blogspot visitor

08 juni 2012

RVZ-aso's: ouderen moeten zorg zelf gaan betalen


De harteloze neoliberalen van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, onder voorzitterschap van Rien Meijerink (PvdA), maakt in dit soort statige zalen met luxe broodjes en fruit op de vergadertafel een einde aan de fatsoenlijke collectieve zorg voor behoeftige bejaarden (bron foto: VGN).

Nu.nl, 8 juni 2012

Ongehoord, de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) adviseert vandaag dat allerlei vormen van zorg voor 'niet-redzame ouderen' in de nabije toekomst niet meer in het collectieve zorgpakket zitten. U leest het goed! De neoliberale rotzakken van deze raad stellen doodleuk voor dat als u in de toekomst niet 'redzaam' bent, veel zorg die u dan mogelijk nodig hebt niet wordt vergoed. U moet zelf dokken of terugvallen op uw 'netwerk'.

Onder 'niet-redzaam' verstaat de Raad: zorg, wonen en welzijn niet zelf kunnen regelen. Om het plan van een soort rookgordijn te voorzien, is er sprake van dat  toch het collectieve pakket aangesproken kan worden voor ouderen die het echt nodig hebben - dan ongetwijfeld voor een derderangs vorm van bejaardenzorg, men denke aan de armenhuizen van vroeger (zie punt 4. hieronder).

Wat de Raad omfloerst maar in feite zegt, is dit: om de kwestie van de bekostiging van allerlei vormen van zorg voor niet-redzame ouderen op te lossen, is het nodig dat mensen voortaan gaan zorgen, door hierin te 'investeren', dat ze zichzelf kunnen redden! Geniaal! Een rapport vol newspeak moet deze aso-kern van de zaak verhullen.

Er waren al eerdere signalen dat de bobo's in de adviesraden en de hogere ambtenarij dit onheil in de stijgers aan het zetten waren. Zie bijvoorbeeld m'n blognotitie 'Paul Schnabel olifantert door de porceleinkast': Schnabel (D66, Centraal Planbureau) stelt voor dat ouderen straks hun huis maar moeten verkopen om hun zorg te betalen.

Dit soort plannen wordt bedacht door lieden die dik in de slappe was zitten of zich geen enkele zorg hoeven te maken over een kapitaalkrachtig 'netwerk' dat ze zal steunen in moeilijke tijden. Lieden die zich domweg geen vóórstelling (meer) kunnen of willen maken van tientallen jaren lang leven van een laag inkomen of noodgedwongen zelfs van de sociale zekerheid, die al tot op het bot is uitgebeend wat betreft het absolute minimum. RVZ-voorzitter Rien Meijerink (foto rechts, bron Universiteit van Utrecht) is nota bene van de PvdA; van het type Wim 'ideologische veren afschudder' Kok dus: op latere leeftijd lucratief meedraaien in allerlei raden en adviesorganen. Jakkes, aan dit soort zogenaamde sociaaldemocraten heb ik nog een gruwelijker hekel dan aan sommige VVD'ers, voor zover die recht door zee zijn wat betreft hun gebrek aan solidariteit met zwakkeren.

Als deze voorstellen van kracht worden, geldt in de nabije toekomst:

1. Je moet je eigen huis verkopen als je te duur bevonden zorg nodig hebt om als hulpbehoeftige bejaarde daarin te blijven wonen (het hufterige idee dat Paul Schnabel al mocht lanceren, zie hierboven).

2. Als je spaargeld hebt, moet je dat gebruiken om te duur bevonden zorg te bekostigen als je die nodig hebt; dus geen vertier en hier en daar wat meer luxe en comfort op je oude dag omdat je daar heel lang voor hebt gespaard, nee, rondkomen van de AOW en - als dat niet al is verdampt - je kleine pensioentje en de rest kwijt aan de zorg die je nodig hebt.

3. Onverkwikkelijke onderhandelingen over de vraag of je wel genoeg je best doet om je 'netwerk' aan te spreken om je (mede) te verzorgen en zelfs over de vraag wat dit netwerk is - hoor je ook je buren te smeken je te helpen? die zus waarmee je al decennia lang ruzie hebt? die vriend die wel eens in je huis is gesignaleerd? - enzovoorts. Flagrante schending van de privacy dus.

4. Een tweedeling of driedeling in de mate van zorg die arme, minder arme en rijke ouderen straks nog krijgen. Immers, er zal altijd een grote groep 'niet-redzame' ouderen blijven die noch vermogen, noch een netwerk heeft om allerlei vormen van (thuis)zorg te bekostigen respectievelijk te bieden. Waaronder een categorie die er bij het voorgestelde systeem tegen de tijd dat men oud wordt, liever nog een paar jaar op los gaat leven en zorgt dat het spaargeld later niet naar zorg moet. Zonder enige twijfel zal deze groep dan verstoken blijven van veel zorg die ouderen met vermogen wél krijgen. Of men zou verplicht moeten sparen voor de zorg die men nodig heeft op de oude dag. Afgezien van de bureaucratische en privacy-schendende controle die daarvoor zou moeten worden opgetuigd: in feite zou dat tóch neerkomen op 'collectief' geld opzij zetten voor zorg tijdens de oude dag, alleen via duurdere en meer onzekere individuele spaarregelingen of verzekeringen; - dan kan je véél beter gewoon de betreffende zorg in het collectieve pakket voor de zorg laten zitten.
Aangezien men het laatste kennelijk niet wil, stuurt het plan dus evident en doelbewust aan op een tweedeling tussen behoeftige ouderen die wél en die géén behoorlijke zorg krijgen en op een bondje met de verzekeraars die zullen gaan profiteren van individuele arrangementen voor allerlei vormen van zorg op de oude dag voor mensen die zich de premies kunnen veroorloven.

Stem dus in elk geval geen PvdA, D66, CDA, VVD (en geen PVV om andere redenen). Van de ChristenUnie en GroenLinks kan je eigenlijk ook niet op aan. Resteert de SP.

Update 1:

SP en PVV kraken RVZ-advies
Nu.nl, 8 juni 2012

Update 2:

Wat je kon verwachten: D66 omarmt het voorstel. Pia Dijkstra (lid van de Tweede Kamer voor die partij) gaat het onzalige plan in Nieuwsuur verdedigen; de redactie van Nieuwsuur zet natuurlijk niet Renske Leijten van de SP tegenover haar, nee, ze nodigen een PVV'er uit. Dat is ofwel suggeren dat tegenstanders van het plan idioten zijn, ofwel de PVV verheffen tot een redelijke partij: beide hele foute suggesties.

Opmerkelijk genoeg is de lobby voor het verruimen van euthanasie steevast virulent belichaamd of fanatiek gesteund door D66'ers. Denk aan Els Borst en Mark Kohnstamm, ex-voorzitter van de NVVE, onder wiens bezielende leiding in 2001 een maatschappelijk debat over de pil vanDrion werd gestart.

Nu ben ik trouwens zelf niet eens tegen een soort pil van Drion onder zeer, zeer goed gewaarborgde randvoorwaarden - maar in elk geval één van de meest essentiële daarvan is dat er gegarandeerd goede zorg is voor aftakelende bejaarden, zodat er géén valse 'vrije keuze' wordt bevorderd voor euthanasie omdat je als behoeftig oudje niet meer tegen de naargeestige omstandigheden kunt waarin je nog net in leven wordt gehouden, terwijl je ook bijvoorbeeld je kinderen niet kunt of wilt belasten met intensieve zorgtaken.
Misschien moet D66 de naam 'Democraten '66' eens veranderen in 'Drion met je 66ste', kortweg Drion 66.

Je ziet hoe dit soort beleid door ons-kent-ons-circuits van vet betaalde adviesraden en aanpalende organen heel zorgvuldig wordt voorbereid en ingemasseerd. Democratisch Nederland!

Later toegevoegd: 

Te dure zorg niet langer vergoed: verstopt in regeerakkoord 2012
Door Rutger Bregman, 28 november 2012

Alternatief voor AWBZ is afbraak
Door André den Exter, docent Gezondheidsrecht Erasmus Universiteit en Renske Leyten, SP-Tweede Kamerlid

En kijk, daar komt ook de neolib-naarling Lans Bovenberg, die eerder al de aanval inzette op de sociale huursector, zich mengen in deze georkestreerde ondermijming van onze collectieve verzekering voor een goede gezondheidszorg voor iedere Nederlanders:

'Betaal je zorg, verkoop je huis'
Door Laura van baarsm, Trouw, 27 juli 2012

En:

Een leven lang voor jezelf blijven zorgen
Door Laura van Baars, 29 juli 2012

[Bovenberg op de vraag 'Wat als ik nooit heb gewerkt, en geen pensioen heb opgebouwd of huis heb kunnen kopen?':] 'Voor die mensen moet er een publiek vangnet blijven. Hoe ver dat vangnet moet gaan, is een politieke discussie'.
En daar zit precies het venijn: Bovenberg camoufleert met deze frase dat zijn plan het rijk alleen substantiëel geld kan besparen als men de categorie mensen die - bijvoorbeeld door pech met de gezondheid, of door een ernstig ongeval, of door langdurige werkloosheid buiten eigen schuld enzovoorts - niet zelf genoeg vermogen bijeen kan brengen voor goede zorg op de oude dag, aanmerkelijk minder zorg gaat bieden dan mensen die dat wél voor elkaar krijgen - dat is wat zijn plan impliceert inzake een 'blijvend publiek vangnet' waarover 'politieke discussie' moet plaatsvinden.

Ambtenaren: huisarts [en eerste hulp] in eigen risico
NOS.nl, 15 juni 2012

'Zorgverzekeraar aast op winstgevende, gezonde klant'
Door Jeroen den Blijker, Trouw, 22 junk 2012

Rutte in Trouw (29 november of 1 december 2014) over de participatiesamenleving: "De omgeving van een vrouw met borstkanker maakt een schema om haar kinderen naar school te brengen, mensen halen via crowdfunding geld op".

Zie ook m'n blognotities:
Paul Schnabel olifantert door de porseleinkast
Driedeling in de zorg met Edith Schippers
Bovenberg c.s.: lage inkomens goede buurten uit!
Rutte stort honderdduizenden Nederlanders in armoede

Geen opmerkingen:

Een reactie posten