blogspot visitor

30 juni 2012

Mohammed Morsi, moslimbroeder en demagoogMohamed Morsi during Elections Campaign: Jihad Is Our Path, Death for the Sake of Allah Is Our Most Lofty Aspiration, the Koran Is Our Constitution

Memri TV, 13 mei 2012

[1:15] 'De sharia, dan de sharia, en tenslotte de sharia; deze natie zal zegeningen ontvangen en weer opbloeien!'
[1:40] 'Ik leg een eed af dat [...] de tekst [van de grondwet] waarlijk een afspiegeling zal zijn [van de sharia].'

---

Bovenstaande toespraak van 'dubbele Mohammed' Morsi, die in Egypte op 13 mei j.l. op de televisie was te zien, is één uitgesponnen variatie op het motto van de Moslimbroederschap: 'allah is ons doel, de koran is onze grondwet, de profeet onze leider, jihad onze weg en sterven voor allah onze hoogste aspiratie' (zie ook deze vertaling door Google van een inmiddels weggehaalde pagina op de site Ikhwanonline.net van de Moslimbroederschap, waar overigens verder staat te lezen dat men zich 'salafistisch' noemt[1], 'oproepend tot een terugkeer naar de islam'). En passant looft de nieuwe president van Egypte de oprichter van de broederschap, de Egyptenaar Hassan al-Banna.

Morsi's demagogie en intonatie zijn die van een autoritaire, intimiderende, fascistoïde volksmenner. Een nare figuur in de omgang ook waarschijnlijk - een godsdienstwaanzinnige bully.

Het zegt me weinig dat Morsi vanwege zijn presidentschap uit de Moslimbroederschap is getreden. De eed - de bay'ah[2] - die hij als goede broeder heeft gezworen, zal echt wel van kracht blijven. Ook bij een eerdere gelegenheid beloofde hij al de sharia te zullen invoeren. De leider van de Egyptische tak van de broederschap, Mohammed Badie, spoorde deze maand in een speech moslims aan de Al-Aqsa-moskee te heroveren en in 'heel Palestina' (lees: Israël) de islamitische heerschappij te vestigen. Morsi heeft gezworen een terreursjeik die gevangen zit in de VS, vrij te krijgen.

Weliswaar stelde Morsi een vrouw aan als vice-president, Naglaa Ali Mahmoud, maar zij oogt als een bijna van top tot teen ingepakte onderhorige (alleen de nikab ontbreekt er nog aan) en mag mannen niet de hand schudden of zelfs maar aankijken. Het is afwachten of de excuus-christen die naast deze excuustruus mag aantreden en wiens naam op moment van dit schrijven bij mijn weten nog niet bekend is, meer zal zijn dan een dhimmy die dankbaar en onderdanig akkoord gaat met een soort B-status voor zijn geloofsgenoten in Egypte[3].

Morsi stelt nadrukkelijk dat Egypte onder zijn leiding geen islamitische staat zal zijn. Zulks zal hij ook zeker niet overhaast proberen te bereiken. Maar dat dit zijn ware ambitie is voor de langere termijn, lijdt gezien zijn achtergrond als moslimbroeder eigenlijk geen twijfel.

De angstige vraag is of hij door het Egyptische volk zal worden gedwongen een relatief seculiere koers te varen, tegen zijn eigen agenda in. Het leger zal dit wellicht voorlopig nog opleggen. Maar de peiling van het Pew Research Center's Global Attitudes Project, van april-mei 2010, betreffende de politieke opvattingen van de Egyptenaren, blijft mij - ook in het licht van de volksopstand en de uitlatingen van Morsi tot dusver - weinig hoopvol stemmen.

Heel begrijpelijk is in mijn optiek deze hartekreet van een van de gangmakers van wat hij dacht een Egyptische lente te zullen worden: 'You fucking idiots, how the hell can you vote for someone who wants to turn Egypt into Iran?'
Maar natuurlijk telt ons land weer volop deskundologen die het beter weten. Ik hoop werkelijk dat zij nog gelijk zullen krijgen ook.

Achtergronden:

- Een reminder inzake de diep gewortelde verbondenheid van de Moslimbroederschap en Hamas in Palestina, met als doel de 'bevrijding' van 'dit islamitische heilige land', is het stuk 'The Emergence of the Egyptian Muslim Brotherhood in Palestine' (2010) door Azmul Fahimi, verbonden aan een Maleisische Universiteit; oorspronkelijk verschenen als of gepubliceerd naast 'The re-emergence of the Palestinian muslim brotherhood and the origin of Hamas' (2009). Het eerstgenoemde artikel stond ooit hier[4], maar is nu zelfs met Wayback machine niet meer te lezen. Een kopie heb ik hier (PDF) neergezet. Fahimi belicht onder meer de eed van de moslimbroeders: de bay'ah[2]; alsook de cruciale betekenis van de Al-Aqsa-moskee (zie ook hierboven) en het contact tussen Hassan al-Banna en de beruchte grootmoefti van Jeruzalem, Amin Al-Hoesseini, dat mede de fundamenten legde voor de militante verzetsbeweging die (veel) later Hamas zou gaan heten. Instemmend citeert Fahimi een andere auteur: '[...] the concern of the Brotherhood with the liberation of Palestine was sincere and based on deep religious conviction'.
Het artikel uit 2009 heb ik niet kunnen opduikelen.
Volgens het Israëlische Channel 10 heeft Hamas-leider Ismail Haniyeh eind vorig jaar bij een ontmoeting met Mohammed Badie nog eens de band met de Moslimbroederschap bevestigd; hij zou hebben gezegd dat Hamas daarvan de 'jihadistische tak' is.
Hoe belangrijk de 'bevrijding van Palestina' voor de Moslimbroederschap nog steeds is, blijkt verder uit de zeer vele treffers die Google geeft bij zoeken op 'liberation of Palestine' op Ikhwanweb.com.
Later toegevoegd: in Artikel 14 van het handvest van Hamas staat: 'The question of the liberation of Palestine is bound to three circles: the Palestinian circle, the Arab circle and the Islamic circle. Each of these circles has its role in the struggle against Zionism. Each has its duties, and it is a horrible mistake and a sign of deep ignorance to overlook any of these circles. Palestine is an Islamic land which has the first of the two kiblahs (direction to which Muslims turn in praying), the third of the holy (Islamic) sanctuaries, and the point of departure for Mohamed's midnight journey to the seven heavens (i.e. Jerusalem). [...] The liberation of that land is an individual duty binding on all Muslims everywhere. This is the base on which all Muslims have to regard the problem; this has to be understood by all Muslims. [...] The day the problem is dealt with on this basis, when the three circles mobilize their capabilities, the present state of affairs will change and the day of liberation will come nearer.'

- Egyption Cleric Safwat Higazi [zie video hieronder; K] launches MB candidate Muhammad Mursi's campaign: [according to Higazi,] Mursi will restore the 'United States of the Arabs' with Jerusalem as its capital.
Memri TV, 1 mei 2012

[0:22] 'We kunnen zien hoe de droom van het islamitische kalifaat zal worden waargemaakt, als allah het wil, door Dr. Mohammed Morsi!'
[2:10] 'Miljoenen martelaren marcheren naar Jeruzalem! Beroof alle joden van hun slaap! Kom op, liefhebbers van het martelaarschap, jullie zijn allen Hamas!'De betuttelracisten onder de sympathisanten met de Palestijnen zullen wel weer beweren dat dit alles moet worden gezien als een soort 'niet echt antisemitische[5] folklore' en/of politiek betekenisloze retoriek. Maar wie zich in de materie verdiept, zal eerder concluderen dat het gaat om een uiterst consistente en vasthoudende visie en strategie - het einde van Israël beogend - waar we niet alleen nog veel van zullen horen, maar die ook door daden verder van zich zal doen spreken.

Overgangsraad Libië: sharia de basis van de wet
Trouw, 5 juli 2012

Later toegevoegd:
Which countries are currently following Sharia laws apart from Saudi Arabia?Door Omar Sacirbey, The Huffington Post, 29 juli 2013


'Israëliërs zijn afstammelingen van apen en varkens'
Door Ghassan Dahhan, Trouw, 15 januari 2013 

Egypt’s New Pharaoh
Door Chris Hedges, Truthdig, 16 december 2012

'Handen hoog voor de sharia'
Door Eduard Padberg, Trouw, 3 december 2012

Egypte zit in een diepe impasse
Door Rena Netjes, Trouw, 2 december 2012

Felle kritiek op nieuwe grondwet Egypte

Trouw, 30 november 2012

De moslimbroeders laten stuur in Egypte niet meer los
Door Halim El Madkouri, Trouw Opinie, 30 november 2012

Muslim Brotherhood On Operation Pillar Of Defense: Antisemitic Statements, Calls For Jihad Against Israel
Memri, 28 november 2012

In his November 22 weekly sermon, published on the MB website after the declaration of the Gaza ceasefire, MB General Guide Muhammad Badi' said: "The Palestinian cause is one of the most important causes, and it is not just the business of the [Palestinian] Authority, the Palestinian [people] or the Arabs. Rather, it is the most crucial matter in the life of every Muslim, one which unites all Muslims regardless of the conflicts between them – [for] every Muslim [is willing to] fight and to sacrifice his life and his property for the sake of restoring it [to Muslim hands].

Morsi en Juridische Raad bereiken compromis
Trouw, 26 november 2012

Morsi: 'Niemand kan onze mars vooruit stoppen'
Trouw, 23 november 2012 

President Morsi geeft zichzelf meer macht; oppositie: 'Een nieuwe farao'
Trouw, 22 november 2012

Islamists, Salafists & Liberals Clash Over Bid for New Egypt Constitution
Door Mike Giglio, The Daily Beast, 5 november 2012

The Muslim Brotherhood: A pragmatic bunch
Door Israel Shrentzel, Haaretz, 22 oktober 2012 

Egyptian President Morsi Joins Preacher in Prayer for Destruction and Dispersal of the Jews
Channel 1 (Egypte) /  Memri TV, 19 oktober 2012  

Islamisten besturen provincies Egypte
Trouw, 5 september 2012 

Egypt president names mainly Islamist adviser team
AP, 28 augustus 2012 

Verhoor hoofdredacteuren na kritiek op Morsi
Trouw, 19 augustus 2012

Morsi ontwikkelt zich van saai naar hard
Door Iris Ludeker, Trouw, 18 augustus 2012

Islamists Appointed Editors of Egyptian State Media
Door Daniel E. Rogell, IPT (ultrarechts maar qua feiten meestal betrouwbaar), 14 augustus 2012

Noten (deels later toegevoegd)

[1] Vergelijk: 'al-Banna [asserted] in the Fifth Conference [of the Brotherhood] that the scope of the movement could be defined as: a Salafiyya message, a Sunni way, a Sufi truth, a political organization, an athletic society, a cultural-educational union, an economic company and a social ideal'; zie ook hier. Denk verder aan een Tariq Ramadan, die zegt te ijveren voor een salafistische hervorming (die zich zou onderscheiden van het Saoedische wahabisme, beweert hij).
Hoezeer sjeik Yusuf al-Qaradawi zich als voorman van de Moslimbroederschap uitspreekt volgens de lijn van Hassan al-Banna, blijkt bijvoorbeeld uit zijn geschrift 'Priorities of The Islamic Movement in The Coming Phase' (1990). In de indroductie daarvan schrijf hij over: '[...] the revival of the neglected faridas (enjoined duties) of enforcing the Sharia (Islamic Law) sent down by Allah; unifying the Muslim nation around the Holy Quran; supporting Allah's friends and fighting Allah's foes; liberating Muslim territories from all aggression or non-Muslim control; reinstating the Islamic caliphate system to the leadership anew as required by Sharia [...]'

[2] There are ten elements of the Muslim Brotherhood’s oath of allegiance (bay’ah), [...] following [...] al-Banna['s] declaration: "There are ten elements of our bay’ah, memorize them: Understanding, Sincerity, Action, Jihad, Sacrifice, Obedience, Steadfastness, Concentration, Brotherhood, and Mutual Trust".
Toegevoegd oktober 2012: Op Alislam.org is te vinden: 'The ‘Pledge of Allegiance’ (Bay’ah) allows Muslims to demonstrate their complete acceptance of the Divine appointment, and authority, of the Khalifah and so testifying that the Khalifah is the representative of God on earth. The word Bay’ah ( بَيعَ ) literally means ‘to sell’ something and in this instance can be interpreted as one offering themselves to the will of the Khalifah in all that is good. [...] Commenting on the importance of the Bay’ah Imam al-Ghazali (rh) adds that as well as offering total allegiance to the Khalifah, the individual enters into a covenant with God that should not be broken.'

Zie ook de wikipedia. Oorspronkelijk ging het om een eed van trouw aan Mohammed persoonlijk.

[3] Zie ook dit artikel over de relatie tussen de VS en de Egyptische Moslimbroederschap, genoemd in een tweet van Carel Brendel, van wie ook een paar andere tweets in deze blognotitie zijn verwerkt: 'The US's second area of concern is the Muslim Brotherhood's positions on religious minorities, especially the Copts, and on gender issues, notably the status of women. On the latter question, the Muslim Brothers have been hazy at best. Out of 295 members in parliament, only four are women. They also disapprove of the Supreme Council for Women and would prefer to replace this with a "Supreme Council for the Family", in keeping with their position that priority should be given to the development of the family. Effectively, their position on the Copts is to accord them less than full citizen status, especially when it comes to the right to hold such posts as prime minister and president.'

[4] Het gaat om 'azmulfahimi%27s%20article%5B1%5D.pdf' op de op moment van dit schrijven schijnbaar opgeheven website 'مجلة علوم انسانية journal of human sciences' ulum.nl - een Nederlands domein dus, met vooral bezoek uit Saoedi-Arabië, Egypte, Algerije en Irak.

[5] Het moet worden gezegd dat in het artikel van Fahimi (zie hierboven) staat vermeld dat de Moslimbroederschap in Palestina in 1947 in Haifa ten aanzien van de joodse kolonisatie een resolutie aannam, die de aanwezigheid van de 'non-indigenous Jews' veroordeelde. Men erkende blijkbaar de rechten van de Joden die van oudsher in het gebied woonden. Maar dat heden prominente moslimbroeders uiterst antisemitisch zijn, blijkt bijvoorbeeld uit de optredens van Salah Soltan (zie ook hier) en van Yusuf al-Qaradawi; de laatste prijst Hitlers 'straf' voor de joden, die overigens de omvang van die straf overdreven, aldus Al-Qaradawi.
En neem dit bericht van vandaag:

Arabs, Muslims Mourn Holocaust Denier Roger Garaudy

Memri, 2 juli 2012


De dood  van Roger Garaudy, een notoir holocaustontkenner, wordt betreurd door onder meer Yusuf al-Qaradawi, de informele leider van de Moslimbroederschap. Qaradawi noemt Garaudy, die zich bekeerde tot de islam, een 'groot denker' en 'verdediger van de menselijke vrijheid en waardigheid'. Volgens Garaudy werd de massamoord op zes miljoen joden verzonnen door de geallieerden, als excuus voor de vernietiging van Duitsland. De aanslag van 9/11 noemde hij het werk van de Amerikaanse regering.
Het Memri somt een - goed gedocumenteerde - reeks op van loftuitingen in memoriam van Garaudy uit de Arabische wereld.

Zie ook m'n blognotities:
Maken moslimbroeders Egypte tot soennitisch Iran?
Egypte: presidentskandidaat Moslimbroeders belooft sharia
Egypte: Moslimbroeders uit op kalifaat en sharia?
Meerderheid Egyptenaren voor politieke islam
Alweer een groepsaanranding op het Tahrirplein
Nederlandse islamisten willen sharia-raad
English Defence League knoopt banden aan met Tea Party
Wilders is indirect verbonden met de English Defence League

3e industriële revolutie: van olie naar zonne-energieWaarom we van de olie af moeten. Video van
Epipheo, op grond van de visie van Jeremy Rifkin (Foundation on Economic Trends) over de noodzaak van een 'derde industriële revolutie'.

Zie ook m'n blognotities:
IEA: recessie dreigt bij oplopende olieprijs
Olieschaarste bedreigt economie, natuur en milieu
Winning teerzandolie: Tarmageddon in Canada

29 juni 2012

Trans-Pacific Partnership is machtsgreep bedrijven

Trans-Pacific Partnership: Under Cover of Darkness, a Corporate Coup Is Underway
Door Lori Wallach, Alternet, 29 juni 2012

The highly secretive pact, dubbed "NAFTA on steroids," is so invasive it would even limit how governments can spend tax dollars.

With the direct participation of 600 corporations and shocking levels of secrecy, the Office of the U.S. Trade Representative (USTR) is rushing to complete the Trans-Pacific Partnership (TPP) [between the U.S. and Australia, Brunei, Chile, New Zealand, Peru, Singapore, Malaysia and Vietnam; with countries like Japan and China potentially joining later, ook wel afgekort als TTPA]. 600 corporate advisors have access to the text, while the public, Members of Congress, journalists, and civil society are excluded. Branded as a trade agreement (yawn) by its corporate proponents, TPP largely has evaded public and congressional scrutiny since negotiations were launched in 2008 by the George W. Bush administration.
But trade is the least of it. Only two of TPP’s 26 chapters actually have to do with trade. The rest is about new enforceable corporate rights and privileges and constraints on government regulation. This includes new extensions of price-raising drug patent monopolies, corporate rights to attack government drug formulary pricing plans, safeguards to facilitate job offshoring and new corporate controls over natural resources.

Lori Wallach is the director of Public Citizen's Global Trade Watch.

Zie ook het vraaggesprek (internet-radio) met Lori Wallach aan het eind van het artikel.

En:

TPP’s Investment Rules Harm the Environment
Public Citizen Fact Sheet (PDF)

[...] A major goal of U.S. multinational corporations for the TPP is to impose on more countries a set of extreme foreign investor privileges and rights and their private enforcement through the notorious “investor-state” system. This system allows foreign corporations to challenge before international tribunals national environmental, land use, health and other laws and regulations that apply to domestic and foreign firms alike. Outrageously, this regime elevates individual corporations and investors to equal standing with each TPP signatory country’s government – and above all of us citizens. This regime would empower corporations to skirt national courts and sue our governments before tribunals of private sector lawyers operating under UN and World Bank rules to demand taxpayer compensation for domestic regulatory policies that investors believe diminish their “expected future profits.”
If a corporation “wins”, the taxpayers of the “losing” country must foot the bill.

Toegevoegd 7-2012:

How the Supreme Court's 'Knox v. SEIU' Decision Could Dismantle Union Security Around the Country
Door Mariya Strauss, Alternet, 24 juni 2012

In Knox v. Service Employees International Union, the Supreme Court suggests that the First Amendment is for corporations, not working people and unions. 

Toegevoegd 8-2012: 

What You Need to Know About a Worldwide Corporate Power Grab of Enormous Proportions
Door Laurel Sutherlin, Rainforest Action Network / Alternet, 11 september 2012

[...] this high-stakes global corporate pact, now in its 14th round of discussions, is heavily guarded by paramilitary teams with machine guns and helicopters as it is developed behind closed doors under a dangerous and unprecedented veil of secrecy.

What the hell is the TPP, you may ask? While it is among the largest and potentially most important ‘free trade’ agreements the world has ever seen, one can hardly be blamed for not being familiar with it yet. The corporate cabal behind it, including names like Cargill, Pfizer, Nike and WalMart, has done an exceptional job of maintaining an almost total lack of transparency as they literally design the future we will all inhabit.

Zie ook m'n blognotities:
Handelsverdrag TTIP VS-EU fnuikt democratische wetten
Boek: multinationals nemen de macht over
Bedrijven in de VS krijgen financieel ongelimiteerde greep op de democratie
VS: 26 grote bedrijven betaalden geen belasting
Bedrijven ontduiken miljarden belasting door corrupt toezicht

IJskap Groenland smelt naar gevaarlijk kantelpuntGreenland Ice Sheet Melt Nearing Critical ‘Tipping Point’
Door Andrew Freedman, Climate Central, 29 juni 2012

The Greenland ice sheet is poised for another record melt this year, and is approaching a "tipping point" into a new and more dangerous melt regime in which the summer melt area covers the entire land mass, according to new findings from polar researchers.

Zie ook (later toegevoegd):

Arctic Death Spiral Watch: (Cryosp)here Today, Gone Tomorrow
Door Joe Romm, Climate Progress, 20 augustus 2012

IJs op Groenland smelt sneller dan ooit
Nu.nl, 15 augustus 2012

Is Recent Greenland Ice Sheet Melting ‘Unprecedented’? Absolutely. Is It ‘Worrisome’? You Bet It Is.
Door Joe Romm, 26 juli 2012

The Arctic Ice Crisis; Greenland’s glaciers are melting far faster than scientists expected
Door Bill McKibben,  Rolling Stone, 16 augustus 2012

Groenland smelt sneller doordat ijs donkerder wordt en minder zonlicht weerkaatst.

Why The Arctic Sea Ice Death Spiral Matters
Door Neven Acropolis with Kevin McKinney, Climate Progress, 26 augustus2012

En m'n blognotities:
IJskap Noordpool smelt tot kleinste omvang ooit gemeten
IJskap Groenland nog kwetsbaarder dan gedacht
'IJskap Groenland over tien jaar niet meer te redden'
IJsmassa Antarctica smelt van onderaf
De gemiddelde gletsjer blijft snel smelten
Aarde verliest vijfhonderd miljard ton ijs per jaar
Studie: Noordpool-ijs kan over 30 jaar zijn verdwenen
De verdwijnende gletsjers van de Himalaya (met update)
Reusachtig stuk ijs breekt af van Antarctica
Zuidpool verliest sneller ijs dan voorspeld
IJskappen smelten mogelijk sneller dan gedacht
IJskappen smelten snel
Zeespiegel van ijsvrije aarde

Bosbranden in VS tonen gezicht opwarmende aarde

Hittegolf in de VS: temperatuur op 29 juni. Bron National Center for Atmospheric Research (NCAR).

US wildfires are what global warming really looks like, scientists warn
Reuters / The Guardian, 29 juni 2012

Later toegevoegd:

Voor de klimaatprobleemontkenners die eeuwig blijven roepen dat je uit incidentele weersomstandigheden (en natuurrampen) geen conclusies kan trekken:

Weather Gone Wild
Door Peter Miller, National Geographic, augustus/september 2012

The New Climate Dice: Public Perception Of Climate Change
Door James Hansen, Makiko Sato, and Reto Ruedy, NASA Goddard Institute for Space Studies, augustus 2012

The greatest barrier to public recognition of human-made climate change is probably the natural variability of local climate. How can a person discern long-term climate change, given the notorious variability of local weather and climate from day to day and year to year?

Must-Read Hansen: 'Climate Change Is Here - And Worse Than We Thought'
Door Joe Romm, Climate Progress, 4 augustus 2012

Must-Read Trenberth: How To Relate Climate Extremes to Climate Change
Door Kevin E. Trenberth, senior scientist, National Center for Atmospheric Research, in the journal Climatic Change, hier ingeleid door Joe Romm bij de herpublicatie op Climate Progress, 25 maart 2012

The atmospheric and ocean environment has changed from human activities in ways that affect storms and extreme climate events. The main way climate change is perceived is through changes in extremes because those are outside the bounds of previous weather. The average anthropogenic climate change effect is not negligible, but nor is it large, although a small shift in the mean can lead to very large percentage changes in extremes. [...] The answer to the oft-asked question of whether an event is caused by climate change is that it is the wrong question. All weather events are affected by climate change because the environment in which they occur is warmer and moister than it used to be [cursivering door mij; K].

NBC Meteorologist On Record Heat Wave: “If We Did Not Have Global Warming, We Wouldn’t See This
Door Joe Romm, Climate progress, 30 juni 2012

We Are All ‘Climate Test Dummies’ Now, Providing Data On How Humans Respond To Extreme Weather
Door Joe Romm, Climate progress, 2 juli 2012

Amerikaanse media zwijgen klimaat dood in nieuws bosbranden
Trouw, 4 juli 2012

Scientists say ongoing weather extremes offer proof of climate change
Suzanne Goldenberg, The Guardian, 3 juli 2012

Markey/Waxman Report: Carbon Pollution Creating A ‘Cocktail Of Heat And Extreme Weather’
Door Joe Romm, Climate Progress, 25 september 2012

What Is Causing the Climate to Unravel?
Door Jeremy symons, Wildlife Promise, 3 juli 2012

While Colorado burns, Washington fiddles
Door Bill McKibben, The Guardian, 29 juni 2012

Huge Wildfires Burn on Opposite Sides of the Planet
Door john Williams, Universe Today, 29 juni 2012

[Ook in Siberië woeden momenteel hevige branden; K]

Heatwave hits Central Europe
Euronews, 7 augustus 2012

Drought Forces Reductions in U.S. Crop Forecasts
The New York Times, Door Ron Nixon en Annie Lowrey, 10 augustus 2012

Extreme hitte blijft Zuid-Europa teisteren
Door Steffie Ophalvens, Trouw, 10 augustus 2012

Hevige bosbranden in streek rond Barcelona en Valencia
Trouw / Belga, 30 juni 2012

S. Korea heat wave kills over 830,000 poultry
Asia Pacific News, 8 augustus 2012

Duizenden evacuaties na bosbranden Canarische Eilanden
NOS, 12 augustus 2012

Algerije geteisterd door bosbranden
Trouw, 15 augustus 2012

Poor monsoon rains hit millions of Indian farmers
Daily News, 27 augustus 2012

Zie ook:

'Epic dryness' feeding Western wildfires
Door Elizabeth Weise en Trevor Hughes, USA Today, 28 juni 2012

Monster fire terrorizes a Colorado city
Door Moni Basu, CNN, 28 juni 2012

Colorado Springs fire destroyed at least 346 homes
Door Tony Barboza en Laura J. Nelson, Los Angeles Times, 28 juni 2012

Waldo Canyon fire: Hell in the rearview mirror
Door Bill Vogrin, Colorado Springs Gazette, 27 jun 2012

Huge dust storm rolls through the Phoenix area
Door 3TV, AZFamily.com, 26 juni 2012

Heat Wave, Drought Visably Impacting Nation's Corn Supply
USAgNet.com / Croplife.com, 28 juni 2012

Wheat prices climb as heat takes toll on crops
Door Sany Short, Boston.com / AP, 27 juni 2012

Drought threatens U.S. food prices
Door Seth Perlman, AP / The Wasthington Post, 28 juni 2012

D.C. area forecast: Ready or not, here comes intense heat
Door A. Camden Walker, The Wasthington Times Local, 29 juni 2012

Heat Wave: High temps and high UV Index levels require protection
Door Emily Rittman en Ben Knaup, KSPR-abc-33, 26juni 2012

Heat wave: 1,000+ records fall in US in a week
Associated Press / Fox News, 27 juni 2012

Meer dan 60 bosbranden in westen Verenigde Staten
Trouw, 16 augustus 2012

Noodtoestand in noorden van Californië door bosbranden
Trouw, 23 augustus 2012

En:

USGS on Dust-Bowlification: Drier conditions projected to accelerate dust storms in the U.S. Southwest
Door Joe Romm, Climate Progress, 7 april 2011

Nature Publishes My Piece on Dust-Bowlification and the Grave Threat It Poses to Food Security
Door Joe Romm, Climate Progress, 26 juni 2011

Andere uiterste:

Tropical storm Debby is gone, but damage is done
Door Jason Samenow, The Washington Post Local, 27 juni 2012

Deadly B.C. flooding continues to prompt evacuations, highway closures
The Canadian Press, 25 juni 2012

Assam flood biggest since 1998, toll 22
Hindustan Times, 28 juni 2012

Miljoen Indiërs vluchten voor wassende water
Trouw, 29 juni 2012

As Severe Storms Overwhelm China’s Infrastructure, Experts Warn That Climate Change Will Make The Problem Worse
Door Max Frankel, Climate Progress, 10 augustus 2012

‘Sprawling Heat Wave Of Historical Proportions’ Brings ‘Horrendous’ Wildfires To Australia
Door Jeff Spross, Climate Progress, 8 januari 2013

Off-The-Charts Heat Wave Brings Australia Its Hottest Average Temperature And New Map Colors For Temps Above 122°F!
Door Joe Romm, Climate Progress, 8 januari 2013

Verder m'n blognotities:
Opwarming van de aarde breekt morbide records
Hitte en megabosbrand in de VS
Droogte in UK ergste in 124 jaar
Klimaatverandering: voedseltekorten door droogte
Meer droogte en watersnood: klimaatverandering in actie
Droogte gaat grote delen van de wereld teisteren
Klimaatverandering en bosbranden
Bossen en klimaat gaan in rook op
Ground Zero van klimaatverandering: verwoestende droogte in Australië
Bosbranden door spintkever: nare feedback klimaatverandering
Helse hitte en hoog water

28 juni 2012

De grote banken runnen de wereld - op uw kostenDoor Gar Alperovitz, TruthOut.org / Alternet, 28 juni 2012

To understand what's happening to us, we need to understand how money is created - and how it's used against us.

[...] Money is "created"? Yes, obviously so - or did you imagine there is some fixed pile of "money" some place that exists once and for all and for all times? [...] Once you realize money must be and is regularly created and expanded, then the interesting questions begin to occur - like "How is it done?" and "Who benefits from it?"

Gar Alperovitz is the Lionel R. Bauman professor of political economy at the University of Maryland and co-founder of the Democracy Collaborative. He is the author of the newly released book, America Beyond Capitalism. Follow him on Facebook and Twitter @GarAlperovitz

Later toegevoegd: 

Amerikaanse zakenbank aangeklaagd om grootschalige fraude
Joop.nl, 2 oktober 2012

Zakenbank JPMorgan Chase zou bij doorverkoop hypotheekleningen belangrijke informatie hebben achterhouden.

Brits parlementair onderzoek naar rentefraude
Trouw, 2 juni 2012

How the New York Times Hides the Truth About Wall Street's Catastrophic Misdeeds
Door Pam Martens, Alternet / Wall Street on Parade, 1 juli 2012

The paper of record is in serious need of a fact checker when it comes to whether the Glass-Steagall Act could have prevented the financial crisis.

Corporate Profits at All-Time High; Wages at All-Time Low: Can We Call it Class War Yet?
Door Sarah Jaffe, Alternet, 29 juni 2012

The middle class is being hollowed out; increasingly, there are the super-super-rich, and there are the rest of us.

Zie ook m'n blognotities:
Het financieel regime: over de gevolgen van een moderne dwaalleer
Kredietcrisis en inflatiespook
Banken gered over de rug van de belastingbetaler
'Centrale banken VS spelen uiterst gevaarlijk spel'
'Goldman Sachs minacht klant en heeft giftige cultuur'
Inflatie terug in Amerika?
Geldontwaarding door schuldencrisis
Amerika financieel op instorten?

En:

Groen bestuur: van markteconomie naar harmonie met de natuur
Vermarkting: de mens als slaaf van wortel en stok
'Wij zitten gevangen in onze jacht op rijkdom'
'Het burgerlijke leven is onderuitgehaald'
'Meervoudige systeem-crisis biedt ook kansen'
Een mooi Amerika is mogelijk
Hunger Games vs. People Power

Woningcorporaties slopen huurhuizen in dorpen

Door Wybo Algra , Trouw, 28 jun 2012

Zie ook:

De onderklasse wordt uit het zicht geduwd
Door Han van der Horst, Joop.nl, 28 juni 2012

Men wil zich concentreren op middeninkomens, want daar valt wat aan te verdienen. [...] Het busvervoer op het platteland is dankzij de geweldige marktwerking de afgelopen decennia geheel en al uitgekleed. Er zijn zelfs dorpen van enkele duizenden inwoners waar 's avonds na achten geen bus meer komt. Wat overigens weer door voor zo'n corporatieboef een argument was om afbraak van zijn woninkjes in de dorpen te bepleiten. Als je daar woonde, kwam je er niet meer weg.

---

En zie in zijdelings verband - als voorbeeld van de corrumperende en voor de volkshuisvesting schadelijke liberalisering van de sociale huursector:

Vestia schrapt voor 1,1 miljard euro aan bouwprojecten
Door Eppo König, NRC, 30 juni 2012

Arme buurten betalen tol van bankschuld
Trouw, 3 juli 2012

'Veel woningcorporaties staan onder druk'
Trouw, 3 juni 2012

Verder m'n blognotities:
Woonbond sloopt rem op huurverhogingen
GroenLinks wordt GroenRechts: huren 'marktconform' (met update: de plannen van GroenLinks vallen vooralsnog mee, maar zetten de deur open voor neoliberale afbraak)
Bovenberg c.s.: lage inkomens goede buurten uit!
Paul Schnabel olifantert door de porseleinkast

Alweer een groepsaanranding op het Tahrirplein

Opnieuw journaliste aangerand op Tahrirplein
Trouw, 27 juni 2012

Later toegevoegd:

Donate & help end sexual harassment in Egypt
HarassMap Community, CairoTientallen vrouwen Egypte seksueel belaagd
Trouw, 1 juli 2013

Egyptische politici: Vrouwen vragen zelf om verkrachting
De Volkskrant, 28 maart 2013

'Logisch dat vrouwen op Tahrirplein verkracht worden'
Trouw, 7 februari 2013

Verkracht door 'honderden handen' op het Tahrirplein
Door Sacha Kester, Trouw, 6 februari 2013

Cairo made me do it
Door Ester Meerman, Buitenland Redactie, 3 oktober 2012

Video: Groepsaanrandingen zijn op Tahrir-plein de dagelijkse praktijk
Door Eduard Padberg, Trouw, 6 februari 2012

Arabische heren kennen maar één obsessie
Door Elma Drayer, 15 november 2012 

Weer journaliste [Sonia Dridi van France 24] aangevallen en aangerand in Caïro
Trouw, 20 oktober 2012 

Egyptische vrouwen slechter af na de revolutie
Trouw, 25 oktober 2012

---

Het is natuurlijk het toppunt van zwarte ironie dat de vrijheid van drie bij uitstek en openlijk vrijgevochten vrouwen op het 'Plein van de Vrijheid' - vermeend symbool van de opstand tegen onderdrukking en (staats)geweld - op een gewelddadige manier wordt geschonden door een horde mannelijke 'vrijheidsstrijders'.

Zie ook:

Political uproar after mufti's remarks
24 september 2004

Ni pûtes, ni soumises
('Noch hoeren, noch onderhorigen')

Officële website
Wikipedia-artikel

[...] NPNS was set up by a group of young French women, including Samira Bellil, in response to the violence being directed at them in the suburbs (banlieues) and housing estates (cités) of cities such as Paris, Lyon and Toulouse, where rape and violence towards women have occurred at relatively high rates.

En m'n blognotities:
Site toont seksuele intimidatie in Caïro
Bijna 20 procent vrouwen VS is ooit verkracht
Verkrachting op grote schaal in Congo
28 Procent Z-Afrikaanse mannen geeft toe te verkrachten
Protesterende vrouwen in Egypte aangevallen
'Ik draag geen hoofddoek meer'
Het verhaal achter de niqaab
Afgeslacht in naam van de eer
Turkse vrouwen in opstand tegen verkrachtingsamusent op tv
Help vrouwen in hun strijd tegen de moskee en familiepatriarchen
Seksuele prooi in Saoedi-Arabië
De oorlog tegen vrouwen in Darfur
Moslima zonder hoofddoek mishandeld
Scandinavië: groepsverkrachtingen door Arabische immigranten
De hel van de vrouwenhandel
Seksueel geweld bij 1 op 3 vrouwen

27 juni 2012

'Nette' banken profiteren van drugs-terreur Mexico

How Can We Stop the Mexican Drug Insanity When Banks and Much of the Establishment Profit Big Time from Illegal Drugs?
Door Mark Karlin, TruthOut.org / Alternet, 26 juni 2012

Corruption in the drug war extends far beyond the hands of drug cartels - our own banks, businesses, and government profit from illegalization of drugs.

Zie ook (deels later toegevoegd): 

'Buitensporig geweld VS aan grens met Mexico'
Trouw, 18 oktober 2012 

Shocking Stories of Loss Motivate Mourners of Mexico's Drug War Victims to Hold the U.S. Responsible
Door Kristen Gwynne, Alternet, 25 september 2012

Mexicans are determined to make America hear the truth about its role in Mexico's drug war. 

[...] The US backs, and even trains, Mexico’s military, despite allegations of human rights abuses.

[...] This summer, a Senate investigation found that HSBC was complicit in allowing Mexican drug cartels to launder billions of dollars through its U.S. operations. The Senate report also says U.S. regulators knew that the bank had a poor system to defend against laundering, but did nothing to demand improvement. While US forces were training and arming the Mexican military to fight cartels, US bankers were cashing in on cartel profits.

A Jaw-Dropping Explanation of How Governments Are Complicit in the Illegal Drug Trade
Door Lars Schall, Asia Times / Alternet, 10 september 2012

Mexican Poet Retired His Pen When His Son Was Murdered -- Now He's Turned Tragedy Into a Movement to the End Drug War
Door Jamie Haase, Alternet, 14 augustus 2012

Western banks 'reaping billions from Colombian cocaine trade'
Door Ed Vulliamy, The Guardian, 2 juni 2012

Our Failed Drug Policy Will Wreak Disaster by 2050 - Why We Need Reform Now
Door Alan Travis, The Guardian / Alternet, 27 juni 2012

Wikipedia over de  Mexicaanse drugsoorlog:

62 killed in 2006
2,837 killed in 2007
6,844 killed in 2008
9,635 killed in 2009
15,273 killed in 2010
16,466 killed in 2011
3,810 killed in 2012
Total estimate of deaths: 54,927

Zorgwekkende nieuwe studie zeespiegelstijging door opwarming aarde

New Studies on Sea Level Rise Make Clear We Must Act Now
Door Joe Romm en Andrew Freedman, Climate Progress / Climate Central, 26 juni 2012

[...] Stabilizing at 2 °C [...] warming leads to 2.5 feet [76 centimeter; K] of sea level rise (SLR) by 2100 and a devastating 8 feet [244 centimeter] by 2300, a new analysis [door Schaeffer et al. in Nature Climate Change] findsa new analysis finds. [This would require] very aggressive CO2 mitigation.

[...] Stabilizing at 3 °C [...] leads to about 3 feet [91 centimeter; K] of SLR by 2100 and over 11 feet [334 centimeter; K] of SLR by 2300.  That would still require a huge amount of clean energy deployment in the coming decades (see here).

Staying near our current greenhouse emissions emissions path —[...] which is not the worst-case scenario— still leads to over 40 inches [ruim een meter] of SLR by 2100 and then seas continue to rise 7 inches [circa 18 centimeter; K] or more a decade [dus 180 centimeter per eeuw; K]!

[...] The SLR analysis [...] does not factor in the possibility of nonlinear disintegration of the Greenland or West Antarctic ice sheets, which is already occurring.

[...] How future generations would adapt to endlessly rising seas at that rate (or higher) is hard to imagine — even if it were not accompanied by many other simultaneous catastrophes, including Dust-Bowlification [zie ook hier; K], ocean acidification, and ever-worsening extreme weather. The time to act is now.

Zie ook (deels later toegevoegd):

Report: Holding global warming to 2 °C increase still possible [if nations take an unprecedented effort]
Door Bob Yirka, PhysOrg, 24 oktober 2011

Sea Level Rise: It Could Be Worse Than We Think
Door Michael D. Lemonick, Climate Central / Climate Progress, 21 juli 2012

Verder onder meer m'n blognotities:
'Meters zeespiegelstijging per eeuw bij huidige beleid'
Zeespiegel kan 25 meter stijgen bij huidige CO2-concentratie
Fossiel koraal wijst op snelle stijging van de zeespiegel
Stijging zeespiegel in kaart gebracht: Nederlantis
Zeespiegel van ijsvrije aarde

Premier Orbán maakt Hongarije tot 'land van God'

Door Runa Hellinga, Trouw, 26 juni 2012

De Hongaarse premier Orbán heeft zichzelf een plek in de geschiedenis toebedacht als redder van de christelijk Hongaarse natie. 'De scheiding tussen kerk en staat is in gevaar.'

Zie ook:

'Er ontstaat een dictatuur in het hart van Europa'
Door Swaan van Iterson, de Volkskrant, 5 januari 2012

Later toegevoegd:

EU wil omstreden grondwet Hongarije aanvechten
Trouw, 12 april 2013

Bekende Hongaarse antisemiet ontdekt dat hij joods is
Door Elise Kuit, Trouw, 29 juni 2012

[Elise Kuit maakt er op attent dat Szegedi in 2009 ophef veroorzaakte door in het Europees Parlement zijn entree te maken in het uniform van de Hongaarse Garde, de paramilitaire tak van Jobbik; K].

Viktor Orbán, Jobbik, and anti-Semitism
Hungarian Spectrum, 11 april 2012

[Dit doet sterk denken aan de neonazi's van Chrisi Avgi ('Gouden Dageraad') in Griekenland; K]. 

[Extreemrechts] Roemeens Europarlementslid [Corneliu Vadim Tudor] ontkent Holocaust
Trouw, 23 oktober 2012

Hongaarse politicus eist lijst gevaarlijke Joden
Trouw, 27 november 2012

Zie ook m'n blognotities:
Hongarije stelt indirecte censuur in
Extreemrechts zal toeslaan tenzij links uitweg biedt
Winst Griekse neonazi's past in griezelige trend 
Breivik, kruisridders en English Defence League (in het bijzonder over de Roemeense zakenman en politicus  George Becali)

Foto Viktor Orbán: bron wikipedia.

Rechter: besnijdenis jongetje is mishandeling

Demonstratie van actiegroep Intactivists tegen het besnijden van jongens.

Trouw, 26 juni 2012

Terecht en baanbrekend vonnis. Behalve dat de voorhuid later in het leven van groot belang kan zijn bij het repareren van bepaalde beschadigingen elders in het lichaam, is het - bovendien - volstrekt onjuist en verwerpelijk om een onvolwassen mens letterlijk een (lichamelijk en nooit meer weg te nemen) merkteken te geven van een bepaalde geloofsovertuiging.

Update 17 augustus 2016: bij nader inzien ben ik inmiddels tegen een wettelijk verbod wat betreft het besnijden van jongens - voor wie de nadelen en risico's beduidend minder zijn dan voor meisjes -, maar wel voor bewustwording en cultuurverandering. Hoewel mijn bovengenoemde motivatie voor het beëindigen van deze praktijk onverminderd van kracht is. Overigens ben ik net zo principieel tegen besnijdenis (van niet-volwassenen) die wordt gerechtvaardigd met andere dan religieuze denkbeelden. In alle gevallen acht ik het een vorm van kindermishandeling - tenzij de ingreep louter geschiedt om valide medische redenen, namelijk als er sprake is van een natuurlijke afwijking die moet worden gecorrigeerd of onschadelijk gemaakt.

Later toegevoegd: 

Should circumcision be outlawed? 'Intactivists' think so
Door Zosia Bielski, The Globe and Mail, 13 januari 2011 

German state [Berlin] declares circumcision legal
Door JTA, The Jerusalem Post, 5 september 2012

Voorspelbare reacties van middeleeuwers-anno-nu:

'Joodse kringen verbijsterd over vonnis besnijdenis'
Door Monic Slingerland, Trouw, 28 juni 2012

Moslimraad Duitsland laakt vonnis besnijdenis
Trouw, 27 juni 2012 

Europese imams en rabbijnen: voortaan gaan we echt samenwerken
Door Robin de Wever, Trouw, 6 september 2012 

Duitse regering wil besnijdenis toestaan
Trouw, 25 september 2012 

'Besnijdenis in Duitsland pas vanaf je veertiende'
NU.nl, 22 november 2012

Israëlische moeder beboet om weigering besnijdenis
Trouw, 29 november 2013

Volgens Ronit Tamir, die actie voert tegen besnijdenis, heeft het rabbinale hof met dit oordeel de grens overschreden naar een theocratische staat.

26 juni 2012

Haitham al-Haddad propageert huwelijkse pedoseksHulpmohammed Haitham Al-Haddad blijkt behalve het laten ophangen van islam-verlaters en het - op hun eigen verzoek, aldus de sjeik! - doen stenigen van overspelige vrouwen, nog een andere tegendraadse liefhebberij te hebben: huwelijken bevorderen waarin 'hoe eerder, hoe beter' meisjes worden genomen door, tja, bijvoorbeeld collega-hulpmohammeds, of tenminste door andere pedofiel angehauchte 'gelovigen'. Insha'Allah! Misschien krijgt Mohammed (v.z.m.h. = 'veel zachtmoedige meisjes huwen') er postuum nog rode oortjes van.

NRC-kopstuk Folkert Jensma zal dit wel weer bijzonder 'amusant' vinden. Pikant staaltje moslimfolklore. Zoals een oerhollandse hulpsinterklaas ongegeneerd kinderen op schoot neemt - zoiets toch, Folkert?

In zijn Britse sharia-raad oordeelt Al-Haddad onder meer over conflicten binnen islamitische huwelijken. Men ziet het voor zich: een verontwaardigde volwassen man die zich beklaagt over de onwilligheid van zijn vrouw op seksueel gebied - te weten een meisje van een jaar of elf. De Jensma's zitten al in de grinnikstand: wat zal gekkie Al-Haddad dáár nou weer eens op te zeggen hebben! En dan die rare bochten waarin de man zich moet wringen om de wet niet te overtreden: een lachspiegel op de kermis is er niks bij!

Zoals ik in een andere blognotitie uitvoerig belicht, probeert een Nederlandse hulpmohammed, Saoed Khadjé[*] - die al lid is van Al-Haddads Britse shariah council - samen met Al-Haddad ook in ons land een sharia-junta op te richten. Geholpen door nuttige idioten als de door de sultan van Oman betaalde arabist Maurits Berger en übertolerante betuttelracisten als Folkert Jensma.
Het is te hopen dat verstandiger mensen erin slagen de folklore der hulpmohammeds te behandelen voor wat het is: een weerzinwekkend misogyn systeem om vrouwen en kleine meisjes te koeioneren en - letterlijk - in te lijven, dan wel in het boerka-pak te naaien. Geïnstitutionaliseerde mannenbroederterreur die in Nederland zo min mogelijk ruimte moet krijgen. Fascistoïde vrouwenhaat, omstandig ingekleed als godsdienst en liefde voor de 'zusters'. De minderheid van gematigde moslims (vrede zij met hen) niet te na gesproken.

Noot

[*] Khadjé's zwaar door Saoedi-Arabische fascisten ingefluisterde organisatie Dar-al-'Ilm adviseert naar eigen zeggen instellingen en overheden 'vaak' inzake 'sociaal-islamitische vraagstukken in Nederland'. Een overzicht met Nederlandse instanties, overheden en overige organistaties die zich door Dar-al-'Ilm raad hebben laten geven of op een andere manier hebben samengewerkt, staat op een inmiddels van de site van Dar-al-'Ilm weggehaalde pagina met referenties, die nog is te vinden in het internet-archief Wayback Machine.

Zie ook m'n blognotities:
Nederlandse islamisten willen sharia-raad
Dar-al-'Ilm, bruggenhoofd van Saoedische sharia
Veel jonge moslims blijven extremisten adoreren
Amsterdams islamcongres: de stem van het fascisme
Ramadan en al-Qaradawi's fatwa's
Umar Mirza en de context van de koran

Tags: islam, sharia, sharia-rechtbank, sharia-raad, kinderhuwelijk, pedofilie, pedoseksualiteit, huwelijksdwang, uithuwelijken, kindermishandeling, kindermisbruik

Nieuwe pr-man paus van Fox News en Opus Dei

The Pope's New 'Communications Strategist': Fox News Reporter and Secretive Opus Dei Member
Door Adele M. Stan, Alternet, 25 juni 2012

The pope's new PR strategist not only hails from Fox News; he belongs to the secretive Opus Dei society and lives in an all-male house cleaned by women members. 

[...] there are recent attempts by state-level conferences of Catholic bishops halt proposed state legislation in New Jersey, New York, Pennsylvania and Massachusetts that would either lengthen or lift statutes of limitations for reporting sexual crimes against children, all in the service of further covering up thousands of such crimes by Catholic priests.

Later toegevoegd:

Fascism in the Vatican: Former Catholic Priest on "The Pope’s War" and Clergy's Child Molestation
Juan Gonzales interviewt Matthew Fox, Democracy Now! / Alternet, 28 februari 2013

Matthew Fox says the Catholic Church has "become a viper’s nest. It’s really sick, what’s going on."

Zie ook m'n blognotitie:
Vaticaan: pedofielen mogen blijven

25 juni 2012

Commercieel beleid bedreigt onafhankelijkheid BBC

Shock at the BBC as reporters are told to start making money
Door Ian Burrell, The Independent, 25 juni 2012

Geldnood door bezuinigingen dus.

Later toegevoegd:

Journalisten BBC gaan staken uit protest tegen ontslagen
Trouw, 11 februari 2013

Zie ook m'n blognotities:
Het is erop of eronder voor de echte journalistiek
Het leugenachtige ultrarechtse media-universum

Nobelprijswinnaar Stiglitz: inkomensongelijkheid ontspoort

Joseph Stiglitz Sees Terrifying Future for America If We Don't Reverse Inequality
Door Lynn Parramore, Alternet, 24 juni 2012

What will life look like down the road if we don't reverse economic inequality? We must see through the myths of capitalism and build a mass movement if we are to save ourselves.

Nobel Prize-winning economist Joseph Stiglitz, one of America's most prescient voices, wrote an article for Vanity Fair several months before Occupy Wall Street was born. "Of the 1%, by the 1%, for the 1%" called attention to the widening gap between rich and poor and its deadly impact on our society and its democratic institutions. In his newly released book, The Price of Inequality, Stiglitz returns to this theme of a divided society, delving into the origins and consequences of economic unfairness.

Stiglitz: '[...] the share of the top 1 percent has almost tripled since 1980. [and] we've wiped out 20 years of increases and wealth for the middle American.

[...] one of the mischaracterizations of those of us who want a more equal or fairer society, is that we're in favor of total equality, and that would mean that there would be no incentives. That's not the issue. The question is whether we could ameliorate some of the inequality - reduce some of the inequality by, for instance, curtailing monopoly power, curtailing predatory lending, curtailing abusive credit card practices, curtailing the abuses of CEO pay. All of those kinds of things, what I generically call "rent seeking," are things that distort and destroy our economy. 

[...]  part of the problem of low taxes at the top is that since so much of the income at the very top is a result of rent seeking, when we lower the taxes, we're effectively lowering the taxes on rent seeking, and we're encouraging rent-seeking activities. When we have special provisions for capital gains that allow speculations to be taxed at a lower rate than people who work for a living, we encourage speculation. So that if you look at the design bit of our tax structure, it does create incentives for doing the wrong thing.

[ ...] One aspect of it is the problem about student debt [...] compounded by the fact that we have this very high unemployment, and particularly high youth unemployment.

[...] if we go down the route that we're going, we're going to a world where people live in gated communities. We already have by far the largest fraction of our population locked up in prison. We will have an increasingly insecure society. Americans will be facing insecurity, of economic insecurity, healthcare insecurity, a sense of physical insecurity. We will be worrying politically about the role of extremism. Extremism on the right, extremism on the left. So that's the kind of picture that I can see as going down towards. I see so many other countries that have these divided societies going down this directions.

[But] there's lots that you can do [om een doemscenario te voorkomen; K]. In my book, I described this very comprehensive economic agenda.

Zie ook:

Timothy Noah: Why the Rich Are Getting Richer and the Middle Class Is Disappearing
Door Sarah Jaffe, Alternet, 1 augustus 2012

In his new book "The Great Divergence," Noah digs into the causes of America's rapidly increasing inequality. In this interview, he talks to AlterNet about what he found.

The price of inequality
Door Joseph Stiglitz, The Guardian, 5 juni 2012

Boek The Price of Inequality
Joseph Stiglitz, W. W. Norton & Company, 449 pagina's, juni 2012

Later toegevoegd:

Inequality Is a Choice
Door Joseph E. Stiglitz, The New York Times, 13 oktober 2013

Berkeley crisis reflects crippling inequality and the dangers of austerity
Andrew O'Hehir, Salon, 9 november 2013

Corporate Profits at All-Time High; Wages at All-Time Low: Can We Call it Class War Yet?
Door Sarah Jaffe, Alternet, 29 juni 2012

The middle class is being hollowed out; increasingly, there are the super-super-rich, and there are the rest of us.

Job Insecurity: It’s the Disease of the 21st Century – And It’s Killing Us
Door Lynn Parramore, Alternet, 1 juli 2012

A massive, Xanax-fueled public health crisis driven by chronic employment worry is headed our way.

Het verband tussen neoliberalisme en het aantal mensen met psychische problemen
Door Paul Verhaeghe, psycholoog en psychoanalyticus en hoogleraar aan de universiteit van Gent, 26 augustus 2012

Oxfam seeks 'new deal' on inequality from world leaders
BBC News, 19 januari 2013

The 100 richest people in the world earned enough last year to end extreme poverty suffered by the poorest on the planet four times over, Oxfam has said.

Verder m'n blognotities:
Belangrijkste oorzaken economische crisis
Amerika's obscene kloof tussen arm en rijk
Wanstaltige inkomensongelijkheid in VS fnuikt democratie
Rijkdom van de wereld valt toe aan elite
VS: schatrijken kopen de democratie op
VS: 26 grote bedrijven betaalden geen belasting
Bedrijven in de VS krijgen financieel ongelimiteerde greep op de democratie
VS is bananenrepubliek qua inkomensongelijkheid
Britse rijken nog nooit zo rijk
8 Schrille feiten over rijkdom en armoede in de VS
Foute inkomensverdeling is mede debet aan economische crisis  
Verhoog de belastingen voor bedrijven en welgestelden of geef de doodsteek aan de publieke zaak - de keuze is aan ons

En:

Groen bestuur: van markteconomie naar harmonie met de natuur
Vermarkting: de mens als slaaf van wortel en stok
'Wij zitten gevangen in onze jacht op rijkdom' 
'Meervoudige systeem-crisis biedt ook kansen'
Een mooi Amerika is mogelijk
Hunger Games vs. People Power

Tags: inkomensongelijkheid, inkomensverdeling, kloof tussen arm en rijk, lage en hoge inkomens, middeninkomens, belasting, inkomensbelasting, graaiers, top-inkomens, vermogensbelasting, levensverwachting, langer leven, korter leven, arme mensen, gezondheid, neoliberale bezuinigingen