blogspot visitor

07 mei 2012

Trouw overbelicht klimaatonderzoek Bas van Geel

Vandaag zet Trouw 'klimaatscepticus' Bas van Geel, paleo-ecoloog aan de Universiteit van Amsterdam, zonder kritische kanttekeningen in het zonnetje wegens - inderdaad - een succesje van hem en een aantal medewerkers: de publicatie in Nature Geoscience van een onderzoek dat zou aantonen dat niet broeikasgas (met name CO2), maar zonneactiviteit grosso modo klimaatverandering aanstuurt en de opwarming van de aarde bepaalt.

Van Geel zit al jaren op die lijn, getuige onder meer een persbericht, zo te zien uit 2009 - het jaar van de klimaatconferentie in Kopenhagen - op Uva.nl

Dat eerdere claims dat de aarde opwarmt door toedoen van de zon, geen stand houden, wordt bijvoorbeeld hier uitgelegd.
Maar Van Geel gelooft dat hij nu tot een betere onderbouwing is gekomen.

En passant beweert Van Geel (zie bovenstaande links):

1. Dat de gemiddelde (lucht)temperatuur op aarde sinds ongeveer 2000 'stabiel' is, laat zien dat de opwarming van de aarde waarschijnlijk niet doorzet; terwijl dat wel zou moeten volgens de gangbare modellen, want er is in die periode veel meer CO2 in de atmosfeer gekomen.

- Deze redenatie klopt niet, want:
a. naast de gemiddelde temperatuur van de lucht, zijn diverse andere factoren minstens zo indicatief voor de mate van opwarming van de aarde, zoals de gemiddelde temperatuur van de oceanen (ook op grotere diepten);
b. een periode van een jaar of tien is te kort om enige conclusies aan te verbinden, wegens allerlei fluctuaties die altijd optreden, ook als er wel degelijk een - bijvoorbeeld stijgende - trend is (zie ook punt 3. hieronder). [Update: dat geldt ook voor dit recente onderzoek van gletsjers op Groenland, waar Trouw ten onrechte toch een concluderende kop boven heeft gezet; maar laten we hopen dat het klopt.]

2. Dat de 'hockeystick'-grafiek inmiddels onderuit is gehaald.

- Dit betreft een eindeloos herhaalde stelling van klimaatprobleemontkenners, die echter onjuist is: zie bijvoorbeeld hier en hier en hier.

3. Dat de komende (langdurige) periode de opwarming van de aarde zal omslaan in een afkoeling, omdat de activiteit van de zon in een dal is aanbeland, wat waarschijnlijk een paar decennia zo zal blijven.

- De feiten zullen spreken, zoveel is zeker! Vooralsnog wijzen die echter op een voortgaande sterke opwarming van de aarde. Met alle gevolgen van dien: extreme droogte versus extreme regenval (en daardoor sterk stijgende voedselprijzen); op termijn meters tot zelfs tientallen meters zeespiegelstijging en het massale uitsterven van planten- en diersoorten (zie ook hier).

Een klein pluspunt is dat Van Geel toch voorstander is van het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen, om andere redenen dan de invloed op het klimaat (zoals de verzuring van de oceanen en de afhankelijkheid van instabiele landen).
Klimaatprobleemontkenner Vincent Dekker mag in Trouw de laatste maanden eveneens op deze trom tamboereren. Jammer dat Trouw zo op veel te wankele gronden bijdraagt aan het zaaien van twijfel aan catastrofale klimaatverandering ten gevolge van de uitstoot van broeikasgassen; en mensen die daar - gezien de stand van de wetenschap - terecht wel vanuit gaan en naar handelen, helpt afdoen als 'alarmisten'.
Helaas draagt deze insteek, die niet is gebaseerd op de wetenschappelijke consensus dat de aarde gevaarlijk opwarmt door toedoen van de mens, bij aan het uitstellen van maatregelen die keihard nodig zijn.

Natuurlijk is het niet uitgesloten dat Van Geel et al. gelijk zullen krijgen. In de wetenschap bestaat namelijk ten principale geen absolute zekerheid. Maar het is wel irrationeel en gegeven de aard en omvang van de risico's immoreel, om ons (onder meer politieke) handelen niet te baseren op prognoses waarover een door zeer vele onderzoeken en publicaties geschraagde wetenschappelijke consensus bestaat.

Illustratie bovenaan: cover van het boek Climate Change Denial van John Cook (Skeptical Science) en Haydn Washington - hier te bestellen en hier een review in Ecologist.

Zie ook:

An Introduction To Climate Progress (de beste blog over de wetenschappelijke publicaties en politieke ontwikkelingen op het gebied van de opwarming van de aarde)
Klimaatverandering in 10 minuten
Geschiedenis van onze kennis
De oplossingen op een rij
350.org - mondiale campagne

‘Hug The Monster’: Why So Many Climate Scientists Have Stopped Downplaying the Climate Threat
Door Joe Romm, Climate Progress, 8 mei 2012

Journalist Bill Blakemore has a great piece on ABC’s website. [...] He offers advice to journalists in covering climate change - and advice to the rest of us in a world captured by denial.
The piece helps dispel the myth [ook Bas van Geel verkondigt in interviews die mythe; K] that climate scientists have long been overhyping climate impacts - when everyone who actually follows climate science and talks to any significant number of climate scientists knows that the reverse is true.

'We verliezen kostbare jaren waarin straffeloos kan worden doorvervuild'
Door Kees de Vré, Trouw, 22 december 2011

En m'n blognotities:
De opwarmende aarde als kosmische Titanic
'Doemrapporten maken mensen murw'
Hansen: aanpak CO2-uitstoot over 10 jaar is te laat
'Nederland staan catastrofale overstromingen te wachten'
Zeespiegel van ijsvrije aarde

Geen opmerkingen:

Een reactie posten