het past naadloos in de neoliberale agenda van de afbraak van collectieve voorzieningen en de omzetting daarvan in individuele verzekeringen - een aantasting van de solidariteit, want particuliere verzekeraars zullen hogere premies gaan vragen van risicogroepen, al is het maar door arrangementen met lagere premies aan te bieden voor groepen die een hoog eigen risico kunnen nemen.
Dat het relatieve aantal ouderen komende tijd piekt en dat dit een onrechtvaardige piek in de hoogte van de zorgpremie voor jongere generaties met zich mee kan brengen, is op te lossen door gedurende een overgangsperiode de zorgpremie sterk inkomensafhankelijk op te hogen en babyboombejaarden met véél vermogen - vanaf circa 20.000 euro boven de waarde van een gemiddeld huis - extra te laten bijdragen.
Zie ook m'n blognotitie: 'Paul Schnabel olifantert door de porseleinkast'


[**] Later toegevoegd: zie deze dommige lof in Trouw en dit eveneens au fond kritiekloze commentaar in de Volkskrant naar aanleiding van de inbraakpogingen van Van Lienden op de afgelopen partijcongressen.

[***] Later toegevoegd: Herbert Kuiling (PvdA) slaat hier een aantal spijkers op z'n kop: 'Sywert vertelt maar de helft van het verhaal. Hij en zijn vriendjes staan zwaar in het krijt bij de vermaledijde babyboomers'.

01 juli 2012

Politiek behandelt AOW'ers als potentiële criminelen

Door Hummie van de Tonnekreet, Trouw Opinie, 30 juni 2012

Van de Tonnekreet trekt er terecht over aan de bel dat ouderen die samen boodschappen doen, het risico lopen te worden gekort op hun AOW-uitkering. Schandalig.

Islamisten vernielen werelderfgoed TimboektoeTrouw, 30 juni 2012

Zie ook: 

'Islamisten Mali steeds driester en radicaler'
Trouw, 25 augustus 2012

Mali Islamists destroy holy Timbuktu sites
UN Togo, 30 juni 2012

Updates:

Echtpaar gestenigd door islamisten Mali
Trouw, 31 juli 2012

Rebellen Mali willen verwoesting werelderfgoed Timboektoe voortzetten
Trouw, 1 juli 2012

Beeldenstorm Timboektoe is kapitale cultuurramp
Trouw, 2 juni 2012

Vernietigen Timboektoe gaat door, Strafhof spreekt van oorlogsmisdaad
Door Robin de Wever, Trouw, 2 juni 2012

Zie ook het Google-overzicht van foto's bij 'Ansar Dine'.

En m'n blognotities:
Islamisten voeren schrikbewind in delen van Mali
Bloedige aanslag kerkdienst in Nigeria
Moslimbroederschap verkettert onafhankelijk Zuid-Soedan
Sharia in Atjeh: elf mensen publiekelijk afgeranseld