blogspot visitor

18 juni 2012

Shell-lobby reikt diep in VN en top 'Rio +20'

[Translation by Google]

Stop de overname van de VN door multinationals

Rapport Milieudefensie toont dat lobbytentakels Shell onacceptabel diep in Rio +20 reiken

De Nederlands-Britse oliemaatschappij Shell drukt een zorgwekkend zwaar stempel op de besluitvorming bij de duurzaamheidstop Rio +20. Uit een nieuw onderzoeksrapport (PDF) van Milieudefensie blijkt dat vooraanstaande Shell-vertegenwoordigers onopgemerkt sleutelposities hebben in vrijwel alle belangrijke bedrijfslobby- en VN-organisaties die invloed uitoefenen op de uitkomst van de top. Deze conclusies sluiten aan bij het tevens gepubliceerde rapport ‘Reclaim the UN from Corporate Capture’ van koepelorganisatie Friends of the Earth International. Ook hieruit blijkt dat multinationals de ‘onafhankelijke’ Verenigde Naties in verontrustende mate in hun greep krijgen en de duurzaamheidsdiscussie onevenredig zwaar beïnvloeden.
[...] De onafhankelijke en democratische positie van de VN lijkt hiermee in gevaar te komen. [...] Milieudefensie en Friends of the Earth waarschuwen de VN voor deze onrustbarende ontwikkeling en vinden dat de organisatie hier zo snel mogelijk een eind aan moet maken.
 
[...] Campagneleider Geert Ritsema van Milieudefensie: 'Shell heeft een geschiedenis van milieuvervuiling en schending van mensenrechten. Het is ongelofelijk dat zulke bedrijven zo'n grote invloed hebben op de duurzaamheidstop.'

Rapport ´Reclaim the UN from corporate capture'
Door Paul de Clerck et al., Friends of the Earth, 32 pagina's, 2012

In het bijzonder het hoofdstuk 'Green economy; greenwashing the global economy' over de poging van de natuur handelswaar te maken.

Rapport 'Shell and corporate lobbying in the Rio+20 process'
Door Bart Slob, Ethics at Work, in opdracht van Milieudefensie, 9 pagina's, juni 2012 (PDF)

Milieudefensie Earth Alarm
Stuur een brief aan VN secretaris-generaal Ban Ki-moon om de zakelijke lobby te stoppen.

Latere toevoegingen:

VN-duurzaamheidstop Rio +20 volledig vastgelopen door lobby bedrijsleven
Milieudefensie. 20 juni 2012

[...] De eerder vandaag overeengekomen concept-eindtekst, tot stand gekomen tijdens de voorbereiding op de officiële Rio +20-top, is volgens Milieudefensie een tandenloos compromis. Problemen op het gebied van klimaat, voedsel- en watertekorten, landbouw, sociale gelijkheid en economie worden op geen enkele wijze het hoofd geboden. Er zijn bovendien geen toezeggingen gedaan over de afschaffing van subsidies op fossiele brandstoffen, belasting op financiële transacties en over het omzeilen van belastingen door multinationals.

[...] Er zijn enkele lichtpuntjes in de concept-eindtekst. Passages over de zogenoemde 'groene economie' -het idee dat natuurlijke hulpbronnen altijd voor de hoogst biedende te koop zijn- zijn onder druk van de ontwikkelingslanden sterk afgezwakt. Milieudefensie is echter van mening dat het misleidende bedrijfsconcept 'groene economie' helemaal van tafel moet. 

Het roer moet om in Rio
Door Dirk-Jan Verdonk, Joop, 18 juni 2012

Nederland gaat totaal ambitieloos naar de topconferentie over duurzaamheid.  

Countries Must End Fossil Fuel Subsidies At Rio+20
Door Jamie Henn, Huffington Post / Climate Progress, 18 juni 2012

Rio+20: Earth summit dawns with stormier clouds than in 1992
Door John Vidal, The Guardian, 19 juni 2012

'We kunnen deze top beter Rio min 20 noemen'
Trouw, 20 juni 2012

What Will Happen at the Rio+20 Earth Summit?
Door Mike Sandmel, Waging Nonviolence / Alternet, 19 juni 2012

Rio+20 is not just a conference on climate change. It forces world leaders to talk about the basic dynamics of systems in crisis. 
[...] I’m in Rio now, and I’ve been following the preceding negotiations for almost a year. It’s true that over the course of the last nine months I’ve watched as negotiators have bracketed and deleted basically any and all proposals that might have meaningfully challenged the global status quo. Civil society groups have successfully fought to retain human rights language in the text but ambitious proposals for things like the establishment an international financial transaction tax or a world environmental court went out the window fast.

Plots ligt het Wereld Natuur Fonds onder vuur
Door Marco Visser, Trouw, 19 juni 2012

As Disappointment Spreads At Rio+20, Will Public-Private Commitments Fill The Gap?
Door Gwynne Taraska en Stephen Lacey, Climate Progress, 21 juni 2012 

Maar het eindoordeel is ook uit deze hoek toch negatief:

How The Rio+20 Text Could Have Been Stronger
Door Adam James, Andrew Light en Gwynne Taraska, Climate Progress, 22 juni 2012

Rio +20 ten einde; Milieudefensie verbijsterd over houding Nederlandse kabinet
Milieudefensie. 23 juni 2012

Milieudefensie is verbijsterd over de positieve houding waarmee het Nederlandse kabinet de duurzaamheidstop Rio +20 verlaat. Afgelopen ochtend zei demissionair staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) tijdens een bijeenkomst bij de consul-generaal in Rio dat ‘het glas half vol en niet half leeg is.’ Milieudefensie begrijpt niet waar deze opvatting op gestoeld is.

Campagneleider Geert Ritsema: ‘Een aantal maatregelen die van levensbelang zijn voor het redden van de planeet, zijn onder invloed van het bedrijfsleven tandenloze compromissen geworden. Er is geen enkele concrete afspraak gemaakt over het afschaffen van subsidies op fossiele brandstoffen, terwijl dat aanvankelijk wel de bedoeling was. De lidstaten blijken ook niet bereid om bedrijven verantwoordelijk te houden voor de milieuschade en mensenrechtenschendingen die ze veroorzaken. Zelfs niet om hen te verplichten daarover te rapporteren. Tot overmaat van ramp is het concept ‘groene economie’ tegen de zin van de G77, de ontwikkelingslanden, in de overeenkomst blijven staan. Wij vrezen dat grondstoffen, schoon water, frisse lucht, bossen en landbouw daardoor straks alleen nog maar toegankelijk zijn voor de hoogste bieders en dat zijn de grote bedrijven.’

Rio+20: de uitverkoop van de aarde
Door Ike Teuling, SP, 24 juni 2012

[...] De invloed van bedrijven op het onderhandelingsproces was ongekend groot. Terwijl op het People´s Forum midden in de stad met veel emotie voor het recht op water werd gestreden, onderhandelden wereldleiders en bedrijven in een sjiek conferentiecentrum ver buiten de stad over het vermarkten van natuurlijke hulpbronnen als water, bos en landbouwgrond.

Return to Rio: Second chance for the planet

Door Julene Harrison, Nature, 6 juni 2012

Zie ook m'n blognotities:
Natuur is geen handel
Wikileaks: pionnen Shell op alle niveaus politiek Nigeria
Shell valt verdedigers van de natuur in Alaska aan
Hunger Games vs. People Power

Geen opmerkingen:

Een reactie posten